Handelingen 00:00 Lukas de schrijver?

Handelingen Vraag: Hoe weten we dat Lukas de schrijver is van ‘de Handelingen van de [...]

Handelingen 00:00 Overbrengen van brieven

Betreft: Overbrengen van brieven in de tijd die in de Handelingen beschreven wordt. Vraag: Het [...]

Handelingen 01:05 Doop met de Heilige Geest

Betreft: Hd. 1: 5 Vraag: Vindt de doop met de Heilige Geest niet plaats in [...]

Handelingen 01:09 Een letterlijke wolk

Betreft: Hd. 1: 9 Vraag: Gaat het in Hd. 1: 9 en Op 11: 12 [...]

Handelingen 01:20 Waarom zegt Petrus dat hij de Schrift wil laten uitkomen?

Betreft: Hd.1: 16 / 20 <> Ps.69: 26; 109: 8 Vraag: Volgens mij heeft Ps.69: [...]

Handelingen 02:01 Waar komt de naam Pinksteren vandaan?

Betreft: Hd 2: 1 en 1Ko16: 8 Vraag: Waar komt de naam Pinksteren vandaan? Antwoord: [...]

Handelingen 02:17 In de toekomst of in het heden?

Betreft: Hd. 2: 17 Vraag: U plaatst Jl 2: 28-32 in de toekomst, terwijl Petrus [...]

Handelingen 02:32 Welke keizer is in dit vers bedoeld?

Betreft: Hd. 26: 32 Vraag: Welke keizer is in dit vers bedoeld? Antwoord: Het gaat [...]

Handelingen 02:42 Vier onderdelen van de samenkomst

Betreft: Hd. 2: 42-47 Vraag: Vormen de vier dingen in vers 42 met elkaar de [...]

Handelingen 05:01 Vrouwen hadden toen toch niet veel te zeggen

Betreft: Hd.5: 1-11 Vraag: (a) vs 2: vrouwen hadden toen toch niet veel te zeggen??(b) [...]

Handelingen 05:01 Waren Ananias en Saffira wel echte christenen?

Betreft: Hd. 5: 1-11 Vraag: Ananias en Saffira toonden geen berouw. Waren zij wel echte [...]

Handelingen 06:08 Tekenen en wonderen

Betreft: Hd. 6: 8 en 8: 13 Vraag: Is het verrichten van tekenen en wonderen [...]

Handelingen 07:16 Graf dat Abraham voor zilver kocht

Betreft: Hd. 7: 16 Vraag: In Hd. 7: 16 staat, dat Jakob en de vaderen [...]

Handelingen 07:52 Voorbeelden van vervolging

Betreft: Hd. 7.52; Mt. 5: 12;23: 30,31,35;2 Kr.36: 16; Jr. 2: 30 Vraag: Welke voorbeelden [...]

Handelingen 08:05 Is hier Samaria of Sichem bedoeld?

Betreft: Hd 8: 5 Vraag: Is hier Samaria zelf of een andere stad, b.v. Sichem [...]

Handelingen 08:09 Afstammelingen?

Betreft: Hand. 8, 9 en 10 Vraag: Hoe weten we dat de schatbewaarder afstamt van [...]

Handelingen 08:14 Het ontvangen van de Heilige Geest

Betreft: Hd.8: 14-17 Vraag: a. Hoe konden de mensen in Samaria geloven, terwijl ze de [...]

Handelingen 08:27 Deze Ethiopier was toch een heiden?

Betreft: Hd.8: 27 Vraag: Deze Ethiopier was toch een heiden?Waarom handelde hij als een Jood? [...]

Handelingen 08:27 Wat is nu precies een kamerling?

Betreft: Hd. 8: 27 Vraag: Wat is nu precies een kamerling Antwoord: Een kamerling of [...]

Handelingen 09:05 Hoe kon Paulus zeggen: ‘Wie zijt gij, Here?’

Betreft: Hd 9: 5 Vraag: Hoe kon Paulus zeggen: ‘Wie zijt gij, Here?’Waarom staat er [...]

Handelingen 09:07 Horen

Betreft: Hd. 9: 7 en 22: 9 Vraag: Hoe zijn deze verzen met elkaar te [...]

Handelingen 09:15 Voor heidenen of voor Israel?

Betreft: Hd 9: 15 en Gl 2: 7,8 Vraag: Is er tegenspraak tussen deze beide [...]

Handelingen 09:22 Hoe kon Paulus bewijzen dat Jezus de Christus is?

Betreft: Hd. 9: 22; 18: 28 Vraag: Hoe kon Paulus bewijzen dat Jezus de Christus [...]

Handelingen 10 Cornelius was toch al godvrezend?

Betreft: Hd. 10 Cornelius Vraag: Cornelius was toch al godzalig en godvrezend. Hij moet dan [...]

Handelingen 10 Visioen

Betreft: Hd. 10 en Gl.2 Vraag: Wat leren deze beide gedeelten ons? Antwoord: In Hd. [...]

Handelingen 10:11 Geestvervoering

Betreft: Hd. 10: 11; 11: 5; 22: 17 Vraag: Wat moeten we verstaan onder ‘geestvervoering’. [...]

Handelingen 10:42 Macht over doden

Betreft: Hand. 10:42 Vraag: Als de doden voor de opstanding van Christus aan de Satan [...]

Handelingen 11 Bezoek van Paulus aan Jeruzalem

Betreft: Hand. 11 Vraag: Er wordt gesuggereerd dat er in dit hoofdstuk sprake is van [...]

Handelingen 11:17 Geloof en bekering

Betreft: Hd. 11: 17,18 Vraag: In Hd. 11: 17 is sprake van het ontvangen van [...]

Handelingen 11:28 Hongersnood

Betreft: Hd.11: 28 Vraag: Als er een hongersnood over het hele (aard)rijk zou komen, waarom [...]

Handelingen 12:01 Woonde Johannes Marcus te Jeruzalem?

Betreft: Hd.12: 1-12 Vraag: Hoe weten we dat Johannes Markus te Jeruzalem woonde? Antwoord: Dit [...]

Handelingen 12:12 Markus ook Johannes

Betreft: Hd 12: 12 Vraag: U stelt dat Markus ook Johannes heet, maar is het [...]

Handelingen 12:16 Het is zijn engel

Betreft : Het is zijn engel (Hd 12:16) Vraag: Iemand zei dat we in Hd [...]

Handelingen 12:17 Wist Petrus niet dat Jacobus door Herodes gedood was?

Betreft: Hd. 12: 17 Vraag: Wist Petrus niet dat Jacobus door Herodes met het zwaard [...]

Handelingen 13 Welke teksten haalt Paulus aan?

Betreft: Hd. 13 Vraag: Welke teksten haalt Paulus in zijn (eerste) toespraak te Antiochië aan? [...]

Handelingen 15 Het verstikte

Betreft: Hd.15: 20 Vraag: Wat verstaan we onder het verstikte? Waarom mogen we dat niet [...]

Handelingen 15:7 Petrus prediking aan heidenen?

Betreft: Hd.15: 7 Vraag: Volgens mij heeft Petrus ook na zijn prediking aan Cornelius en [...]

Handelingen 15:20 Door afgoden bezoedeld

Betreft: Hd.15: 20 Vraag: 1) Hoe is Hd.15: 20 ‘Onthoud u van wat door de [...]

Handelingen 15:20 Geen bloedtransfusie

Betreft: Hd.15: 20 Vraag: Jeh.Getuigen zeiden mij: ‘onthouden van bloed betekent: niet tot je nemen’, [...]

Handelingen 15:29 Oudtestamentische voorschriften

Betreft: Hd.15: 29 Vraag: Zijn niet veel oudtestamentische voorschriften gericht op op het leven in [...]

Handelingen 16:01 Waarom besneed Paulus Timotheüs wel en Titus niet?

Betreft: Hd.16: 1-3 Vraag: Waarom besneed Paulus Timotheüs wel en Titus niet? Ging dat niet [...]

Handelingen 16:06 Is de Geest van Jezus dezelfde als de Heilige Geest?

Betreft: Hd.16: 6 Vraag: Is de Geest van Jezus dezelfde als de Heilige Geest? Antwoord: [...]

Handelingen 16:31 Gij en uw huis

Betreft: Hd.16: 31 Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘Gij en uw huis’? Omvat dat ook [...]

Handelingen 16:31 Kennis van waarheden en van God

Betreft: Hd. 16: 31; Jh. 1: 12; Hs. 4: 6 Vraag: De eerste twee teksten [...]

Handelingen 17:30 Moet elk mens zich bekeren?

Betreft: Hd. 17: 30,31 Vraag: (a) Uit welke twee woorden in deze verzen blijkt dat [...]

Handelingen 17:30 Voorbijzien van de tijden der onwetendheid

Betreft: Hd. 17: 30 Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘voorbijzien van de tijden der onwetendheid’? [...]

Handelingen 18:02 Hoe moet je de naam van Priscilla uitspreken?

Betreft: Hd.18: 2 Vraag: Hoe moet je de naam van Priscilla uitspreken? Antwoord: De naam [...]

Handelingen 18:07 Overste van de synagoge, voor de rechterstoel?

Betreft: Hd. 18: 7 Vraag: Hoe kan het nu dat de Joden Sosthenes , de [...]

Handelingen 18:26 Aquila en Priscilla

Betreft: Hd: 18: 26 Vraag: Hoe zit het met de volgorde van namen van Aquila [...]

Handelingen 19:06 Handen op laten leggen om de Heilige Geest te ontvangen?

Betreft: Hd.19: 6 Vraag: Moet je na je doop je de handen op laten leggen [...]

Handelingen 20:29 Ongelovigen

Betreft: Hd 20: 29,30 Vraag: Moeten we van de twee in deze verzen genoemde personen [...]

Handelingen 21:09 Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus?

Betreft: Hd 21: 9 Vraag: Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus? Antwoord: Vermoedelijk zullen [...]

Handelingen 26:18 Wat is een erfdeel onder de geheiligden?

Betreft: Hd. 26: 18; 20: 32 Vraag: Wat is ‘een erfdeel onder de geheiligden’ Antwoord: [...]

Handelingen 26:18 Gaat het hier niet om twee dezelfde dingen?

Betreft: Hd. 26: 18 Vraag: Gaat het hier niet om twee dezelfde dingen? Antwoord: De [...]

Handelingen 26:20 Met hun berouw in overeenstemming

Betreft: Hd 26: 20 Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘met hun berouw in overeenstemming’ Antwoord: [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies