000 Algemene informatie over deze rubriek

In deze rubriek vindt u een reeks artikelen waarin de auteurs hebben geprobeerd een uitleg [...]

001a Alverzoening is een dwaalleer

Het is bepaald niet aangenaam je met dwaalleer te moeten bezighouden. We moeten echter wel [...]

001b De alverzoeningsleer van de St. Ebenhaezer

De uitspraken van deze stichting zijn genummerd weergegeven met daaronder het commentaar (1) Christus is [...]

002 Astrologie en de Bijbel

Astronomie en Astrologie. Astronomie of sterrenkunde is een wetenschap, die zich bezighoudt met het bestuderen [...]

003 De apostel Andreüsstichting

DE BIJBEL EN DE ENGELEN(Hb 1: 14; 2: 5,16 en 1 Pt 1: 12) Achtergrond: [...]

004 De islam in vogelvlucht

(1) Begripsomschrijving (a) Definitie De Islam (= onderwerping, overgave) is een monotheïstische godsdienst. Ontstaan in [...]

005 Go-preachers

Het onderstaande is geen artikel over de beweging van de zogenaamde ‘Go-preachers’, maar een weergave [...]

006 Occultisme en demonen

Afval Afval trad al op in de dagen van Timoteüs. Die bestond destijds in het [...]

007 Polygamie – wat is er eigenlijk op tegen?

Actueel gesprekspunt Vroeger kwam het onderwerp ‘polygamie’ vrijwel alleen ter sprake als we het hadden [...]

008 Reïncarnatie of zielsverhuizing contra wedergeboorte

Betekenis van het woord. In het latijn luidt het woord voor zielsverhuizing ‘reïncarnatio’. Dat woord [...]

009 ‘Jehovah’s getuigen’ – getuigen van God ?

Dit artikel is niet voor Jehavah’s getuigen bedoeld, maar voor hen die met hen in [...]

010 Verkeerde leringen over de toestand na de dood

Het doel van dit artikel is om argumenten aan te dragen tegen verkeerde leringen over [...]

011 Brief over punten die een Jehovah Getuige te berde bracht

23-10-1995 Eerst nu kom ik ertoe op uw brief in te gaan. Ik neem uw [...]

012 Naam Jehovah

Brief aan een voormalige Jehovah-getuige Als het Gods bedoeling was geweest, dat wij uit de [...]

013 Persoonlijke brief over de Islam

Graag wil ik, zij het zeer laat ingaan op uw briefje bij de cursus. U [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies