1 Petrus 01:02 Doop door besprenging?

Betreft: 1 Petr. 1:2 (2) Vraag: In dit vers is sprake van besprenging met het [...]

1 Petrus 01:11 Is Maria de vrouw van Petrus?

Betreft: 1 Petr. 5:13 Vraag: Mogen we uit dit vers gecombineerd met Mark. 12:12 afleiden [...]

1 Petrus 02:24 Droeg Christus tijdens Zijn leven al onze zonden?

Betreft: 1 Petr. 2:24 Vraag: Is de N.B.G.-vertaling van 1 Petr. 2:24 wel juist?Deze weergave [...]

1 Petrus 03:07 Sieraden dragen

Betreft: 1 Petr. 3:5; 1 Tim. 2:9 Vraag: Vrouwen als Sara en Rebekka hebben blijkens [...]

1 Petrus 03:07 Vaatwerk

Betreft: 1 Petr. 3:7 Vraag: Ziet het woord door “broos” (nw. Vert.) of “zwak” (St. [...]

1 Petrus 03:18 Het woordje “ook” in dit vers

Betreft: 1 Petr. 3:18 Vraag: Wat wordt er bedoeld met het woordje “ook” in dit [...]

1 Petrus 03:21 Een bede van een goed geweten

Betreft: 1 Petr. 3:21 Vraag: Wat betekenen de woorden: ‘een bede van een goed geweten [...]

1 Petrus 04:08 De liefde bedekt tal van zonden

Betreft: 1 Petr. 4:8 en Jak. 5:20 Vraag: Waarom staat in 1 Petr. 4:8 en [...]

1 Petrus 04:19 Wil God dan dat de mensen lijden?

Betreft: 1 Petr. 4:19 Vraag: Wil God dan dat de mensen lijden? Antwoord: In de [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies