000 Algemene informatie over deze rubriek

In deze rubriek vindt u een serie geloofsopbouwende artikelen. In deze lijst zijn de titels [...]

Wij wensen u veel geluk

WAT is geluk? Iemand zei het eens zo: gezondheid en een slecht geheugen. Bij de [...]

Wij en de Heilige Geest ofwel hoe je kracht kunt missen

1 Door weerspannig te zijn en de Heilige Geest te bedroeven Js 63:10; Ef 4:30 [...]

George Churièges, koning der Parijse bedriegers, 1949

Onder deze titel verscheen in 1949 een artikel in één van onze plaatselijke dagbladen, dat [...]

De lelijkste man van Pinerolo

De 63-jarige straatmuzikant Guiseppe Vattano heeft het klaar gespeeld. om de eerste prijs in een [...]

De Grote Trek

In het midden van de 17e eeuw vestigden de Hollanders zich op de zuidkust van [...]

001 Als wij onze zonden belijden

1-Johannes 1:9 Wat is zondigen? Het vers waarvan we een gedeelte hierboven in de titel [...]

002 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is want daaruit zijn de oorsprongen des [...]

003 Bekering – Zijn er mensen, die de bekering niet nodig hebben?

Gods liefde voor het verlorene In Lk 15:7 is sprake van negenennegentig rechtvaardigen die de [...]

004 Belemmeringen om je licht te laten schijnen

Zolang Ik in de wereld ben Het artikel over “Het volk dat in duisternis wandelt” [...]

005 Bewaar uzelf in de liefde van God (Jd 21)

Judas :21 Wat betekent ‘zich bewaren” De tekst die boven dit artikel staat vraagt om [...]

006 Bidden

Efeziërs 6:18 BIDDEN denk erbij aan Ef. 6:18a Algemeen: Bidden is je als nietig, afhankelijk [...]

007 Bidden tot wie?

Psalmen 4:29 In verband met het bidden werd mij de vraag gesteld tot wie we [...]

008 Bijbel, uitleg, toepassing dl 1

BIJBEL………………UITLEG………………TOEPASSING Dat er tussen de uitleg van de Bijbel en de Bijbel zelf een onlosmakelijk [...]

009 Bijbel, uitleg, toepassing dl 2

De bijbel, de uitleg, de toepassing Zoals in het vorig artikel aangekondigd, willen we in [...]

010 Bijbelvertaling – wat is er bedoeld?

Twee vertaalprincipes Deze notitie gaat over de principes van“bijbelvertaling”en dat met als illustratie Ruth 1:18. [...]

011 Christen heten, tot christen maken en als christen lijden

Het woord ‘christen’ Het woord christen komt driemaal in het Nieuwe Testament voor. In de [...]

012 Christen zijn en de toekomst

Schriftplaatsen: 1 Th 1:9,10; 1 Kor.10:31: Drie groepen mensen: In de laatste van de hierboven [...]

013 Christus en zijn bruidsgemeente

Adam en Eva Het is mooi om te zien hoe God op een van de [...]

014 Dan weet ge dat de zomer nabij is

Mattheüs 24:32 Ingrijpen met gericht In de geschiedenis van de mensheid heeft God meer dan [...]

015 De ark van Noach

Heeft de ark van Noach wel ooit bestaan? Veel mensen vragen zich af of de [...]

016 De Engel legert zich rondom wie Hem vrezen en redt hen

Psalmen 34:7 Het oude Engelse Vade-Mecum levert me nog steeds nieuwe stof. Zoals vroeger verteld [...]

017 De gelijkenis van het mosterzaad en het zuurdeeg

De aanleiding voor een herbezinning Door een vraag van een broeder werd ik er toe [...]

018 De Heilige Geest: Heb ik tegen Hem gezondigd?

Om welke zonde gaat het? Iemand vroeg mij: ‘Is het mogelijk dat een gelovige de [...]

019 De Islam als macht en de profetieën over de toekomst

Een vraag over de Islam. Eind augustus 2004 benaderde een gelovige mij met het volgende [...]

020 De laatste reis van Paulus naar Jeruzalem

Handelingen 20 – De leiding van de Heilige Geest bij de reis van Paulus naar [...]

021 De opname? Hoe bedoelt u?

Een sullige anekdote Als inleiding op dit artikel wil ik twee anekdotes vertellen: een sullige [...]

022 De opname, wanneer?

De opname is een feit, maar hoe zit het met de tijd? De elk-moment-verwachting. Dat [...]

023 De priester en de profeet waggelen van de drank (Js 28:7)

Jesaja 28:7 – Drankmisbruik Het is bekend dat bij de opkomst van het industriële tijdperk [...]

024 De toestand na de dood

1) Van de doden zegt de Schrift dat ze in het dodenrijk zijn. Deze term [...]

025 De toestand van de verloren zoon

Lukas 15:11 Bij zijn weggaan Hij was arrogant “Geef mij het deel van het bezit [...]

026 De wereld in de greep van het kwaad

Hebreeën 11:1 – Hoe moeten we onze houding bepalen? Hebreeën 11:1-7 heeft te maken:met de [...]

027 De zondeval: welke oplossing zoekt de mens?

De zondeval als feit In dit artikel gaan we uit van de historiciteit van de [...]

028 Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik welbehagen heb gevonden

Mattheüs 3:17 Diverse notities, aantekeningen, e.d. die ik de afgelopen tijd klaargemaakt heb voor mijn [...]

029 Drie aspecten van de eenheid van de gelovigen

Johannes 17 Er wordt veel over de eenheid van de gelovigen of de christenen gesproken [...]

030 Droeg Jezus op het kruis de zonden van alle mensen?

In dit overzicht behandel ik deze kwestie puntsgewijs. 1) Er zijn twee teksten die de [...]

031 Een goed onderscheid maken tussen wijsheid en kennis

Wijsheid onderscheiden van goed geïnformeerd zijn en van intelligentie Wijsheid moet je goed onderscheiden van [...]

032 Een klein vuur en een groot bos

Jakobus 3:5 – Grote gevolgen Kleine zaken kunnen grote gevolgen hebben. Dat geldt zowel voor [...]

033 Eerbewijzen – oké maar wat is het motief?

Waarom eren we mensen Vaak bewijzen we mensen eer, maar dan niet om wat ze [...]

034 En gij hebt niet gewild

Mattheüs 23:34 – De onwil van de mens Wat heeft God zich een moeite getroost [...]

035 Eniggeboren en Eerstgeboren

Tweemaal vijf teksten – In het NT worden vijf teksten vermeld waarin Jezus Christus de [...]

036 Enkele kenmerken van de Psalmen

Wat de Psalmen niet en wel vermelden.Gemeenschap met de Vader wordt er niet in voorgesteld. [...]

037 a Filippiërs 1:1-1:30

DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE FILIPPIËRS (FILIPPENZEN) Brief aan de Filippiërs 1:1,2 Stad Filippi [...]

037 b Filippiërs 2:1-30

Brief aan de Filippiërs 2:1-30 vs 1 De apostel Paulus heeft in hoofdstuk 1 heel [...]

037 c Filippiërs 3:1-21

De brief aan de Filippiërs 3:1-11 vs 1 Waartoe roept de apostel de gelovigen te [...]

037 d Filippiërs 4:1-9

Brief aan de Filippiërs 4:1-9 vs 1 Mijn geliefde broeders. Waarom zou de apostel in [...]

038 Gastvrijheid is een deugd

Richteren 19:11 – Gastvrijheid Aanwijzingen in het O.T. Voorbeeld: Abraham; Lot > herbergt engelen Contrast [...]

039 Geef de Heer je hand

2-Kronieken 30:8 – De boodschap van Hiskia Enerzijds spotHiskia, de koning van Juda die regeerde [...]

040 Geestelijk vreemd gaan

Inleiding A) Betekenis van de vier vrouwen in De Openbaring te weten:– Izebel van Thyatire [...]

041 Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

Het gevaar in onze tijd en in alle tijden Het gevaar voor een christen – [...]

042 Geloven en getuigen

Een opdracht Geloven en getuigen horen precies zo bij elkaar als geloven en gehoorzamen. Het [...]

043 Gemeenschap – met wie?

1) Wat is gemeenschap Het woord “ gemeenschap” houdt in dat je samen met iemand [...]

044 God kan spreken door een ezel

Manieren waarop God spreekt God kan op diverse manieren tot ons spreken. Zo lezen we [...]

045 God raakte ons kwijt

Klopt die titel wel? De titel van dit artikel zou bij iemand de reactie kunnen [...]

046 Gods bedoeling met de aardbol en zijn bewoners

De aardbol een schepping van God De aardbol is niet vanzelf ontstaan door een bepaalde [...]

047 Godsdienst – geen handeltje

“Je hebt het gratis ontvangen… geef het gratis” ( Mt 10:8) Is het een deal? [...]

048 Gouden en zilveren vaten

Algemene opmerking De beide brieven aan Timoteus zijn persoonlijke brieven. Er worden daarin geen aanwijzingen [...]

049 Heer, leer ons bidden

1) WAT IS BIDDEN? *) Als schepsel in contact treden met de SchepperAls kind naderen [...]

050 Heilige Geest

Hier volgen een een aantal basisbegrippen met betrekking tot de Heilige Geest. Namen: Geest; Heilige [...]

051 Het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

Het boek van Kuitert In 1992 verscheen er een boek van H.M. Kuitert getiteld ‘ [...]

052 Het anker van de hoop

Beelden van geestelijke zaken In de Bijbel worden beelden gebruikt om geestelijke zaken te verduidelijken. [...]

053 Het boek de Openbaring in vogelvlucht

Jaren geleden werden mij door iemand een aantal vragen gesteld over het boek de Openbaring. [...]

054a Het duizendjarig rijk, je kunt er niet omheen (1)

Het duizendjarig rijk Over het duizendjarig rijk is in de loop van de tijden veel [...]

054b Het duizendjarig rijk, je kunt er niet omheen (2)

Openbaringen 20 – Het verleiden van de volken 18) In het boek Openbaring gaat het [...]

055 Het geheugen als een galerij

Het geheugen Het geheugen van ons mensen kun je vergelijken met een galerij met diverse [...]

056 Het tweede avondmaal

Een gefingeerd verslag van een bezoek aan de discipelen te Jeruzalem toen ze voor de [...]

057 Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien

Mattheüs 4:15 – Welke duisternis? Bij het lezen van de Bijbel moeten we ons vaak [...]

058 Het Woord van God blijft tot in eeuwigheid

Tegenstanders van de Bijbel Ernst Haeckel (1834 -1919) beweerde dat hij wetenschappelijk volledig met de [...]

059 Hier zal geen steen op de ander gelaten worden

Mattheüs 24:1 – De toekomst van de tempel De discipelen van Jezus van Nazareth waren [...]

060 Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen

De gelijkenis van de zaaier Mt 13: 1-9. 18-23; Mk 4:1-9, 13-20; Lk 8:4-8, 11-15 [...]

061 Hij kan hun die verzocht worden te hulp komen

In Hb 2:18 staat “ Want waarin Hijzelf geleden heeft toen Hij verzocht werd, kan [...]

062 Hoe denkt God over echtscheiding?

‘Ik haat de echtscheiding’ Dat de mensen steeds luchthartiger over echtscheidingen praten en er steeds [...]

063 Home, sweet home

Een bekende song De meesten van ons kennen het Engelse lied met bovenstaande titel wel. [...]

064 Indien het mogelijk is

Mattheüs 20:36 – Het kruis was noodzakelijk Er zijn mensen die wel erkennen dat Jezus [...]

065 Inleveren – als je niet goed meer lopen kunt

Inleveren Het woord ‘inleveren’ heeft in de laatste jaren er een betekenis bij gekregen. Het [...]

066 aJeruzalem en mijn Israël-reis (1)

Samenvatting en bewerking van de dagsluitingen gehouden door Jaap Fijnvandraat uit Leeuwarden tijdens de Zoeklichtreis [...]

066 b Jeruzalem en mijn Israëlreis (2)

Jeruzalem, de herbouwde stad (6)Lied 130 Ea 3:1-5, 10-13; Nh1:3-6; 12:31-41 Lied 142 Het Babylonische [...]

066 c Jeruzalem en mijn Israëlreis (3)

Jeruzalem, het einde van de reis (11)Lied 114 Luk.9:51-56 Lied 12 We hebben al besproken [...]

067 Jezus Christus de Zoon van God

De verwekking van Jezus Christus Rond de kerstdagen wordt in de christenheid gedacht aan de [...]

068 Jezus Christus onvergelijkbaar

Jezus Christus is onvergelijkbaar wat zijn verwekking, zijn werk en zijn verhoging betreft Er vallen [...]

068b Jezus keerde zich om

In de evangeliiën lezen we enkele keren dat de Heer Jezus Christus zich met een [...]

069 Jona – wat heeft zijn boek ons te zeggen?

God heeft een bericht voor u Het boek Jona begint met een bericht dat God [...]

070 Jullie zullen Mij zoeken en vinden, als…

Jeremia 29:13 – Wie zoekt er God? Bij de uitspraak in Jr 29:13 moet ik [...]

071 Kostbaar is voor de Here de dood van zijn gunstgenoten

Psalmen 116:15 – Kostelijk Deze tekst wordt in de Statenvertaling weergegeven met “ kostelijk is [...]

072 Kunnen wij God beoordelen

Een reactie van J.G. Fijnvandraat op de probleemstelling van een studente in de filosofie. Bij [...]

073 Kunt u nog wat met het scheppingsverhaal?

Het scheppingsverhaal en de overleveringen van de mensen. Iemand die de bijbelstand bezocht waar mijn [...]

074 Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand

Jesaja 40:8 – Belofte vergeten? Je herinnert iemand aan een bepaald belofte die hij heeft [...]

075 Mannen geen ruzie; vrouwen rustig

Verschillende aanspraak Vaak wordt in de Bijbel de aanspreekterm ‘broeders’ gebruikt, Daarmee worden in veel [...]

076 Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Eén van de kruiswoorden Deze woorden die de Heer Jezus op het kruis uitriep (Mt [...]

077 Mijn zoon, als ze je willen verleiden

Spreuken 1:10 – Mee willen doen In de Spreuken spreekt koning Salomo zijn lezers nog [...]

078 Moedige discipelen

Handelingen 5:25 – Het effect van het dienen van God Hd 5:25vv vs 25 Wie [...]

079 Na de dood naar de hemel? (1)

Waar kan vinden men in de Bijbel dat iemand na zijn dood naar de hemel [...]

080 Na de dood naar de hemel? (2)

Hoe zijn Prediker 2 vers 18-21 en 9 vers 2-6 te rijmen met het geloof [...]

081 Na de dood naar de hemel? (3)

Hoe zijn Johannes 3 vers 12,13 en Handelingen 3 vers 34 te rijmen met het [...]

082 Nadenken over Johannes 3:16

Het evangelie in een notendop Op een bijbelstudieavond werd eens gevraagd stil na te denken [...]

083 Onze offers

Een offer wat is dat? Een offer is iets meer dan zomaar een gift. Dit [...]

084 Overwinning – welke voorwaarden?

“Wees sterk en moedig, vreest niet en wordt niet verschrikt’ (2 Kr 32:7,8). We willen [...]

085 Petrus en het kolenvuur

In het evangelie van Johannes treffen we twee keer een gebeurtenis aan die gaat over [...]

086 Schapen en ranken

Er is de laatste tijd in een bepaald e-mail circuit heel wat geschreven over Joh. [...]

087 Te goed of te slecht?

Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te behouden (1 Timotheüs 1:15) Goed [...]

088 Terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u

1-Petrus 5:7 – Bezorgd zijn en zorgen voor Er is een verschil tussen bezorgd zijn [...]

089 Toen Salomo oud geworden was

1-Koningen 11:4 – Oude mensen Dit is een artikeltje voor oude mensen. Daar ik gisteren [...]

090 Twee poorten, twee bomen, twee huizen

Mattheüs 7:13 De Heer Jezus besluit de zogenaamde bergrede met het vermelden van drie leerrijke [...]

091 Tweeërlei genade

Tussen de ZIEKTE en het LIJDEN DOOR VERVOLGING moeten we wel onderscheid maken. Bij het [...]

092 Tweetallen die onderling een scherp contrast vormen

Het is opmerkelijk dat in de Bijbel verschillende tweetallen aan ons worden voorgesteld, die onderling [...]

094 Verheerlijking van de Heer Jezus Christus

Johannes 1:14 – We hebben ‘zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van [...]

095 Verlossing

Teksten die van verlossing spreken In de Bijbel wordt op diverse plaatsen over ‘verlossing’ gesproken. [...]

096 Vier soorten luisteraars, drie soorten wanners

Iemand heeft eens gezegd, dat je luisteraars in vier groepen kunt verdelen. Hij gaf dat [...]

097 Volg Mij

Mattheüs 9:9 – Het volgen van de Heer(Mt 9:9; Mk 2:14; Lk 5: 27) Er [...]

098 Wachten op de Heer – pro en contra

Er zijn verschillende oorzaken die bij christenen het wachten op de Heer in de weg [...]

099 Wandelen met God

“Gaan er twee samenop pad zonder dat ze het eens geworden zijn” Amos 3:3 Wat [...]

100 Want de Here God is een zon en schild

Psalmen 84:12 – In vers 12 en 13 van Psalm 84 worden drie dingen aangaande [...]

101 Wat het kan kosten om een dienstknecht van de Heer te zijn

De kosten voor het dienen van de Heer Met aarzeling schrijf ik dit artikel, want [...]

102 Wat is gezonde bijbelstudie?

bewerking van studie van J.Ph. Fijnvandraat Historisch/praktisch 2. Voorwaarde bekeerd zijn- 1 Ko 2. Natuurlijke [...]

093 Wat Paulus wenste en verwachtte

In de brief aan de Filippiërs lezen we verschillende keren dat Paulus bepaalde zaken aangaande [...]

103 Wees voorzichtig met negatieve beoordelingen

Exodus 19:8 – Dit naar aanleiding van de uitspraak van Israël opgetekend in Ex. 19:8 [...]

104 Welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren

Psalmen 119:2 – In de eerste acht verzen van Ps 119 vinden we acht omschrijvingen [...]

105 Wij in Christus, Christus in ons

Illustratie Een prediker zou eens spreken over het onderwerp “ Wij in Christus en Christus [...]

106 Wonen of thuisvoelen?

De Geest woont in ons In Ef.3: 17 lezen we dat Paulus voor de gelovigen [...]

108 Ziekte, lijden om Christus’ wil, rampen?

Ziekte contra vervolging Tussen lijden door ZIEKTE en het LIJDEN DOOR VERVOLGING moeten we onderscheid [...]

109 Ziekte, zalving, volgens Jak. 5:13-18

Zalving van zieken. Waar slaat het op? Twee opvattingen: a. op elk ziektegeval. Belijden alleen [...]

110 Zonder lawaai van hamer of beitel in de tempel

1-Koningen 6:7 – De bouw van de tempel Bij de bouw van de tempel van [...]

111 Zullen wij eenmaal God zien of blijft dat een onmogelijkheid?

Een kwestie van nee en ja Dit is niet zo ‘n eenvoudig onderwerp, want er [...]

112 De wereldgeschiedenis en de Bijbel

Wereldgeschiedenis, godsdienstgeschiedenis, bijbelse geschiedenis Volgens Van Dale verstaan we onder wereldgeschiedenis: “de geschiedenis van de [...]

113 Hoe God ons beschouwt

Drie aspecten Bij de wijze waarop God ons beschouwt moeten we drie aspecten onderscheiden te [...]

114 Sterven voor Christus of leven voor Hem

Romeinen 12:1 – Sterven voor Christus of leven voor Hem Er zijn beslist wel christenen [...]

115 Polygamie wat is er eigenlijk op tegen

Actueel gesprekspunt Vroeger kwam het onderwerp “polygamie” vrijwel alleen ter sprake als we het hadden [...]

116 Vaten die geen vaten zijn

In het Nieuwe Testament komen we het woord ‘vaten’ tegen terwijl het helemaal niet letterlijk [...]

117 Eenmalig en meervoudig

Handelingen 2 – Eenmalig en meervoudig (Hand 2) Absoluut eenmalig Wat er gebeurde op de [...]

118 Jongelui opgelet

Prediker – Jongelui opgelet Van de zesenzestig bijbelboeken is er eentje dat vreselijk pessimistisch begint. [...]

107 Wanneer bracht een Israëliet een zondoffer, wanneer een schuldoffer?

Zondoffer en schuldoffer Het verschil tussen zond- en schuldoffer is gemakkelijker aan te geven in [...]

119 Diverse opmerkingen n.a.v een brief

a. 1 Thess. 4: 15: voor het woord ‘komst’ staat het Griekse woord ‘parousia’. Dat [...]

200 Christus in het Oude Testament (1)

Mij bereikte de vraag of ik ook een brochure wist die handelde over het onderwerp [...]

201 Christus in het Oude Testament (2)

Vijandschap tussen uw zaad en haar zaad Een heel merkwaardige heenwijzing naar Jezus Christus zien [...]

202 Christus in het Oude Testament (3)

De ark van Noach Een volgende heenwijzing gaat verscholen in de ark van Noach. In [...]

301 Dopen, waarom eigenlijk? (01)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

302 Dopen, waarom eigenlijk? (02)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

303 Dopen, waarom eigenlijk? (03)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

304 Dopen, waarom eigenlijk? (04)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

305 Dopen, waarom eigenlijk? (05)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

306 Dopen, waarom eigenlijk? (06)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

307 Dopen, waarom eigenlijk? (07)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

308 Dopen, waarom eigenlijk? (08)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

309 Dopen, waarom eigenlijk? (09)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

310 Dopen, waarom eigenlijk? (10)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

311 Dopen, waarom eigenlijk? (11)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

312 Dopen, waarom eigenlijk? (12)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

313 Dopen, waarom eigenlijk? (13)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

314 Dopen, waarom eigenlijk? (14)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

315 Dopen, waarom eigenlijk? (15)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

316 Dopen, waarom eigenlijk? (16)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

317 Dopen, waarom eigenlijk? (17)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

318 Dopen, waarom eigenlijk? (18)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

319 Dopen, waarom eigenlijk? (19)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

320 Dopen, waarom eigenlijk? (20)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

321 Dopen, waarom eigenlijk? (21)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

322 Dopen, waarom eigenlijk? (22)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

323 Dopen, waarom eigenlijk? (23)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

324 Dopen, waarom eigenlijk? (24)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

325 Dopen, waarom eigenlijk? (25)

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

326 Dopen, waarom eigenlijk? Vragen 1

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

327 Dopen, waarom eigenlijk? Vragen 2

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

328 Dopen, waarom eigenlijk? Vragen 3

Deze artikelenserie over de doop heeft in de jaren 1977 tot 1979 in de Bode [...]

330 Is er iemand ziek bij jullie hfst 0 Inleiding

Jakobus 5:14 – over ziekte en genezing INLEIDING De actualiteit van het onderwerp Het onderwerp [...]

331 Is er iemand ziek bij jullie hfst 1 Genezing o.g.v. gebed

Jakobus 5:14HOOFDSTUK 1 GENEZING OP GROND VAN GEBED Twee vormen van genezing Om te beginnen [...]

332 Is er iemand ziek bij jullie hfst 2 Macht tot Gezondmaking

Jakobus 5:14HOOFDSTUK 2 DE MACHT TOT GEZONDMAKING Wat we moeten bedenken Bij de bespreking van [...]

333 Is er iemand ziek bij jullie hfst 3 De gave van genezing

HOOFDSTUK 3DE GAVE VAN GENEZING GENOEMD IN 1 KO 12 Hebben allen gaven van genezingen? [...]

334 Is er iemand ziek bij jullie hfst 4 Wie maakt ziek

Jakobus 5:14HOOFDSTUK 4 WIE MAAKT ZIEK, WIE GENEEST? De bron van ziekte en genezing Bij [...]

335 Is er iemand ziek bij jullie hfst 5a Teksten over ziekte a-g

Jakobus 5:14HOOFDSTUK 5 TEKSTEN OVER ZIEKTE EN GENEZING ONDER DE LOEP Dit hoofdstuk heeft een [...]

336 Is er iemand ziek bij jullie hfst 5b Teksten over ziekte h-z

Jakobus 5:14 h. Als volgende tekst bekijken we Ex. 15:26 waar we de uitspraak lezen [...]

337 Is er iemand ziek bij jullie hfst 5c Teksten over ziekte aa-cc

Jakobus 5:14 aa. In Ps 103:3 lezen we de troostvolle woorden “die al uw ongerechtigheid [...]

338 Is er iemand ziek bij jullie hfst 5d Teksten over ziekte dd-mm

Jakobus 5:14 dd1 Anders staat het met Js 53 :5. Van het dragen van ziekten [...]

339 Zuurdeeg – een andere kijk

Een tijd terug werd mij de volgende vraag gesteld:“U zegt dat zuurdeeg altijd iets verkeerds [...]

340 Heer, leer ons bidden

Wat is bidden? Bidden is als nietig schepsel in contact treden met God, de Schepper [...]

402 De profetie van Haggaï (1)

Tijd waarin Haggaï optrad Het Statenbeeld van Daniël 2 Na dit globale overzicht van de [...]

403 De profetie van Haggaï (2)

Israëls geschiedenis een spiegel De geschiedenis van het volk Israël houdt ons een spiegel voor. [...]

404 De profetie van Haggaï (3)

HaggaïLaksheid en eigenbelang troef Vers 2-4: ‘Zo zegt de Here der heerscharen: Dit volk zegt: [...]

409 Zacharia (1)

Zacharia 1 – J.G. FijnvandraatZacharia en de toekomst van JeruzalemBijbelstudies bij de profetie van ZachariaOpgedragen [...]

410 Zacharia (2)

Inleiding De tijd waarin Zacharia optrad In de beschouwing over het boek Haggaï heb ik [...]

412 Zacharia (3)

Afdeling A hfst.1:1-6 De inleidende, vermanende boodschap Wees niet als uw vaderenHoofdstuk 1:1-6 In de [...]

413 Zacharia (4)

Maar nu de tweede vraag betreffende de profeten. Hieronymus die vers 5 en 6 als [...]

414 Zacharia (5)

Meehelpen ten kwade De tuchtiging door de volken was door de Heer bedoeld om Israël [...]

415 Zacharia (6)

Toevoeging bij het derde gezicht: Zwijg, al wat leeftHoofdstuk 2:6-13 Op, Op! Vlucht uit het [...]

416 Zacharia (7)

Toevoeging bij het vierde gezicht: De belofte van de SpruitHoofdstuk 3:6-10 Hierop vermaande de Engel [...]

417 Zacharia (8)

Het vijfde gezicht: De kandelaar en de twee olijfbomenHoofdstuk 4:1-7 De engel die met mij [...]

418 Zacharia (9)

Het zesde gezicht: de vliegende boekrolHoofdstuk 5:1-4 Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag [...]

419 Zacharia (10)

Het achtste gezicht: de vier wagensHoofdstuk 6:1-8) Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag [...]

420 Zacharia (11)

Heeft het vasten nog zin?Hoofdstuk 7:1-7 In het vierde jaar van koning Darius, op de [...]

421 Zacharia (12)

Zacharia 8 Ook kwam het woord van de Here der heerscharen tot mij: Zo zegt [...]

De ‘nieten’ van Johannes 1:1-13

Johannes 1:1 In Jh 1:1-13 komen we een aantal keren het woord ‘niet’ tegen. Dat [...]

De Tabernakel op de Expo-Exodus 1990

Het jaar 1990 zal in de herinnering van velen blijven voortbestaan als ‘het jaar van [...]

Hand. 20 raad Gods

In HD 20 laatste pericoop neemt Paulus afscheid van de oudsten van Efeze.In vers 27 [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies