Algemene uitleg van deze rubriek

In deze rubriek vindt u een reeks artikelen waarin de auteurs hebben geprobeerd een uitleg [...]

Aparte bidstond voor zusters?

Vraag: Mogen zusters – los van de wekelijkse bidstond – met elkaar een bidstond gaan [...]

Doden sterven niet?

Weerlegging van adventistische en andere dwalingen Bij uitgeverij ‘Veritas’ is een boekje verschenen van dr. [...]

Een weinig zuurdeeg maakt het deeg zuur

1-Corinthiers 5:6 – Zuurdeeg maakt het hele deeg zuur.Slaat dat op een karakterisering of op [...]

Evangelischen aantrekkelijker

In het blad CHRISTENEN IN CONTACT jrg 3, nummer 1, staat op blz. 3 een [...]

Geven van tienden aan de lokale gemeente

Vraag : Laatst las ik dat men aan de hand van Mal. 3:10 stelde dat [...]

Het graf van Jezus – wie bezochten dat in tijdsorde?

Iemand die mijn website bezocht stelde mij de volgende twee vragen: Deze vragen hebben te [...]

Is bloedtransfusie onbijbels?

Er zijn mensen die bloedtransfusie ongeoorloofd vinden. Zij beroepen zich op de tekstVlees met zijn [...]

Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen?

Beoordeling van een artikel geschreven door B. van Veen te Urk. Het artikel bevat een [...]

Israël bij de kerk of de kerk bij Israël?

Israël bij de Kerk Door een artikel in een blad dat ik regelmatig toegezonden krijg, [...]

Kerkverlating

Verzwegen, verbloemd, behandeld Dit artikel gaat over een onderwerp dat eerst verzwegen werd. Men probeerde [...]

Mag de vrouw onderwijs geven in de gemeente?

MAG DE VROUW ONDERWIJS GEVEN IN DE GEMEENTEDOOR GERARD WIJTSMA becommentarieerd door J.G. FIJNVANDRAAT Aanleiding [...]

Man-vrouw verhaal / aanvechtbare argumenten

In het artikel over verschuivingen in de vergaderingen is de deelname van zusters in de [...]

Massapredikers – hoe moet je ze beoordelen

De dienst van verschillende predikers in deze tijd en de verschijnselen die daarbij optreden roepen [...]

Spreken in tongen: gewikt en gewogen

Inleiding In dit artikel is getracht het verschijnsel van het spreken in tongen zo evenwichtig [...]

Talenspreken – Spreken in talen een teken

Antwoord op een brief a) Dat het spreken in talen een teken is niet voor [...]

Ultra-bedelingenleer

Beoordeling van de brochure Gods Grenslijn Hand 28: 28 schrijver D. van Zuijlekom door J.G. [...]

Vallen in de Geest, is dat bijbels? (A)

In een bepaald ‘e-mail-circuit’ is een discussie ontstaan over wat gewoonlijk het vallen in de [...]

Vallen in de Geest, is dat bijbels? (B)

Op het artikel over het vallen in de Geest is commentaar geleverd. Ik zal proberen [...]

Werken op zondag

Over de vraag of we de zondag net zo moeten beschouwen als de Joodse sabbat [...]

Zaterdag of zondag?

Een humoristisch stukjeIn het Nieuw Israëlitisch Weekblad las ik eens een humoristisch stukje. De schrijver [...]

Zegenen en vervloeken 1 – zegenen

Over het onderwerp “zegenen” en “vervloeken” rijzen nog altijd veel vragen en er zijn uitgebreide [...]

Zegenen en vervloeken 2 – vervloeken

Zoals in dl 1 aangekondigd gaan we ons in dit tweede deel bezighouden met het [...]

Ziekte en genezing

Vroegere toetsing bijgesteld Een jaar of dertig geleden heb ik een brochure geschreven getiteld: ‘De [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies