2 Thessalonicenzen 01:08 Gaat het hier om twee groepen?

Betreft: 2 Th 1: 8 Vraag: Kunt u duidelijk maken, dat het hier om twee [...]

2 Thessalonicenzen 01:11 De roeping waardig achten?

Betreft: 2 Th 1: 11 Vraag: Wat wordt bedoeld met de roeping waardig achten?Wat gebeurt [...]

2 Thessalonicenzen 02:01 Waarom zo dreigend geschreven?

Betreft: 2 Th 2: 1-2 Vraag: Waarom wordt er in de bijbel zo dreigend geschreven [...]

2 Thessalonicenzen 02:01 Wachten totdat de ‘wetteloze’ zich openbaart

Betreft: 2 Th 2: 1-4 Vraag: Moeten we wachten totdat de ‘wetteloze’ zich openbaart en [...]

2 Thessalonicenzen 02:02 Wat wordt bedoeld met geestesuiting?

Betreft: 2 Th 2: 2 Vraag: Wat wordt bedoeld met geestesuiting? Antwoord: Letterlijk staat er [...]

2 Thessalonicenzen 02:03 Wat wordt met de tempel van God bedoeld?

Betreft ; 2 Th 2: 3, 4 Vraag: Wat wordt hier met de tempel van [...]

2 Thessalonicenzen 02:09 Na de opname van de gemeente

Betreft: 2 Th 2: 9-12 (2) Vraag: Hoe is het te verklaren, dat na de [...]

2 Thessalonicenzen 02:09 Kunnen ongelovigen zich dan nog bekeren?

Betreft: 2 Th 2: 9 -12 Vraag: Als de Gemeente opgenomen wordt blijven de ongelovigen [...]

2 Thessalonicenzen 02:10 Hen die verloren gaan

Betreft: 2 Th 2: 10 Vraag: Worden met ‘hen, die verloren gaan’ alle mensen bedoeld, [...]

2 Thessalonicenzen 03:02 Wat zijn wargeesten?

Betreft: 2 Th 3: 2 Vraag: Wat zijn wargeesten Antwoord: Het Nederlandse woord ‘wargeest’ heeft [...]

2 Thessalonicenzen 03:06 Ons onttrekken aan de ongelovigen?

Betreft: 2 Th 3: 6 Vraag: a. Moeten we ons ook niet onttrekken aan de [...]

2 Thessalonicenzen 03:10 Hoe zit het met de verplichting om te werken?

Betreft: 2 Th 3: 10 Vraag: Kunt u nader uitleggen hoe het zit met de [...]

2 Thessalonicenzen 03:16 Onze omgang met ongelovigen?

Betreft: 2 Th 3: 6 Vraag: (a) Geldt dit bevel ook onze omgang met ongelovigen?(b) [...]

2 Thessalonicenzen 03:17 De eigenhandige groet

Betreft: 2 Th 3: 17 Vraag: Paulus schrijft: ‘de eigenhandige groet van mij, Paulus’, waaruit [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies