000a INFO BODE ARTIKELEN

Info over ‘de Bode des Heils’ De ‘Bode’ is het oudste bijbelstudieblad in Nederland. In [...]

000b Lijst van Bode-artikelen

De onderstaande artikelen van J.G. Fijnvandraat zijn verschenen in het maandblad voor bijbelstudie De Bode [...]

001 jrg 97, 12-1954 Voorgangers

Hebreeën 13 – Goddelijke maatstaven Het woord “voorganger” duidt in het oorspronkelijke iemand aan die [...]

002 jrg 98, 01-1955 Naäman, de Syriër

2-Koningen 5:1 – Zijn betekenis voor onze tijd. De betekenis van Naämans geschiedenis is uitgedrukt [...]

003 jrg 98, 12-1955 Het voorbeeld van Lot

Genesis 13 Lot hief zijn ogen op Gen. 13:10Lot koos voor zich de aanse vlakte [...]

004 jrg 99, 01-1956 Ethiopiërs

Beeld van de zondaar In Jeremia 13 : 23 gebruikt God in een vergelijking de [...]

005 jrg 99, 02-1956 Jakob, de man die zichzelf wilde helpen

In eigen kracht Er bestaat een spreekwoord: Help u, zelf, zo helpt u God. Juist [...]

006 jrg 99, 05-1956 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht

Markus 5 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Onder deze, aan het bekende lied [...]

007 jrg 99, 06-1956 Lukas 15

Lukas 15:1 – Geen rechtvaardigen, maar zondaars Dit bekende hoofdstuk geeft ons de gelijkenis, van [...]

008 jrg 99, 07-1956 Christus ter rechterhand Gods

In de bijbel lezen we enkele keren dat de Heer Jezus Zich gezet heeft ter [...]

009 jrg 100, 02-1957 Goede werken

Jakobus – Goede werken Doel en grondslag Er bestaat een groot gevaar, dat wij de [...]

010 jrg 100, 04-1957 De arbeiders in de wijngaard

Titus – De arbeiders in de wijngaard In drie gelijkenissen, die 7ijn vermeld in Mattheüs [...]

011 jrg 100, 05-1957 De gelijkenis van de bruiloft

Mattheüs 22:1 – De gelijkenis van de bruiloft In het vorige nummer hebben we iets [...]

012 jrg 100, 06-1957 De gelijkenis van de heer des huizes

Lukas 13:22 – De gelijkenis van de heer des huizes De vraag Aan het slot [...]

013 jrg 100, 09-1957 Eljasib 1

Nehemia 3 Veiligheid en afzondering Bij de eerste kennismaking met de hogepriester Eljasib krijgen we [...]

014 jrg 100, 10-1957 Eljasib 2 + slot

Nehemia 3 – Eljasib (2 + slot) Veiligheid en afzondering Bij de eerste kennismaking met [...]

015 jrg 101, 01-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 01

Roeping: a. Abraham werd geroepen door de God der heerlijkheid (Hand. 7 : 2, 3).Zie [...]

016 jrg 101, 02-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 02

Beproevingen: God beproeft het geloof met een doel (1 Petr. 1 : 7 en Jak. [...]

017 jrg 101, 03-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 03

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 101 (1958) De hieronder genoemde punten sluiten aan [...]

018 jrg 101, 04-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 04

Abraham in Egypte (Gen. 12) a. Egypte is een beeld van de wereld. Een gelovige, [...]

019 jrg 101, 05-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 05

Hagar en Ismaël (Gen. 16) Abraham en Sara hebben na de ontvangen belofte tien jaar [...]

020 jrg 101, 06-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 06

De offerande van Isaäk (Gen. 22) Dit hoofdstuk begint met “Hierna gebeurde het”. Het woordje [...]

021 jrg 101, 07-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 07

Abraham te Gerar (Gen. 20) Het geloofsleven van Abraham heeft ook zijn ups en downs [...]

022 jrg 101, 08-1958 Overzicht van de geschiedenis van Abraham 08

Sara’s dood (Gen. 23) Toen Sara stierf bezat Abraham in Kanaän nog geen stuk grond. [...]

023 jrg 101, 02-1958 De man, die Israël zondigen deed 01

Een slecht voorbeeld Voor de wandel van de gelovige is het grove loochenen van goddelijke [...]

024 jrg 101, 03-1958 De man, die Israël zondigen deed 02

Eigen gedachten Het was niet de bedoeling van Jerobeam om afgoderij in te voeren, hoewel [...]

025 jrg 101, 04-1958 De man, die Israël zondigen deed 03

Terugkeer Onwillekeurig dringt zich de vraag op, of Jerobeams maatregel ook inderdaad succes heeft gehad. [...]

026 jrg 101, 11-1958 ‘t Is maar een geslachtsregister

Mattheüs 1:1 – ‘t Is maar een geslachtsregister Toch leerrijk Vaak hoort men bij het [...]

027 jrg 102, 09-1959 Het spreken in talen 01

Tengevolge van de hernieuwde activiteit van de z.g.n. pinkstergroepen heeft het spreken in talen, het [...]

028 jrg 102, 10-1959 Het spreken in talen 02

Na de uiteenzettingen in het eerste artikel, willen we nu iets zeggen over: De kenmerken [...]

029 jrg 102, 11-1959 Het spreken in talen 03

Aan het slot van het voorgaande artikel over dit onderwerp hebben we aangekondigd dat we [...]

030 jrg 102, 12-1959 Het spreken in talen 04

In de drie voorgaande artikelen hebben we dus achtereenvolgens besproken: Wat eigenlijk het spreken in [...]

031 jrg 103, 02-1960 De Filippiërs en het evangelie

Filippenzen – Gemeenschap aan het evangelie (hfdst. 1:5) De apostel Paulus had veel reden om [...]

032 jrg 103, 02-1960 Elia de Tisbiet 01

Profetische dienst: Voorbereiding:

033 jrg 103, 03-1960 Elia de Tisbiet 02

Gehoorzaamheid Alles volkomen geregeld door God. Vergelijk het manna en de wolkkolom.

034 jrg 103, 04-1960 Elia de Tisbiet 03

Elia te Sarfath 1) De weduwe is een beeld van de zondaar. Haar hoop was [...]

035 jrg 103, 06-1960 Elia de Tisbiet 04

De Karmel: 1) Driemaal is Israël als volk voor de keus gesteld: a. “Kiest dan [...]

036 jrg 103, 07-1960 Elia de Tisbiet 05

1-Koningen 19 Naar Horeb: 1) Achab is het voorbeeld van de religieus onverschillige mens. Het [...]

037 jrg 103, 08-1960 Elia de Tisbiet 06 (slot)

2-Koningen 2:1 Elia’s wegneming 1) Elisa’s weg met Elia kunnen we beschouwen als een type [...]

038 jrg 103, 06-1960 Addereieren en spinnenwebben (Jes 59) 01

Jesaja 59 Dit hoofdstuk toont ons het volk Israël in de toekomst, wanneer het, dankzij [...]

039 jrg 103, 07-1960 Addereieren en spinnenwebben (Jes 59) slot

Jesaja 59 Geen verontschuldigingen Onverbloemd zet Jesaja zijn ernstige beschuldigingen, waarmee het eerste gedeelte van [...]

040 jrg 103, 07-1960 Die gezindheid zij in u

Filippenzen 2:1 – Die gezindheid zij in u In Filippi 2 vinden we vier voorbeelden [...]

041 jrg 103, 10-1960 Christus – David – en wij?

In 1 Sam. 16:18 wordt door een van Sauls knechten een beschrijving van David gegeven [...]

042 jrg 103, 11-1960 Genade en waarheid

Wet en genade – “Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en waarheid [...]

043 jrg 103, 12-1960 Christus en de gelovigen

Herder en schapen De betrekking tussen Christus en de zijnen wordt ons in de bijbel [...]

044 jrg 103, 12-1960 Onderwerpen en weerstaan

Een overgegeven wil Er zijn twee middelen, waardoor wij de overwinning kunnen behalen op de [...]

045 jrg 104, 03-1961 Zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (1)

Het ontvouwen van de waarheid is een dankbaarder taak, dan het bestrijden van de dwaling. [...]

046 jrg 104, 04-1961 Zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (2)

2) Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid Het volgende argument [...]

047 jrg 104, 05-1961 Zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (3)

4) Ziekte is uit de duivel Zij die genezing door het gebed leren, beweren ook [...]

048 jrg 104, 06-1961 Zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)

5) MOET op het gelovig gebed genezing volgen? Er zijn vele teksten, die van gebedsverhoring [...]

049 jrg 104, 07-1961 Zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (5)

Er is verschil tussen genezing op het gebed en het uitoefenen van de genadegave der [...]

050 jrg 104, 08-1961 Wet en evangelie van de genade

Reeds vanaf de eerste prediking van het evangelie heeft men getracht wet en genade te [...]

051 jrg 104, 09-1961 Elisa, de man Gods (I)

Elia en Elisa waren profeten in de tijd dat het huis van Achab regeerde. Achab [...]

052 jrg 104, 10-1961 Elisa, de man Gods (II)

1-Koningen 19:19 – De roeping van Elisa Van de drie opdrachten, die Elia van God [...]

053 jrg 104, 12-1961 Elisa, de man Gods (lll)

2-Koningen – Elisa, de man Gods lll Het water te Jericho Na de hemelvaart van [...]

054 jrg 105, 01-1962 Strijd de goede strijd 01

Romeinen 6:11 – Strijd… de goede strijd! – l Inleiding Een gelovige, die andere mensen [...]

055 jrg 105, 02-1962 Strijd de goede strijd 02

Strijd …. de goede strijd! – (slot) In het eerste artikel over dit onderwerp, in [...]

056 jrg 105, 03-1962 Elisa, de man Gods (lV)

2-Koningen 4:8 – ELISA DE MAN GODS – IV De Sunamietische (2 Kon. 4 : [...]

057 jrg 105, 04-1962 Elisa, de man Gods (V)

2-Koningen 5:1 – ELISA DE MAN GODS – v – Naäman, de Syrieër Aangezien de [...]

058 jrg 105, 06-1962 Elisa, de man Gods (Vl)

2-Koningen 6 – Elisa, de man Gods – viLeger van Aram met blindheid geslagen (2 [...]

059 jrg 105, 08-1962 Elisa, de man Gods (VII)

2-Koningen 6:24 – Het beleg van Samaria (2 Kon. 6:24-7:20) Geen inkeer “Ondank is werelds [...]

060 jrg 105, 10-1962 Elisa, de man Gods (VIII)

2-Koningen 8:1 – Elisa, de man Gods (slot) De Sunamietische en de hongersnood (2 Kon. [...]

061 jrg 105, 04-1962 Geef het schip niet op

In de geschiedenis van de Amerikaanse vloot heeft kapitein James Lawrence zich bekendheid verworven door [...]

062 jrg 105, 07-1962 Jezus Zelf

Lukas 24:21 – Jezus Zelf – De profetieën verkeerd uitgelegd Met de begrafenis van de [...]

063 jrg 105, 11-1962 Zonde en zonden (1)

Psalmen 1 – Boom en vrucht In de bijbel wordt de mens vaak vergeleken bij [...]

064 jrg 105, 12-1962 Zonde en zonden (2)

1-Johannes 3:9 – Dan kun je maar raak leven…. Iedere zondaar, die in het geloof [...]

065 jrg 106, 01-1962 Zonde en zonden (3)

Romeinen 8:15 – Een nieuwe betrekking: Vader – kinderen God ziet ons niet meer als [...]

066 jrg 106, 05-1963 Koning Josia en zijn opvolgers

2-Kronieken 35:18 – Juda en Israël Zowel het tweestammenrijk Juda als het tienstammenrijk Israël zijn [...]

067 jrg 107, 02-1964 Bestaat de Kerk van Adam af

Mattheüs 16:18 – Het belang van dit onderwerp Wie zich over het ontstaan het wezen [...]

068 jrg 107, 04-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 1

Romeinen 12:5 De gemeente wordt in de bijbel beschreven als: Elk van deze voorstellingen geeft [...]

069 jrg 107, 05-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 2

Handelingen 20:29 Geen volkomen herstel te verwachten Uit Hand. 20:29, 30 en 1 Kor. 11:19 [...]

070 jrg 107, 08-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 3

1-Corinthiers 10:17 Vele leden met elk hun eigen functie (leerstellig gedeelte) De eenheid des Geestes [...]

071 jrg 107, 09-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 4

1-Timotheüs 5:17 Vele leden met elk hun eigen functie (leerstellig gedeelte) Gaven en ambten Wanneer [...]

072 jrg 107, 10-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 5

1-Corinthiers 12:14 Theorie en praktijk In een vorig artikel hebben we aangetond, dat alle gelovigen [...]

073 jrg 107, 11-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 6

Handelingen 4:4 (kritisch commentaar) Vele leden met elk hun eigen functie – Geldt dat nu [...]

074 jrg 107, 12-1964 De gemeente, het lichaam van Christus 7

1-Corinthiers 12:28 – bespreking van de gaven (1) Apostelen Zowel in 1 Kor. 12:28 als [...]

075 jrg 108, 01-1965 De gemeente, het lichaam van Christus 8

1-Corinthiers 12:9 – Bespreking van de gaven (2) Aan een ander geloof In het nummer [...]

076 jrg 108, 02-1965 De gemeente, het lichaam van Christus 9

1-Corinthiers 12:27 – Het derde kenmerk van een lichaam Zoals we in de het verloop [...]

077 jrg 108, 03-1965 De gemeente, het huis van God 01

Romeinen 12:3 – De taak, die we ons stellen We hopen de artikelenserie: “de gemeente, [...]

078 jrg 108, 04-1965 De gemeente, het huis van God 02

Mattheüs 16:18 – “Kenmerken” van een huis We vervolgen onze bespreking van de kenmerken van [...]

079 jrg 108, 05-1965 De gemeente, het huis van God 03

Mattheüs 16:18 – Apostelen en profeten Nooit kan iemand de plaats van Christus innemen. Zijn [...]

080 jrg 108, 06-1965 De gemeente, het huis van God 04

Efeziërs 20:19 Nadat we in de vorige artikelen over dit onderwerp ons hebben bezig gehouden [...]

081 jrg 108, 08-1965 De gemeente, het huis van God 05

Psalmen 93:5 – Algemeen priesterschap in de praktijk Het is verheugend als gelovigen terugkeren tot [...]

082 jrg 108, 09-1965 De gemeente, het huis van God 06

Filippenzen 4:2 – Persoonlijke tucht bij Paulus Ter illustratie van persoonlijke tuchtuitoefening nemen we enige [...]

083 jrg 108, 10-1965 De gemeente, het huis van God 07

Mattheüs 13:30 – Gezag is geen onfeilbaarheid Ons vorige artikel eindigde met een beschouwing over [...]

084 jrg 108, 11-1965 De gemeente, het huis van God 08

1-Timotheüs 1:20 – Hoogmoed in plaats van verdriet De Korinthiërs gingen prat op al de [...]

085 jrg 109, 01-1966 De gemeente, het huis van God 09

Handelingen 20:29 – Als de Korinthiërs nu eens niet….? In het huis van god dient [...]

086 jrg 109, 02-1966 De gemeente, het huis van God 10

Jesaja 52:11 – Nogmaals naar het Nieuwe Testament De illustraties uit het oude testament geven [...]

087 jrg 109, 03-1966 De gemeente, het huis van God 11

2-Timotheüs 2:17 – In een groot huis… Tot nu toe vonden we alleen het beginsel [...]

088 jrg 109, 04-1966 De gemeente, het huis van God 12

1-Johannes 2:18 – Waarvan reinigen? De Heer verlangt, dat we vaten met een eervolle bestemming [...]

089 jrg 109, 05-1966 De gemeente, het huis van God 13

2-Corinthiers 7:11 We zijn tot nu toe nog steeds bezig geweest met de ene kant [...]

090 jrg 109, 06-1966 De gemeente, het huis van God 14

Richteren 21:6 – Maar openbaring 2 en 3 dan? De tweede tegenwerping berust op wat [...]

091 jrg 109, 08-1966 De gemeente, het huis van God 15

Romeinen 12:5 – De ambten Ambten en gaven We komen nu het laatste punt, dat [...]

092 jrg 109, 09-1966 De gemeente, het huis van God 16

De aanstelling van ouderlingen De enige die bevoegd is om ordeningen voor de gemeente te [...]

093 jrg 109, 11-1966 De gemeente, de bruid van het Lam

Jesaja 54:5 Na de artikelenseries over:a. het ontstaan van de gemeenteb. de gemeente als lichaam [...]

094 jrg 109, 12-1966 De toekomst van de gemeente 01

1-Corinthiers 10:12 – Afbakening van het terrein Sinds de uitstorting van de Heilige Geest verdeelt [...]

095 jrg 110, 01-1967 De toekomst van de gemeente 02

1-Corinthiers 15:35 – Wat voor een lichaam ontvangen wij? De levenden worden veranderd en de [...]

096 jrg 110, 03-1967 De toekomst van de gemeente 03

Mattheüs 3:7 – Die ons redt van de komende toorn Paulus schrijft aan de gelovigen [...]

097 jrg 110, 04-1967 De toekomst van de gemeente 04

Openbaringen 4:5B) De gemeente tijdens de grote verdrukking Samenvatting van het vorig artikel De Heer [...]

098 jrg 110, 05-1967 De toekomst van de gemeente 05

Openbaringen 3:4B. De gemeente tijdens de grote verdrukking (1e vervolg) Hun aantal, kleding en dienst [...]

099 jrg 110, 07-1967 De toekomst van de gemeente 06

Jeremia 30:7B. De gemeente tijdens de grote veerdrukking (2e vervolg) Welke heiligen leven dan op [...]

100 jrg 110, 08-1967 De toekomst van de gemeente 07

Joël 3:2 – Staat de gemeente voor of achter de troon? Als de Heer Jezus [...]

101 jrg 110, 09-1967 De toekomst van de gemeente 08

1-Corinthiers 4:1 – De gemeente tijdens het duizendjarig rijk Haar regering met Christus De gedachte [...]

102 jrg 110, 10-1967 De toekomst van de gemeente 09

1-Corinthiers 15:28 – De gemeente in de eeuwigheid Weinig gegevens Het is opvallend zo weinig [...]

103 jrg 110, 02-1967 De gelovige en de regering 1

2-Corinthiers 6:14 – Een ieder zij in zijn geweten overtuigd Enige tijd geleden ontving ik [...]

104 jrg 110, 12-1967 De gelovige en de regering 2

2-Kronieken 19:2 – Uitbreiding en verantwoording Zoals al in het april-nummer is meegedeeld, heeft het [...]

105 jrg 110, 11-1967 Een tevreden, oude man

2-Samuël 17:28 – Het probleem van oude mensen We spreken in onze tijd wel over [...]

106 jrg 111, 02-1968 Vóór en na het kruis 1

Romeinen 9:4 – Verandering van bedeling In de geschiedenis van elk volk komt wel een [...]

107 jrg 111, 03-1968 Vóór en na het kruis 2

Johannes 10:16 – Hoe de gemeente gevormd is De gemeente bestaat dus uit bekeerde Joden [...]

108 jrg 111, 05-1968 Keer niet terug langs de weg die gij gekomen zijt

1-Koningen 13:2 – Geen gemeenschap Bovenstaande uitspraak is een onderdeel van het merkwaardige voorschrift, dat [...]

109 jrg 111, 07-1968 Het herkennen van valse profetie

Deuteronomium 18:21 – Het teken komt niet Aan Israël gaf God twee voorschriften betreffende valse [...]

110 jrg 111, 11-1968 De eenheid van de gelovigen 1

De eenheid in discussie In de bijbel wordt op verschillende manieren gesproken over de eenheid [...]

111 jrg 111, 12-1968 De eenheid van de gelovigen 2

De eenheid van het lichaam De apostel Paulus belicht de eenheid van de gemeente vanuit [...]

112 jrg 112, 07-1969 Het geheim van herstel en geestelijke groei

Geschiedenis en terugblik Wie Hebreeën 11 leest, ziet daar een rij van geloofshelden aan zijn [...]

113 jrg 112, 08-1969 Israël en het evangelie 01

(Romeinen 9 t/m 11) Om het negende, tiende en elfde hoofdstuk van de brief aan [...]

114 jrg 112, 09-1969 Israël en het evangelie 02

Romeinen 9 t/m 11 – Onrechtvaardigheid bij God? (vs. 14) De apostel moet nu een [...]

115 jrg 112, 10-1969 Israël en het evangelie 03

Romeinen 9:23 – Te voren tot heerlijkheid bereid! (vs. 23) God maakt geen mens slecht, [...]

116 jrg 112, 11-1969 Israël en het evangelie 04

Romeinen 11:1 – Heeft God zijn volk verstoten? (vs. 1-10) Israël heeft de prediking van [...]

117 jrg 112, 12-1969 Israël en het evangelie 05

Romeinen 11:16 – Bijkomende problemen De verzen 16 tot en met 24 van Rom. 11 [...]

118 jrg 113, 01-1970 Wat – met tegenstrijdigheden?

Beperking van gezag Het motto van deze konferentiedag: “Heeft de bijbel nog gezag?” is een [...]

119 jrg 113, 04-1970 Wat de schrift zegt over de hel (1)

Straf uit de tijd Er is natuurlijk wel een verkwikkender onderwerp uit de bijbel te [...]

120 jrg 113, 04-1970 Wat de schrift zegt over de hel (2)

Twee ontsnappingstheorieën Men heeft twee theorieën opgeworpen om de uitspraken van de Schrift te ontzenuwen. [...]

121 jrg 113, 06-1970 Wat de schrift zegt over de hel (3)

Voor het krijgen van een goede aansluiting met wat nu in dit artikel volgt, memoreren [...]

122 jrg 113, 07-1970 Als het anders was

Johannes 14:2 nader bekeken Het laatste gesprek van Jezus Christus met zijn discipelen, voordat Hij [...]

123 jrg 114, 01-1971 Het Israëlprobleem 01

Zacharia 9:9 – De vergeestelijkingstheorie op retour Israël staat de laatste jaren in het middelpunt [...]

124 jrg 114, 02-1971 Het Israëlprobleem 02

Zefanja 3:14 – Betrouwbare benadering van het probleem In het eerste artikel over dit onderwerp [...]

125 jrg 114, 03-1971 Het Israëlprobleem 03

Genesis 13:14 – Heeft Israël niet meer dan een staatkundige toekomst? Vijf grondslagen Voor het [...]

126 jrg 114, 04-1971 Het Israëlprobleem 04

Jesaja 2:1 c. Profetieën van vóór de terugkeer uit de ballingschap Onderwijl zijn we al [...]

127 jrg 114, 05-1971 Het Israëlprobleem 05

Jesaja 7:14De vergeestelijkingspraktijk nogmaals getoetst Natuurlijk zien de voorstanders van de vergeestelingsmethode wel in, dat [...]

128 jrg 114, 06-1971 Het Israëlprobleem 06

Romeinen 11:14 – Wat Israël te wachten staat (vervolg) De staat Israël en de bijbel [...]

129 jrg 114, 08-1971 Het Israëlprobleem 07

Ezechiël 10:4 – Wat Israël te wachten staat In het voorgaande artikel over dit onderwerp [...]

130 jrg 114, 09-1971 Het Israëlprobleem 08

Colossenzen 3:11 – Wat Israël te wachten staat (vervolg) De komst van Israël en de [...]

131 jrg 114, 10-1971 Het Israëlprobleem 09

Romeinen 11:25 – “De Kerk” als jaloersmakende factor Tenslotte moeten we nog in verband met [...]

132 jrg 114, 11-1971 Het Israëlprobleem 10

Romeinen 10:19 – Vijanden wat het evangelie betreft Er is nog meer. Vers 28 laat [...]

133 jrg 114, 12-1971 Het Israëlprobleem 11

Daniël 11:31 – Terugblik in het verleden Een terugblik in het verleden van Israël zal [...]

134 jrg 115, 01-1972 Het Israëlprobleem 12

Johannes 5:43 – Wat Israël te wachten staat In het artikel van de vorige maand [...]

135 jrg 115, 02-1972 Het Israëlprobleem 13

Deuteronomium 30:1 – Een keer in het lot van Israël Op de periode van grote [...]

136 jrg 115, 03-1972 Het Israëlprobleem 14

1-Petrus 4:17 – Herstel gepaard met oordeel en zuivering We houden ons nu bezig met [...]

137 jrg 115, 04-1972 Het Israëlprobleem 15

Daniël 2:37 – De periode van herstel / Assur Onder de nabuurvolken van Israël die [...]

138 jrg 115, 05-1972 Het Israëlprobleem 16

Ezechiël 38:8 – De inval van Gog Het herstel van Israël gaat gepaard met oordeel [...]

139 jrg 115, 06-1972 Het Israëlprobleem 17

1-Corinthiers 15:24 – De periode van vrede Het getuigenis van het nieuwe testament over de [...]

140 jrg 115, 07-1972 Het Israëlprobleem 18

Efeziërs 1:10 – De periode van vrede (vervolg) Nadat Israël in het land Palestina en [...]

141 jrg 115, 09-1972 Het Israëlprobleem 19

Zefanja 3:13 – Het nieuwe verbond Belangrijker dan het uiterlijk herstel van volk, stad en [...]

142 jrg 115, 12-1972 David zonder wapenrusting

1-Samuël 17:45 – David zonder wapenrusting In zijn leven is David tweemaal de vijand tegemoet [...]

143 jrg 116, 10-1973 Op Jezus zien (1)

Johannes 20:29 In de bijbel worden we op verschillende plaatsen opgeroepen om op Jezus te [...]

144 jrg 116, 11-1973 Op Jezus zien (2)

Hebreeën 12:1 – Zien en volgen Daarmee komen we haast vanzelf bij ons volgende punt: [...]

145 jrg 116, 12-1973 God de Schepper

Jona 1:9 In het oude testament wordt beschreven hoe God de hele schepping tot aanzien [...]

146 jrg 117, 01-1974 Boze gezindheid of een boze?

1-Timotheüs 3:15 – Een te vlotte conclusie De gemeente is het geestelijk huis van God [...]

147 jrg 117, 02-1974 Over bloed en bloedtransfusie (1)

Romeinen 16:16 De meeste christenen beschouwen bloedtransfusie als een prachtige medische vinding, waarvan we een [...]

148 jrg 117, 03-1974 Over bloed en bloedtransfusie (2)

Leviticus 17:10 In het vorige artikel over dit onderwerp hebben we de draagwijdte van het [...]

149 jrg 117, 04-1974 De Kerk aan de kant van de vertrapten?

Johannes 17:16 – Kritisch commentaar Ds. Kwast uit Kollum heeft een artikel geschreven in de [...]

150 jrg 117, 05-1974 Is de doop met de Heilige Geest een bepaalde ervaring? (1)

Handelingen 2:38 – Kritisch commentaar Voor velen van ons is het blad “De Stem in [...]

151 jrg 117, 06-1974 Is de doop met de Heilige Geest een bepaalde ervaring? (2)

Handelingen 2:38 – Kritisch commentaar In het vorige artikel over dit onderwerp hebben we een [...]

152 jrg 117, 07-1974 Vragen rondom Kritisch commentaar

1-Petrus 2:20 In de correspondentierubriek in het meinummer memoreerden we reeds dat er vragen zijn [...]

153 jrg 117, 07-1974 Is de wereld te veranderen? (1)

Psalmen 139:23 – Kritisch commentaar In de Leeuwarder Courant stond een interessant hoofdartikel van redacteur [...]

154 jrg 117, 08-1974 Is de wereld te veranderen? (2)

Handelingen 20:21 Het vorige artikel over dit onderwerp begon met een citaat uit de Leeuwarder [...]

155 jrg 117, 10-1974 Enthousiasme en gehoorzaamheid (1)

1-Koningen 13:3 Je kunt zeggen wat je wilt, maar enthousiasme in geestelijke dingen is een [...]

156 jrg 117, 11-1974 Enthousiasme en gehoorzaamheid (2)

1-Kronieken 15:12 Toen David de eerste keer de ark wilde overbrengen, zei hij tegen heel [...]

157 jrg 117, 10-1974 Wij zijn schuldig

Jesaja 53:5 – Twee soorten schuld Het zinnetje dat als titel is gekozen kun je [...]

158 jrg 118, 01-1975 Droom Nebukadnezar en het ontwaken Europa (1)

Nebukadnezar kan de slaap niet vatten. Zijn geest gunt hem geen rust en daarom wil [...]

159 jrg 118, 02-1975 Droom Nebukadnezar en het ontwaken Europa (2)

Menselijke wijsheid faalt Nadat de menselijke wijsheid volledig gefaald heeft en de Chaldeeuwse geleerden moeten [...]

160 jrg 118, 03-1975 Droom Nebukadnezar en het ontwaken Europa (3)

Het is niet alles goud wat er blinkt Door de vier onderdelen van het beeld, [...]

161 jrg 118, 04-1975 Droom Nebukadnezar en het ontwaken Europa (4)

In het vorige artikel hebben we getracht aan te tonen dat de “waardedaling” van goud [...]

162 jrg 118, 05-1975 Droom Nebukadnezar en het ontwaken Europa (5)

De Korte Verklaring Onderwijl zitten we dan toch maar met de moeilijkheid, dat het Romeinse [...]

163 jrg 118, 06-1975 Droom Nebukadnezar en het ontwaken Europa (6)

Daniël – Elke uitlegger staat voor een moeilijkheid We hebben gezien hoe de droom van [...]

164 jrg 118, 02-1975 Huwelijk en gerechtigheid

Mattheüs 19:6 – Kritisch commentaar In “De Strijdkreet” van 7 dec. 1974 las ik een [...]

165 jrg 118, 04-1975 Het eeuwig evangelie

Openbaringen 14:6 – Kritisch commentaar In de theologie streeft men, net als bij elke andere [...]

166 jrg 118, 05-1975 Vraag en antwoord – Het onze Vader

Mattheüs 6:9 Vragen: Graag zou ik van u op het volgende een antwoord willen hebben. [...]

167 jrg 118, 07-1975 De vier Dieren van Daniël

Daniël Nebukadnezar zag in zijn droom een groot beeld bestaande uit vier delen. De proleet [...]

168 jrg 118, 08-1975 De berooide vrouw Sunem

2-Koningen 4:8 – Welke Sunamietische? De berooide Sunamietische?? Maar de vrouw uit Sunem, die de [...]

169 jrg 118, 09-1975 Het beest uit openbaring

De profeet Daniël zag in een droomgezicht vier dieren opkomen uit de zee, nl. een [...]

170 jrg 118, 10-1975 Zijn voetstappen

1-Petrus 2:21 – Waarom kwam Christus? De apostel Petrus schrijft dat Christus voor ons geleden [...]

171 jrg 118, 11-1975 Is de gemeente het geestelijke Israël? 01

Mattheüs 10:23 – Kritisch commentaar Geen vanzelfsprekende zaak meer In een artikelenreeks onder de titel [...]

172 jrg 118, 12-1975 Is de gemeente het geestelijke Israël? 02

Genesis 3:15 – Kritisch commentaar Voor de stelling, dat de gemeente het geestelijke Israël zou [...]

173 jrg 119, 01-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 03

Genesis 17:1 – Kritisch commentaar Volgens de calvinistische opvatting bestaat er van Adam af een [...]

174 jrg 119, 02-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 04

Jeremia 31:31 – Kritisch commentaar In het algemeen beweert de theologie, dat het nieuwe verbond [...]

175 jrg 119, 03-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 05

Handelingen 4:12 – Kritisch commentaar Tegen de chiliastische leer 1), dat het volk Israël in [...]

176 jrg 119, 04-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 06

1-Corinthiers 12:12 – Kritisch commentaar In het vorige artikel hebben we enkele argumenten getoetst die [...]

177 jrg 119, 06-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 07

Psalmen 71:17 – Kritisch commentaar In de voorgaande artikelen over dit onderwerp hebben we ons [...]

178 jrg 119, 08-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 08

Hebreeën 11:10 – Kritisch commentaar De stelling, dat de Kerk van Adam af bestaat, vormt [...]

179 jrg 119, 09-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 09

Mattheüs 25:34 – Kritisch commentaar Zij, die geloven in de toekomst van Israël, leren dat [...]

180 jrg 119, 10-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 10

Handelingen 3:24 – Kritisch commentaar Tegenspraak in de Schrift? Aan het slot van het vorige [...]

181 jrg 119, 11-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 11

Maleachi 4:5 – Kritisch commentaar De calvinist beschouwt de gemeente als de voortzetting van Israël. [...]

182 jrg 119, 12-1976 Is de gemeente het geestelijke Israël? 12

Hosea 6:7 – Kritisch commentaar Deze artikelenreeks wordt besloten met een overzicht van de calvinistische [...]

183 jrg 119, 01-1976 De zeventig weken van Daniël 1

Daniël – Een profetisch boek Het zal bekend zijn, dat het boek Daniël – hoewel [...]

184 jrg 119, 03-1976 De zeventig weken van Daniël 2

Daniël – Belangstelling voor het profetisch woord Daniël is iemand, die belangstelling heeft voor het [...]

185 jrg 119, 04-1976 De zeventig weken van Daniël 3

DaniëlVan de vorige artikelen over dit onderwerp wil ik drie dingen in de herinnering brengen: [...]

186 jrg 119, 05-1976 De zeventig weken van Daniël 4

Daniël – De vorige maand hebben we ons beziggehouden met het bepalen van het eindpunt [...]

187 jrg 119, 06-1976 De zeventig weken van Daniël 5

Daniël – Samenvatting van de voorgaande artikelen: Het klopt niet! Nu kan een kind begrijpen, [...]

188 jrg 119, 08-1976 De zeventig weken van Daniël 6

Daniël – Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 119 (1976) De periode van zeventig [...]

189 jrg 119, 05-1976 Als ik zie

Genesis 9:16 – De regenboog Vader en moeder maken met de kinderen een autoritje. Het [...]

190 jrg 119, 11-1976 Johannes Markus, een voorbeeld en een waarschuwing 1

Handelingen 4:36 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 119 (1976) Zijn naam De [...]

191 jrg 119, 12-1976 Johannes Markus, een voorbeeld en een waarschuwing 2

Johannes 3:16 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 119 (1976) Behalve het in [...]

192 jrg 120, 01-1977 Engelen in de afgrond

Op de brochure “Het Chiliasme, gewogen en niet te licht bevonden”, heb ik van iemand [...]

193 jrg 120, 02-1977 Het werk van God Hal Lindsey

Openbaringen 22:17 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 120 (1977) Kritisch commentaar op [...]

194 jrg 120, 04-1977 Moeten onze kinderen alles lezen?

Romeinen 16:19 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 120 (1977) Kritisch commentaar Ouderavond… [...]

195 jrg 120, 06-1977 ‘Here’ of ‘Heer’

Genesis 4:4 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 120 (1977) Kritisch commentaar In [...]

196 jrg 121, 03-1978 Verdeeldheid onder de Joden -verdeeldheid onder ons

Driemaal lezen we in het evangelie van Johannes, dat er om de Heer Jezus verdeeldheid [...]

197 jrg 121, 04-1978 De verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen (1)

Ds. A.A. Spijkerboer heeft in het dagblad “Trouw” een artikel geschreven onder de titel “Geen [...]

198 jrg 121, 05-1978 De verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen (2)

De vorige keer heb ik laten zien dat met de naam christenen zowel bekeerde heidenen [...]

199 jrg 121, 06-1978 Achteruitgang en herstel

DE BRIEF AAN DE HEBREEËN De brief aan de Hebreeën is gericht aan Joden die [...]

200 jrg 121, 12-1978 Altaar of kansel?

1-Johannes 2:2 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 121 (1978) Kritisch commentaar Bij [...]

201 jrg 122, 02-1979 Voorbereiding op het avondmaal een kwelling?

2-Corinthiers 5:1 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Kritisch commentaar In [...]

202 jrg 122, 03-1979 Jezus riep

Jesaja 42:2 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Hij zal zijn [...]

203 jrg 122, 04-1979 Eigentijdse uitleg

Mattheüs 19:5 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Kritisch commentaar Van [...]

204 jrg 122, 05-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 01

1-Petrus 2:22 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Een opwekking in [...]

205 jrg 122, 06-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 02

Johannes 7:7 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Dwaalleer? De in [...]

206 jrg 122, 08-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 03

Mattheüs 16:18 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) De Schrift alleen [...]

207 jrg 122, 09-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 04

Deuteronomium 7:7 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Israël afgeschreven De [...]

208 jrg 122, 10-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 05

1-Corinthiers 3:14 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Het probleem waarvoor [...]

209 jrg 122, 11-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 06

Johannes 5:24 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Toch wel een [...]

210 jrg 122, 12-1979 De opname van de gemeente een hersenschim? 07

1-Thessalonicenzen 4:13 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) Afscheidswoorden voor de [...]

211 jrg 122, 12-1979 Wanneer zou u uw kerkgenootschap verlaten?

1-Corinthiers 12:4 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 122 (1979) We waren op [...]

212 jrg 123, 01-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 08

Johannes 14:3 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Gegevens niet zo [...]

213 jrg 123, 02-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 09

Hebreeën 12:22 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Ons onderzoek heeft [...]

214 jrg 123, 03-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 10

Openbaringen 7 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Twee groepen gelovigen [...]

215 jrg 123, 04-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 11

Johannes 14:1 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Geen voorafgaand teken [...]

216 jrg 123, 05-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 12

Openbaringen 3:16 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Vóór het uur [...]

217 jrg 123, 06-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 13

Openbaringen 1:19 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) De leer dat [...]

218 jrg 123, 08-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 14

Mattheüs 27:52 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Welke Gelovigen? De [...]

219 jrg 123, 09-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 15

Openbaringen 20:4 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Tenslotte wil ik [...]

220 jrg 123, 10-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 16

Jesaja 60:3 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Rijdend op het [...]

221 jrg 123, 11-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 17

Jeremia 30:7 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) In het vorige [...]

222 jrg 123, 12-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 18

Judas :14 / Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) In voorgaande artikelen [...]

223 jrg 123, 02-1980 Gouden en zilveren vaten 01

De hieronder volgende artikelen zijn eerder gepubliceerd in “Uit het Woord der Waarheid” jaargang 23 [...]

224 jrg 123, 03-1980 Gouden en zilveren vaten 02

Het grote huis De apostel Paulus geeft aan hoe we ons de situatie in een [...]

225 jrg 123, 04-1980 Gouden en zilveren vaten 03

Niet alleen uiterlijk De uiterlijke reiniging moet gepaard gaan met een innerlijke. Als dit niet [...]

226 jrg 123, 05-1980 Gouden en zilveren vaten 04

Andere opvattingen getoetst We verhelen niet dat over 2 Tim. 2 nog wel andere opvattingen [...]

227 jrg 123, 05-1980 God heeft u allen geschonken die met u varen

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Wie indertijd het schip zag waarmee [...]

228 jrg 123, 09-1980 Hand in hand 01

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Vragen over omgang tussen jongens en [...]

229 jrg 123, 10-1980 Hand in hand 02

Romeinen 5:6Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Vragen over omgang tussen jongens [...]

230 jrg 123, 11-1980 Hand in hand 03

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Vragen over omgang tussen jongens en [...]

231 jrg 123, 12-1980 Hand in hand 04

2-Samuël 12:7Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) Vragen over omgang tussen jongens [...]

232 jrg 123, 10-1980 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af

Spreuken 15:1Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) De grimme geit Toen ik [...]

233 jrg 124, 01-1981 Hand in hand 05

Spreuken 18:22Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Hoe weet je dat je [...]

234 jrg 124, 02-1981 Hand in hand 06

Genesis 24:12Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) We zijn nog steeds bezig [...]

235 jrg 124, 03-1981 Hand in hand 07

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) VraagVeronderstel, dat je als meisje bidt [...]

236 jrg 124, 04-1981 Hand in hand 08

Exodus 23:2Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Vraag:Wat zegt de bijbel van [...]

237 jrg 124, 05-1981 Hand in hand 09

1-Corinthiers 7:15Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Vraag:Als van twee verloofden, die [...]

238 jrg 124, 08-1981 Hand in hand 10

Zacharia 14:2Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Vraag:Moet op een verkrachting een [...]

239 jrg 124, 09-1981 Hand in hand 11

Spreuken 24:27Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) In deze artikelenreeks werden vragen [...]

240 jrg 124, 10-1981 Hand in hand 12

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Vraag:Is de verkerings- of verlovingstijd niet [...]

241 jrg 124, 11-1981 Hand in hand 13

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Vraag:Moet ik mijn zoon toestaan zijn [...]

242 jrg 124, 12-1981 Hand in hand 14

Genesis 19:14Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Deze serie wil ik besluiten [...]

243 jrg 124, 05-1981 Apollos de man machtig in de Schriften

Handelingen 18:24Apollos, de man machtig in de Schriften (Hand. 18:24-28 In de Bijbel komen we [...]

244 jrg 124, 10-1981 Het Woord en zijn werking (1)

Jeremia 23:29Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) In de Bijbel worden vele [...]

245 jrg 124, 11-1981 Het Woord en zijn werking (2)

1-Petrus 1:23Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) Zaad Dat het Woord ook [...]

246 jrg 124, 12-1981 Zij zochten hun herstel

1-Corinthiers 5:1Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 124 (1981) (het herstel van de stam [...]

247 jrg 125, 03-1982 Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel (1)

Niet in het oordeel Iemand die zich heeft bekeerd en de Heer Jezus als Heiland [...]

248 jrg 125, 04-1982 Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel (2)

Worden onze zonden openbaar? Dit openbaar worden voor de rechterstoel boezemt niettemin vele gelovigen nog [...]

249 jrg 125, 01-1982 Welke doopformule moeten we gebruiken?

Mattheüs 28:19Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982) Steeds weer duikt de vraag [...]

250 jrg 125, 06-1982 – en zegt: ik heb berouw

Lukas 17:3Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982) De Here Jezus heeft ons [...]

251 jrg 125, 08-1982 Over het afstaan van organen

Mattheüs 5:29Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982) Een lezer vraagt ons hoe [...]

252 jrg 125, 09-1982 Drie belangrijke voorschriften

1-Corinthiers 14:26Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982) In de eerste brief aan [...]

253 jrg 125, 09-1982 Koninkrijk der hemelen & Koninkrijk van God (1)

Is er verschil? In de evangeliën wordt gesproken over “het koninkrijk der hemelen” en over [...]

254 jrg 125, 10-1982 Koninkrijk der hemelen & Koninkrijk van God (2)

Kenmerken van het Koninkrijk In de zeven gelijkenissen van Matth. 13 gaat de Heer nu [...]

255 jrg 125, 11-1982 Koninkrijk der hemelen & Koninkrijk van God (3)

Overeenkomst tussen koninkrijk der hemelen en koninkrijk van God. We willen aantonen, dat met beide [...]

256 jrg 125, 12-1982 Koninkrijk der hemelen & Koninkrijk van God (4)

De term “koninkrijk van God” legt de nadruk op de geestelijke sfeer, op de atmosfeer [...]

257 jrg 125, 11-1982 Onze offeranden, lof, liefdegaven en ons lichaam (1)

Maleachi 1:8Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982) Wat is een offer? Een [...]

258 jrg 125, 12-1982 Onze offeranden, lof, liefdegaven en ons lichaam (2)

2-Corinthiers 9:7Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982) Onze offeranden onze lof onze [...]

259 jrg 125, 12-1982 Verrichten van tekenen: iedere gelovige toebedeeld?

De vraag is niet of God zijn kinderen de eeuwen door op wondere wijze kan [...]

260 jrg 126, 01-1983 Onze offeranden, lof, liefdegaven en ons lichaam (3)

Hebreeën 13:16Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Na deze praktische opmerkingen over [...]

261 jrg 126, 02-1983 De gevaren van typologische Schriftverklaring

1-Corinthiers 5:7Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Dat de typologische schriftverklaring een [...]

262 jrg 126, 03-1983 De bediening van het Woord

De waarde van het Woord De waarde van het Woord van God kunnen we nooit [...]

263 jrg 126, 04-1983 Staat dan in de vrijheid maar…

Galaten 5:1Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Het is belangrijk op te [...]

264 jrg 126, 05-1983 Vrouw zonder de man, man zonder de vrouw

1-Corinthiers 11:8Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) In een vorig artikel stonden [...]

265 jrg 126, 06-1983 Moeten we de bijbel dan tóch niet letterlijk nemen?

Mattheüs 27:51Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Een aantal christenen, die eerlijk [...]

266 jrg 126, 08-1983 Wat voor opstanding was dat?

Mattheüs 27:52Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Vaak wordt de vraag gesteld [...]

267 jrg 126, 09-1983 Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6:1-4?

Genesis 6:1Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Deze vaak gestelde vraag willen [...]

268 jrg 126, 12-1983 De Bijbel waarom Gods Woord? (1)

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 126 (1983) Voor jongeren Met meerdere argumenten willen [...]

269 jrg 127, 01-1984 Geen gezag in je gezin – wel gezag in de vergadering?

Als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen over [...]

270 jrg 127, 01-1984 De Bijbel waarom Gods Woord? (2)

Jesaja 43:9Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) Voor jongeren We houden ons [...]

271 jrg 127, 02-1984 De Bijbel waarom Gods Woord? (3)

1-Thessalonicenzen 2:13Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) Voor jongeren We houden ons [...]

272 jrg 127, 02-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (1)

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in ons midden ontving ik een schrijven van een broeder, [...]

273 jrg 127, 03-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (2)

Het wegdoen van de boze We hebben gezien dat een geloofsgemeenschap er naar moet streven [...]

274 jrg 127, 04-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (3)

In het vorige artikel is gesteld. (1) dat een ‘vergadering van gelovigen’ de boze uit [...]

275 jrg 127, 05-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (4)

In de voorgaande artikelen is betoogd, dat er één gemeente op aarde is, en dat [...]

276 jrg 127, 06-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (5)

Handelingen 15:22Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) De lessen uit het boek [...]

277 jrg 127, 08-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (6)

2-Corinthiers 8:15Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) Het onderwijs van het Nieuwe [...]

278 jrg 127, 09-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (7)

1-Corinthiers 12:27Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) Niet als los zand Het [...]

279 jrg 127, 10-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (8)

1-Corinthiers 5:11Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) Conclusie, advies of beslissing? De [...]

280 jrg 127, 11-1984 Orde en tucht en de verhouding van vergaderingen (9)

Romeinen 12:8Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) In dit artikel keren we [...]

281 jrg 127, 03-1984 Bedenkelijke schriftuitleg

Typologie, pas er mee op Enige tijd geleden schreef ik over de gevaren waaraan de [...]

282 jrg 127, 05-1984 Jezus Christus, de Spruit

In het oude testament wordt de Heer Jezus op verschillende plaatsen aangekondigd als de Spruit [...]

283 jrg 127, 09-1984 Geschreven of ongeschreven belijdenis?

Openbaringen 2Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) In ‘Waarheid en Eenheid’, het [...]

284 jrg 127, 11-1984 Die oude Bijbel – toch zo gek nog niet!

Leviticus 11:5Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) ‘Jongelui, in deze les gaan [...]

285 jrg 127, 12-1984 Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam

Mattheüs 18:20Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 127 (1984) Bovenstaande tekst is ons heel [...]

286 jrg 128, 01-1985 Hoe denkt God over Echtscheiding (1)

Deuteronomium 24 DAT DE MENSEN STEEDS LUCHTHARTIGER over echtscheiding praten en er steeds gemakkelijker toe [...]

287 jrg 128, 02-1985 Hoe denkt God over Echtscheiding (2)

IN HET VORIGE ARTIKEL OVER DIT ONDERWERP gaf ik aan, dat christenen de woorden van [...]

288 jrg 128, 01-1985 Laten twee of drie profeten spreken

Naar aanleiding van enkele vragen volgt hier een uiteenzetting over de woordbediening in de samenkomst. [...]

289 jrg 128, 01-1985 Mogen jonge kinderen ook wat in de collecte doen

IN EEN TOESPRAAK, GEHOUDEN TIJDENS EEN ZOGENAAMDE GROTE VERGADERING, heb ik naar voren gebracht, dat [...]

290 jrg 128, 02-1985 Niet minachten, niet oordelen

IN DE VORIGE JAARGANG VAN DE BODE HEBBEN EEN PAAR ARTIKELEN GESTAAN, waarin ik heb [...]

291 jrg 128, 03-1985 Dood – zijn of niet zijn? (1)

BIJ UITGEVERIJ ‘VERITAS’ IS EEN BOEKJE VERSCHENEN van dr. Jack W.Provonsha over bijna-dood-ervaringen in het [...]

292 jrg 128, 04-1985 Dood – zijn of niet zijn? (2 slot)

(1) WAT DOOD-ZIJN INHOUDT KAN ALLEEN DE BIJBEL ons vertellen. Welnu, de Schrift spreekt over: [...]

293 jrg 128, 05-1985 De leer van de verwerping (1)

IN DE KERKELIJKE PERS IS NOGAL WAT DEINING GEWEEST IN VERBAND met kritiek op en [...]

294 jrg 128, 06-1985 De leer van de verwerping (2)

BIJ HET LEZEN VAN DE THEOLOGISCHE VERANTWOORDING werd ik al direkt getroffen door deze zin: [...]

295 jrg 128, 08-1985 De leer van de verwerping (3)

EVEN LEERRIJK ZIJN DE VOLGENDE WOORDEN: Terwijl het geloof belijdt zijn grond in Gods vrijmachtige [...]

296 jrg 128, 09-1985 De leer van de verwerping (4)

IN HET DERDE HOOFDSTUK WORDT GESTELD, DAT DE LEER VAN DE UITVERKIEZING geschiedenis begon te [...]

297 jrg 128, 10-1985 De leer van de verwerping (5, slot)

MET EEN ENKELE PENNESTEEK WORDT OP BLZ. 37 DE LEER VAN ARMINIUS naar voren gebracht, [...]

298 jrg 128, 05-1985 Staat echtscheiding op één lijn met overspel?

IN DE ARTIKELEN GETITELD ‘HOE DENKT GOD over echtscheiding?’ is naar voren gebracht, dat God [...]

299 jrg 128, 09-1985 Over de Betekenis van Mattheüs18 :18-20 (1)

Mattheüs 18:18 Een broeder stuurde me een aantal vragen en opmerkingen met betrekking tot bovengenoemd [...]

300 jrg 128, 10-1985 Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 (2)

Mattheüs 18:18 – In deze artikelenserie geven we een uitleg van bovenstaand schriftgedeelte en dat [...]

301 jrg 129, 01-1986 Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 (3)

Mattheüs 18:18IN DE VORIGE TWEE ARTIKELEN OVER DIT ONDERWERP HEB IK GEPROBEERD AAN te tonen, [...]

303 jrg 129, 03-1986 Over de betekenis van Mattheüs 18:18-20 (5)

Mattheüs 18:18 EINDELIJK ZIJN WE DAN NU TOEGEKOMEN AAN VERS 18. DAT VERS BEGINT MET [...]

304 jrg 129, 04-1986 Over de betekenis van Mattheüs 18:18-20 (6)

Mattheüs 18:18Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 (6) WIJ HEBBEN GEZIEN DAT DE TWEE VRAGEN [...]

306 jrg 129, 08-1986 Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 (8)

Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 In een vorig artikel hebben we ons bezig gehouden [...]

307 jrg 129, 09-1986 Over de betekenis van Mattheüs 18:18-20 (9 slot)

Mattheüs 18:18 – Vers 20 is redengevend ZOALS VERS 19 DOOR DE WOORDEN ‘IK ZEG [...]

308 jrg 129, 08-1986 God gebruikt mensen

God verandert mensen VELEN VAN ONS KENNEN BOVENSTAANDE UITSPRAAK als titel van een programma van [...]

309 jrg 129, 08-1986 Weerstand tegen het christelijk geloof

DE WEERSTAND TEGEN HET CHRISTELIJK GELOOF WORDT OPGEWEKT DOOR DE leer, bijv. dat Christus geboren [...]

310 jrg 129, 09-1986 Jozef en Mozes, typen van Christus

IN DE BIJBEL TREFFEN WE IN HET OUDE TESTAMENT VERSCHILLENDE PERSONEN aan, die een type [...]

311 jrg 129, 10-1986 Het Kind en Zijn moeder

ENERZIJDS WORDT IN DE SCHRIFT DE AANDACHT GEVESTIGD OP DE BIJZONDERE plaats van Maria, die [...]

312 jrg 130, 01-1987 Onttrekking, zorg en tucht 01

Hand in eigen boezem Helaas komt het voor, dat gelovigen zich onttrekken aan de gemeenschap [...]

313 jrg 130, 02-1987 Onttrekking, zorg en tucht 02

Als er zonde in het geding is – We komen dan nu tot het tweede, [...]

314 jrg 130, 03-1987 Met menselijke overwegingen kom je bedrogen uit

MET MENSELIJKE OVERWEGINGEN KOM JE BEDROGEN UIT Welbewust is in de titel van dit artikel [...]

315 jrg 130, 06-1987 De betekenis van het offer van Jezus Christus (1)

Wat heeft voorrang? – Vraagt men aan orthodoxe christenen waarom de Heer Jezus Christus op [...]

316 jrg 130, 08-1987 De betekenis van het offer van Jezus Christus (2)

DE BETEKENIS VAN HET OFFER VAN JEZUS CHRISTUS OP HET KRUIS (2) ‘God onze Heiland, [...]

317 jrg 130, 09-1987 De betekenis van het offer van Jezus Christus (3)

De betekenis voor alle dingen in de hemel en op aarde – Over dit aspect [...]

318 jrg 130, 11-1988 De betekenis van het offer van Jezus Christus (4)

Het vorige artikel in deze serie eindigde met de opmerking dat ons nog een paar [...]

319 jrg 130, 12-1987 De betekenis van het offer van Jezus Christus (slot 5)

Het onderwerp waarover wij in deze artikelenserie spreken, is buitengewoon moeilijk. Het is vooral in [...]

320 jrg 130, 08-1987 De volmaaktheid van Jezus Christus

Indertijd is er een boekje verschenen getiteld ‘De heerlijkheid des Heeren Jezus Christus in zijn [...]

321 jrg 130, 10-1987 Ik en Barnabas

In 1Kor.9:6 staat een opmerking van de apostel Paulus waar we gemakkelijk overheen lezen. Het [...]

322 jrg 130, 11-1987 De Bijbel spreekt mij aan

Het is van buitengewoon groot belang te beseffen dat de Bijbel mij persoonlijk aanspreekt. God [...]

323 jrg 131, 01-1988 Zijn de gelijkenissen verslagen van reële gebeurtenissen?

Een jaar of tien geleden had ik met een broeder een gesprek over de gelijkenis [...]

324 jrg 131, 02-1988 Ik zag niemand anders dan Jakobus, de broer van de Heer

In een vorig artikel, getiteld ‘Ik en Barnabas’ hebben we overdacht dat een tekst niet [...]

325 jrg 131, 03-1988 Een valse profeet die waarheid spreekt

In de Bijbel zien we dat God Zich van allerlei ‘instrumenten’ kan bedienen om zijn [...]

326 jrg 131, 04-1988 Zelfs Barnabas

In het oktobernummer van het vorig jaar heeft een artikel gestaan getiteld: ‘Ik en Barnabas’. [...]

327 jrg 131, 04-1988 Als iemand zondigt

Hoe kan iemand die zegt bekeerd te zijn, steeds maar weer zondigen? Kan dat allemaal [...]

328 jrg 131, 05-1988 Behandeling van tuchtzaken in de Gemeente (1)

Mattheüs 18:20 – In 1984/1985 heeft er in de Bode een artikelenserie gestaan over Matth.18:18-20. [...]

329 jrg 131, 06-1988 Behandeling van tuchtzaken in de Gemeente (2)

Nu zouden we verwachten dat het getuigenis van twee of drie voor de Gemeente voldoende [...]

330 jrg 131, 08-1988 Behandeling van tuchtzaken in de Gemeente (slot 3)

Wat is er bedoeld? – Niet alleen hebben we te maken met de vraag wat [...]

331 jrg 131, 10-1988 Schaap, munt, zoon (1)

Bij het lezen van de titel van dit artikel begrijpt u al dat het over [...]

332 jrg 131, 11-1988 Schaap, munt, zoon (2)

Totdat Hij het vind – Het is een schitterend getuigenis, wat we van de herder [...]

333 jrg 131, 12-1988 Schaap, munt, zoon (3)

De jongste zoon eist – De jongste zoon begint met te eisen. Niet het belang [...]

334 jrg 132, 01-1988 Schaap, munt, zoon (4)

Zeven soorten zondaars – Spurgeon heeft eens een toespraak gehouden over de zeven soorten zondaars [...]

335 jrg 132, 02-1989 Belijden – wat houdt dat in?

Lukas 17 – Belijden… wat houdt dat in? – In 1Joh.1:9 lezen we wat we [...]

336 jrg 132, 03-1969 Alleen – verkering en verloving (1)

Man en vrouw – U kent misschien het grapje van de automonteur die tegen de [...]

337 jrg 132, 04-1989 Alleen – verkering en verloving (2)

Anna, de profetes – Er zijn niet zoveel voorbeelden van alleenstaanden in de Bijbel te [...]

338 jrg 132, 05-1989 Pascha, manna, koren

Pascha, manna, koren – In Jozua 5:10-12 is sprake van drie soorten voedsel voor het [...]

339 jrg 132, 06-1989 Lopen we goed?

Zoals te verwachten en in zekere zin ook te hopen was, zijn er op de [...]

340 jrg 132, 08-1989 Jammer, Jozua

Een strijder – Van Jozua zijn heel mooie dingen te vertellen. Dingen waarin hij voor [...]

341 jrg 132, 10-1989 Zeven kenmerken van een gekwetst gemoed

Lukas 15 – De broer van de verloren zoon – Een tijd terug kreeg ik [...]

342 jrg 132, 12-1989 Weten mijn buren dat ik een christen ben?

Hoe kun je een goed voorbeeld zijn voor anderen? Waarin komt ons ‘anders-zijn’ praktisch tot [...]

343 jrg 133, 01-1990 Rechtvaardiging

We moeten goed beseffen dat de rechtvaardiging van de zondaar verder gaat dan de vergeving [...]

344 jrg 133, 02-1990 Het was niet die man alleen

Jozua 22:20 – Toen het volk Israël het land had ingenomen, trokken de stammen Ruben, [...]

345 jrg 133, 03-1990 Schuld belijden – Dat is moeilijk

Ex.31:21-25 – Bij het bijbellezen aan tafel viel me weer de houding van Aäron op [...]

346 jrg 133. 03-1990 Ezechiël – op weg naar het einddoel (1)

Een indrukwekkend visioen Het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël bevat een indrukwekkend visioen van [...]

347 jrg 133, 04-1990 Ezechiël – op weg naar het einddoel (2)

Mens, leeuw, rund, arend – De kenmerken van de Godsregering worden nader toegelicht door de [...]

348 jrg 133, 05-1990 Ezechiël – op weg naar het einddoel (3)

Tot wachter aangesteld – Na zeven dagen verklaart God aan Ezechiël dat hij tot wachter [...]

349 jrg 133, 06-1990 Ezechiël – op weg naar het einddoel (4)

Ezechiël heeft gezien hoe de heerlijkheid van de God van Israël van de tempel wegtrok [...]

350 jrg 133, 08-1990 Ezechiël – op weg naar het einddoel (5)

Herstel in twee fasen – We hebben gezien, dat het uiteindelijk herstel van het volk [...]

351 jrg 133, 05-1990 De Bijbel, ja, maar hoe?

Veronderstel eens dat we geen Bijbel bezaten, maar afhankelijk waren van mondelinge overlevering over een [...]

352 jrg 133, 11-1990 De Tabernakel (1)

Het jaar 1990 zal in de herinnering van velen blijven voortbestaan als ‘het jaar van [...]

353 jrg 133, 12-1990 De Tabernakel (2)

Een brede poort – De poort, de deur, van de voorhof is 10 meter breed. [...]

354 jrg 134, 01-1991 De Tabernakel (3)

De zilveren voeten – Elke plank staat in 2 zilveren voeten van elk ongeveer 40 [...]

355 jrg 134, 02-1991 De Tabernakel (4)

Het reukofferaltaar – Op dit altaar van hout, met goud overtrokken, wordt elke morgen reukwerk [...]

356 jrg 134, 03-1991 De christen en het geld 01

Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Niet de zaken, maar de mens [...]

357 jrg 134, 04-1991 De christen en het geld 02

Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Het laatste hemd – Paulus geeft [...]

358 jrg 134, 05-1991 De christen en het geld 03

Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Mammon- De uitdrukking ‘Mammon’ voor geld [...]

359 jrg 134, 06-1991 De aartsvaders Abraham, Isaäk, Jakob en Jozef

De geschiedenissen van de aartsvaders zitten vol lessen voor ons geloofsleven. Een vers-voor-vers-bespreking vanaf Gen. [...]

360 jrg 134, 08-1991 Christus, de hoop der heerlijkheid

Wat is ‘hoop’? – In de Bijbel komen we het woord ‘hoop’ in twee betekenissen [...]

361 jrg 134, 09-1991 Waar is Jeremia gebleven?

Jeremia 40 – Geef dat steeds uw Woord door ons wordt gehoord Horen of gehoor [...]

362 jrg 134, 10-1991 Paulus en Jakobus

Jakobus 2:21 – Twee verschillende persoonlijkheden Paulus en Jakobus, de schrijver van de brief van [...]

363 jrg 134, 11-1991 Meningsverschil over hertrouw na echtscheiding

Mattheüs 19:1 – Hoe te handelen bij meningsverschil over hertrouw na echtscheiding Er mag geen [...]

364 jrg 135, 01-1992 De oude mens (1)

De term ‘de oude mens’ is wel een puur bijbelse term. Maar er blijkt toch [...]

365 jrg 135, 02-1992 De oude mens (2)

De wil – Laten we nog twee aspecten nader onder ogen zien, namelijk de wil [...]

366 jrg 135, 03-1992 De oude mens (3)

Scheppingsgaven zijn gaven – Een paar opmerkingen zullen dienstig zijn om nog wat meer klaarheid [...]

367 jrg 135, 04-1992 De oude mens (4)

De brief aan de Romeinen – Wanneer we de brief aan de Romeinen lezen, valt [...]

368 jrg 135, 05-1992 Het probleem van Handelingen 7:16

In Hand.7:16 staat, dat Jakob en de vaderen van het volk Israël (de zoons van [...]

369 jrg 135, 05-1992 Drie zonen

Mattheüs 21:28 ‘Nee’ zeggen en ‘ja’ doen – In Matth 21:28-32 lezen we de gelijkenis [...]

370 jrg 135, 06-1992 Het zoete en het bittere van het profetisch Woord

Het eten van het Woord – Als een boek ons zo boeit, dat we het [...]

371 jrg 135, 07-1992 Pastorale zorg (1)

Ezechiël 34 – Pastorale of herderlijke zorg is zorg die besteed wordt aan de gelovigen [...]

372 jrg 135, 09-1992 Pastorale zorg (2)

Zieken genezen; gewonden verbinden Het derde en vierde verwijt luidt dat de herders ‘zieke’ niet [...]

373 jrg 135, 10-1992 Moet ik mezelf liefhebben

De laatste tien, vijftien jaar zijn er een aantal boeken van christen-psychologen verschenen (o.a. van [...]

374 jrg 135, 11-1992 En weest dankbaar

De apostel Paulus heeft de gelovigen te Kolosse opgeroepen om de vrede van Christus in [...]

375 jrg 135, 12-1992 Wandelen met God

Genesis 5:22,24; 6:9 – De Bijbel is in eenvoudige beeldrijke taal geschreven. Zo is er [...]

376 jrg 136, 01-1993 Negatieve zaken – spreken over en spreken met

Laten we er geen doekjes om winden en maar eerlijk erkennen dat we met anderen [...]

377 jrg 136, 02-1993 Met verdriet kun je leven met wrok niet

Teleurstelling en verdriet – In dit leven krijgen we allemaal teleurstellingen te verwerken en die [...]

378 jrg 136, 02-1993 De vreze des Heren

Spreuken 8 …is het begin of het beginsel van de wijsheid (Spr.1:7; 9:10). Het vrezen [...]

379 jrg 136, 02-1993 Hoeveel hij lijden moet voor mijn naam

Handelingen 9:16 – Het gebeurt vaak dat je in de Bijbel een uitspraak leest zonder [...]

380 jrg 136, 03-1993 Kun je als christen straffeloos je eigen gang gaan?

Op de hierboven gestelde vraag moet het antwoord natuurlijk ‘nee, zeker niet’, luiden. Maar wat [...]

381 jrg 136, 04-1993 Dienst, liefde, eerbetoon

Lukas 7:36 – Farizeeër contra prostituée In Luk.7:36-50 wordt het contrast geschilderd tussen een uiterlijk [...]

382 jrg 136, 05-1993 Reacties: Mogen we uw mening horen?

Johannes 3:16 – Op het stuk ‘Mogen we uw mening horen?’ zijn diverse reacties binnengekomen. [...]

383 jrg 136, 06-1993 Een toonbeeld van genade

In Jer.3:1-4:4 lezen we van de onverdiende genade, die God aan zijn volk Israël wil [...]

384 jrg 136, 09-1993 Geloven en getuigen

Handelingen 1:8 – Een opdracht – Geloven en getuigen horen precies zo bij elkaar als [...]

385 jrg 136, 09-1993 Valse profeten – hoe herkennen we die?

Jeremia – Vals – Bij het woord ‘vals‘ denken we aan: ‘gemeen‘ (‘een valse hond‘), [...]

386 jrg 136, 11-1993 Vooroordelen – veroordelen

2-Koningen 5:7 – In dit artikel wil ik uw aandacht bepalen bij één van de [...]

387 jrg 136, 10-1993 Valse en ware profeten

Deuteronomium 13 – Enkel onheil? – Uit het vorige nummer verschenen artikel ‘Valse profeten… hoe [...]

388 jrg 136, 12-1993 Wat zijn we rijk

Vaak zeggen we tegen elkaar, dat we als christenen zo rijk zijn. We denken dan [...]

389 jrg 137, 01-1994 Vijf woorden

1-Corinthiers 14:8 – Het doel van de gaven – In een bijbelgedeelte kan een vers [...]

390 jrg 137, 01-1994 Jozef, ons voorbeeld

Dat Jozef een type of schaduwbeeld is van de Heer Jezus Christus moet eigenlijk voor [...]

391 jrg 137, 02-1994 Christus en zijn bruidsgemeente

Openbaringen – Adam en Eva – Het is mooi om te zien hoe God op [...]

392 jrg 137, 03-1994 Verschillen onder broeders (1)

Romeinen 14 – Over dit onderwerp is al vaker in de Bode geschreven. Toch wil [...]

393 jrg 137, 04-1994 Verschillen onder broeders (2 slot)

In een vorig artikel zijn we begonnen na te denken over verschillen tussen broeders. We [...]

394 jrg 137, 05-1994 De doorn van Paulus

2Kor.12:1-10 – Vertrouwen geschaad – Het vertrouwen van de gelovigen te Korinthe in de apostel [...]

395 jrg 137, 06-1994 Obadja, de knecht van de Heer (1)

Persoon en plaats – Van de profeet Obadja bezitten we geen persoonsgegevens. We kennen alleen [...]

396 jrg 137, 09-1994 Obadja, de knecht van de Heer (2 slot)

Afzijdig blijven staan – Het blijft niet bij een algemene constatering. Obadja somt tot in [...]

397 jrg 137, 10-1994 Ik loop daarom zo

1-Corinthiers 9:26 – In deze tekst wordt op twee gevaren gewezen, namelijk een onzekere wandel [...]

398 jrg 137, 11-1994 Rehabeam – een waarschuwend voorbeeld

De Bijbel bevat diepzinnige gedachten over de raadsbesluiten van God, maar geeft daarnaast heel praktische [...]

399 jrg 137, 12-1994 Vissers van mensen

Simon en Andreas waren vissers, net als Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Toen [...]

400 jrg 138, 01-1995 Wij en de mensen

Een apart gesteld volk – Gelovigen vormen in deze wereld een apart gezelschap. Ze zijn [...]

401 jrg 138, 02-1995 Die met tranen zaaien

De Bijbel bevat prachtige beelden om aspecten van het leven van de gelovige voor te [...]

402 jrg 138, 03-1995 ‘Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen’

‘Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen’(Exodus 19:8) Eenzijdige kritiek Deze woorden heeft [...]

403 jrg 138, 04-1995 Discipelschap

Wat is een discipel? Het woord discipel is geen Nederlands woord, maar Latijn, en is [...]

404 jrg 138, 05-1995 Het falen van het volk van God

Exodus 32 – Het falen van het volk van God Op het eerste deel van [...]

405 jrg 138, 06-1995 Roeping en uitzending van de discipelen

Die Hijzelf wilde – Een discipel is een volgeling of leerling van een meester. In [...]

406 jrg 138, 07-1995 Thomas, de ‘vorst der twijfelaars’

Johannes 11 – Thomas, de ‘vorst der twijfelaars’ – een van de twaalf discipelen De [...]

407 jrg 138, 09-1995 Filippus en zijn problemen (1)

De twaalf discipelen – Filippus is een van die discipelen waarvan we niet zoveel weten [...]

408 jrg 138, 10-1995 Filippus en zijn problemen (2)

Wij willen Jezus zien – We hebben in een vorig artikel over Filippus besproken dat [...]

409 jrg 138, 12-1995 Natanaël, de oprechte Israëliet

Nathanaël is een Israëliet waar we niet zoveel van weten. Zijn naam betekent: ‘gave van [...]

410 jrg 139, 01-1996 Verdraagzaamheid – een schaars artikel

Het kwaad niet verdragen – Met evenveel recht als geldt voor dit artikel zou ik [...]

411 jrg 139, 02-1996 Oordelen, beoordelen, veroordelen

Tussen de begrippen oordelen, beoordelen en veroordelen bestaat een nauw verband. Vaak overlappen de betekenissen [...]

412 jrg 139, 03-1996 De twaalf discipelen, Lebbeüs

Hij hoort er echt ook bij – Kent u hem? – Laat ik met de [...]

413 jrg 139, 04-1996 De betekenis van Jezus Christus voor God en voor ons

De betekenis van Jezus Christus voor God en voor ons Als we denken aan de [...]

414 jrg 139, 05-1996 God dienen – zeker, maar dan zo!

Als iemand pas tot geloof in Jezus Christus is gekomen, dan is er grote dankbaarheid [...]

415 jrg 138, 06-1996 Het staat er niet zomaar

Bij bepaalde gebeurtenissen wordt in de Bijbel soms een bijzonderheid vermeld waarvan je je afvraagt [...]

416 jrg 139, 07-1996 De liefde van God

De liefde van God is zo iets geweldigs dat we ons er eigenlijk iedere dag [...]

417 jrg 139, 08-1996 Jezus keerde Zich om

In de evangeliën lezen we enkele keren dat de Heer Jezus Christus Zich met een [...]

418 jrg 139, 10-1996 Wat Paulus wenste of verwachtte

In de brief aan de Filippiërs lezen we verschillende keren dat Paulus bepaalde zaken aangaande [...]

419 jrg 139, 11-1996 Roemen in het kruis

‘Het kruis’… wat houdt dat in? De apostel Paulus spreekt op verschillende plaatsen over het [...]

420 jrg 139, 12-1996 Orders voor soldaten

In de bijbel wordt op enkele plaatsen het christen-leven vergeleken met dat van een soldaat. [...]

421 jrg 140, 01-1997 Geloof en goud

In de Bijbel wordt geloof wel vergeleken met goud. De volgende overeenkomsten kunnen daarbij opgemerkt [...]

422 jrg 140, 02-1997 En gij hoort daarvan

Deuteronomium 17:4 ‘En gij hoort daarvan’ Bovenstaande woorden zijn ontleend aan Dt17:4. We willen ons [...]

423 jrg 140, 03-1997 Was het graf wel echt leeg?

Als je de graftuin bij Jeruzalem bezoekt, zie je op de binnenkant van de deur [...]

424 jrg 140, 04-1997 Heer, leer ons bidden

Wat is bidden? Bidden is als nietig schepsel in contact treden met God, de Schepper [...]

425 jrg 140, 05-1997 Abraham een voorbeeld van vertrouwen in God (1)

Abraham is het grote voorbeeld van iemand die zijn vertrouwen op God stelt. Hij geloofde [...]

426 jrg 140, 06-1997 Abraham een voorbeeld van vertrouwen op God (2)

Lot komt in de problemen als de koningen van de streek in opstand komen tegen [...]

428 jrg 140. 10-1997 Drie tafels (1)

Het is het een of het ander… In 1Ko10:21 vinden we een dubbel contrast: de [...]

429 jrg 140, 11-1997 Drie tafels (2)

In het vorige artikel was als illustratie van het verschil tussen een sektarische en een [...]

430 jrg 140,12-1997 Israël bij de Kerk of de Kerk bij Israël?

Door een artikel in een blad dat ik regelmatig toegezonden krijg, stuitte ik weer eens [...]

431 jrg 141, 01-1998 Zie, hier is de Christus

Er staan heel wat uitspraken in de Bijbel waarin de oproep ‘zie’ voorkomt. In dit [...]

431 jrg 141, 01-1998 Zie, hier is de Christus

Er staan heel wat uitspraken in de Bijbel waarin de oproep ‘zie’ voorkomt. In dit [...]

432 jrg 141, 02-1998 Bartimeüs, de blinde.

Geestelijke blindheid In dit artikel gaat het erover hoe we de oorzaak van geestelijke blindheid [...]

433 jrg 141, 04-1998 God verheerlijken in de dag van de bezoeking

Wie 1Pt2:12 oppervlakkig leest, zou gemakkelijk kunnen denken dat Petrus daar gelovigen oproept God te [...]

434 jrg 141, 05-1998 Het Anker

In de Bijbel worden beelden gebruikt om geestelijke zaken te verduidelijken. Dat zijn beelden uit [...]

435 jrg 141, 06-1998 Het tweede Avondmaal

Verslag van een bezoek aan de discipelen te Jeruzalem toen ze voor de tweede keer [...]

436 jrg 141, 08-1998 De les van drie opwekkingen

In de Bijbel is sprake van verschillende opwekkingen, waarbij mensen tot dit aardse leven ‘teruggeroepen’ [...]

437 jrg 141, 09-1998 Het eigen ik doden – hoe lang duurt dat?

Onlangs was ik in een samenkomst waar uit de nieuwe lichtbundel het lied gezongen werd [...]

438 jrg 141, 10-1998 Na de dood

De dood..een vijand. De dood gaat nog steeds rond in deze wereld en verslaat niet [...]

439 jrg 141, 11-1998 Is het echt zo ingewikkeld?

‘Hoe gelovigen naar de Schrift mogen samenkomen…..’ Een lezer schreef ons dat hij in ons [...]

440 jrg 141, 12-1998 Het anker, redactioneel stukje

In de Bode van mei 1998 heb ik een artikeltje geschreven over ‘het anker’. Ik [...]

441 jrg 141, 12-1998 Wat zijn christenen

Christenen genoemdZoals bekend zijn er drie plaatsen in de Bijbel waar de benaming christen voorkomt. [...]

442 jrg 142, 01-1999 Het kruis geen bijkomstigheid

In dit artikel willen we het belang van de kruisdood van Jezus Christus nader belichten. [...]

443 jrg 142, 02-1999 Zitten we nog in de wedstrijd?

De apostel Paulus gebruikt diverse beelden uit het leven van de Grieken om bepaalde aanwijzingen [...]

444 jrg 142, 03-1999 Wat niet geboden is

Wat niet geboden is, is verboden;wat niet verboden is, is geoorloofd Op een receptie kreeg [...]

445 jrg 142, 04-1999 De onmacht van de twijfel

Twijfel en twijfel is tweeIn dit artikel gaat het over twijfel, maar niet alle twijfel [...]

446 jrg 142, 08-1999 De ‘opname’ – wat bedoelt u daarmee?

Onder de opname wordt verstaan de gebeurtenis die in een tweetal bijbelgedeelten wordt aangegeven. In [...]

447 jrg 142, 09-1999 Mag een toespraak voorbereid worden?

Er heerst nogal wat misverstand over de vraag of je een toespraak met het oog [...]

448 jrg 142, 10-1999 Een uitleg van Jk 5:14

‘Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen [...]

449 jrg 142, 10-1999 De eerstgeborene van het onreine vee

Leviticus 27:27 – Onlangs belde een trouwe Bodelezer mij op en vroeg wat er met [...]

450 jrg 143, 01-2000 Geestelijke vrijheid – wat houdt dat in?

Het is triest om te zeggen, maar het is helaas een waarheid als een koe, [...]

451 jrg 143, 02-2000 Boosheid, toorn

Een vanzelfsprekende zaak? Van onze Heiland lezen we ook dat Hij in bepaalde gevallen boos [...]

452 jrg 143, 03-2000 Ik mag jou niet ergeren

Als gelovige heb ik wat mijn praktisch leven betreft in de eerste plaats met mijn [...]

453 jrg 143, 04-2000 God voorkomt het niet

Jesaja 43:1 – In de laatste paar jaar heb ik bij een aantal ziekenbezoekjes de [...]

454 jrg 143, 05-2000 Zeven aspecten van het geloofsleven

2-Timotheüs 2 Inleiding: In de benamingen en beelden die Paulus in 2 Tm 2 ten [...]

455 jrg 143, 09-2000 Op stap door het eerste boek van Samuël 01 (1:1,2)

1-Samuël 1:1 – BIGAMIE EN POLYGAMIE Bigamie Het eerste deel van dit artikel zal voor [...]

456 jrg 143, 08-2000 Op stap door het eerste boek van Samuël 02 (1:3)

1-Samuël 1:3 – AANBIDDING…..BRENGEN VAN OFFERS “Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn [...]

457 jrg 143, 11-2000 Waarom we ons geen darbisten noemen

Een lastige vraag Vraag je aan de doorsnee christen tot welke kerk of groepering binnen [...]

458 jrg 143, 12-2000 Op stap door het eerste boek van Samuël 03 (1:4-7)

1-Samuël 1:4 – PESTENDE PENINNA Leedvermaak Bij onze wandeling door het eerste boek van Samuël [...]

459 jrg 144, 06-2001 Op stap door het eerste boek van Samuël 04 (1:7-18)

1-Samuël 1:7 – VAN JE VERDRIET GEEN TROETELKIND MAKEN Er zijn mensen die een ernstige [...]

460 jrg 145, 03-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 05 (1:8)

1-Samuël 1:8 -DE MAN…… EEN ONBEGRIJPEND WEZEN Elkana, je snapt er niks van “Hanna, waarom [...]

461 jrg 144, 02-2001 Op stap door het eerste boek van Samuël 06 (1:9-11)

1-Samuël 1:9 Bij onze wandeling door het eerste boek van Samuël komen we al snel [...]

462 jrg 144, 04-2001 Op stap door het eerste boek van Samuël 07 (1:12-17)

1-Samuël 1:12VALSE BESCHULDIGINGEN … ONTERECHTE BEOORDELINGEN Op onze wandeling door het eerste boek van Samuël [...]

463 jrg 144, 08-2001 Op stap door het eerste boek van Samuël 08 (1:21-28)

WAT STAAN WIJ AAN DE HEER AF? Om een zoon gebeden  Hanna had de Here [...]

464 jrg 144, 11-2001 Op stap door het eerste boek van Samuël 09 (2:01-10)

EEN LOFZANG VOOR DE HEER We kennen Hanna als de vrouw van Elkana die zielsbedroefd [...]

465 jrg 145, 2002 jan Op stap door het eerste boek van Samuël 10 (2:11-21)

1-Samuël 2:11Hanna, wat moet dat worden met je zoon… Hanna heeft haar zoontje naar Silo [...]

466 jrg 145, 02-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 11 (2:22-36)

Opvoeding… Eli, wat heb je ervan gemaakt?1 Sm 2:22-36 Uit bovenstaande titel valt al op [...]

467 jrg 145, 05-2002 Opstap door het eerste boek van Samuël 12 (3:1-10)

1-Samuël 3:1HOOR, HEER, WANT UW KNECHT SPREEKT1 Sm 3:1-10 Het woord van de Heer was [...]

468 jrg 145, 06-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 13 (3:11-18)

1-Samuël 3:11DE WAARHEID KLINKT SCHEL 1Sm 3:11-18 Tuitende oren Samuël heeft de aanwijzing van Eli [...]

469 jrg 145, 10-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 14 (3:19-21)

1-Samuël 3:19LEIDERS KOMEN BOVEN DRIJVEN1 Sm.3:19-21 Leiders aanstellen? Er is tegenwoordig nogal wat te doen [...]

470 jrg 145, 08-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 15 (4:1-11)

1-Samuël 4:1JE KUNT GOD NIET VOOR JE KARRETJE SPANNEN1Sm4:1-11 De Israëlieten oorlog gaan voeren met [...]

471 jrg xxx. xx-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 16 (4:12-22)

1-Samuël 4:12ZORG OM DE ARK1Sm4:12-22 De oorlog van de Israëlieten tegen de Filistijnen is een [...]

472 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 17 (5:1-6:9)

1-Samuël 5:1GOD WAAKT OVER ZIJN EER(1 1Sm 5:1-6:9) De Israëlieten hebben geen rekening gehouden met [...]

473 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van Samuel 18 (6:10-7:1)

1-Samuël 6:10KIJK NIET IN DE ARK1Sm 6:10-7:1 De ark weer in Israël De Filistijnen hebben [...]

474 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 19 (7:2-14)

1-Samuël 7:2BEKERING EN HERSTEL1Sm 7:2-14 Hou op met je beklagen Hoofdstuk 7 bevat een aantal [...]

475 jrg 145, 12-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 20 (7:15-8:3)

1-Samuël 7:15LEIDERSCHAP IS NIET ERFELIJK EN GAVEN ZIJN HET OOK NIET1 Sm 7:15 – 8:3 [...]

476 jrg 145, 11-2002 Op stap dopor het eerste boek van Samuël 21 (8:4-22)

1-Samuël 7:15OP JE TEENTJES GETRAPT ZIJN.1Sm 8:4-22 Het volk komt op een dag bij Samuël [...]

477 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 22 (9:1-25)

1-Samuël 9:1LEIDING VAN GOD.1Sm 9: 1-25 Leiding van de Heer… hoe werkt dat? Als christenen [...]

478 jrg xxx, xx-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 23 (9:26-10:16)

1-Samuël 9:26SAUL ONDER DE PROFETEN1Sm 9:26-10:15 De zorg van God Saul heeft bij Samuël op [...]

479 jrg 146, 01-2003 Op stap door het eerste boek van Samuël 24 (10:16-27)

1-Samuël 10:16SAUL TUSSEN HET PAKGOED1Sm 10:16-27 Saul is in een privé-ontmoeting met Samuël door de [...]

480 jrg 146, 02-2003 Een ieder heeft iets

1-Corinthiers 14:34Een ieder heeft iets: reactie door Jaap G. Fijnvandraat en Gerard H. Kramer Hierbij [...]

481 jrg 146, 03-2003 Op stap door het eerste boek van Samuël 25 (11:1-15)

1-Samuël 11:1KRACHTDADIG OPTREDEN1 Sm 11 Er kunnen situaties ontstaan dat we krachtdadig moeten optreden. In [...]

482 jrg 146, 05-2003 Op stap door het eerste boek van Samuël 26 (12:1-5)

1-Samuël 12:1VERANTWOORDINGAFLEGGEN1 Sm 12: 1-5 Bij onze wandeling door het eerste boek van Samuël stuiten [...]

483 jrg 146, 06-2003 Op stap door het eerste boek van Samuël 27 (12:6-25)

1-Samuël 12:6Vervulde wensen een bewijs van Gods zegen?1 Sm 12: 6-25 Hoe zit het met [...]

484 jrg 146, 10-2003 Op stap door het eerste boek van Samuël 28 (hst 13-31)

1-Samuël 13DOOR HET EERSTE BOEK VAN SAMUËL 1 Sm 13 – 31 Van Samuël over [...]

485 jrg 150, 08-2007 Vriendendienst: twee oudredacteuren aan het woord

Vriendendienst In de rubriek Vriendendienst laten wij ons dienen door geestelijke ouderen/jongeren die een bediening [...]

500  INFO BODE EXPRESS

Gedurende een aantal jaren is er bij de Bode een bijblad verschenen waarin bepaalde onderwerpen [...]

501 Evangeliseren met muziek BE 1981

Laat ik maar meteen opbiechten, dat het slot van dit artikel een waarschuwing bevat voor [...]

502 Nog steeds naar de chr. school? B.E 1981

Het hieronder volgende is de bewerkte inhoud van een toespraak van J.G. Fijnvandraat, gehouden op [...]

503 De plaats van de vrouw volgens de Schrift B.E. 1983

Dit is de bewerking van een inleiding in januari 1980 voor een gezelschap gelovigen gehouden. [...]

504 Herinnering aan H. Moll B.E.1987

Op 20 maart ontsliep in zijn Heer en Heiland onze broeder Hendrik Moll op de [...]

505 Waarom zoveel bijbelvertalingen B.E.1988

Een steeds opduikende vraag Vaak vraagt men waarom er toch zoveel verschillende bijbelvertalingen in omloop [...]

507 De wereld van het OT en het NT B.E. 1991

De Wereld van het Oude Testament en het Nieuwe Testament De wereld van het Oude [...]

508 Mogen we uw mening horen? B.E. 1993

Johannes 3:16 – Johannes 2:15 De opzet van dit artikel is anders dan we gewend [...]

509 Tentevangelisatie De Blijde Boodschap 4 art. B.E. 1993

In een leerboek voor godsdienstonderwijs op de middelbare school werd van de (zogenaamde) ‘vergadering van [...]

510 b Jeruzalem en de uitgestoken hand van GOD

Na zijn kruisiging is de Here Jezus op de derde dag opgestaan en is Hij [...]

510 a Jeruzalem de stad van Melchizedek B.E.1995

In Israël viert men dit jaar (dat in september is begonnen) het 3000-jarig bestaan van [...]

510 c Jeruzalem door de eeuwen heen

Jeruzalem, de schaal der bedwelming Dat het jaar 70 niet het einde betekende van Jeruzalems [...]

513 Jeruzalem en de uitgestoken hand van God

Na zijn kruisiging is de Here Jezus op de derde dag opgestaan en is Hij [...]

514 Op weg naar Jeruzalem

We hebben er al over gesproken dat Lukas diverse malen meedeelt dat de Here Jezus [...]

515 mei 116 Sterft er niemand voor zijn tijd?

De redactie ontving een brief van een zuster (H.P.-v.d.B) waarin zijde volgende vraag stelt: volgende [...]

516 In memoriam van br. Harm Wilts

Zondag 26 februari 1995 ontsliep in de vroege ochtend broeder H. Wilts op de leeftijd [...]

600 INFO VRAGEN EN ANTWOORDEN

600 Info vragen Door de lezers van de Bode werden aan den redactie diverse vragen [...]

601 jrg 112, blz. 38 1969 Hebr. 3 toekomstige rust?

J.T. te H. vraagt: Antwoord: Er wordt in de bijbel op drie manieren over rust [...]

602 jrg 117 blz. 174 1974 Joh 20:17 Niet aanraken

Johannes 20:11 Bij één van onze redaktieleden kwam een briefje binnen van de fam. S. [...]

603 jrg 118, blz.109 1975 Het onze vader

Mattheüs Zie voor de beantwoording van deze vraag nr 166

604 jrg 118 blz 61 1975 Hoe zou u antwoorden

Het komt de laatste tijd nog wel eens voor, dat scholieren onze samenkomsten bezoeken, als [...]

605 jrg 119 blz. 22 1976 1-Johannes 3:9

Vraag “Hoe moet men 1 Joh. 3:9 en 5:18 verstaan? De ervaring leert, dat gelovigen [...]

606 jrg 120, blz. 64 1977 Hoe weet je eigenlijk dat ons geloof het echte is?

Genesis 3 Bij mij kwam een vraag binnen, die ik van zoveel belang acht, dat [...]

607 jrg 121, blz. 32 1978 Alle onrecht verdragen / Maria

L.S. te 0. vraagt: 1 – Als ze ons in het gezicht staan, beledigen, onrechtvaardig [...]

608 jrg 121, blz.102 1978 bloedschande / Jh 14 / samenwerking

Broeder J.v.d.V. te V. vraagt: 1 – Iemand zei mij: “Dat was toch ook bloedschande, [...]

609 jrg 121, blz. 200 1978 Biblicisme / Letterlijk of figuurlijk?

Br. J. V. te V. vraagt: Hoe kun je precies weten wat je in de [...]

610 jrg 123, blz. 23 1980 Gen 3:15 Onberouwelijke bekering

Vraag: Wat is de betekenis van Genesis 3 15? Antwoord: Dit vers heeft een direkte [...]

611 jrg 124, blz. 84 1981 Heilige schaar lofzingend

Vraag: “De heiligen-schaar lofzingend in zijn woning” (lied 148: 1) moet een schaar van ontslapen [...]

612 jrg.125, blz. 20 1982 doodstraf / Genesis 9:6

Vraag: Moeten de regeringen de doodstraf toepassen op werkelijke echte misdadigers,vooral dan moordenaars of moeten [...]

613 jrg 125, blz.30 1982 Slaaf – naamchristen / Lukas 19:11

Vraag: De slaaf met het ene pond, stelt die een naamchristen voor? J.V. te V [...]

614 jrg 125, blz. 42 Oorlogvoeren / 1-Koningen 2:5

Vraag: Waarom mocht een christen in de tijd van het Oude Testament oorlog voeren tegen [...]

615 jrg 125, blz. 93 1982 Overheid ten goede / Romeinen 13:4

Vraag: Rom. 13:4 “Zij staat immers in dienst van God, u ten goede”. De overheid [...]

616 jrg 125, blz. 169 1982 Joh. Maasbach

Vraag: Wat te denken van de gebedsgenezing van br. J. Maasbach? Dit kan toch niet [...]

617 jrg 125, blz. 203 1982 Vraag oordeel zonden

Vraag: Zullen de door ons niet beleden zonden ook voor de rechterstoel worden geopenbaard?L. V. [...]

618 jrg 126, blz. 138 1983 Opstanding ten jongste dage

Vraag: In Joh. 6 : 40 en 54 zegt de Heer: ‘Ik zal hem opwekken [...]

619 jrg 126, blz. 147 1983 Naakt bevonden 2 Corinthiers 5:3 / Pascha geheel?

Vraag: Wat moeten we verstaan onder de uitdrukking ‘naakt bevonden’ in 2 Kor. 5:3? W [...]

620 jrg 127, blz. 138 1984 Offervlees eten / Handelingen 15:20

Vraag Hoe is Hand. 15 : 20 ‘Onthoud u van wat door de afgoden bezoedeld [...]

621 jrg 127, blz.215 1984 Kerstboom / Jesaja 41:7

Vraag: Wij zijn tegen een kerstboom, omdat we dat ‘werelds’ vinden. De meest goddeloze instellingen [...]

622 jrg 128, blz. 84 1985 Mt 18 herstel / Mattheüs 18:20

Vraag: Broeder J.G. Fijnvandraat heeft in het decembernummer een artikel gewijd aan Mattheüs 18 : [...]

623 jrg 128, blz. 145 1985 Vraag: het witte paard / Openbaringen 6:2

Vraag: Volgens de een stelt het witte paard uit Openb. 6: 2 de antichrist voor, [...]

624 jrg 128, blz.178 1985 Vraag: Bijbellezen aan tafel / 1-Timotheüs 4:3

Vraag: Een broeder, vader van een gezin, stelde de vraag of het aantoonbaar is in [...]

625 jrg 128, blz. 215 1985 Vraag:geloofsafval / 1-Timotheüs 4:1

Vraag: Waarom wordt er gezegd, dat in de laatste tijden (1 Tim. 4 : l; [...]

626a jrg 129, blz.109 1986 TV Goed woord erover?

Vraag Als we denken aan wat er voor de televisie gevloekt wordt en wat erop [...]

626b jrg.129, blz. 207 1986 Televisiebezit / Spreuken 27:20

MAG IK ALSNOG INGAAN OP WAT BR. J.G. Fijnvandraat schrijft in de ‘Bode’ van juni [...]

627 jrg. 131, blz. 153 1988 Vraag Genesis 3:15

Vraag: Wat wordt in Gen. 3 : 15 met de slang, het zaad van de [...]

628 jrg 132, blz. 116 1989 Vraag: Sterft er niemand voor zijn tijd / Psalm 31:16

Vraag en Antwoord DE REDAKTIE ONTVING EEN BREIF van een zuster (H.P.-v.d.B.) waarin zij de [...]

629 jrg 132, blz. 131 1989 Vraag: afleggen van eed / Mattheüs 5:34

Vraag: HOE MOETEN WE HET FEIT BEOORDELEN dat christenen vaak de eed afleggen en ongelovigen [...]

630 jrg 132, blz. 132 1989 Streven naar de grootste gave / 1-Corinthiers 12:31

Vraag: HOE KUN JE STREVEN NAAR DE grootste genadegaven (1Kor.12:3l)? Antwoord: Enerzijds is het bezit [...]

631 jrg.134, blz. 250 1991 Het lijden van de Heer na het kruis / Johannes 17:4

VRAAG: Heeft de Heer Jezus toen hij in het graf lag nog steeds geleden en [...]

632 jrg 135, blz. 43 1992 Vraag Jakobus 2:13 barmhartigheid roemt

Vraag: Graag een uitleg van dit vers. Jak. 2:13 ‘Want het oordeel zal onbarmhartig zijn [...]

633 jrg. 135, blz. 194 1992 Vraag: gelijkenis Gods / Genesis 5:13

Vraag: In Gen.5:1 staat, dat Adam geschapen is naar de gelijkenis Gods, maar dat hij [...]

634 jrg. 138, blz. 113 1995 Vraag: satan werktuig / Jesaja 10:5

Vraag: In de Bode van maart 1990 las ik in de rubriek ‘TenSlotte’, de laatste [...]

635 jrg. 138, blz. 139 1995 Vraag: zondigen nog / Jakobus 10:14

Vraag: (a) We zondigen toch nog dagelijks? Wat doet de Heer daarmee?(b) Als je veel [...]

636 jrg. 138, blz. 238 1995 Vraag: adresboekje

Vraag: Is het vormen van afgezonderde kringen van gemeenschap die wereldwijd worden vastgelegd in ‘adresboekjes’ [...]

637a jrg 140, blz. 19 1997 Wat mogen vrouwen (vooraf) / 1-Corinthiers 14:34

Vraag: Ik heb een vraag naar aanleiding van 1Kol4, het gedeelte ‘orde in de dienst’, [...]

637b jrg 140, blz. 68 1997 Wat mogen vrouwen / 1-Corinthiers 14:34

Reacties op Vraag & Antwoord: ‘Wat mogen vrouwen?’ (blz 19 van WJO) Op de vragenbeantwoording [...]

638 jrg 141, blz 20 jan 1998 Vraag: Zie hier is de Christus

Bemoediging Er staan heel wat uitspraken in de Bijbel waarin de oproep ‘zie’ voorkomt. In [...]

639 jrg 141, blz 9 apr 1998 Vraag over dag der bezoeking / 1-Petrus 2:12

God verheerlijken in de dag van de bezoeking Wie 1Pt2:12 oppervlakkig leest, zou gemakkelijk kunnen [...]

700 INFO BOEKBESPREKINGEN

Ook werden er diverse boekbes[prekingen in de Bode geplaatst . Die van de hand van [...]

701 jrg 116, blz 23 1973 De School met wat voor Bijbel

Boekbespreking H. MEDEMADe school met wat voor bijbel? Schrijver J.G. Fijnvandraat We kunnen heel erg [...]

702 jrg 118, blz 73 1975 Huis van Goud, enz

BOEKBESPREKING 1) Er zijn de laatste tijd een paar brochures verschenen, waar we graag de [...]

703 jrg 118, blz 142 1975 Op weg naar een nieuwe wereld / Hal Lindsey

Dit is het derde boek van deze schrijver dat in het Nederlands is uitgekomen. Deze [...]

704 jrg 119, blz115 1976 Herders zonder erbarmen

BOEKBESPREKING Herders zonder erbarmen 1) Onder bovenstaande titel is bij Ten Have een buitengewoon interessant [...]

705 jrg 120, blz. 185 De komende Christus / Openbaringen

Het boek De komende Christus van René Pache is een uitgave van Novapres te Laren, [...]

706 jrg 122, blz. 67 1979 Zalig onder de hemel

Van de hand van br. E. Ouweneel is een boek verschenen onder de titel “Zalig [...]

707 jrg 126, blz.52 1983 De Jehovah’s getuigen aangeklaagd

A. P. Wisse, De Jehovah’s getuigen aangeklaagd – een onthullend verhaal; Kok, Kampen z.j., 143 [...]

708 jrg 126, blz. 186 1983 Billy Graham Armageddon

Billy Graham, Armageddon, het lijden in bijbels perspektief, uitgave J. N. Voorhoeve, 170 blz. Billy [...]

709 jrg 128, blz. 30 1985 Het duizendjarig rijk / Openbaringen 20

De verwachting van een duizendjarig rijk J. van Genderen De Groot, Goudriaan; prijs f 11,90. [...]

710 jrg 129, blz. 24 1986 Betekenis van het bloed

M.R. de Haan, De betekenis van het bloedUitg. Het Licht des levens, Alphen aan den [...]

801 jrg 141, mrt 1998 Redaktie-stukje, bootjebroeder

Onder christenen in Nederland zijn er die een boot bezitten en die in de vakantie [...]

802 jrg 141, blz. 2 dec 1998 Redaktie stukje, anker / 1-Corinthiers 13:13

Bootjebroeders Onder christenen in Nederland zijn er die een boot bezitten en die in de [...]

802 jrg 142, sept 1999 Redaktie stukje Anker

Boodschap Terwijl ik dit ‘redactioneeltje’ schrijf, is nog niet bekend welke artikelen uit onze ‘voorraad’ [...]

999 ARTIKELEN VAN JGF sr

De volgende artikelen zijn geschreven door de vader van de auteur van deze website, de [...]

999 jrg 81, 1938 Bezoek van samenkomst JGF Sr 1884

In Hebreën 10:25 lezen wij de ons allen welbekende vermaning: “Laat ons de onderlinge bijeenkomst [...]

999 jrg 89, 1946 Koning Abia JGF Sr 1884

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 89 (1946) De Koning Abia (of Abiam) van [...]

999 jrg 92, 1949 De laatste tijden, enz. JGF Sr 1884

De Apostel Paulus schreef aan de gemeente der Thessalonikers: “De verborgenheid der wetteloosheid werkt reeds” [...]

999 jrg 92, 1949 Enkele nieuwe dingen JGF Sr 1884

In de Bijbel vinden we de vermelding van een aantal nieuwe dingen – Mijn vader [...]

999 jrg 92, 1949 De dag is nabij JGF Sr 1884

Wanneer toch komt Gij, Heer! tot onze vreugdeen brengt ons daar, waar eeuw’ge vrede woont?Dan [...]

640 jrg 141 blz 111 De slaaf met het ene pond: een naamchristen? Lukas 19:11

Vraag: De slaaf met het ene pond, stelt die een naamchristen voor?J. V. te V [...]

711 jrg 129, blz 111 De Wereld van Oude Testament en Nieuwe Testament

Bij het NBG is verschenen ‘De wereld van het Oude Testament’ geschreven door John Bimson. [...]

641 jrg 141, blz 111 Vraag over gemeenschappelijke aanbidding in de hemel

Vraag: “De heiligenschaar lofzingend in zijn woning” (lied 148: 1) moet een schaar van ontslapen [...]

440 jrg 137, 1994 sep Obadja de knecht van de Heer (2, slot)

ObadjaObadja, de knecht van de Heer (2..slot) Afzijdig blijven staan Het blijft niet bij een [...]

217 jrg 123, 06-1980 De opname van de gemeente een hersenschim?

Openbaringen 1:19 Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 123 (1980) De leer dat de [...]

353 jrg 133, 01-1990 De Tabernakel (2)

Uit: “Bode des Heils in Christus”, jaargang 133 (1990) Een brede poort De poort, de [...]

393 jrg 133, 1990 jun Ezechiël – op weg naar het einddoel (4)

Ezechiël… ofwel: OP WEG NAAR HET EINDDOEL (4) Ezechiël heeft gezien hoe de heerlijkheid van [...]

363 jrg 130. 1987 nov De Bijbel spreekt mij aan

Het is van buitengewoon groot belang te beseffen dat de Bijbel mij persoonlijk aanspreekt. God [...]

042 jrg 103, 11-1960 Genade en waarheid

Wet en genade “Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en waarheid is [...]

506 Waarom zoveel vertalingen BE 1990

Een steeds opduikende vraag Vaak vraagt men waarom er toch zoveel verschillende bijbelvertalingen in omloop [...]

507 De wereld van het OT en het NT BE 1991

De Wereld van het Oude Testament en het Nieuwe Testament Bij het NBG is verschenen [...]

305 jrg 129, 05-1986 Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 (7)

Mattheüs 18:18 – Ook voor foutieve beslissingen? WE GAAN IN DIT ARTIKEL VERDER MET DE [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies