2 Corinthiers 01:15 Wat houdt de ‘tweede genadegift’ in?

Betreft: 2 Ko 1:15 Vraag: Wat houdt de ‘tweede genadegift’ in? Antwoord: Genadegaven kunnen zien [...]

2 Corinthiers 01:24 Wat houdt ‘heersen over uw geloof’ in?

Betreft: 2 Ko 1: 24 Vraag: Wat houdt ‘heersen over uw geloof’ in? Antwoord: Paulus [...]

2 Corinthiers 02:02 Graag uitleg van deze tekst

Betreft: 2 Ko 2:2 Vraag: Graag uitleg van deze tekst Antwoord: Paulus moest in zijn [...]

2 Corinthiers 02:02 Gaat het in deze verzen om één persoon?

Betreft: 2 Ko 2: 2-9 Vraag: Gaat het in deze verzen om één persoon of [...]

2 Corinthiers 02:09 Wat is de bedoeling van de eerste brief geweest?

Betreft: 2 Ko 2:9 Vraag: Wat is de (dubbele?) bedoeling van de eerste brief van [...]

2 Corinthiers 02:10 Wat betekent het dat satan op ons voordeel zou behalen?

Betreft: 2 Ko 2:10 Vraag: Wat betekent het dat satan op ons voordeel zou behalen [...]

2 Corinthiers 03:06 Wat betekent de uitdrukking: ‘de letter doodt’.

Betreft : 2 Ko 3:6,7 Vraag: Wat betekent de uitdrukking: ‘de letter doodt’. Waarom wordt [...]

2 Corinthiers 03:08 Zijn de wegen van God niet vaak onpraktisch?

Betreft: 2 Ko 3:8,14 en 15 Vraag: In de les is gesteld dat het praktischer [...]

2 Corinthiers 03:13 Wat betekent dit vers?

Betreft: 2 Ko 3:13 Vraag: Wat betekent dit vers? Antwoord: Mozes heeft aan God gevraagd [...]

2 Corinthiers 04:06 Graag een verduidelijking van dit vers

Betreft: 2 Ko 4:6 Vraag: Graag een verduidelijking van dit vers Antwoord: In dit vers [...]

2 Corinthiers 04:14 Een tweede opwekking van de Heer Jezus?

Betreft: 2 Ko 4: 14 Vraag: Volgt uit deze tekst dat er een tweede opwekking [...]

2 Corinthiers 04:16 De vernieuwing van de innerlijke mens

Betreft: 2 Ko 4:16 Vraag: Zou er daarom zoveel lichamelijk leed in de wereld zijn, [...]

2 Corinthiers 05:01 Wordt met ‘de aardse tent’ gedoeld op ons lichaam?

Betreft: 2 Ko 5:1 Vraag: (a) Wordt met ‘de (onze) aardse tent’ gedoeld op ons [...]

2 Corinthiers 05:03 Hoewel bekleed, niet naakt bevonden

Betreft: 2 Ko 5:3 Vraag: ‘Als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden’. Wat [...]

2 Corinthiers 05:12 Aanleiding tot roem over jezelf geven

Betreft: 2 Ko 5:12 Vraag: Aanleiding tot roem over jezelf geven is toch hetzelfde als [...]

2 Corinthiers 05:16 Wat betekent dit vers?

Betreft: 2 Ko 5:16 Vraag: Wat betekent dit vers? Antwoord: Dit vers moet verklaard worden [...]

2 Corinthiers 05:18 Waaruit bestaat de bediening van de verzoening?

Betreft: 2 Ko 5:18 Vraag: Waaruit bestaat de bediening van de verzoening? Antwoord: De bediening [...]

2 Corinthiers 05:21 Kunt u dit toelichten?

Betreft: 2 Ko 5:21 i.v.m. Js 53:5 Vraag: U schrijft, dat als Christus alleen onze [...]

2 Corinthiers 06:14 Niet met iemand van een ander ras trouwen?

Betreft: 2 Ko 6:14a Vraag: Dit vind ik een harde uitspraak. Het klinkt net alsof [...]

2 Corinthiers 06:18 Waarom wordt hier over zonen en dochters gesproken?

Betreft: 2 Ko 6:18 Vraag: Waarom wordt hier over zonen en dochters gesproken en niet [...]

2 Corinthiers 07:01 Hoe kunnen wij onze heiligheid volmaken in de vreze Gods?

Betreft: 2 Ko 7:1 Vraag: Hoe kunnen wij, zondaren, onze heiligheid volmaken in de vreze [...]

2 Corinthiers 07:01 Bezoedeling van het vlees

Betreft: 2 Ko 7:1 Vraag: Wordt onder bezoedeling (bevlekking) van het vlees de lichamelijke, sexuele [...]

2 Corinthiers 07:10 Droefheid kun je toch niet bij jezelf maken

Betreft: 2 Ko 7:10 Vraag: Droefheid kun je toch niet bij jezelf maken. Maar zonder [...]

2 Corinthiers 08:01 Is met ‘Heere’ de Heere Jezus bedoeld?

Betreft: 2 Ko 12:8 (1) Vraag: Waaruit kun je opmaken dat met ‘Heere’ de Heere [...]

2 Corinthiers 08:14 Kunt u een uitleg van dit vers geven?

Betreft: 2 Ko 8:14 Vraag: Kunt u een uitleg van dit vers geven? Antwoord: Er [...]

2 Corinthiers 08:15 Wat verstaat u onder een vergelijkende aanhaling?

Betreft: 2 Ko 8:15 Vraag: Wat verstaat u – in verband met dit vers- onder [...]

2 Corinthiers 10:02 Wat betekent ‘droefheid naar Gods wil’?

Betreft: 2 Ko 7:10 Vraag: Wat betekent ‘droefheid naar Gods wil’?En wat is een ‘onberouwelijke [...]

2 Corinthiers 10:04 Slechten van bolwerken

Betreft: 2 Ko10:4 Vraag: Wordt met het slechten van bolwerken gedoeld op het tegengaan van [...]

2 Corinthiers 10:17 Wien de Here aanbeveelt heeft de proef doorstaan

Betreft: 2 Ko 10:17,18 Vraag: In dit vers staat ‘wien de Here aanbeveelt heeft de [...]

2 Corinthiers 11:13 Hoe wist Paulus van hun situatie?

Betreft: 2 Ko11:13-23 Vraag: Spreekt Paulus hier over Farizeeërs die in de Gemeente ingedrongen waren? [...]

2 Corinthiers 11:16 Bevatten deze teksten spot of ironie?

Betreft: 2 Ko.11:16,17,21; 12:1 Vraag: Bevatten deze teksten spot of ironie? Antwoord: Dat bevatten ze [...]

2 Corinthiers 11:17 Welk verwijt maakt de apostel de Korintiërs?

Betreft: 2 Ko 11:7 Vraag: Welk verwijt maakt de apostel de Korintiërs?Hoe kan hij de [...]

2 Corinthiers 12:2 Wie is bedoeld met de uitdrukking ‘een Mens in Christus’?

Betreft: 2 Ko 12:2-5 Vraag: Wie is bedoeld met de uitdrukking “een Mens in Christus”Bestaan [...]

2 Corinthiers 12:05 Heeft Paulus het hier over zichzelf?

Betreft: 2 Ko 12: 5 Vraag: Hoe kunt u zeggen dat Paulus het in 2 [...]

2 Corinthiers 12:07 Wordt met een engel des satans de satan zelf bedoeld?

Betreft: 2 Ko 12:7 Vraag: Wordt met een engel des satans de satan zelf bedoeld? [...]

2 Corinthiers 12:07 Was de doorn in het vlees een lichamelijk lijden?

Betreft: 2 Ko 12:7-9 Vraag: Was de doorn in het vlees een lichamelijk lijden of [...]

2 Corinthiers 12:08 Mogen we tot de Here Jezus bidden?

Betreft : 2 Ko 12:8 (2) Vraag: Mogen we tot de Here Jezus bidden? We [...]

2 Corinthiers 12:14 De geestelijke betekenis van dit vers

Betreft: 2 Ko 12:14 b Vraag: Kunt u verklaren wat de geestelijke betekenis van dit [...]

2 Corinthiers 13:08 De talen zullen ophouden

Betreft: 1 Ko 13:8 Vraag: De talen zullen ophouden…kan dat te maken hebben met technische [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies