117 Nadenkertje nr. 17 Het gezag van leraars in ons midden (2)

Een behoorlijk aantal jaren terug maakte ik een bespreking mee, waarbij het o.a. ging om [...]

000 Vergadering van gelovigen, overzicht en verklaring

Ontstaan Dat wat we vergadering van gelovigen noemen is principieel gezien begonnen op de Pinksterdag [...]

001 Vergaderen volgens de normen van de Schrift, wat is dat?

Zonder zijpaden in te slaan kunnen we bij dit onderwerp twee aspecten onderscheiden, te weten: [...]

001a Wat is onze identiteit als ‘vergadering’?

Onze identiteit als gelovigen verbindt ons met alle ware kinderen Gods. We zijn wat dat [...]

001b Welke veranderingen hebben zich in Nederland voorgedaan?

Inleiding Op de vraag wanneer ‘de vergadering van gelovigen’ is ontstaan zou je (wat overdreven) [...]

001c Tucht in verband met Dt 17:02-07

EN GIJ HOORT DAARVAN Bovenstaande woorden zijn ontleend aan Deut. 17:4. In verband met een [...]

001d Twijfelachtige gevallen van uitsluiting

Met deze uitdrukking doel ik op gevallen van uitsluiting die door de volgende twee dingen [...]

002 Het avondmaal

Het avondmaal een paar punten Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24, 25; Matt. 26:26-29; Mark. 14:22-25. [...]

003 Gebruiken bij het avondmaal

Wat mag – wat mag niet – wat is gewenst? 1) Het gaat in het [...]

004 Gemeenschap verbreken

OPEN BRIEF VAN J.G. FIJNVANDRAAT over VERBREKEN VAN GEMEENSCHAP gericht aan allen van wie geacht [...]

005 Een toespraak testen

Aandachtspunten om een toespraak te beoordelen (herziene visie) Er is weleens naar voren gebracht dat [...]

006 Het reveil en de broederbeweging

Betekenis Het woord ‘reveil’ is overgenomen uit het Frans en betekent ‘ontwaken’. In godsdienstige zin [...]

007 Hoe komt de Gemeente tot besluiten?

Algemene regel: We gaan ervan uit, dat broeders die ons dienen met Gods Woord zich [...]

008 Afzondering, het dilemma van de broederbeweging

2 Kor. 6:14-7:1 Het begin: Men kwam spontaan samen als gelovigen… geen ‘broeder-catechismus’; ‘geen broeder [...]

009 Is de Tafel van de Heer heiliger dan de Heer zelf?

Inleiding De artikelenserie ‘Bezinning’ is bedoeld voor alle gelovigen die willen vergaderen naar de normen [...]

010 Open en gesloten standpunt – bijbelse begrippen?

Inleiding Dit artikel is bedoeld voor alle gelovigen die willen vergaderen naar de normen van [...]

010 b Gemeenschap, vervolg op Open en Gesloten

Een woord over gemeenschap vervolg op ‘Open en Gesloten’ Eindelijk kom ik er toe om [...]

011 Maakt kwaad de hele geloofsgemeenschap onrein?

2 Kor. 2:5-9 en 7:11 in vergelijking met 1 Kor. 5:1-5?Gaat het in 2 Kor. [...]

012 De Heilige Geest

Door H. Wilts Het volgende is een vragenbeantwoording van wijlen br. H. Wilts die destijds [...]

013 Wat zijn de voorwaarden voor de doop met de Heilige Geest?

Voorafgaande opmerking. Eerst was ik van plan dit artikel op te nemen in de rubriek [...]

014 De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, maar hoe dan?

Een foutieve uitleg In Joh. 16:8 wordt van de Heilige Geest gezegd, dat die de [...]

015 Pastorale zorg

Omschrijving Pastorale of herderlijke zorg is zorg besteed aan de gelovigen als schapen van de [...]

016 De huisdoop getoetst – 1

Inleiding: Onder wat we (vroeger althans) “gesloten broeders” noemen heerst een verschil van mening over [...]

017 De huisdoop getoetst – 2

Notities voor de huisdoop die ontleend zijn aan “Quelques pensées sur le Baptème” par J.L. [...]

018 De toekomst van de Gemeente

Hoe denkt men in de ‘Vergadering” over de toekomst van de Gemeente Dit artikel is [...]

019 Het “zwijggebod” en “leerverbod”

Punten ter bespreking betreffende het “zwijggebod” en “leerverbod” Over het zwijgen van zusters in de [...]

021 Hoeveel fundamenten heeft de Gemeente eigenlijk?

Betreft: Ef. 2:20; Rom. 15:20; 1 Kor. 3:10, 11; De Gemeente wordt gezien 1) als [...]

022 Mattheüs 16:15-20 opnieuw bekeken

In verband met diverse publicaties en uitspraken over erkenning van besluiten van een vergadering, leek [...]

024 Brief over het vergaderen

Mattheüs 18Beste J Het artikel waar je op doelt was niet van mij, maar van [...]

023 Had je reden om kwaad te zijn, Jona?

Een in zekere zin gefingeerd, maar toch herkenbaar voorval, dat is opgesteld naar aanleiding van [...]

025 De Go-Preachers

De titel van dit artikel zal menigeen verbazen want van Go-Preachers. hebben ze nog nooit [...]

026 Gedachten over feminisme en hoofdbedekking

1-Corinthiers 11 De Vrouwen-bevrijdings-beweging in de tegenwoordige maatschappij loopt zwaar achter! Het is namelijk één [...]

100 Nadenkertje nr. 00 Info

De navolgende ‘nadenkertjes’ zijn geplaatst in het contactblaadje ‘Inzicht” van de vergadering te Leeuwarden. Het [...]

101 Nadenkertje nr. 01 Vergeven en vergeten

De uitdrukking vergeven en vergeten wordt nogal eens gebruikt in die zin dat we aan [...]

102 Nadenkertje nr. 02 Slecht luisteren

“Ja, maar hij / zij heeft het gezegd”, zo’n uitspraak kun je nogal eens horen [...]

103 Nadenkertje nr. 03 Bloed zweten

In Lk 22:44 lezen we over de zware strijd die de Heer innerlijk doormaakte in [...]

104 Nadenkertje nr. 04 De Geest zal overtuigen

In Jh 16:8 lezen we de uitspraak dat “de Heilige Geest de wereld zal overtuigen [...]

105 Nadenkertje nr. 05 Het boek Openbaring

Soms hoor je in een samenkomst dat een broeder voorstelt iets te lezen uit het [...]

106 Nadenkertje nr. 06 ‘Nu’ is niet altijd ‘vandaag’

In de Bijbel wordt het woordje “nu” op twee manieren gebruikt. In de eerste plaats [...]

107 Nadenkertje nr. 07 Herhalingen moeten zinvol zijn (1).

Dat herhalingen zinvol moeten zijn geldt voor het vertellen van gebeurtenissen alsook voor het herhalen [...]

108 Nadenkertje nr. 08 Herhalingen moeten zinvol zijn (2)

In het vorige artikeltje noemde ik terloops herhalingen van een aanspraak. Daarvan hebben we een [...]

109 Nadenkertje nr. 09 Is verschrikkelijk niet erg meer?

Hert woord verschrikkelijk heeft vanouds een negatieve betekenis. Bij een droevige gebeurtenis zeggen we: “Wat [...]

110 Nadenkertje nr. 10 Dopen met vuur

In Mt 3:12 wordt door Johannes de Doper gezegd, dat de Heer Jezus zou dopen [...]

111 Nadenkertje nr. 11 Gij of U

In vroeger tijd gebruikte men vrij algemeen het persoonlijk voornaamwoord ‘gij” en dat vooral in [...]

112 Nadenkertje nr. 12 Spreken in talen (1)

Het is niet mijn bedoeling uitgebreid in te gaan op het begrip ‘spreken in talen’ [...]

113 Nadenkertje nr. 13 Spreken in talen (2)

De tweede norm voor het spreken in talen is dat de gemeente erdoor opgebouwd moet [...]

114 Nadenkertje nr. 14 Tegen U alleen heb ik gezondigd

Psalmen 51:7Als een gelovige gezondigd heeft, behoort hij dat aan God te belijden, want een [...]

115 Nadenkertje nr. 15 Vegeven zonder belijdenis?

In het Friesch Dagblad van 16 aug. 2007 stond een artikel onder de volgende kop: [...]

116 Nadenkertje nr. 16 Het gezag van leraars in ons midden (1)

Wanneer we spreken over gezag moeten we bedenken dat er twee soorten gezag zijn: a. [...]

128 Nadenkertje nr. 28 het kennen van Gods wil in ons leven

Een behoorlijk aantal jaren terug maakte ik een bespreking mee, waarbij het o.a. ging om [...]

118 Nadenkertje nr. 18 De Heer zei tegen mij

Iemand kwam jaren terug bij een persoon die nogal goed in de slappe was zat [...]

119 Nadenkertje nr. 19 Rode zee en Jordaan

Een broeder vroeg me laatst wat het verschil in geestelijke betekenis is tussen de doortocht [...]

120 Nadenkertje nr. 20 Scharlaken

Jesaja 1:18 Wat is scharlaken en hoe wordt het in de Bijbel gebruikt? Scharlaken is [...]

121 Nadenkertje nr. 21 Scheiding Kerk en Staat

De uitdrukking ‘ scheiding tussen Kerk en Staat’ is welbekend, maar wat houdt het in [...]

122 Nedenkertje nr. 22 Lijden om Christus’ wil

Er zijn christenen die als ze ziek worden dit beschouwen als lijden om Christus’ wil. [...]

123 Nadenkertje nr. 23 De man Gods uit Juda

De geschiedenis van de man Gods uit Juda die Jerobeam het oordeel moest aanzeggen, mag [...]

124 Nadenkertje nr. 24 Vallen door verleiding

1-Koningen 13:1 Voortzetting van de geschiedenis van 1 Kn 13. We bespreken nog twee vraagstukken [...]

125 Nadenkertje nr. 25 Wat is de betekenis van ‘zoutverbond’

We komen deze term tegen in Nm 18:19 en 2 Kr 13:5. In de eerste [...]

126 Nadenkertje nr. 26 Verzoeken: God verzoekt niemand

Een tijdje geleden kwam de tekst ter sprake dat God niemand verzoekt (Jak 1:13).Slaan we [...]

127 Nadenkertje nr. 27 Christus de steen

Christus wordt in de Bijbel ‘de steen’ genoemd, maar dat in een verschillende belichting. Een [...]

200 Vergaderingskwesties

In de loop van de jaren hebben zich in de vergaderingen in Nederland en daarbuiten [...]

201 Aan hen die ons verlieten

OPEN BRIEF van J.G. Fijnvandraat aan hen die ‘ons’ verlieten (uitgebreidere versie). Deze brief is [...]

203 Verklaring in verband met ontstane situaties (1)

Deze ‘verklaring’ is bedoeld voor die broeders en zusters in binnen-en buitenland, die naar aanleiding [...]

204 Verklaring in verband met ontstane situaties (2)

16) In het boek ‘De Gemeente’ hebt u zich indertijd voor de bemoeienis van een [...]

210 Problemen binnen uw kerk of kring

Er is wel geen kerk of kring of er zijn problemen. Enerzijds verschillen die naar [...]

211 Het ontstaan van de ‘open’ vergaderingen in Nederland.

De vergaderingen in Nederland zijn ontstaan in ca 1856. Dat is nadat de scheuring in [...]

212 Vergaderen volgens de normen van de Schrift?

Zonder zijpaden in te slaan kunnen we bij dit onderwerp twee aspecten onderscheiden, te weten: [...]

213 Verklaring betreffende de vergadering te Leeuwarden

In verband met opmerkingen betreffende de vergadering te Leeuwarden en mijn persoonlijke houding, lijkt het [...]

De Nauwe Deur – Naar binnen gaan

Waarom gaan veel mensen niet naar binnen door de nauwe deur om behouden te worden? [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies