00 Artikelen over de toekomst

In deze rubriek willen we ons bezighouden met de toekomst van een drietal ‘groeperingen’ onder [...]

01 De toekomst van Israël

Israël en de toekomst van dat volk Terugblik Van ouds zijn er verschillende opvattingen over [...]

02a De toekomst van de Gemeente (Kerk)

DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE: HAAR ONTSTAAN In een paar artikelen willen we nagaan wat [...]

02b De toekomst van de Gemeente (Kerk)

DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE: DE OPNAME De toekomst van de Gemeente Bij het woord [...]

02c Openbaringen 2 en 3 een profetische kerkgeschiedenis (1)

Geven de zeven brieven van Openbaring 2 en 3 een profetische kerkgeschiedenis? Misschien bent u [...]

02d Openbaringen 2 en 3 een profetische kerkgeschiedenis (2)

Het verband tussen de zeven brieven Zoals in het eerste artikel is aangegeven, zullen we [...]

02e Openbaringen 2 en 3 een profetische kerkgeschiedenis (3)

Als de zeven brieven van Openbaring 2 en 3 een profetische schildering geven van de [...]

02f Openbaringen 2 en 3 een profetische kerkgeschiedenis (4)

Bij het dopen werd een heel ceremonieel verricht, dat te vinden is in de overlevering [...]

03 Wachten op de Heer – pro en contra

Er zijn verschillende oorzaken die bij christenen het wachten op de Heer in de weg [...]

De kennis zal vermeerderen

Daniël 12:4 – Iemand schreef mij het volgende: ik heb eens gehoord dat in de [...]

Het geheimenis van Babylon

Openbaringen 17 – Het geheimenis van Babylon In de Bijbel is sprake van verschillende geheimenissen. [...]

Notities over het duizendjarig rijk (a)

Openbaringen 20 – Notities over het duizendjarig rijk Onderstaande notities zijn geplaats op een zogenaamsde [...]

Notities over het duizendjarig rijk (b)

7) Voor de volledigheid vermeld ik nog even dat de uitspraak: “één dag bij de [...]

Notities over het duizendjarig rijk (c)

Zoals gezegd zetten we de bespreking van Openb. 20 voort en we doen dat door [...]

Notities over het duizendjarig rijk (d)

Inleiding a. In de vorige artikelen heb ik een overzicht gegeven van de twee voornaamste [...]

Notities over het duizendjarig rijk (e)

Is satan absoluut gebonden of slechts ten dele? g. Zij die stellen dat de binding [...]

Notities over het duizendjarig rijk (f)

Het verleiden van de volken h. Dr. S. Greijdanus geeft van bovenstaande term de volgende [...]

Notities over het duizendjarig rijk (g)

Samenvatting van de voorgaande artikelen In de eerste drie artikelen heb ik getracht zo objectief [...]

Notities over het duizendjarig rijk (h)

Slaat Op 20:1-6 op de tijd na der hemelvaart van Christus? De vraag waar we [...]

Notities over het duizendjarig rijk (i)

Regeren de ontslapen gelovigen? j. Nadat we de vraag behandeld hebben of Jezus Christus in [...]

Notities over het duizendjarig rijk (j)

Is er maar één opstanding? In het vorige artikel heb ik al aangegeven dat naar [...]

Notities over het duizendjarig rijk (k)

Achtergronden Zoals aangegeven zou ik mij ook bezighouden met de reactiesdie op mijn artikelen zijn [...]

Notities over het duizendjarig rijk (l)

Het 1000 j rijk laatste vervolg Verband met O.T. In de reacties op de artikelen [...]

Opname voor de Grote Verdrukking?

Vindt de Opname van de Gemeente vóór of na de Grote Verdrukking plaats? In bovenstaande [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies