2 Timotheüs 01:05 Waarom gaat het hier niet om de geloofsleer?

Betreft: 2 Tm 1: 5; 1 Tm 1: 5 Vraag: Waarom gaat het hier niet [...]

2 Timotheüs 01:10 Christus heeft de dood overwonnen

Betreft: 2 Tm 1: 10 Vraag: Wat betekent het dat Christus de dood overwonnen of [...]

2 Timotheüs 01:12 Hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft

Betreft: 2 Tim.1: 12 Vraag: Waarop slaat ‘hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft’? Wat houdt het [...]

2 Timotheüs 01:18 Goede diensten

Betreft: 2 Tm 1: 18 Vraag: Hebben de ‘goede diensten’ die Onesiforus te Efeze verricht [...]

2 Timotheüs 02 Zeven aspecten van het geloofsleven

Inleiding: In de benamingen en beelden die Paulus in 2 Tm. 2 ten aanzien van [...]

2 Timotheüs 02:03 Een goed soldaat van Jezus Christus

Paulus roept zijn jongere medewerker Timotheüs op een goed soldaat van Jezus Christus te zijn. [...]

2 Timotheüs 02:11 Overleden gelovigen?

Betreft: 2 Tm 2: 11 Vraag: Wordt in deze tekst niet aan overleden gelovigen gedacht? [...]

2 Timotheüs 02:12 God blijft getrouw

Betreft: 2 Tm 2: 12 Vraag: Betekent het feit dat God getrouw blijft, dat Hij [...]

2 Timotheüs 02:18 Over welke opstanding gaat het?

Betreft: 2 Tm .2: 18 Vraag: Over welke opstanding gaat het in dit vers? Antwoord: [...]

2 Timotheüs 02:20 Een oneervolle bestemming

Betreft: 2 Tm .2: 20 (2) Vraag: Een gouden vat kan toch ook wel een [...]

2 Timotheüs 02:20 Hout, hooi en stro

Betreft: 2 Tm 2: 20,21; 1 Ko 3: 12,16 Vraag: Als de houten en aarden [...]

2 Timotheüs 02:20 De begeerte van de jeugd?

Betreft: 2 Tm 2: 20 en Jb 13: 26 Vraag: Wat moeten we verstaan onder [...]

2 Timotheüs 02:24 Ons opsluiten in een eigen kringetje

Betreft: 2 Tm 2: 24 Vraag: (a) Wordt hier met allen alleen gedoeld op onze [...]

2 Timotheüs 03:06 Prostituées?

Betreft: 2 Tm 3: 6, 7 Vraag: Zijn de vrouwen die in deze verzen genoemd [...]

2 Timotheüs 03:07 Hoe kun je weten waarop die woorden terugslaan?

Betreft: 2 Tm 3 6-8 Vraag: Slaan de woorden ‘die met zonden beladen zijn… zonder [...]

2 Timotheüs 03:08 Om welke personen gaat het?

Betreft: 2 Tm 3: 8 Vraag: In dit vers worden de namen genoemd van twee [...]

2 Timotheüs 03:16 De schrijvers en hun geschriften geïnspireerd?

Betreft: 2 Tm 3: 16 Vraag: a) Wat bedoelt u met het onderscheid dat niet [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies