00 Anekdotes inleiding: Waar gaat het om

Anekdotes zijn korte, humoristische weergaven van gebeurtenissen, die voor ontspanning, of ‘entertainment’ zoals dat tegenwoordig [...]

01 Darby zegt – Kelly zegt

Toen ik in de eind veertiger, begin vijftiger jaren de conferentie in Alphen bezocht, was [...]

02 To live above

Er bestaat een Engels gezegde dat luidt: To live above, with saints we love, will [...]

03 Vertaalperikelen – thee met wiskey

Het vertalen van een toespraak is nog niet zo eenvoudig. Nauwelijks heb je de ene [...]

04 Vertaalperikelen – last van reumatiek

Op de conferentie in Alphen sprak eens br. Readett uit Engeland. Hij had het over [...]

05 Vertaalperikelen in Egypte

Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, het volgende is mij voor waarheid verteld door een [...]

06 Een bok gescheten

De bus met vertaalperikelen is nog niet leeg. Al eerder had ik het over een [...]

07 De koekjes in het spek

In vorige stukjes zijn vertaalfouten van anderen op de korrel genomen. Het wordt nu wel [...]

08 Albert maakt aantekeningen

In ‘Eigenaardigheden nr 7’ vertelde ik van het verblijf van Gré en mij bij de [...]

09 Ik sta al

Het gebeurde tijdens een zomerconferentie in Alphen. De zaal was tot achteraan toe bezet. De [...]

10 Spreekt gij Grieks?

Dit voorval hoorde ik van mijn broer, maar voor de vermelding ben ik natuurlijk zelf [...]

11 Ik, Jacob Jansen

Mijn vorige anekdote ging over br. Jansen en van deze persoon is meer te vertellen. [...]

12 Gebed in Jezus’ naam

De conferenties zijn een dankbare bron om er ‘eigenaardigheden’ uit te putten. De volgende speelt [...]

13 Bent u de leraar van Israël?

Br. H.L. Heijkoop stond bekend om zijn geweldige parate bijbelkennis. Men noemde hem wel een [...]

14 Anders had het geld gekost

Het gebeurde op de conferentie in Den Haag. De zaal op de Dunne Bierkade zat [...]

15 Op de klank af

Hallo allemaal, Ik wil broeder JGF niet verbeteren, want dat kan ik niet. Maar hij [...]

16 De hond die een lied opgaf

In nr. 14 heeft ‘A3’ een leuke Duitse eigenaardigheid weergegeven. Ik voegde daar eentje van [...]

17 Die Klappe auftun

De vorige keer beloofde ik jullie nog een tweede Duitse eigenaardigheid. Wel, hier komt ie. [...]

18 Hij snapt er ook niets van

Bij besprekingen op conferenties konden zich wel eens gevallen voordoen waarbij je je gespannen afvroeg [...]

19 Rokende broeders

Voordat bekend werd dat roken erg slecht is voor de gezondheid en longkanker kan verwekken, [...]

20 Nog eens rokende broeders

In ‘eigenaardigheden’ nr. 19 had ik het over rokende broeders en het feit dat br. [...]

21 Rokende broeders in Londen

Zoals eerder opgemerkt werd er in de tijd voor de 2e wereldoorlog onder de ‘broeders’ [...]

22 Gebruik van de asbak

Voor vele lezers van de broederlijst is br. Jansen uit Rotterdam, later Apeldoorn, geen onbekende [...]

23 Avondmaalsstel ook weer gepoetst

Een paar dagen terug stond op de kalender een verhaal over Leonardo da Vinci. Deze [...]

24 De zes tabernakels

In het begin van deze eeuw kwam in Amersfoort een broeder op de bijbelbespreking met [...]

25 Vaten met reten

Voor de waarheid van het volgende verhaal kan ik minder instaan dan voor het vorige [...]

26 Omdat zij de enigen zijn die het kunnen

Tijdens een conferentie in Dillenburg in Duitsland waren er heel wat gasten bijeen in het [...]

27 Heeft hij ook een kindje in zijn buik?

In nr. 26 had ik het over een echtpaar W. uit Engeland waarvan de vrouw [...]

28 Lijf aan lijf werk

Nog even iets over onze corpulente br. W uit Engeland. Hij was een tijdje een [...]

29 Atelier Hengeveld

Er volgen een aantal anekdotes die betrekking hebben op situaties in Amersfoort. Ik ben daar [...]

30 Visje halen

Van het atelier Hengeveld is nog meer te vertellen. De kunstschilders waren altijd wel in [...]

31 Cargadoor en aannemer

In de vorige email beloofde ik iets meer te vertellen over de jongeman uit Amsterdam [...]

33 Iets over de ‘vergadering van gelovigen’ te Amersfoort

Zoals ik eerder aangaf zou ik een aantal ‘eigenaardigheden’ opstellen die betrekking hebben op Amersfoort. [...]

34 Voor- en nazanger

In vorige stukjes heb ik al wat uit de Amersfoortse school geklapt. Over de vergadering [...]

35 De schele

Mijn vorige e-mail ging over br. Hendrik V in Amersfoort. Zoals daar aangegeven was Hendrik [...]

36 De langslaper

Hier volgt dan nog een eigenaardigheid over Hendrik V. Als vrijgezel en zelfstandig kunstschilder had [...]

37 Schildpadden in de eredienst

We laten onze br. Hendrik V nu maar rusten, maar blijven nog wel even putten [...]

38 De hobbelbank

In mijn vorige artikel vertelde ik dat mijn broer en ik met nog twee jongens [...]

39 Broeder blikketrommel

In Amersfoort trad br. Strikling op als voorzanger. In een vroeger e-mailtje is dat al [...]

40 De Amerikaantjes van br. Strikling

Na de wat negatieve belichting van onze br. Strikling wil ik nu iets positiefs van [...]

41 Een mens in de hemel

Nog een artikeltje over br. Strikling in Amersfoort. Op een keer bezocht mijn broer deze [...]

42 Straatprediking in Amersfoort

Toen we in 1945 bevrijd werden, kwam al gauw bij mijn oom Buddingh en bij [...]

43 Straatprediking in Amersfoort (vervolg)

De eerste straatprediking in Amersfoort dreigde een flop te worden. Mijn oom en mijn neef [...]

44 Nog en paar taalflaters

Een tijd terug heb ik een aantal vertaalaardigheden vermeld. Op dat moment was mijn ‘bron’ [...]

45 Al ging mijn levenszon ook plotseling schuil in het oosten

Mijn broer maakte me attent op het volgende. Hij sprak ergens in een vergadering en [...]

46 Mij ontbreekt vrouwelijke leiding

In mijn vorige bericht vermeldde ik dat een broeder lied 140: 3 opgaf na een [...]

47 Onze zwakke klanken

Laten we eerlijk zijn we hebben het wel eens moeilijk bij het zingen van de [...]

49 Daniël in de dierentuin

In mijn vorige e-mail heb ik het gehad over een verspreking van me. Nu was [...]

50 Voordat ik tot drie geteld heb

De conferenties in Belgie werden in de regel door vrij wat Nederlandse ‘werkende broeders’ bezocht. [...]

51 Doel van een conferentie

Tijdens een conferentie werd door wat we wel eens ‘eenvoudige’ broeder noemen een waardevolle opmerking [...]

52 Bettex en Saks

Bovenstaande twee namen zullen jongeren totaal niets zeggen, daarom een kleine toelichting. Bettex was een [...]

53 Onderwaterwerkende broeder

Duiken en onderwaterverkenning is een hobby die steeds meer in de belangstelling komt te staan. [...]

54 Niet bij het werkvolk

De term ‘werkende broeder’ is misschien bij de jongeren niet zo bekend, maar men verstaat [...]

55 Trek me maar aan mijn jasje

Een tijdje terug zei een broeder in Leeuwarden die besefte dat hij nog al druk [...]

56 Mannen, broeders! Ziet het teken

De volgende anecdote hoorde ik van br. Weston tijdens een konferentie in Den Haag. Deze [...]

57 Ga je naar Golgotha

In het midden van de vorige eeuw leefde er in Kampen een juffrouw Hendriks die [...]

58 Een echte Belgenmop

Een jaar of tien, vijftien geleden was ik voor een lezing in Belgie Het echtpaar [...]

59 Br. F. heeft het ook gezegd

De volgende geschiedenis laat zien dat je voorzichtig moet zijn met algemeen gestelde vragen. Ik [...]

60 Allemaal water

Het volgende verhaal speelde zich af voordat ik in 1950 naar Friesland kwam, maar de [...]

61 Waarom het evangelie geliefd is in Groot Brittannië

Het volgende is niet een anecdote, maar een grappig idee. Ik hoorde het van een [...]

62 Complicaties bij hertrouw

De volgende anecdote hoorde ik van wijlen br. Vink. Ergens in Drente was een weduwnaar [...]

63 Vertelt u alles wat u gezien hebt

Broeder Matta Behnam was een Egyptische werker voor de Heer in Egypte en daarbuiten. Mijn [...]

64 Ik bin sa droech as rys

De eigenaardigheden komen bij mij vaak naar boven in verband met bepaalde gebeurtenissen. Onlangs hebben [...]

65 Wat stinkt het hier!

Uit vorige ‘eigenaardigheden’ is wel duidelijk geworden dat mijn oom Budding veel van beesten hield. [...]

66 Honden – hoe beoordeel je ze?

Laat ik voorop stellen dat ik veel van honden houd. Toch heb ik wel respect [...]

67 Honden en colportage

Aan mijn vorige hondenverhalen wil ik er nog twee toevoegen. Veel hondenbezitters verzekeren je dat [...]

68 Honden en colportage – reactie

De eigenaardigheden worden ook op een broederlijst geplaatst waarop dan allerlei reacties gegeven kunnen worden [...]

69 Onze hond doet nooit wat

Aan mijn vorige hondenverhalen wil ik er nog twee toevoegen. Veel hondenbezitters verzekeren je dat [...]

71 De Friezen en hun taal

Na de verhalen over ‘honden’ – trouwens nog bedankt voor je toevoeging, Jacques van de [...]

72 Fries is een taal – heb er de gek niet mee

Dat het Fries een taal is wordt je al wel gauw verteld als je in [...]

73 Nog eens het Fries

Toen ik 1955 trouwde met Greetje Wilts kwamen we te wonen in Vrouwenparochie, in de [...]

74 De Friezen en aardappels

In een vorige bericht vermeldde ik al dat in de zogenaamde ‘bouwhoek’ van Friesland veel [...]

75 De Friezen en hun Provincie

Het lijkt me wel goed toe iets te vertellen over de provincie Friesland en dat [...]

76 Jullie zijn zo direct

Als Nederlanders hebben wij in het buitenland de naam zo direct te zijn in ons [...]

77 Ik bin het sat om teugen jimme sure koppen an te kieken

We zouden nog even verder gaan met onze vriend Andriesen. Er was een ledenvergadering van [...]

78 Met mien k…t op de blaren

Ja, Andriesen, daar zou ik het nog een keertje over hebben. Het bestuur van de [...]

79 Het Bildtse en het Friese taaltje

Zoals ik eerder al schreef is het Bildts eigenlijk een Zuidhollands dialect met wat Friese [...]

80 Woensdag overdag, meester

Aan de Mulo waar ik werkte vertrok het hoofd van de school, de heer Ketting. [...]

81 Ik moat piskje

Zoals gezegd zou ik nog even terugkomen op de taalperikelen van meneer Maat. Het voorval [...]

82 Woud- en kleifriezen

Mijn e-mails over de Friezen en Friesland lopen ten einde. Maar ik wil er toch [...]

83 Ulbe van Houten en de Gijsbert Japiksprijs

Ulbe van Houten schreef behalve ‘De sûnde van Haitze Holwerda’ o.a. ook ‘De Hillige Historje [...]

84 Ulbe van Houten – verstrooid

Over meneer van Houten wil ik nog een anekdote vertellen. Hij was namelijk heel erg [...]

85 Ulbe van Houten – wie is een dichter?

Er is bij mij een springader van eigenaardigheden ontsprongen, zie het slot van dit nummer. [...]

86 Rivaliteit tussen dorpen in het Bildt en elders

Tussen de dorpen in het Bildt bestond (bestaat ?) een zekere aversie tegen St. Annaparochie [...]

87 Het oordeel van vertegenwoordigers

Het is interessant het oordeel te vernemen van vertegenwoordigers van landelijke bedrijven over de bewoners [...]

88 Je spraak verraad je

Aan iemands spraak kun je weten waar hij vandaan komt. Ik bedoel niet dat je [...]

89 Groningers en nog wat

Toen ik in militaire dienst kwam bij de ‘genezerikken’ofwel de geneeskundige troepen werkte er op [...]

90 De doolhof van Tjaarda

Ten oosten van Heerenveen ligt Oranjewoud. Dit is een dorpje in een vrij bosrijk gebied [...]

70 De hond gaf echt een lied op (16b)

Van br. Frank Schonbach kreeg ik het volgende e-mailtje Beste broeder Jaap, Zo juist zat [...]

48 Lelijke bedrieger

De volgende anekdote speelt in het Groningerland. Er leefde daar een echtpaar waarvan de man [...]

32 Geen verlies, dan ook geen winst

Van mijn schoonvader, br. H Wilts, zijn diverse kenmerkende uitspraken bekend gebleven. Hier volgt er [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies