Galaten 01:18 Waarom wordt Petrus in deze verzen Céphas genoemd?

Betreft: Gal. 1: 18; 2: 9,11 Vraag: Waarom wordt Petrus in deze verzen Céphas (Kefas) [...]

Galaten 02:01 Welke bezoeken aan Jeruzalem zijn bedoeld?

Betreft: Gl 2: 1-10 Vraag: Paulus is verschillende keren in Jeruzalem geweest, de vraag doet [...]

Galaten 02:02 Hen die in aanzien (achting) waren

Betreft: Gl 2: 2 Vraag: Wie worden bedoeld met ‘hen die in aanzien (achting) waren’? [...]

Galaten 02:07 Petrus en Képhas

Betreft: Gl 2: 7,8,9,11,14 Vraag: Waarom wordt de ene keer de naam Petrus, de andere [...]

Galaten 02:09 Dat is toch het evangelie voor onze tijd?

Betreft: Gl 2: 9 Vraag: In Mt 25: 14 is sprake van ‘het evangelie van [...]

Galaten 02:09 De rechterhand van de gemeenschap

Betreft: Gl 2: 9 Vraag: Waarom is het, zoals u aangeeft, zo belangrijk, dat ook [...]

Galaten 02:15 Wat betekent ‘door het geloof van Jezus Christus’

Betreft: Gl 2: 15,16 Vraag: Wat betekent de uitdrukking ‘door het geloof van Jezus Christus’ [...]

Galaten 03:03 Wat betekent ‘eindigt ge nu met het vlees’?

Betreft: Gl 3: 3 Vraag: Wat betekent ‘eindigt ge nu met het vlees’? Antwoord: In [...]

Galaten 03:08 De Schrift kan niet iets vooruit zien

Betreft: Gl 3: 8 Vraag: Hoe kunt u zeggen, dat de Schrift (Gods Woord) niet [...]

Galaten 03:08 Wat is het bijzondere van deze teksten?

Betreft: Gl 3: 8,22 en Rm 9: 17 Vraag: Wat is het bijzondere van deze [...]

Galaten 03:08 Wordt met de Schrift dan niet de Heer Jezus zelf bedoeld?

Betreft: Gal. 3: 8 (2) Vraag: In Jh 1: 1 lezen we: ‘In de beginne [...]

Galaten 03:13 Waarom is iemand die aan het hout hangt vervloekt?

Betreft: Gl 3: 13; Dt 21: 23 Vraag: Waarom is iemand die aan het hout [...]

Galaten 03:16 Wordt met ‘het zaad’ Christus bedoeld?

Betreft: Gl 3: 16 Vraag: Wordt met ‘het zaad’ Christus bedoeld en houdt deze uitspraak [...]

Galaten 03:17 Is het 430 jaar later of 645 jaar later?

Betreft: Gn 3: 17 Vraag: Hier is sprake van 430 jaar later maar moet dat [...]

Galaten 03:22 De Schrift heeft alles onder de zonde besloten

Betreft: Gl 3: 22 Vraag: Wat betekent de uitdrukking, dat de Schrift alles onder de [...]

Galaten 03:24 Wat is een ‘tuchtmeester’?

Betreft: Gl 3: 24 Vraag: Wat is een ‘tuchtmeester’? Antwoord: Het woord ‘tuchtmeester’ doet ons [...]

Galaten 03:24 De wet van de tien geboden geldt toch ook nu nog?

Betreft: Gl 3: 24,25 Vraag: Betekenen deze verzen niet, dat de wet, voordat de Galatiërs [...]

Galaten 03:27 In Christus gedoopt zijn

Betreft: Gl 3: 27 Vraag: Ik vraag me af of het ‘in Christus gedoopt zijn’ [...]

Galaten 03:28 Onderscheid tussen man en vrouw

Betreft: Gl 3: 28 ( Ko 3: 11) Vraag: Hoe is deze tekst te rijmen [...]

Galaten 03:28 Positie in Christus

Betreft: Gl 3.28 en 1 Ko 11 Vraag: In Gl 3: 28 staat toch dat [...]

Galaten 04:04 Vrijkopen van heidenen en vrijkopen van Joden

Betreft: Gl 4: 4 Vraag: Waarom dit onderscheid van vrijkopen van heidenen en vrijkopen van [...]

Galaten 04:04 Zijn wij allen op soortgelijke wijze door God uitgezonden?

Betreft: Gl 4: 4 (2) Vraag: Zijn wij allen op soortgelijke wijze door God uitgezonden? [...]

Galaten 04:14 Galaten gewoon mensen

Betreft: Gl 4: 14 Vraag: Moeten we uit dit vers afleiden dat de Galaten gewoon [...]

Galaten 04:24 Wat is de betekenis van dit vers?

Betreft: Gl 4: 24 Vraag: Wat is de betekenis van dit vers? Antwoord: Allerlei zaken [...]

Galaten 04:27 Meer gelovigen uit de heidenen dan gelovigen uit de volken?

Betreft: Gl 4: 27 Vraag: Wordt met deze tekst bedoeld dat er meer gelovigen uit [...]

Galaten 04:30 Zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije

Betreft: Gl 4: 30 Vraag: Betreft de uitspraak ‘zoon van de slavin zal niet erven [...]

Galaten 05:14 Wij vervullen de wet toch niet?

Betreft: Gl 5: 14,15 Vraag: U zegt dat wij de wet vervullen als we de [...]

Galaten 05:16 Hoe kun je door de Geest leven?

Betreft: Gl 5: 16,25 Vraag: Hoe kun je door de Geest leven? Ik merk daar [...]

Galaten 05:20 Hoe moet ik ‘Christus leeft in mij’ verstaan?

Betreft: Gl 5: 20 Vraag: Hoe moet ik ‘Christus leeft in mij’ verstaan? Antwoord: In [...]

Galaten 05:21 Afvallige – uitgesloten

Betreft: Gl 5: 21 (3) Vraag: Moet een gelovige die in hoererij leeft dan als [...]

Galaten 05:21 Iemand die zich een gelovige noemt en het niet is?

Betreft: Gl 5: 21 Vraag: Is hier sprake van iemand die zich een gelovige noemt [...]

Galaten 05:21 Waarom worden dit soort waarschuwingen gegeven

Betreft: Gl 6: 21 Vraag: Waarom worden dit soort waarschuwingen gegeven als een gelovige toch [...]

Galaten 05:25 Wordt met ‘Geest’ de Heilige Geest of het geestelijk leven bedoeld?

Betreft: Gl 5: 25 Vraag: Wordt met ‘Geest’ de heilige Geest of het geestelijk leven [...]

Galaten 06:06 Is dit ook nu nog van toepassing?

Betreft: Gl 6: : 6 i.v.m. 1Tm 5: 17,18 Vraag: Is Gl 6: 6 ook [...]

Galaten 06:14 De wereld is voor mij gekruisigd en ik ben voor de wereld gekruisigd

Betreft: Gl 6: 14 Vraag: Wat is het verschil tussen:a. de wereld is mij gekruisigd, [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies