Hebreeën 01:01 Erfenis

Betreft: Hebr. 1:1, 2 Vraag: In deze verzen is er sprake van dat Jezus Christus [...]

Hebreeën 01:03 Op de stoel van de Majesteit?

Betreft: Hebr. 1:3 Vraag: Volgens deze tekst zit de Heer Jezus aan de rechterhand van [...]

Hebreeën 01:04 Een uitnemender naam?

Betreft: Hebr. 1:4 Vraag: Wat bekent ‘een uitnemender naam’? Antwoord: Het woord ‘naam’ houdt niet [...]

Hebreeën 01:05 Zoiets kan toch nooit van Christus gezegd worden?

Betreft: Hebr. 1:5 Vraag: In dit vers wordt een uitspraak uit 2 Sam. 7:14 of [...]

Hebreeën 02:05 Wat moeten we verstaan onder het toekomstig aardrijk?

Betreft: Hebr. 2:5 Vraag: Wat moeten we verstaan onder het toekomstig aardrijk? Antwoord: In deze [...]

Hebreeën 02:14 De machtssfeer van satan

Betreft: Hebr. 2:14 Vraag: a) Kun je op grond van deze tekst zeggen dat de [...]

Hebreeën 02:16 Zaad Abrahams

Betreft: Hebr. 2:16 Vraag: Wat wordt er met zaad Abrahams bedoeld? Het letterlijk nageslacht zoals [...]

Hebreeën 04:03 Wat betekent het ingaan in de rust?

Betreft: Hebr. 4:3 Vraag: a) Slaat dit ingaan in de rust op de rust en [...]

Hebreeën 04:13 Maar schuld kun je toch niet afkopen?

Betreft: Hebr. 4:13 Vraag: Het lukt velen om zich mooi voor te doen. Maar schuld [...]

Hebreeën 05:13 Wat houdt het ‘woord der gerechtigheid’ in?

Betreft: Hebr. 5:13, 14 Vraag: Wat houdt het ‘woord der gerechtigheid’ in?Over welke gewoonte gaat [...]

Hebreeën 06:04 God vergeeft toch alle zonden?

Betreft: Hebr. 6:4-6 Vraag: God vergeeft toch alle zonden? Krijg je maar eenmaal de kans [...]

Hebreeën 07:01 Melchizedek

Betreft: Hebr. 7:1-28 Artikel 21 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: (1) In dit artikel is [...]

Hebreeën 07:14 Het ontstaan van de Bijbel

Betreft: Hebr. 7:14 Vraag: Wat heeft deze tekst met het ontstaan van de Bijbel te [...]

Hebreeën 07:20 Wat is hier de zin van de eedzwering?

Betreft: Hebr. 7:20, 21 Vraag: Wat is hier de zin van de eedzwering? Antwoord: Onder [...]

Hebreeën 08:03 Kunt u mij deze verzen uitleggen?

Betreft: Hebr. 8:3, 4 Vraag: Kunt u mij deze verzen uitleggen? Antwoord: Als Jezus Christus [...]

Hebreeën 09:22 Welke zonden worden niet vergeven?

Betreft: Hebr. 9:22 Vraag: Welke zonden worden niet vergeven? Dit n.a.v . Hebr. 9:22, waar [...]

Hebreeën 09:23 Wat is de bedoeling van dit vers?

Betreft: Hebr. 9:23 Vraag: Wat is de bedoeling van dit vers? Antwoord: Dit vers vertelt [...]

Hebreeën 09:26 Wat betekent het dat de zonde is weggedaan?

Betreft: Hebr. 9:26. Vraag: Wat betekent het dat de zonde is weggedaan? Er wordt toch [...]

Hebreeën 09:27 Graag een nadere verklaring van deze verzen

Betreft: Hebr. 9:27, 28 Vraag: Graag een nadere verklaring van deze verzen. Antwoord: Even een [...]

Hebreeën 09:28 Niet de zonden van de hele wereld?

Betreft: Hebr. 9:28 Vraag: Dit vers wekt de indruk dat Jezus Christus niet de zonden [...]

Hebreeën 10:21 Huis van God

Betreft: Hebr. 10:21 Vraag: Slaat de term ‘huis van God’ op de Gemeente van Jezus [...]

Hebreeën 10:22 Wat houdt het woord ‘besprenging’ in?

Betreft: Hebr. 10:22 Vraag: (a) Hier staat dat ons hart door besprenging gereinigd is van [...]

Hebreeën 10:23 Kun je bij dit vers ook Ef. 6:16 betrekken?

Betreft: Hebr. 10:23 Vraag: Kun je bij dit vers ook Ef. 6:16 betrekken? Antwoord: Ef. [...]

Hebreeën 10:25 Als je nooit een kerkdienst bezoekt

Betreft: Hebr. 10:25 Vraag: Kun je wel een gelovige zijn terwijl je nooit een kerkdienst [...]

Hebreeën 10:26 Toch nog verloren gaan?

Betreft: Hebr. 10:26, 27 Vraag: Deze verzen zijn onbegrijpelijk. We zondigen toch iedere dag nog. [...]

Hebreeën 11:01 Kunt u een verklaring van dit vers geven?

Betreft: Hebr. 11:1 Vraag: Kunt u een verklaring van dit vers geven? Antwoord: In het [...]

Hebreeën 11:04 Abel

Betreft: Hebr. 11:4 Vraag: a. De uitdrukking ‘Het geloof van Abel heeft zijn offer beter/meerder [...]

Hebreeën 11:04 God is toch rechtvaardig?

Betreft: Hebr. 11:4 Vraag: Volgens Hebr. 11:4 geloofde Abel beter dan Kaïn, maar God geeft [...]

Hebreeën 11:20 Toekomstige dingen

Betreft: Hebr. 11:20 Vraag: In dit vers is sprake van ‘toekomstige dingen’, slaat dat op [...]

Hebreeën 11:31 Wat betekent met vrede opnemen?

Betreft: Hebr. 11: 31 Vraag: Wat betekent met vrede opnemen in dit verband? Antwoord: De [...]

Hebreeën 12:01 Kennis van de dingen op aarde?

Betreft: Hebr. 12:1 Vraag: Hebben zij die ontslapen zijn, kennis van de dingen op aarde? [...]

Hebreeën 12:05 Straf tuchtiging of kastijding

Betreft: Hebr. 12:5-7 Vraag: Dat wij de gevolgen van onze zonden te dragen krijgen, geloof [...]

Hebreeën 12:14 Vrede houden met alle mensen

Betreft: Hebr. 12:14 en 2 Tim. 3:5 Vraag: Hoe kunnen we vrede houden met alle [...]

Hebreeën 12:14 De heerlijkheid niet binnengaan?

Betreft: Hebr. 12:14 (2) Vraag: Geldt dit ook voor iemand die met de mond belijdt [...]

Hebreeën 13:02 Sommigen hebben ‘engelen’ geherbergd?

Betreft: Hebr. 13:2 Vraag: Wat betekent het dat sommigen ‘engelen’ hebben geherbergd? Antwoord: Hierbij moeten [...]

Hebreeën 13:07 Wat zijn voorgangers?

Betreft: Hebr. 13:7, 17, 24 Vraag: Wat zijn voorgangers? Antwoord: Goddelijke maatstaven Het woord ‘voorganger’ [...]

Hebreeën 13:16 ‘Weldadigheid’ en ‘mededeelzaamheid’

Betreft: Hebr. 13:16 Vraag: Wat is het verschil tussen ‘weldadigheid’ en ‘mededeelzaamheid’? Antwoord: In het [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies