Notities bij mijn Bijbel nr. 001

Genesis 1:1In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gn 1:1a) Als ik [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 002

Genesis 1:1In het begin (Gn 1:1b) Het begin van de schepping In Notitie 1 hebben [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 003

Genesis 1:1Scheppen… wat is dat? (Gn 1:1c) We hebben al tweemaal stilgestaan bij Gn 1:1. [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 004

Genesis 1:1God schiep (Gn 1:1e) Over het eerste vers van de Bijbel is nog meer [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 005

Genesis 1:1God schiep de hemel en aarde Nog een laatste opmerking over Gn 1:1 en [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 006

Genesis 1:2De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de vloed en [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 007

Genesis 1:2De Geest Gods zweefde over de wateren (Gn 1:2b) Gn 1:2 sluit af met [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 008

Genesis 1:3En God zei: Er zij licht en er was licht en God zag dat [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 009

Genesis 1:4God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis (Gn 1:4b) In Gn 1 [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 010

Genesis 1:5God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht (Gn 1:5a) Na [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 011

Genesis 1:6 En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren en [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 012

Genesis 1:9 En God zei: dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 013

Genesis 1:11 En God zei: Dat de aarde jong groen voort brenge, zaadgevend gewas , [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 014

Genesis 1:14 En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 015

Genesis 1:16 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 016

Genesis 1:20 En God zei: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 017

Genesis 1:22 En God zegende ze en zei:Weest vruchtbaar en wordt talrijk en vervult de [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 018

Genesis 1:24 En God zei: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 019

Genesis 1:26 En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 020

Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 021

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 022

Genesis 1:29 En God zei: Zie ik geef al het zaaddragend gewas op de gehele [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 023

Genesis 1:30 Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 024

Genesis 2:1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir (Gn [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 025

Genesis 2:2 “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 026

God zegende de zevende dag en heiligde die Gn 2:3 In Gn 2:3 lezen we [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 027

Genesis 2:4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 028

Als we de weergave in de Statenvertaling niet volgen, dan is er nog wel een [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 029

Genesis 2:4God schiep de mens uit het stof van de aardbodem. “De Here had het [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 030

Genesis 2:8Notities bij mijn Bijbel nr. 030 In Gn 2:8 gaat de beschrijving van wat [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies