Notities bij mijn Bijbel nr. 007

Genesis 1:2
De Geest Gods zweefde over de wateren (Gn 1:2b)

Gn 1:2 sluit af met de mededeling dat de Geest Gods over de wateren zweefde. Hier hebben we de eerste en wel een heel duidelijke verwijzing naar de Heilige Geest. De Geest zweefde over de wateren, maar er staat niet bij wat de Geest met die wateren deed. Sommigen geven het woord zweefde weer met “broedde”. Er zou dan een aktiviteit van de Geest uitgaan die een effect op de wateren heeft. Een levendmakend effect. Over de juistheid van die weergave kan ik niet oordelen, maar de vermelding van de Geest is op zichzelf al heel belangrijk.

De Bijbel laat op andere plaatsen duidelijk zien dat de Geest maar niet een kracht is, zoals sommigen dat aangeven, maar dat Hij een persoon is, die kracht geeft. In artikelen over de Heilige Geest op deze website is dat uitgebreid behandeld en dus ga ik er hier verder niet uitgebreid op in, maar verwijs naar deze artikelen.
Toch nog wel een paar opmerkingen over de Geest. Hier staat het werk van de Geest – al wordt het niet uitgewerkt wat voor werk dat is – in verband met de schepping, maar de Bijbel geeft aan dat de Geest bij heel veel werkzaamheden van God betrokken is.

Bij het woord “zweeft” heb ik als verwijstekst Dt 32:11 geschreven. Die tekst vertelt hoe een arend over zijn jongen ‘zweeft’. Die arend doet dat niet zomaar, nee, hij is alert om in te grijpen als de jongen hun vlucht niet kunnen volbrengen om ze dan op te vangen door onder hen te gaan vliegen en ze op zijn vleugels op te vangen, ze te laten uitrusten of weer naar het nest terug te brengen.

We lezen dat God zijn volk leidt door zijn Geest, dat hij de gelovigen van de oude dag verlichtte door zijn Geest, hen kracht gaf en wijsheid. Kortom er zijn onnoemlijk veel dingen die de Geest reeds deed in de oude bedeling, maar het Nieuwe Testament voegt daar aan toe dat de Geest de zondaar tot wedergeboorte brengt, dat Hij ons leidt in het leven en ons hele leven vullen wil. Laten we toch altijd open staan voor de werking van die goede Geest van God.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies