Achtergrond van de cursussen van Stichting Wat zegt de Bijbel

Vaak wordt door kursisten gevraagd, waar de cursussen van uitgaan, hoeveel mensen eraan meewerken; welke [...]

B1 LES 00 – Uitleg Bijbelcursus

In de vijftiger en zestiger jaren van de voriger eeuw heeft br. B.Ottens een serie [...]

B1 LES 00 – Hoe de lessen te maken?

In de lessen van de oorspronkelijke B1 cursus was bij elke vraag of gedeelte van [...]

B1 LES 01 – Hoe komen we aan de Bijbel? (1)

De eerste cursus gaat over een aantal bijbelse begrippen. Ik laat hem hier met enkele [...]

B1 LES 02 – Hoe komen we aan de Bijbel? (2)

Dat veertig mensen over een tijdsverloop van zo’ n 1500 jaar zesenzestig boeken schrijven, die [...]

B1 LES 03 – De inhoud van de Bijbel

De ongeveer veertig Bijbelschrijvers die we kennen, vertonen een geweldige variatie in karakter, ontwikkeling, woongebied, [...]

B1 LES 04 – De eenheid van de Bijbel (1)

Ondanks het feit dat aan de Bijbel meer dan veertig schrijvers, samenstellers, enz. hebben meegewerkt [...]

B1 LES 05 – De eenheid van de Bijbel (2)

In de vorige les hebben we het gehad over de eenheid van de Bijbel. Dit [...]

B1 LES 06 – Het vleesgeworden Woord en het geschreven Woord

In les 4 hebben we opgemerkt dat de term Schriften heenwijst naar de veelheid van [...]

B1 LES 07 – De ingeving of inspiratie van de Bijbel

Dat de zesenzestig boeken van de Bijbel één geheel vormen is te danken aan het [...]

B1 LES 08 – Is de Bijbel tijdgebonden?

Vaak wordt beweerd, dat de Bijbel tijd- en plaatsgebonden is. ‘De Bijbel’, zo zegt men, [...]

B1 LES 09 – De Bijbel: het onfeilbaar, onaantastbaar Woord van God

Hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is? Dat is een vraag, [...]

B1 LES 10 – De Schrift kan niet gebroken worden

Hoe moeten we de uitspraak: ‘De Bijbel is het Woord van God’ opvatten? Is de [...]

B1 LES 11 – Jezus Christus en de Schriften

De Heer Jezus heeft in Zijn gesprekken met de Joden nooit het gezag van de [...]

B1 LES 12 – Het getuigenis van Petrus en Paulus over de Schrift

In de vorige les zijn we nagegaan, hoe de Heer Jezus over de Schriften spreekt [...]

B1 LES 13 – Het getuigenis over het Nieuwe Testament

De uitspraken van het Nieuwe Testament laten er geen twijfel over bestaan dat het Oude [...]

B1 LES 14 – Bijzondere geschriften

In deze les behandelen we een aantal bijzonderheden over de Bijbel, die van belang zijn [...]

B1 LES 15 – Moeten we alles wat in de Bijbel staat letterlijk nemen?

Houdt de belijdenis, dat de Bijbel het onfeilbaar, volkomen betrouwbaar Woord van God is, automatisch [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies