Het Onze Vader

Vijf belangrijke punten:verantwoordelijkheid – Uw naam worde geheiligd… uw wil geschiede vooruitzicht – Uw koninkrijk [...]

00 Notities Algemeen Info

De artikeltjes in deze rubriek zijn voor een groot deel bewerkingen van stukjes die ik [...]

Alles kwijt behalve de weg naar huis

In een oud boekje waaruit ik al menige notitie heb overgenomen, las ik vanmorgen (20-04-04) [...]

Als Jezus zich omkeert

Verschillende keren lezen we in de evangeliën dat Jezus Zich omkeert om iets te zeggen [...]

Antwoord op gebed

Iemand heeft eens het volgende geschreven: “Het heeft geen zin God te vragen om een [...]

De vier beginselen van generaal Gordon

De vier beginselen van generaal Gordon waren, zoals hijzelf getuigde, de volgende: 1 volkomen zelfverloochening;2 [...]

Belangrijke opmerkingen

“Wat kan ik doen voor Christus” vroeg iemand eens aan een geestelijk werker. Het antwoord [...]

Benamingen voor christenen

In de Bijbel komen we diverse benamingen of aanduidingen tegen voor christenen. Enkele ervan wil [...]

Bijbelfeiten

In een Engels boekje trof ik een aantal opmerkingen aan betreffende de Bijbel die ik [...]

Bit en sporen

Een rijdier wordt beheerst door bit en sporen. Het bit dient om het dier in [...]

Blij dat jij ook wat vergeet

In vroeger tijd stond ik bekend als iemand met een redelijk goed geheugen. Toen ik [...]

Christus en de hoofdman

Mattheüs 7:7 – De hoofdman of centurio (=hoofdman over honderd soldaten) blijkt een goede meester [...]

Cleopatra

Er zijn verschillende vrouwen (prinsessen) die de naam Cleopatra gedragen hebben en die een rol [...]

Communisme contra christendom

Iemand heeft het verschil tussen communisme en christendom eens als volgt getypeerd: het communisme zegt: [...]

De betekenis van “aion” en “aionios”

Moulton en Milligan en vele andere Griekskenners stellen dat “aion” kan wijzen op een beperkte [...]

De dag des Heren en des Heren dag

In Openb. 1:10 lezen we in de Telosvertaling dat Johannes ‘in de Geest op de [...]

De dirigent merkte het

Een zekere Sir Michael Costa leidde een muziekuitvoering van honderden muzikanten en diverse zangers. Terwijl [...]

De eer van Alexander de Grote

Een man vroeg aan Alexander de Grote om hem geld te geven met het oog [...]

De Gibeonieten en “loverboys”

Van de geschiedenis van de Gibeonieten (Jz 9:1-15) kunnen we een heel belangrijke les leren. [...]

De hond in de kerk

Hier volgt weer een oud verhaal. In sommige districten in Schotland werd in vroeger dagen [...]

De les van de klok

Het kan gebeuren dat een klok wel de goede tijd aangeeft, maar dat het slagwerk [...]

De les van het mosterdzaad

Laten we veel van Gods woord verwachten!

De manier om te overwinnen

‘Ik red het wel’ zei de bijl en hij sloeg keihard op het ijzer, maar [...]

De prijs van halfpension

Een hoge militair zei eens tegen een prediker in Schotland die verlamd was geworden en [...]

De rode draad

Velen zullen bij het lezen van deze titel denken aan de rode draad die Rachab [...]

De strijd niet tegen bloed en vlees

Inleiding: Strijd als gevecht (Rom. 13:12; 1 Kor. 9:7; 14:8; 2 Kor. 6:7; 7:5; 10:3 [...]

De zegen van tegenslag

“Werkers in de werkplaats van de Heer hebben wat hun vorming betreft soms meer aan [...]

De zelfopoffering van Winkelried

Het volgende verhaal heb ik als evangelist wel eens gebruikt als een beeld van de [...]

Drie soorten dienstknechten

In mijn Engelse ‘bronboekje’ las ik het volgende: ‘God heeft drie soorten dienstknechten in deze [...]

Drie verschijningen

In Hebr. 9:25-28 wordt gesproken over drie verschijningen van de Heer Jezus.

Drie voorwaarden om forellen te vangen

Aan iemand die erom bekend stond dat hij veel forellen ving, werd eens gevraagd hoe [...]

Een blinde vrouw en de hemel

Tijdens een gesprek merkte een blinde vrouw op: “De hemel zal heerlijker voor mij zijn [...]

Een laatste advies uit mijn eerste ‘bronboekje’

Een advies voor iedereen Op de laatste bladzijde van mijn eerste Engelse ‘bronboekje staat het [...]

Een openluchtprediking van tweeduizendjaar geleden

Lukas 5:1 De omstandigheden De prediking vindt overdag plaats bij een meer;Op de oever een [...]

Een paar losse gedachten

‘Die man is zo eerlijk als goud’ zei iemand eens, hij zal nog geen nietje [...]

Een vloeker – wat moet je tegen hem zeggen?

Een vriendelijke oude man kwam in gesprek met een meneer die regelmatig de woorden ‘duivel’ [...]

Een zacht antwoord

Spreuken 15:1 Een zendeling op Jamaica vroeg eens aan een jongetje naar de betekenis van [...]

Eerst gehoorzamen dan God loven

Een zekere Pharmacus zond een kroon naar Caesar terwijl hij nota bene tegen hem rebelleerde. [...]

Egoïsme contra liefde

Iemand heeft de begrippen egoïsme en liefde eens als volgt gekarakteriseerd. Egoïsme heeft alleen een [...]

Gebruik de gelegenheid

Er gaat een verhaal waar een belangrijke les in schuilt. Een bedelaar ontmoette een meisje [...]

Geen terugtocht

Een oud verhaal gaat over een trommelslager in het Engelse leger die door de Fransen [...]

Geen wijsheid van woorden

1-Corinthiers 1:17 Paulus gebruikte gewone alledaagse taal met heel begrijpelijke voorbeelden ontleend aan: Zakenleven: ”zekerheid [...]

Geestelijk vreemdgaan

A. Betekenis van de vier vrouwen in De Openbaring te weten: Izebel van Thyatirevoorbeeld van [...]

Geven we het goede advies?

Origineel ben ik niet als ik u vertel dat ergens in een oorlog een man [...]

Gewaarschuwd zijn

Twee uitspraken die we ter harte kunnen nemen Onlangs las ik in een duits artikel [...]

God verloor zijn Zoon niet, maar gaf Hem

Een predikant in Noord-Frankrijk ontmoette na de eerste wereldoorlog in de hospitaaltrein die binnenliep een [...]

Grondig werk

In de oudheid was een beeldhouwer aan het werk in een van de tempels van [...]

Heidenen en Evangelie

Vraag: Wat zegt de bijbel over mensen, die nog nooit van het evangelie gehoord hebben. [...]

Hel, Hades en Tartarus

Bijgaande notie is grotendeels ontleend aan K.S. Wuest Hel is de weergave van het Griekse [...]

Het beste dat je geven kunt

Een zuster bracht eens de volgende waardevolle gedachte naar voren: Daar zit wel wat in [...]

Het is toch maar een gewoonte

Lukas 4:16 Iemand wees het naar de kerk gaan af met de kleinerende woorden: ‘Naar [...]

Het leven van de christen

Iemand heeft eens geschreven:Het dienen van Christus is de bezigheid van mijn leven;De wil van [...]

Het nut van beproeving

Al eerder stonden we stil bij de zegen van tegenslag. Er is evenwel meer van [...]

Het Onze Vader

Lukas 11:2 / Lk 11:2-4 Dit gebed dat de Heer Jezus zijn volgelingen leerde is [...]

Het plantje in de kademuur

Een smerige kademuur, troebel water en een bewolkte lucht. Wat een somber beeld. Maar dan [...]

Hoe een granaat hulp biedt

Om Sebastopol zijn heel wat veldslagen geleverd. Tijdens een beleg werd door de Russen een [...]

Hoe te beoordelen?

EEN SCHERP CONTRAST De Heer Jezus kende de armoede van Smyrna, maar die gemeente was [...]

Hoe weten we dat er een God is

Een reiziger in het Middenoosten vroeg aan zijn gids die opstond van zijn morgengebed hoe [...]

Hoeveel geven we God

Wat geven we God vijf eurocent of tien euro’s? Bij God zijn vijf eurocenten net [...]

Ik ken de schrijver

Iemand die twijfelde of de Bijbel wel Gods woord was vroeg aan een mevrouw of [...]

Een illustratie zegt meer dan een explicatie

Iemand heeft eens gezegd, dat een kilo aan illustratie meer zegt dan een ton aan [...]

Intelligent Design

In mijn Engelse “bronboekje” kwam ik het bekende verhaal tegen over de voetstappen van God. [...]

Is het gedrag van chimpansees een bewijs voor de evolutietheorie?

Toen ik in de jaren na de tweede wereldoorlog op de ‘kweekschool’-tegenwoordig Pabo geheten-in aanraking [...]

Jaarwisseling

Deuteronomium 12:9 – We zijn er nog niet, maar komen er wel (Dt 12:9). Dit [...]

Kijk omhoog

“Kun je klimmen” vroeg een kapitein aan een knaap die zich bij hem aanmeldde op [...]

Kleine vossen Hooglied

Kleine zonden zijn ernstige zonden in Gods oog grote zonden vermijden we meestal, maar kleine [...]

Korte toespraak gewenst

Een zekere prediker in England, Sanford geheten, stond bekend om de kortheid van zijn toespraken. [...]

Lampen

Er zijn heel wat lampen in de wereld, maar ze hebben allemaal één funktie: licht [...]

Luisteren naar praatjes

Vijf belangrijke regels Een zekere Simeon schreef dat hij vijf regels in acht nam met [...]

Lydia

een purperverkoopster-zakenvrouweervol karakterdiende de ware Godonderhield de sabbatdaghad aandacht voor wat ze hoordedurfde een beoordeling [...]

Maak een goede afweging

Voordat we ergens mee aan de slag gaan is het belangrijk dat we een goede [...]

Maar – positief of negatief

Is het u wel eens opgevallen dat als er van iemand iets goeds verteld wordt [...]

Mannelijk of Goddelijk?

Kwaad-zijn en daar uiting aangeven door iemand op zijn nummer te zetten, doet niet alleen [...]

Meegevoel is niet voldoende

Een goedhartig man wist dat een arme vrouw en haar familie gebrek leed door het [...]

Mensen goed behandelen, waarom?

Een vader hield zijn zoon voor dat hij alle mensen met respect moest behandelen, zelfs [...]

Modder gaat er beter af als ze droog is

Ergens in Engeland woonde een wat man van de oude stempel, die door iedereen vader [...]

Nauwkeurigheid vereist?

Hier is weer een notitie uit de oude doos met een toepassing voor onze tijd. [...]

Nederigheid

In een oud boek las ik de volgende notities over nederigheid:

Nelsons laatste woorden

Dr. Ferguson vertelt met welke woorden generaal Nelson stierf. Deze Engelse held die de slag [...]

Nog meer gezegdes

Door alle tijden heen is zonde de vader van ellende Als God vergeeft brengt Hij [...]

Notitie over het boek Henoch

Judas 1:14 – Iemand vraagt mij het volgende: In de bijbel wordt tweemaal het boek [...]

Onbekende medewerkers van de Heer

In de evangeliën lees je veel over bekende medewerkers van de Heer. We denken dan [...]

Ongeloof is zinloos

Een vrij geleerd man, die goed nadacht, zei eens: “Jarenlang heb ik alle boeken gelezen [...]

Over Kronen

Er zijn twee Griekse woorden die allebei met “kroon” vertaald kunnen worden, het betreft het [...]

Pas op je woorden

Een zekere Latimer (ca 1500 n. chr.), een van de reformatoren in Engeland, werd beschuldigd [...]

Predikers en Columbus

Toen Columbus op reis ging naar wat later Amerika genoemd werd wist hij niet waar [...]

Psalm 23 Mij ontbreekt niets

Hebben we wel eens nagedacht over deze uitspraak van Psalm 23. Wat is er dan [...]

Socrates en de dubbele beloning

Van de Griekse wijsgeer Socrates wordt het volgende verteld. Een jonge man kwam bij hem [...]

Spreuken en gezegdes

a) Van sir Wilfrid Lawson is bekend dat hij een bepaald gezegde erg op prijs [...]

Tot slot een goed advies

Een advies voor iedereen Op de laatste bladzijde van mijn eerste Engelse ‘bronboekje staat het [...]

Twee compassen

Een zekere David Devoir heeft in vroeger tijd eens het volgende verteld: Toen ik de [...]

Twee korte toespraken

Iemand die ik goed ken heeft als spreuk: Kort en goed is beter dan lang [...]

Tweetallen die onderling een scherp contrast vormen

Het is opmerkelijk dat in de Bijbel verschillende tweetallen aan ons worden voorgesteld, die onderling [...]

U vergeet naar boven te kijken

Een vader wilde iets stelen en zette zijn zoontje op de uitkijk. Voordat hij het [...]

Uw preken zijn te kort

Iemand zei eens tegen een predikant dat zijn preken te kort waren. De dominee antwoordde [...]

Vergeet jezelf, doe je werk voor de Heer

Deze notitie laat zich goed combineren met die over het forellen vangen. Hij loopt als [...]

Vijf fasen in het christelijk leven

Er zijn vijf fasen die een christen moet doorlopen in zijn geestelijk leven. Het zijn [...]

Voorwaarden voor gebedsverhoring

Ootmoedigheid, bekering van kwade zaken 2 Kr 7:14God zoeken met heel ons hart Jr 29:13Geloof [...]

Vrekkig en de duivel de schuld geven

Een dame had niets over voor het charitatieve doel waarvoor na de kerkdienst gecollecteerd werd. [...]

Vrijwilligers gevraagd

Voor een bepaalde expeditie werden vrijwilligers gevraagd door de officier die voor zijn troep stond. [...]

Waar God op let bij het gebed

T. Brooks heeft indertijd een paar belangrijke dingen over het gebed gezegd. Hij merkt dit [...]

Waar heb je moeite mee?

Een Engelsman schreef eens: Ik heb op zichzelf geen moeite met lui die sterke drank [...]

Waar woont God?

Aan een jonge trommelslager die het ‘Onze Vader’ bad vroeg iemand: ‘Waarom zeggen we in [...]

Wandelen met christenen

Een humoristisch engels gedicht met een praktische les. To live abovewith saints we lovewill be [...]

Wanneer begint de godsdienstoefening?

Aan de koster van een kerk werd eens door een vreemdeling in het dorp gevraagd: [...]

Wat de lelies ons vertellen

Niet bezorgd zijn In verband met de zorg die we kunnen hebben voor hoe we [...]

Wat God kan in de opstanding

Van Faraday, de bekende scheikundige, wordt verteld dat hij eens een zilveren kan liet vallen [...]

Wat was het eerste beroep?

Een tuinman en een smid waren in een vrij heftige discussie gewikkeld over de vraag [...]

Wat zegt de Schrift over ons hart?

In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen over het hart van de mens gesproken. Enkele [...]

Wet en evangelie

Do this and live, the law commands,but give me neither feet nor hands.A better word [...]

Woord van God en wandelen met christenen

Woord van God: Vergelijk een fijngeslepen naald onder een microscoop met de angel van een [...]

Woorden of daden

In een kerk in Lübeck moet indertijd de volgende inscriptie aangebracht zijn: Jullie noemen Mij [...]

Woordenboek of Bijbel

Het is een oud verhaaltje, maar het zegt nog steeds wat. Een vrouw was naar [...]

Zijn we tevreden met wat we hebben?

Een Oostenrijkse graaf liet een prachtig huis bouwen in Wenen en liet aan de voorkant [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies