1 Timotheüs 01:02 Alle gelovigen broeders en zusters in het geloof?

Betreft: 1 Tm 1: 2 Vraag: Alle gelovigen zijn toch broeders en zusters in het [...]

1 Timotheüs 01:05 Is het doel van de wet tweeledig?

Betreft: 1 Tm 1: 5-11 Vraag: Is het doel van de wet tweeledig, te weten:a. [...]

1 Timotheüs 01:10 Zielverkoper

Betreft: 1 Tm 1: 10 Vraag: Is het woord ‘zielverkoper’ hier bedoeld als scheldwoord of [...]

1 Timotheüs 01:13 Paulus voor zijn bekering

Betreft: 1 Tm 1: 13 en 2 Tm 1: 3 Vraag: In 1 Tm 1: [...]

1 Timotheüs 01:15 Paulus de grootste van alle zondaars?

Betreft: 1 Tm 1: 15,16 Vraag: Ik kan me moeilijk voorstellen (maar dat zegt op [...]

1 Timotheüs 01:18 Waar kunnen we deze profetieën vinden?

Betreft: 1 Tm 1: 18 Vraag: Waar kunnen we in de Bijbel deze profetieën vinden? [...]

1 Timotheüs 01:20 Beproeving door de satan met instemming van God?

Betreft: 1 Tm 1: 20 en 1 Ko 5: 5 Vraag: Moeten we het overgeven [...]

1 Timotheüs 02:01 Wat is het verschil tussen ‘smekingen’ en ‘gebeden’

Betreft: 1 Tm 2: 1 Vraag: Wat is het verschil tussen ‘smekingen’ en ‘gebeden’. Moeten [...]

1 Timotheüs 02:04 Leert deze tekst de alverzoening?

Betreft: 1 Tm 2: 4 Vraag: a. leert deze tekst de alverzoening?b. wat is het [...]

1 Timotheüs 02:09 Onzedige klederdracht

Betreft: 1 Tm 2: 9 Vraag: Het woord ‘evenzo’ zal niet aan kracht inboeten door [...]

1 Timotheüs 02:12 Is hier met ‘de’ man ‘haar’ man bedoeld?

Betreft: 1 Tm 2: 12 Vraag: a) Is hier met ‘de’ man ‘haar’ man bedoeld [...]

1 Timotheüs 02:14 Verleiding en overtreding

Betreft: 1 Tm 2: 14 Vraag: a. Waarom wordt er verschil gemaakt tussen ‘verleiding’ en [...]

1 Timotheüs 02:15 Ligt haar redding in het moederschap?

Betreft: 1 Tm 2: 15 Vraag: Wat betekent het dat de vrouw gered wordt in [...]

1 Timotheüs 03:01 De funkties van ouderling en diaken

Betreft: 1 Tm 3: 1-13 Vraag: Voor de funkties van ouderling en diaken wordt aan [...]

1 Timotheüs 03:02 Na hertrouw wel oudste of diaken?

Betreft: 1 Tm 3: 2 Oudsten tweemaal getrouwd Vraag: Kan iemand die voor de tweede [...]

1 Timotheüs 03:06 Gelovigen gaan toch niet verloren?

Betreft: 1 Tm 3: 6 Vraag: (1) Als het gaat om een nieuweling in de [...]

1 Timotheüs 03:10 Onstraffelijk of onberispelijk

Betreft: 1 Tm 3: 10 Vraag: Door wie moeten de diakenen beproefd worden en wie [...]

1 Timotheüs 03:13 Celibaat voor priesters en nonnen

Betreft: 1 Tim. 4: 3 Vraag: Doelt Paulus hier op het celibaat voor priesters en [...]

1 Timotheüs 03:13 Wat wordt met ereplaats bedoeld?

Betreft: 1 Tm 3: 13 Vraag: Wat wordt hier met een ereplaats bedoeld? Antwoord: Het [...]

1 Timotheüs 03:16 Kunt u een uitleg geven?

Betreft: 1 Tm 3: 16 Vraag: Kunt u een nadere uitleg van dit vers geven? [...]

1 Timotheüs 04:12 Een vermaning?

Betreft: 1 Tm 4: 12 a Vraag: Moeten we dit woord van de apostel als [...]

1 Timotheüs 05:03 Hoe moeten we dit in deze tijd toepassen?

Betreft: 1 Tm 5: 3-16 Vraag: Hoe moeten we dit gedeelte in deze tijd toepassen? [...]

1 Timotheüs 05:05 Weduwen die niet in de gebeden volharden

Betreft: 1 Tm 5: 5 Vraag: Hoe zit het nu met weduwen die niet in [...]

1 Timotheüs 05:11 Als jonge weduwen weer willen trouwen

Betreft: 1 Tm 5: 11-14 Vraag: a. Wat is er fout aan dat jonge weduwen [...]

1 Timotheüs 05:15 Wat betekent ‘de satan achterna’?

Betreft: 1 Tm 5: 15 Vraag: Wat betekent ‘de satan achterna’? Waren die vrouwen dan [...]

1 Timotheüs 05:16 Waarom niet over weduwnaars?

Betreft: 1 Tm 5: 16 Vraag: Waarom wordt in dit vers niet over weduwnaars gesproken? [...]

1 Timotheüs 05:20 In het openbaar bestraffen?

Betreft: 1 Tm 5: 20 Vraag: Moet Timoteüs in dit geval in het openbaar bestraffen [...]

1 Timotheüs 05:21 Wat zijn de uitverkoren engelen?

Betreft: 1 Tm .5: 21 Vraag: Wat zijn de uitverkoren engelen? Zijn dat de voorgangers [...]

1 Timotheüs 05:23 Onmatig eet en drinkt

Betreft: 1Th.5: 23 Vraag: Deze tekst slaat op sexueel kwaad, oké, maar als iemand onmatig [...]

1 Timoteüs 5:24 Zonden pas later openbaar?

Betreft: 1 Tm 5: 24 Vraag: Hoe kunnen de zonden pas later openbaar worden, de [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies