999 Er is geen hel

Helaas komt het voor dat mensen, die geloven dat de bijbel Gods woord is, ja, [...]

998 Alle freonen binne hjir wolkom

Een sticker met deze woorden zat op de buitendeur van het huis geplakt, waar ik [...]

997 Een onsterfelijke ziel

Een onsterfelijke ziel De bekende Amerikaanse evangelist Dr. H. A. Ironside schrijft in zijn boekje [...]

000 Waarom de naam Genadeklanken?

Ons blad draagt de naam Genadeklanken, omdat we willen getuigen van de genade, die God [...]

006 Het woord des kruises

Lange tijd hadden de zendelingen onder de heidense Eskimo’s in Groenland het evangelie gebracht, zonder [...]

007 De kracht van Gods Woord

In de maand Mei van het jaar 1899 sprak een evangelist in een grote bijeenkomst [...]

056 Het levendoel

Met de dood. mijnheer, is het uit, absoluut uit”.“Waarvoor leeft ge dan? Wat is dan [...]

058 The great Divide

Het zal de toerist, die de Rocky Mountains beklimt, kunnen gebeuren, dat hij op de [...]

060 De Verzekeringsagent

Hebt ge wel eens een verzekeringsagent aan de deur gehad? Lastige mensen, vindt u niet? [...]

061 Stel niet uit tot morgen wat ge heden kunt doen

Het grootste gevaar voor de mens, die het Evangelie van Gods genade hoort verkondigen, bestaat [...]

063 Hoe kom ik de wereld door 

Dat is de vraag hier in dit leven. Ze doet als een zweep haar striemende [...]

067 Het hoogste ideaal

Het is merkwaardig op te merken hoeveel tijd en geld de mensen in het algemeen [...]

078 Rotterdam Ahoy

De tentoonstelling, die deze zomer in Rotterdam is gehouden, kan zonder overdrijving het succes van [...]

080 ‘t Is bij de wilde spinnen af

Hebt u deze van humor niet ontblote volksopmerking nooit gehoord? Als er iets “ergs” gebeurd [...]

082 Herfstdraden

leder, die op een zonnige herfstmorgen door de velden fietst, zal plotseling wel eens een [...]

086 Denk om de bocht

Toen ik enige tijd geleden, op zoek naar een muzikaal programma, aan de knop van [...]

088 Als de Etna uitbarst

De Sicilianen, die, denkend dat de Etna nu wel tot de dode vulkanen zou behoren, [...]

090 Keientrekkers

Het is interessant na te gaan, hoe de inwoners van verschillende steden aan hun “scheldnaam” [...]

091 Is met de dood alles uit?

Als met de dood alles uit is, waarom dan niet aan allen, die in een [...]

097 Als ik het wist

Jaren geleden stond in Zuid-Holland een boerderij, waarop de eigenaar bovenstaand opschrift in de gevel [...]

098 E’ Pericoloso Sporgessie

E’ Pericoloso Sporgessie (Verboden uit het raam te leunen) Wanneer ge eens goed bij kas [...]

102 George Churièges, koning der Parijse bedriegers, 1949

Onder deze titel verscheen in 1949 een artikel in één van onze plaatselijke dagbladen, dat [...]

107 Bent u de Linie al gepasseerd

Wanneer in vroeger jaren de zeeschepen de linie of evenaar passeerden, werd er een groot [...]

108 Uit het Oosten

Het Oosten is in Gods Woord de verblijfplaats van de van God vervreemde mens, het [...]

112 U en de ‘Flying Enterprise’

Wat u met die vrachtboot te maken heeft, die met een 70* slagzij enkele dagen [...]

113 Zestig eeuwen Bal Masqué der mensheid

Een bal-masqué is een bal, waarop de genodigden niet in hun normale balcostumes verschijnen, maar [...]

120 Geef

Op Zaterdag 31 Mei werd er door geheel Nederland een collecte gehouden ten bate van [...]

123 Faroek

Na jarenlange spanning is eindelijk de uitbarsting gekomen. Faroek, koning van Egypte, heeft troonsafstand gedaan. [...]

127 Gered door eigen bloed

De man, die in Zuid-Afrika bij een autoongeluk zoveel bloed verloren had, dat ogenblikkelijk bloedtransfusie [...]

134 Geen plaats

Het Kerstfeest is weer voorbij. Bij kerstboom en kaarslicht hebben velen, u ook wellicht, kerstliederen [...]

135 Niet bang voor de dood

Op Nieuwjaarsdag j.l. overleed een oude gelovige van 80 jaar. Een week voor zijn heengaan [...]

145 Meer dan een rekensommetje

Nauwelijks had ik een praatje met hem aangeknoopt over ‘t weer, of hij begon over [...]

146 Had ik maar

Een gezegde in ons land luidt: “Als hadden komt, is hebben te laat.” Het is [...]

147 Fantast-Oplichter

In de dagbladen werd in begin juni voor de zoveelste maal weer eens gewaarschuwd tegen [...]

154 Grand Repulse

Zo heette de grote geallieerde oefening, die deze herfst in Duitsland is gehouden. Ons kleine [...]

155 Het water was zout

3 juli 1942. Rommels Afrika Korps doorbreekt de Britse stelling bij El Alamein. Dat verontrustende [...]

156 Tanks in de nacht

Er wordt verteld, dat bij de oefening “Grand Repulse” een ernstig ongeluk is gebeurd. Een [...]

159 In de hope des eeuwigen levens

Leest u de overlijdensadvertenties wel eens? Ja … dan bent u zeker deze uitdrukking ook [...]

162 Eén dag te laat, een woning verspeeld

In de Overijsselse industriestad Deventer werd de 50.000ste inwoner verwacht. Het gemeentebestuur beloofde het gezin, [...]

171 Hij stierf voor de vrede van zijn land

De 34 jaar oude Po Song Thiet is in stervende toestand een ziekenhuis te Geneve [...]

172 De Grote Onbekende

Veel mensen zoeken tevergeefs naar een oplossing voor dit leven. Er zijn er ook, die [...]

174 Vestig u in deze stad

Met grote letters staat bovenvermelde aankondiging buiten bij de stations en aan de grote verkeerswegen [...]

175 Czaar Peter in Zaandam

Wie Zaandam zegt, zegt Czaar Peter. Elke Zaandammer weet u met trots te vertellen, hoe [...]

190 Co-Co geeft U een lesje

In een van zijn boeken schrijft de dokterschrijver George Sava de volgende geschiedenis:Ik werd geroepen [...]

192 Wonosobo – tevergeefs

Nu moet u niet denken, dat wonosobo een of ander vreemd woord is, dat tevergeefs [...]

204 Geen plaats

Kerstfeest 1955. Misschien bent u één van de vele Nederlanders, die losgeslagen van God en [...]

209 Ik word geëxecuteerd want ik heb een brood gestolen

Toen in 1944 de Duitsers hun Decemberoffensief bij de Ardennen inzetten, werden verschillende Amerikaanse legeronderdelen [...]

211 Marathon – Doodgelopen voor een goede tijding

Het is weer 1956, d.w.z. een jaartal dat door vier deelbaar is. Dus worden dit [...]

212 Het beeld in ‘t marmer

In een marmergroeve lag een blok marmer, dat tengevolge van een fout bij ‘t laten [...]

220 Struggle for life

Lukas 13:24 Naar ik meen is deze uitdrukking, die betekent: “Strijd om ‘t bestaan”, afkomstig [...]

221 Ik volg de anderen niet na!

Judas Een van de zes of zeven geredde mijnwerkers uit de mijn van Marcinelle vertelde [...]

222 De dood komt ongevraagd en onverwacht!

Tijdens de reddingswerkzaamheden in de mijn te Marcinelle vond men een man zittend met zijn [...]

227 De kloof zonder brug

Wellicht kent u het bekende boek van Rie van Rossum, waarvan ik hierboven de titel [...]

228 Ook dit jaar nog

Lukas 13:6 Vraag u zelf af waarom God u dit jaar 1956 nog heeft doen [...]

229 De verkeerde pas

Een reiziger overkwam onlangs het volgende: Op reis naar Duitsland werd hij, zoals normaal is, [...]

230 Want met het hart gelooft men

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot [...]

231 Een onsterfelijke ziel

De bekende Amerikaanse evangelist Dr. H. A. Ironside schrijft in zijn boekje “Death and Afterwards”: [...]

241 Dertien HBS-leerlingen besmet met TBC

Onder deze kop verscheen een artikel in de Nederlandse dagbladen, waarin werd vermeld, dat een [...]

242 Uit de partij gestoten

Johannes 6:37 Bij het verschijnen van dit nummer van “Genadeklanken” behoort de val van de [...]

243 Dierenliefde

Fips, een aapje, dat in Prater, het Weense Park, op een kermis optrad, staakte tijdens [...]

245 De Bijbel heeft toch gelijk

Onder deze titel verscheen enige tijd geleden een boek, dat aantoonde, dat de door de [...]

246 Reveille

Ik weet niet of u wel eens hebt gekampeerd of dat u in militaire dienst [...]

247 De lelijkste man van Pinerolo

De 63-jarige straatmuzikant Guiseppe Vattano heeft het klaar gespeeld. om de eerste prijs in een [...]

254 De grootste bedrieger uit de sportwereld

Er lopen heel wat bedriegers op onze aardbodem rond. Weinigen zullen het echter zo ver [...]

257 Er is geen hel

Helaas komt het voor dat mensen, die geloven dat de bijbel Gods woord is, ja, [...]

263 Oude mensen moeten sterven

Oude mensen MOETEN stervenJonge mensen KUNNEN sterven Daar ligt de oude tachtigjarige weduwe voor het [...]

267 De Grote Trek

In het midden van de 17e eeuw vestigden de Hollanders zich op de zuidkust van [...]

272 Is dat de zon?

Een jongen, wiens oogleden vanaf de geboorte vergroeid waren, zodat hij van het zonlicht slechts [...]

273 De laatste aardbeving

Het komt bij een aardbeving bijna altijd voor dat aan de eigenlijke schok of schokken [...]

275 Toch onder de maat

Er zijn heel wat mensen, die, als ze zo voor zichzelf de balans van hun [...]

276 Blijf in de buurt tot morgenochtend

Weet u hoe de “Central America” is vergaan? Wel door de een of andere oorzaak [...]

277 Attentie

Hoeveel zonden hebben Adam en Eva bedreven voordat ze uit het aardse paradijs werden verdreven? [...]

278 Siste viator

Siste viator – “Sta stil, o, wandelaar” In een dorpje in de buurt van Zürich [...]

288 Een geslaagde carrière en toch ongelukkig

Als geluk inderdaad gebonden is aan een goede loopbaan, aan sociale vooruitgang, aan het bezit [...]

291 Even dom als die busschauffeur

Het noodweer dat donderdag 9 juli over Nederland losbarstte, heeft weer enige slachtoffers geëist. Een [...]

292 Rechte voren

Drie jonge landarbeiders gingen een weddenschap aan wie het beste ploegen kon. Het ging er [...]

305 Zekerheid van de behoudenis

1-Johannes 1:9 – Zekerheid van de behoudenis Iemand sprak over de zekerheid van de eeuwige [...]

306 Drie keer “heden”

In het evangelie van Lukas komt in drie bijzondere gevallen het woord heden voor. En [...]

311 Onze aanvoerder is Mackenzen

Deze leuze stond te lezen op de borden en schilden, die de Bulgaren meevoerden, toen [...]

316 De grootste liefde

Het sloeg twaalf uur en de timmerlieden en metselaars staakten hun arbeid om te gaan [...]

331 Is dit wel 2e klas?

In gedachten was ik de Nederlandse Spoorwegen erg dankbaar, dat ze de oude 2e klas [...]

334 Jeugdhoekje: Johnny en zijn viool

Johnny vloog de kamer in! “Moeder. weet u, wat ik graag voor mijn verjaardag wil [...]

335 Vorm of werkelijkheid?

Enkele jaren geleden werd in Amerika een enquête gehouden, waaruit bleek dat 99 van de [...]

337 Jeugdhoekje – Bidden helpt

William Sutherland was dertien jaar oud, toen hij zijn hart aan de Heer Jezus gaf. [...]

343 Een monstertocht

ja, dat is de wandeltocht van 520 km van Straatsburg naar Parijs. Wandeltocht, ho even, [...]

344 En de zee was niet meer

Hoewel het deze zomer nu niet bepaald een tropisch klimaat leek, zijn er toch enkele [...]

349 Gods vredesvoorwaarden

Na de verschrikkelijke veldslag van Abu-Klea in de Soedan, lagen twee jonge Britse soldaten in [...]

351 Strijdt om in te gaan

Met een geweldige klap – zo lazen we in de krant – boorde zich een [...]

353 Levend dood

Het komt nogal eens voor, dat de krant het verhaal publiceert van iemand, die om [...]

356 Genade

Een moeder smeekte Lodewijk XIV om genade voor haar zoon, die veroordeeld was.De koning antwoordde: [...]

366 De krant kunt u niet missen, geen dag

Het opvoeren van het levenspeil zou je kunnen noemen: het doen toenemen van dingen, waarvan [...]

368 Adieu Faas, ouwe jongen

“Nooit naar de tweede klasse” heeft Faas Wilkes eens gezegd. En nu ging de bekende [...]

400 Het oog in de lucht

In Amerika maakt de politie gebruik van vliegtuigen om vandaar uit de gang van zaken [...]

401 Morele herbewapening

Morele Herbewapening – Een touw dat te kort is! Ergens in Schotland sprak een moraal [...]

426 Een anekdote over Huxley

Professor Huxley reisde naar Dublin, waar hij een congres voor kunst en wetenschap zou bijwonen. [...]

437 De stem van het geweten

Het eeuwig verderf wordt beschreven als een plaats waar het vuur niet uitgeblust wordt en [...]

442 Eerste geneesheer van ziekenhuis – zonder doktersbul

U heeft het natuurlijk ook gelezen van die Dr. Walter Guenther, die met een certificaat [...]

489 Een oud verhaal

Het volgende verhaal is meer dan honderd jaar oud. Toch is het “gegeven” niet verouderd. [...]

492 Man will live for evermore because of Christmas’ day

Ondanks de verzuiling van ons volk, die zowel in de kranten als in de radiowereld [...]

498 Moet je daarvoor dan betalen?

Mattheüs 12:36 – Moet je daarvoor dan betalen Naast ons huis staat een oude lagere [...]

622 Welke toekomst gaat de wereld tegemoet?

In het oude testament staan veel voorzeggingen over een komend vrederijk. Ook de Here Jezus [...]

624 Ontferm U

(Matth. 17:14-21) De Here Jezus komt met drie van zijn volgelingen van een berg af. [...]

625 De Zoon des mensen zal overgeleverd worden

De Zoon des mensen zal overgeleverd worden (Matth. 17:22-27) Meer dan eens heeft de Here [...]

626 Wie is de grootste?

Wie is de grootste? (Mattheüs 18:1-6)Hoogmoed Kinderen hoor je nog wel eens zeggen: ‘Ik ben [...]

627 Indien uw hand u tot zonde verleidt

Indien uw hand u tot zonde verleidt(Matth. 18:7-14) Wee de wereld Er zijn christenen die [...]

629 Vergeven

Vergeven(Mattheüs 18:21-35) Hoe vaak? God is een God van vergeving! Geen enkele zondaar klopt tevergeefs [...]

631 Het huwelijk een instelling van God

Het huwelijk een instelling van God(Matth. 19:1-12) Is het geoorloofd zijn vrouw wet te zenden? [...]

632 Kinderen zijn kandidaten voor de hemel

Kinderen zijn kandidaten voor de hemel(Matth. 19:13-15) Met kinderen houden wij soms maar matig rekening, [...]

633 Met geld ontsluit je vele deuren, maar de hemelpoort niet

Met geld ontsluit je vele deuren, maar de hemelpoort niet(Matth. 19:16-26) Wat moet ik doen? [...]

634 Terwille van Mijn naam

Ter wille van Mijn naam(Matth. 19:27-30) Een rijke jongeman is bij Jezus gekomen met de [...]

635 Salarisnivellering of genadeloon

Salarisnivellering of genadeloon(Matth. 20:1-16) Wettelijke regeling of goed vertrouwen Jezus Christus heeft eens een verhaal [...]

637 Bespotten, geselen, kruisigen, opstaan

637 Bespotten… geselen… kruisigen… opstaan…(Matth. 20:17-19) Op een landweg aan de oostzijde van de Jordaan, [...]

638 Een goed plaatsje in de hemel

Een goed plaatsje in de hemel(Matth. 20:20-28) De moeder van de beide volgelingen van Jezus, [...]

640 Een ezelpraatje

Een ezelpraatje(Matth. 21:1-11) Een ezelboek Een ezelpraatje? Ja, maar niet een praatje van een ezel, [...]

641 De grote schoonmaak van de Kerk

De grote schoonmaak van de Kerk(Matth. 21:12-17) Elk kerkgebouw zal op zijn beurt wel eens [...]

642 De vervloekte vijgenboom

De vervloekte vijgenboom(Matth. 21:18-22) Een vreemde zaak Het is maar een vreemde zaak met die [...]

643 Is u wel bevoegd?

Is u wel bevoegd?(Matth. 21:23-32) Het optreden van Jezus Christus is de Joodse leidslieden een [...]

644 Ten laatste zond Hij zijn Zoon

Ten laatste zond Hij zijn Zoon(Matth. 21:33-46) Ontrouwe pachters Door beelden uit het dagelijks leven [...]

645 De man zonder bruiloftskleed

De man zonder bruiloftskleed(Matth. 22:1-14) Alles is klaar Het is met het heil, dat God [...]

646 Belasting betalen of niet?

Belasting betalen of niet?(Matth. 22:15-22) Een onpartijdig antwoord a.u.b. Tjonge, wat is die bijbel toch [...]

647 Met de dood is het uit?

Met de dood is het uit…?(Matth. 22:23-33) Moderne sadduceeën De naam farizeeër is bij velen, [...]

648 Wat is het grote gebod?

Wat is het grote gebod?(Matth. 22:34-40) De ene deputatie na de andere is bij Jezus [...]

649 Wat denken jullie van de Christus?

Wat denken jullie van de Christus?(Matth. 22:41-46) Toen Jezus Christus op aarde was hebben de [...]

651 Wee u, wee u, wee u – of welgelukzalig?

Wee u, wee u, wee u… of welgelukzalig?(Matth. 23:13-33) Je vindt in de bijbel twee [...]

652 En gij hebt niet gewild

…en gij hebt niet gewild(Matth. 23:34-39) Wat heeft God zich een moeite getroost met het [...]

656 Hier zal geen steen op de ander gelaten worden

Hier zal geen steen op de ander gelaten worden(Matth. 24:1-31) De discipelen van Jezus van [...]

657 Dan weet ge dat de zomer nabij is

Dan weet ge dat de zomer nabij is…(Matth. 24:32-44) In de geschiedenis van de mensheid [...]

658 Op een dag dat hij het niet verwacht

Op een dag dat hij het niet verwacht….(Matth. 24:45-51) Noemt u zich een Christen? Is [...]

659 En de deur werd gesloten

En de deur werd gesloten(Matth. 25:1-13) De stoomtrein met zijn aparte coupés deed nog dienst. [...]

661 Over weinig trouw wezen?

Over weinig trouw wezen?(Matth. 25:14-30) Noemt u zich een christen? Mooi. Weet u met wie [...]

662 Als de Zoon des mensen komen zal

Als de Zoon des mensen komen zal…(Matth. 25:31-46) Zoon des mensen? Wat is dat nu [...]

663 Overgeleverd om – gekruisigd te worden

Overgeleverd om…. gekruisigd te worden(Matth. 26:1-2) Jan en alleman spannen op het ogenblik Jezus voor [...]

664 Alsjeblieft geen opschudding

Alsjeblieft geen opschudding(Matth. 26:3-5) De leidslieden van het Joodse volk hebben besloten dat Jezus van [...]

667 Ben ik het, Heer?

Ben ik het, Heer?(Matth. 26:14-25) Wat een gemene streek van die Judas!: ruim drie jaar [...]

668 Dit is Mijn lichaam

Dit is Mijn lichaam(Matth. 26:26-30) Het Christendom kent twee belangrijke handelingen, namelijk de doop en [...]

669 Ik zal de herder slaan

Ik zal de herder slaan…(Matth. 26:31-35) Veronderstel, dat u gevraagd werd iets te vertellen over [...]

670 Indien het mogelijk is

Indien het mogelijk is(Matth. 26:36-46) Er zijn mensen die wel erkennen dat Jezus van Nazareth [...]

671 Judas

Judas(Matth. 26 vers 47-56) Er zijn heel wat bijbelse namen en bijbelse uitdrukkingen in onze [...]

672 Kijken hoe het afloopt

Kijken hoe het afloopt(Matth. 26:57, 58) Er zijn heel wat mensen die bij een brand, [...]

673 Een schijnproces

Een schijnproces(Matth. 26:59-68) Over Jezus van Nazareth zijn twee processen gevoerd, te weten een proces [...]

674 Eer de haan kraait

Eer de haan kraait(Matth. 26:69-75) Onder de discipelen van Jezus Christus was Petrus altijd haantje [...]

676 Kiezen moet u, of u wilt of niet

Kiezen moet u, of u wilt of niet(Matth. 27:11-26) Altijd weer komt ieder mens voor [...]

677 En leidden Hem heen om Hem te kruisigen

En leidden Hem heen om Hem te kruisigen(Matth. 27:27-38) Daar gaat de stoet. Een stel [...]

678 Kom af van het kruis

Kom af van het kruis’(Matth. 27:39-44) Het kruis van Jezus Christus bepaalt welk standpunt we [...]

679 Waarom? Daarom!

Waarom? Daarom!(Matth. 27:45-49) Eén van de uitspraken die Jezus Christus gedaan heeft toen Hij aan [...]

680 De toegang is open

De toegang is open(Matth. 27:50-54) Zie de mensen in drommen staan voor het stadion. Ze [...]

681 Hij was bij de rijken in zijn dood

Hij was bij de rijken in zijn dood(Matth. 27:55-61) Veronderstel, dat er een boek gevonden [...]

682 De dwaasheid van het ongeloof

De dwaasheid van het ongeloof(Matth. 27:62-66) Die slimme farizeeërs De farizeeërs uit de dagen van [...]

683 Hij is geboren, gestorven, opgestaan

Mattheüs 28:1Hij is geborenHij is gestorvenHij is opgestaan(Matth. 28:1-10) De kop van dit stukje vermeldt [...]

684 Jongelui opgelet

Jongelui opgelet Van de zesenzestig bijbelboeken is er eentje dat vreselijk pessimistisch begint. Luister maar: [...]

685 Ga dan heen, Ik ben met u

Ga dan heen, Ik ben met u(Matth. 28:11-20) Ergens op een berg in Galilea, nu [...]

687 Dommer dan de dieren

Dommer dan de dieren In het eerste hoofdstuk van het boek Jesaja staat in vers [...]

689 Hoe wit was mijn keeshond?

Veronderstel dat iemand die belastingfraude heeft gepleegd, door de inspecteur van belastingen opgeroepen wordt om [...]

690 Steekpenningen in de oude tijd

Steekpenningen in de oude tijd(Jesaja 1:23) Het gebruik van steekpenningen is geen nieuwtje. Ook in [...]

696 Wanneer komt er nu eindelijk eens vrede?

Wanneer komt er nu eindelijk eens vrede? Deze titel kan de vraag ontlokken of er [...]

698 Om Hal Lindsey kan men niet meer heen

Je kunt tegenwoordig geen Christelijk tijdschrift opslaan of je komt wel ergens de naam van [...]

703 De mens, wiens adem in zijn neus is

Als je de Bijbel leest blijft er van de mens niet zo heel veel over. [...]

707 De kat bij daglicht knijpen

“Vroeger…. Hou me d’r over op… toen knepen ze de kat in het donker. Geef [...]

710 Over armbanden, oorringen en odeurflesjes

Wist u, dat er in de bijbel over dit soort ‘vrouwelijke zaken’ gesproken wordt?‘O’, hoor [...]

711 Ten leven opgeschreven

Hoog in de lucht glijdt de Jumbo als een machtige vogel voort. Plotseling vaart er [...]

714 De kracht van de Bijbel

In het begin van deze eeuw stond op een van de kaden van Liverpool een [...]

715 Wat één tekst uit de bijbel kan doen

In de brochure “De Goddelijke inspiratie van de Bijbel”, geschreven door Arthur W. Pink, las [...]

716 Waardering voor de Bijbel

Tegenwoordig kun je voor een betrekkelijk gering bedrag een bijbel kopen; een paar honderd jaar [...]

718 Het lied van de wijngaard

In de Bijbel staat een lied over een wijngaard die op een vruchtbare heuvel lag.De [...]

719 Wee of welgelukzalig

Wee of welgelukzalig(Jesaja 5:8-24) In de Bijbel kom je vrij vaak twee belangrijke worden tegen [...]

720 Het was me het jaartje wel

Gijzelingen, vliegtuigkapingen, moorden, geweldplegingen, inbraken, rampen, gevallen van fraude, politieke intriges enz. vormen de oogst [...]

721 Wee mij, ik ga ten onder

Weet u wie deze woorden gesproken heeft? “Iemand in doodsnood”, zult u zeggen. Inderdaad, en [...]

725 Hij kwam niet thuis, maar wel Thuis

Hij was 12 jaar en fietste met zijn schoolkameraadjes naar huis. Op de drukke verkeersweg, [...]

726 De Bijbel, indeling bij de Joden

Bij ons bestaat het Oude Testament uit 39 boeken, bij de Joden waren dat er [...]

726 Voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen

Dat zijn me even bemoedigende woorden! Geen vrees. Terwijl de wereld stikt van angst!! Angst [...]

728 De Bijbel, de vijf boeken van Mozes

De eerste vijf boeken van de Bijbel, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, [...]

729 Als je ziel met eelt bedekt is

Eelt ontstaat waar de huid regelmatig schuurt tegen schoeisel of tegen gereedschap waarmee men werkt. [...]

730 De almacht van God en de verantwoordelijkheid van de mens

Vroeger stond het voor alle christenen als een paal boven water, dat God almachtig was. [...]

731 De Bijbel, schrijver Mozes

In vroeger dagen ontkende men dat Mozes de schrijver van de naar hem genoemde eerste [...]

733 Licht in de duisternis

Het is pikdonker. In de voormalige boerderij zoek ik voorzichtig mijn weg. Ik struikel over [...]

734 De Bijbel, ga hem lezen!

Waarom zou u de bijbel niet eens gaan lezen? Vindt u dat hij er te [...]

735 Maar er is redding mogelijk!

Weet u wat er in bovenstaande titel op de plaats van de puntjes had moeten [...]

736 Wist u

… dat de plaats waar Jezus Christus geboren zou worden zo’n zevenhonderd jaar te voren [...]

737 En tenslotte

-de wereld zal er eenmaal anders uitzien. De Bijbel zegt dat zo: “Wij verwachten echter [...]

738 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren

Een nostalgische plaat? Uit mijn jeugd herinner ik me een plaat met een landschap, waar [...]

740 Dankbaar voor een pak slaag

Kunt u zich voorstellen dat iemand dankbaar is voor een pak slaag? Niet zo goed, [...]

741 Heeft uw Christus er een oplossing voor?

Christus, de revolutionair? De eeuwen door is ‘t christendom verguisd en bestreden. Eveneens de eeuwen [...]

742 Wordt het oude Babel een museumstad?

Onlangs stond er in een krantenartikel dat er plannen bestaan om Babel te herbouwen. Men [...]

743 Drugs, hoe kom je eraan, hoe kom je eraf?

Iemand stuurde me een antwoordstrookje, dat aan een traktaat had gezeten, terug met daarop de [...]

745 De Bijbel, Genesis

Het eerste bijbelboek, Genesis, is als een zaadje: allerlei bijbelse begrippen, die we later tegenkomen, [...]

745 Waar is Babel gebleven? Een zandheuvel met ruïnes

Indertijd was Babel een geweldig machtig wereldrijk, dat het hele Midden-Oosten beheerste. Door dit rijk [...]

746 De Bijbel, de geschiedkundige boeken

Na de inhoud van het boek Genesis te hebben nagegaan, willen we nu in een [...]

747 De Bijbel, de dichterlijke boeken

Na een kort overzicht gegeven te hebben van de geschiedkundige boeken van het Oude Testament, [...]

749 Drie vragen over behouden worden

In de bijbel staan drie belangrijke vragen over de kwestie van het “behouden worden”. Als [...]

750 De specht en het onweer

‘Waarom zou ik God voor mijn eten danken’, zei de man, ‘ik heb er toch [...]

751 De Bijbel, de profetische boeken

De profetische boeken vormen het laatste deel van het Oude Testament. We verdelen ze in [...]

752 Commentaar op reacties

“Wat heeft het aanhalen van bijbelteksten voor zin. Een uitspraak zegt mij niets, als ik [...]

753 Hoe groter zondaar, hoe milder evangelie

Bovenstaande uitspraak hoorde ik eens uit de mond van een evangelist. De man bedoelde met [...]

754 Commentaar op reacties

“A.L. schrijft (in nummer 730) dat alle mensen van nature onderworpen zijn aan satan, alle [...]

756 Feestdagen

Waar denken we aan bij dat woord? Aan vrije tijd? Lekker eten? Gezelligheid?Of misschien aan [...]

757 De Bijbel, door veertig mensen geschreven

De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Het Oude Testament bevat er 39, het Nieuwe Testament [...]

757 Hij stond op en volgde Hem

Het is eigenlijk een merkwaardig verhaal uit de Bijbel waar ik uw aandacht bij wil [...]

758 De Bijbel, een merkwaardige verzameling geschriften

We hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel uit geschriften van minstens veertig schrijvers [...]

758 Vrijspraak van schuldigen, op grond van recht?!

Veronderstel dat een rechter een verdachte vrijspreekt van wie hij de duidelijke bewijzen van schuld [...]

759 Commentaar op reacties

Het spreekwoord zegt: Wie kaatst moet de bal verwachten. Zo moeten uitgevers van evangelisatielectuur rekenen [...]

759 De Bijbel, een eenheid

Ondanks het feit, dat aan de Bijbel meer dan veertig schrijvers hebben meegewerkt en ondanks [...]

760 De Bijbel, de Schriften in het NT

We gaan nog even verder na hoe in het Nieuwe Testament de term “De Schriften” [...]

760 Ze smakte zomaar tegen de grond

Op het plein voor het station smakte een wielrijdster zomaar tegen de grond. Het leek [...]

761 De Bijbel, de Schriften

Zoals eerder gezegd bestaat de Bijbel uit 66 boeken, waarvan Het Oude Testament er 39 [...]

762 Geloof? voor nu!

Er zijn mensen, die menen dat we in deze tijd van technische en wetenschappelijke vooruitgang [...]

763 Vissen

Op het meer vaart een schip, het is een vissersschip, en de twee mannen die [...]

763 Zonde van het geld

Het was een drukte van belang in het huis van Martha en Maria te Bethanië. [...]

764 De Bijbel, zesenzestig boeken

Dat de zesenzestig boeken van de Bijbel een harmonieus geheel vormen, blijkt o.a. als we [...]

766 De Bijbel, één harmonieus geheel

Dat de Bijbel één harmonieus geheel vormt, komt bijzonder sterk naar voren als we letten [...]

766 Geen reclame drukwerk

Iemand uit Groningen beklaagde zich erover dat men een exemplaar van ons blad in zijn [...]

767 De harmonie van de Schrift

De harmonie van de Schrift blijkt als we de profetieën aangaande Jezus Christus nagaan. We [...]

769 De eenheid van de Bijbel

De eenheid van de Bijbel komt sterk naar voren als we letten op het getuigenis [...]

770 Je verbaast je dagelijks over de slechtheid van de mensen

De titel van dit artikeltje is ontleend aan een interview dat een dagbladcorrespondent een vrij [...]

771 De Bijbel, en Jezus Christus

Er valt een vergelijking te trekken tussen Jezus Christus, die het vleesgeworden Woord is en [...]

772 Jezus Christus en de Bijbel

De vergelijking tussen Jezus Christus en de Bijbel valt nog verder door te trekken dan [...]

773 Het wonder van de inspiratie van de Schrift

Dat de zesenzestig boeken van de Bijbel één geheel vormen is te danken aan het [...]

774 In het begin schiep God

De Bijbel is een geweldig boek. Neem nu eens het allereerste vers (Genesis 1:1). Dat [...]

775 De inspiratie van het Nieuwe Testament

We stonden in een vorig artikel stil bij de teksten die spreken over de inspiratie [...]

775 Driemaal scheiding

U denkt dat dit stukje gaat over iemand die driemaal gescheiden is? Maar dan moet [...]

776 De Bijbel, wonderbare eenheid

Dat de bijbel zo’n wonderbare eenheid vormt, is te danken aan het feit dat de [...]

781 Hebben we een bijbeltolk nodig?

Er zijn mensen die de bijbel beschouwen als een interessant boek uit de oudheid, waardoor [...]

781 Is de mens een half-fabrikaat?

Velen beschouwen de mens als een soort halffabrikaat. Onder een halffabrikaat verstaat men een product [...]

783 We zijn geen automatische wasmachines

“Mijnheer, ik geloof niet in een God die zo’n slecht product heeft afgeleverd”, zei iemand [...]

784 Is de Bijbel tijdgebonden?

Al vaker is in dit blad naar voren gebracht, dat velen de Bijbel beschouwen als [...]

790 Geen bewijs zonder geloof

Een interessant boek Onder de titel:”Geen geloof zonder bewijs” heeft de heer P. de Bruin [...]

790 Geloof oefenen of geloven?

Enige tijd geleden kreeg ik een nummer van Genadeklanken teruggestuurd waarop allerlei veranderingen waren aangebracht [...]

792 Beveel gerust uw wegen

Wanneer u zich met oprecht berouw over uw verkeerde daden tot God hebt gewend…, wanneer [...]

795 Wat hebt u daar boven?

In het bejaardenoord hadden twee evangelisten in de ontvangstzaal het evangelie gebracht. Heel wat “oudjes” [...]

796 Afwachten?

“Niemand kan weten of hij in de hemel komt. Dat moet je maar afwachten.” Zo [...]

796 Geen zielsvernietiging!

Een lezer uit Hoogeveen is het niet eens met het artikel: “Waar bent u in [...]

799 Waarom de een wel en de ander niet? Dat is discriminatie

“Dus mijnheer… ik doe mijn best om goed te leven en u doet dat ook… [...]

801 Burton wilde leven

Komt de naam Richard Burton u bekend voor? Zo niet, dan zet ik er nog [...]

802 Ik, jij, hij, wij, jullie, zij

U vraagt zich verbaasd af wat dit opschrift wel te betekenen mag hebben? Wel, denk [...]

804 Eerst hulp, dan de les lezen

De Griek Aesopus vertelt het verhaal van een jongen, die in een rivier ging zwemmen [...]

807 Hebzucht

Voor de meesten van ons zal La Fontaine geen onbekende grootheid zijn. We kennen hem [...]

809 De Bijbel, toch tijdgebonden?

Een tijd terug hebben we in een artikel besproken, dat de bijbel beslist niet tijdgebonden [...]

809 Die wolken, lucht en winden

In ons vlakke landje kun je vaak genieten van prachtige wolkenhemels. Soms zien de wolken [...]

810 Kunnen we bewijzen dat de Bijbel Gods Woord is?

Dat de Bijbel een bijzonder boek is wordt door velen – zelfs door personen buiten [...]

811 Aanraken en aanraken is twee

Boven dit stukje kon ook staan “geloven en geloven is twee”. Als u doorleest zult [...]

811 Geen argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel?

Kunnen er geen argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel worden aangevoerd? We stelden dat [...]

812 Is de Bijbel Gods Woord omdat de Kerk dat zegt?

We houden ons bezig met het vraagstuk hoe we weten dat de Bijbel Gods Woord [...]

812 Zonder, in, voor, met…

Een taallesje in het gebruik van voorzetsels? Nee, dat wordt het bepaald niet. Wat dan? [...]

812 Zou God wel tijd voor me hebben?

Een predikant maakte zijn eerste bezoek bij de boerin van de grootste boerderij in de [...]

814 Met blijdschap geven we kennis

Een geboorteaankondiging Met de woorden die boven dit artikel staan begon vroeger steevast de aankondiging [...]

815 Het zelfgetuigenis van de Bijbel

In een vorig artikel brachten we naar voren, dat we niet verstandelijk kunnen bewijzen dat [...]

816 Met logische argumenten bewijzen dat de Bijbel Gods Woord is

Je zou kunnen proberen om met logische argumenten te bewijzen, dat de Bijbel het Woord [...]

820 Discipline, hoe staat het ermee?

We vertellen geen nieuws als we zeggen dat de naoorlogse ontwikkeling in ons land nu [...]

821 De bijbel als het Woord van God

Als we zeggen dat de Bijbel het Woord van God is, wat bedoelen we daar [...]

822 Wat zegt de Bijbel van zichzelf?

We hebben gezien, dat het zelfgetuigenis van de Schrift pas goed waarde krijgt voor ieder, [...]

823 Het getuigenis van het Oude Testament

We gaan ons bezighouden met wat de Bijbel aangaande zichzelf zegt. Als iemand tot geloof [...]

827 Bij welke kerk moet je nou wezen?

Voor niet christenen is het christelijk geloof een heel vreemde aangelegenheid. Ga maar na: alle [...]

828 En toch geloof ik het niet

“Is dat echt de hele bijbel, meneer?” Het meisje dat die vraag stelde, keek me [...]

831 Het getuigenis van het Oude Testament (vervolg)

Een tijd terug hebben we stilgestaan bij het getuigenis dat het Oude Testament over zichzelf [...]

832 Het getuigenis van Jezus Christus over het Oude Testament (1)

Het van belang na te gaan hoe Jezus Christus over het Oude Testament gesproken heeft. [...]

833 Het getuigenis van Jezus Christus over het Oude Testament (2)

Er bestaat geen twijfel over, dat Jezus Christus het Oude Testament beschouwd heeft als het [...]

833 Verwierp Jezus Christus het oude geloof?

Reactie op een brief van een lezer Een briefschrijver merkte op, dat Jezus het oude [...]

834 Het getuigenis van Jezus Christus over het Oude Testament (3)

Jezus Christus spreekt over Noach en de zondvloed waardoor de toenmalige wereld onderging (Matth. 24 [...]

834 Is Jezus niet dezelfde gebleven?

Een brief die we ontvingen bevatte de opmerking dat Jezus ook niet dezelfde gebleven is [...]

835 De naam van Jezus doet mij denken aan oorlog

Een briefschrijver reageert op een artikel met de opmerking dat Jezus hem aan oorlog doet [...]

836 U is heden de Heiland geboren

En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des [...]

838 Eén Bijbel, vele meningen

Antwoord op reacties van lezers Men beklaagt zich erover dat er zoveel verschillende meningen zijn [...]

839 De naam Jahweh

Antwoord op reacties van lezers Mevr. De B.-L. te E. mist het gebruik van de [...]

840 Na de dood (1)

Antwoord op de reacties van lezers Mevr. G.- B. te E. vraagt zich af waar [...]

842 Na de dood (2)

Antwoord op reacties van lezers Mevr. G.-B te E. vraagt zich af hoe Pred. 3:18-21 [...]

843 Na de dood (3)

Antwoord op reacties van lezers Mevr. G.-B. te E. vraagt zich af hoe Joh. 3:12, [...]

844 Neem eens een kiekje van jezelf

Een mooie foto van een stukje Zwitserland. Misschien was u er met de zomervakantie wel [...]

844 Uilen naar Athene brengen

Dit evangelisatieblad komt in duizenden gezinnen. Het wordt in veel gevallen huis-aan-huis en straat-aan-straat verspreid. [...]

845 Is geloof gebaseerd op angst?

Antwoord op reacties van lezers We ontvingen een brief van iemand op Schiermonnikoog. Zijn reactie [...]

847 Het roer moet om

Bij de kampanje voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in september [...]

855 Bent u gered?

Wanneer ik u bovenstaande vraag persoonlijk zou stellen, zou u me misschien vreemd aankijken en [...]

856 Redding wilt u er meer van weten?

Als de bijbel spreekt over redding of behoud dan gaat het niet om bevrijding uit [...]

857 Hoe worden we gered?

In de Bijbel betekent redding of behoud, dat we ontkomen aan het oordeel van God [...]

857 Sta eens even stil bij het werk aan de weg

Toen ik voor het eerst een bord langs de weg zag staan met bovenvermeld opschrift [...]

858 Betere tijden?

Zijn er met 1990 betere tijden voor de wereld aangebroken en zullen die zich in [...]

860 Gered worden, hoef je daar niets voor te doen?

Als we het in dit blaadje hebben over gered of behouden worden dan gaat het [...]

861 Niet op grond van werken

Het mag nog wel eens goed duidelijk gezegd worden, dat geen enkel mens op grond [...]

862 Kun je weten gered te zijn?

Vreemde vraag?? U wordt immers niet gegijzeld, u ligt niet in het water en zit [...]

863 Bunker of boog?

Als de hel van een moderne oorlog losbreekt en er een bommen- en rakettenregen neerdaalt, [...]

868 Wat zit er in uw body?

Ongetwijfeld heeft u de volgende spreuk op een bord langs de verkeersweg gelezen: Zit er [...]

869 De Bijbel, ook voor 1992

Toen de coup in de Sovjet-Unie aan de gang was, hebben we even ons hart [...]

869 Hoe nieuw is nieuw?

Als een kennis van je vertelt, dat hij een nieuwe auto heeft gekocht, kan het [...]

870 Spreuken langs de snelweg

De spreuken die op de borden langs onze snelwegen stonden kent u natuurlijk nog wel. [...]

871 Ik wil absolute zekerheid

Antwoord op reacties van lezers J.A.B. te W. stelt de volgende vraag: ‘Aan welke voorwaarde, [...]

871 Ook dit is maar tijdelijk

We naderen Zwolle van de zuidkant en zouden de brug over de IJssel oversteken. Eén [...]

874 De taal van de molen

Nederland staat bekend als het land van de molens. Hoewel er in de loop van [...]

876 Leven en Licht

Vier evangelieën. Vier volgelingen van Jezus Christus hebben een verhaal geschreven over wat hun Meester [...]

877 Niemand heeft ooit God gezien

Er is nog nooit iemand teruggekomen Iedereen kent de uitspraak, dat er nog nooit iemand [...]

878 Secht zicht? Gas terug!

Het kan je bij dichte mist gebeuren dat je gepasseerd wordt door een automobilist, die [...]

878 Zie het Lam Gods – waar heeft die man het over?

Misschien vindt u het bovenstaande een vreemde titel voor een artikeltje. Daarom de volgende toelichting. [...]

879 De wereld moest Hem niet

Volgens de oude joodse boeken (door christenen het Oude Testament genoemd) zou er een Messias, [...]

879 Waarom of geschiedenis?

Reactie van een lezeres ‘k Vind uw blad bij mij in de bus. ‘k Was [...]

880 Oud en nieuw vieren

“Oud en nieuw vieren”… Eigenlijk een wat vreemde uitdrukking, maar we snappen toch wel wat [...]

882 Zijn christenen sombere lui?

Vaak hebben mensen het idee, dat een christen per se met een somber gezicht moet [...]

883 De chef maakt een fout, bediende krijgt schuld

De chef van het warenhuis boog zich over de toonbank heen. Hij wou een papiertje [...]

883 Hij leidde hem tot Jezus

Johannes de Doper heeft tot tweemaal toe Jezus van Nazareth aangewezen als de door God [...]

884 Geen reclamedrukwerk

Er is door de overheid aan gewerkt om de stroom van reclamedrukwerk die onze brievenbussen [...]

886 Kom en zie

Toen Jezus Christus optrad onder Zijn volksgenoten, verzamelde Hij een aantal volgelingen om Zich heen. [...]

886 Wie was de Schepper: God of Christus?

Reactie van lezers Dank voor uw blad. “De wereld moest Hem niet”. Met aandacht heb [...]

887 Ik ben de stem van een roepen de in de woestijn

Deze uitspraak wordt in het gewone spraakgebruik wel eens gehoord en de spreker wil er [...]

890 Uit m’n handen gegrist

Het gebeurt soms, dat het blad ‘Nieuws voor Nu’ me bij het verspreiden uit de [...]

891 Alle smoezen zijn al verzonnen, de politie controleert elke dag

Ook die van het nieuwe jaar… Bovenstaande spreuk heeft een tijdje gestaan op een bord [...]

893 Over de stichting Ga Uit

Beste mensen, Bedankt voor jullie brief, maar ik vraag me wel af wat de Stichting [...]

894 Lege lijst

Wie met de auto van Drachten naar Leeuwarden rijdt en de afslag Leeuwarden/Warga pakt, ziet [...]

896 De beste keus, de juiste keus

We stonden voor het verkeerslicht en mijn oog viel op de gevelband van een winkel [...]

898 Lassen en solderen

Hout- en metaal verbindingen De meest eenvoudige verbindingen brengt men tot stand door delen aan [...]

899 Jezus Christus weet van optreden

‘Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel…’ (Joh. 2:15) Er [...]

901 Sinterklaas, kerst, oud en nieuw

Sinterklaas De maand december heeft altijd een drietal feesten voor ons in petto. Ten eerste [...]

902 Nog eens: Pablo Escobar

(Een reactie op een brief van een lezeres) In nr. 897 van ons blad stond [...]

902 Reïncarnatie? Vergeet het maar

Het tweede hoofdstuk van het evangelie van Johannes eindigt met de woorden: ‘Hij (Jezus Christus) [...]

903 Zeer gelovig em eem groot geldbedrag

Reactie op een brief van een lezeres Mevrouw L.B. uit A. schrijft ons dat ze [...]

903 Veel leed onder mensen met tatoeage

Onder bovenstaande titel werd in een krantenartikel beschreven hoe ede tatoeage die men in vroeger [...]

904 Hoe krijg ik rust voor mijn geest?

Van mevr. J. te H. ontvingen wij een kort briefje met deze vraag:‘Hoe kan ik [...]

904 Hij moet meer, ik minder worden

De titel van dit stukje is een uitspraak die een Jood jaren geleden heeft gedaan. [...]

905 Vijf mannen hebt u gehad

Op een bepaald moment reisde Jezus Christus van Judea in het zuiden van het land [...]

906 De enige schuldige

In de tijd van het koningschap in Frankrijk bezocht een van de Franse prinsen de [...]

906 Zalig zij die niet zien, maar geloven

In het eerste deel van de Bijbel (we noemen dat het Oude Testament), stond – [...]

907 De priester is goedkoper dan de psychiater

Bisschop Ernst heeft in een pastoraal boekje gepleit voor het weer invoeren van de biecht. [...]

907 Hoe belangrijk vindt men Jezus?

Iemand ging eens na in een encyclopedie hoeveel ruimte men besteedde aan de beschrijving van [...]

908 Alleen een uiterlijke opknapbeurt helpt niet

Iemand heeft eens opgemerkt dat uiterlijke opknapbeurten innerlijke gebreken niet verhelpen en hij gaf als [...]

909 Als varkens op weg naar het abattoir

Rowland Hill was een destijds bekende prediker in Engeland die een keer in een evangelisatieprediking [...]

910 Een eeuwige pijniging tegemoet?

Antwoord op een brief Een lezer uit Amsterdam schreef me over de inhoud van Genadeklanken [...]

911 Bevat de Bijbel slechts verhalen?

Reactie van een lezeres ‘k Vind uw blad bij mij in de bus. ‘k Was [...]

912 Ik wil absolute zekerheid

J.A.B. te W. stelt de volgende vraag: ‘Aan welke voorwaarde, wat je gedrag betreft, moet [...]

913 alle mensen leven van nature zonder God

Iemand deed ons het volgende commentaar toekomen: “A.L. schrijft (in nummer 730) dat alle mensen [...]

914 De bemoediging die Paulus kreeg te Korinthe

Handelingen 18:9 De Heer heeft verschillende keren tegen Paulus gesproken wanneer deze bemoediging nodig had. [...]

915 De essentie van het evangelie

De essentie van het evangelie heeft iemand eens zo in drie punten samengevat: Het woord [...]

916 De handen van God – hoe kom ik erin?

Mijn leven is veilig in de handen van God, wat is dat een prachtige zin; [...]

917 De juiste naam voor God gebruiken?

Mevr. De B.-L. te E. mist het gebruik van de naam van God, te weten [...]

918 Door de ‘witte’ dood gegrepen

Vele jaren terug lag in een van de schone dalen in het Alpengebied onder de [...]

919 Drie gekruisigden

Toen Jezus Christus door de Joden werd verworpen en door de Romeinen op Golgotha werd [...]

920 Een kind van zoveel gebeden

Van Monica, de moeder van de kerkvader Augustinus, wordt verteld, dat ze groot verdriet had [...]

921 Een last dragen

De vrouwen in Afrika dragen spullen die ze gekocht hebben of water dat ze geput [...]

922 Geloof en moraal

Een Duitse predikant kreeg een brief van een van zijn parochianen, die hem verzocht meer [...]

923 Geloven en geloven is twee

Wereldgodsdiensten Er zijn maar weinig mensen die op godsdienstig gebied helemaal niets geloven. Er zijn [...]

924 Het getuigenis van een Japanse jongeman

We kennen allemaal wel de uitspraak van Petrus toen hij tegen de Heer Jezus zei: [...]

925 Het Woord van God blijft

Ernst Haeckel (1834 -1919) beweerde dat hij wetenschappelijk volledig met de Bijbel kon afrekenen.Zijn boeken [...]

926 Invuloefening

Weet u wat er in bovenstaande titel op de plaats van de puntjes had moeten [...]

927 Maar blijven kloppen?

Het volgende verhaal is meer dan honderd jaar oud. Toch is het “gegeven” niet verouderd. [...]

928 Niet alleen nodig, ook genoeg

Veel mensen zijn er wel van overtuigd dat ze de Heer Jezus nodig hebben maar [...]

929 U hoeft niet bang te zijn

Voor hetgeen zij bang zijn, zult u niet bang te zijn == Dat zijn me [...]

930 Wat aan het vrederijk voorafgaat

Voordat Jesaja de toestand in het Vrederijk beschrijft, laat hij zien wat daaraan vooraf zal [...]

931 Wat is uw vooruitzicht?

Dit artikel gaat niet over uw vooruitzicht in dit leven, maar uw vooruitzicht wat het [...]

932 Wij wensen u veel geluk en voorspoed

WAT is geluk? Iemand zei het eens zo: gezondheid en een slecht geheugen. Bij de [...]

933 Zijn we van nature zondaars?

Iemand deed ons het volgende commentaar toekomen: “A.L. schrijft (in nummer 730) dat alle mensen [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies