273 De laatste aardbeving

Het komt bij een aardbeving bijna altijd voor dat aan de eigenlijke schok of schokken een lichte trilling voorafgaat. Ieder, die deze lichte schok voelt, weet dat straks de eigenlijke aardbeving zal plaatsvinden en begeeft zich dus zo spoedig mogelijk naar een open plaats, om niet onder neervallend puin begraven te worden.

Welnu, wij leven in de pauze voor de grote aardschok. De wereld gaat het gericht tegemoet. Nu nog leven we in de tijd der genade, waarin u zich in veiligheid kunt stellen bij Jezus Christus.

Eens kwamen Korach, Dathan en Abiram in opstand tegen God. Gods oordeel wachtte. Ze hadden nog tijd om zich te bekeren, maar ze weigerden. Een vreselijke aardbeving deed hen allen in de diepte wegzinken.

Zo zal het allen helaas vergaan, die zullen wegzinken in de eeuwige dood, in de poel des vuurs, omdat ze de welaangename tijd hebben versmaad.

“Zoekt de Heer terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is.”

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies