Jakobus 01:02 Is verzoeking: benauwdheid, verdrukking?

Betreft: Jak. 1:2, 12 Vraag: Kun je onder ‘verzoeking’ verstaan: ‘benauwdheid’, ‘verdrukking’? Antwoord: Bij verzoeking [...]

Jakobus 01:02 Heeft beproeving ook resultaat?

Betreft: Jak. 1:2, 3, 12 Vraag: Heeft beproeving ook een resultaat wat dit aardse leven [...]

Jakobus 01:04 Tegenstrijdig?

Betreft: Jak. 1:4 b en 5 Vraag: Zijn deze twee verzen niet tegenstrijdig? In de [...]

Jakobus 01:05 Moet je daar lang op wachten?

Betreft: Jak. 1:6 Vraag: Als we in een bepaalde situatie niet weten wat te doen [...]

Jakobus 01:06 Niet geloven en twijfelen?

Betreft: Jak. 1:6 Vraag: Wat is het verschil tussen niet geloven en twijfelen? Antwoord: Wanneer [...]

Jakobus 01:13 Kun je verdrukking ook als verzoeking beschouwen?

Betreft: Jak. 1:13, 14 Vraag: a) God kan door het kwade niet verzocht worden, maar [...]

Jakobus 01:18 Wedergeboorte?

Betreft: Jak. 1:18 Vraag: Waaruit blijkt dat dit vers over wedergeboorte spreekt? Antwoord: In de [...]

Jakobus 01:27 Horen daar ook alleenstaanden bij?

Betreft: Jak. 1:27 Vraag: Horen daar ook alleenstaanden bij? Antwoord: Er staat: ‘weduwen en wezen [...]

Jakobus 01:27 Zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren?

Betreft: Jak. 1:27 (2) Vraag: Wat is er bedoeld met zichzelf onbesmet van de wereld [...]

Jakobus 02:06 Waarom sleepten de rijken de armen voor de rechtbank?

Betreft: Jak. 2:6 Vraag: Waarom sleepten de rijken de armen voor de rechtbank? Antwoord: Dat [...]

Jakobus 02:13 Graag een uitleg van dit vers

Betreft: Jak. 2:13 Vraag: Graag een uitleg van dit vers. Antwoord: Dit vers bevat twee [...]

Jakobus 02:14 Kan iemand geloven zonder werken?

Betreft: Jak. 2:14-17 Vraag: Kan iemand werkelijk geloven en dat zonder werken? Kan zo iemand [...]

Jakobus 02:18 Een geloof dat uit werken voortkomt

Betreft: Jak. 2:18 Vraag: Is een geloof dat uit werken voortkomt ook een geloof? Antwoord: [...]

Jakobus 02:18 Welke vertaling is juist?

Betreft: Jak. 2:18 (2) Vraag: De Statenvertaling heeft in dit vers staan: ‘Toon mij uw [...]

Jakobus 02:24 De leer van Jakobus en van Paulus

Betreft: Jak. 2:24 Vraag: Behoudenis door het houden van de wet (door werken)? Is de [...]

Jakobus 03:09 Graag wat uitleg van deze tekst

Betreft: Jak. 3:9 b Vraag: Graag wat uitleg van deze tekst. Antwoord: Dit vers grijpt [...]

Jakobus 04:03 Graag een uitleg van deze tekst

Betreft: Jak. 4:3 Vraag: Graag een uitleg van deze tekst Antwoord: In vers 1 geeft [...]

Jakobus 04:04 Graag een uitleg van deze verzen

Betreft: Jak. 4:4, 5 Vraag: Graag een uitleg van deze verzen. Antwoord: Deze verzen zijn [...]

Jakobus 04:07 Weerstand bieden aan de duivel

Betreft: Jak. 4:7 Vraag: Hoe moet je weerstand bieden aan de duivel? Hoe zit dat [...]

Jakobus 04:07 De hand van God

Betreft: Jak. 4:7 en kastijding Vraag: In een tijd dat ik het erg moeilijk had, [...]

Jakobus 04:15 De afkorting D.V.

Betreft: Jak. 4:15 Vraag: De afkorting D.V. en wat daarmee bedoeld wordt, wordt m.i. vaak [...]

Jakobus 05:01 Op welke tijd slaat dit?

Betreft: Jak. 5:1, 2 Vraag: Op welke tijd slaat dit? Antwoord: Om met de laatste [...]

Jakobus 05:14 Toepassen in onze tijd?

Betreft: Jak. 5:14 Vraag: Hoe en wanneer moeten we dit toepassen in onze tijd? Antwoord: [...]

Jakobus 05:20 Een ziel van de dood zal behouden

Betreft: Jak. 5:20 Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘een ziel van de dood zal behouden [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies