Openbaringen 01:01 Openbaring van Johannes?

Betreft: Openbaring van Johannes Vraag: Wie heeft deze ‘foutieve’ titel bedacht, want volgens 1:1 is [...]

Openbaringen 01:05 Eerstgeborene van de doden

Betreft: Openb. 1:5 Vraag: Wat betekent de uitdrukking ‘eerstgeborene van de doden’? Antwoord: Bij de [...]

Openbaringen 01:07 Zij die hem doorstoken hebben

Betreft: Openb. 1:7 Vraag: Zijn met de uitdrukking ‘zij die hem doorstoken hebben’ niet zijn [...]

Openbaringen 01:10 De dag des toorns

Betreft: Openb. 1:10 Vraag: Is in dit vers sprake van de dag des toorns ofwel [...]

Openbaringen 01:10 De geest van Johannes?

Betreft: Openb. 1:10 Vraag: Is met ‘geest’ de Heilige Geest bedoeld of duidt dit woord [...]

Openbaringen 01:20 De engelen van de zeven gemeenten

Betreft: Openb. 1:20 Vraag: Wie of wat wordt bedoeld met de ‘engelen van de zeven [...]

Openbaringen 02:01 Kerkverlating

Betreft: Openb. 2 en 3 en kerkverlating Vraag: Er staat toch nergens in Openb. 2 [...]

Openbaringen 02:06 Wat waren de Nicolaïeten?

Betreft: Openb. 2:6, 15 Vraag: Wat waren de Nicolaïeten en wat waren hun werken? Antwoord: [...]

Openbaringen 02:07 Wie oren heeft…

Betreft: Openb. 2:7 Vraag: Graag een verklaring van de uitspraak: ‘Wie oren heeft … hore [...]

Openbaringen 02:09 Onkundige Joden

Betreft: Openb. 2:9 Vraag: We kunnen toch niet zeggen, dat alle Joden die niet in [...]

Openbaringen 02:11 De eerste en de tweede dood?

Betreft: Openb. 2:11; 20:6, 14; 21:8 Vraag: Kunt u uitleggen wat de 1e en de [...]

Openbaringen 02:17 Geven van een nieuwe naam

Betreft: Openb. 2:17 Vraag: a. Wat wordt bedoeld met geven van een nieuwe naam?b. Wie [...]

Openbaringen 02:26 Slaat dit niet alleen op Jezus Christus?

Betreft: Openb. 2:26, 27 Vraag: Slaat vers 27 niet alleen op Jezus Christus? Hij zal [...]

Openbaringen 03:07 Joden die liegen?

Vraag: a) Wie zijn zij, die zeggen Joden te zijn en het niet zijn, maar [...]

Openbaringen 03:20 De deur van de gemeente?

Betreft: Openb. 3:20 Vraag: Wordt hier gedoeld op de deur van de gemeente of op [...]

Openbaringen 05:05 Oudsten en heiligen

Betreft: Openb. 5:6, 8 Vraag: Wie zijn de hier genoemde oudsten en wie zijn de [...]

Openbaringen 05:09 In welke tijdsperiode?

Betreft: Openb. 5:9-11 Vraag: a) In welke tijdsperiode vindt de wraak waarover in dit vers [...]

Openbaringen 06:02 Het witte paard

Betreft: Openb. 6:2; Ezech. 14:21 Vraag: a) waarom kan het witte paard niet iets gunstigs [...]

Openbaringen 06:09 Mogen wij dit wel vragen?

Betreft: Openb. 6:9, 10 Vraag: Mogen wij wel vragen, wat deze zielen vragen? Antwoord: Dit [...]

Openbaringen 06:12 Staan deze teksten in verband met elkaar?

Betreft: Openb. 6:12 en Joël 2:31 Vraag: Staan deze twee teksten in verband met elkaar? [...]

Openbaringen 08:03 Welk altaar is bedoeld?

Betreft: Openb. 8:3 Vraag: a. Welk altaar is in Openb. 8:3 bedoeld?b. Wat is het [...]

Openbaringen 09:01 Is de ster een engel?

Betreft: Openb. 9:1 en 20:1 Vraag: In 9:1 staat ‘haar’ werd gegeven en in 20:1 [...]

Openbaringen 11:03 Wie stellen de twee getuigen voor?

Betreft: Openb. 11:2 Vraag: Wie stellen de twee getuigen voor? Antwoord: Het is moeilijk, zo [...]

Openbaringen 11:12 De wolk van heerlijkheid des Heren?

Betreft: Openb. 11:12 Vraag: Wordt met ‘de’ wolk geduid op de wolk van heerlijkheid des [...]

Openbaringen 12 De opvattingen over het boek

De Openbaring een korte bespreking van de opvattingen over het boek als geheel en het [...]

Openbaringen 12:01 De vrouw en het kind

Betreft: Openb. 12:1-6 Vraag: U ziet in de vrouw van Openb. 12:1 v.v. het volk [...]

Openbaringen 12:03 Zeven diademen op de zeven koppen

Betreft: Openb. 12:3; 13:1 Vraag: In Openb. 12:3 is sprake van zeven diademen op de [...]

Openbaringen 12:07 Wie wordt hier met de vrouw bedoeld?

Betreft: Openb. 12:9, 17 Vraag: Wie word hier met de vrouw bedoeld? Antwoord: De beschrijving [...]

Openbaringen 13:08 Is hier sprake van een verschil?

Betreft: Openb. 13:8 en Ef. 1:4 Vraag: Het is mij niet duidelijk dat hier sprake [...]

Openbaringen 14:04 Gaat het hier enkel om ‘mannen’?

Betreft: Openb. 14:4 Vraag: Gaat het hier enkel om ‘mannen’? Antwoord: Wanneer we hier het [...]

Openbaringen 14:11 De pijniging in de hel?

Betreft: Openb. 14:11 en 20:10 Vraag: Hoe moeten we ons de pijniging in de hel [...]

Openbaringen 17:07 Kan de hoer van Babylon het Vaticaan zijn?

Betreft: Openb. 17:7, 9 Vraag: Kan de hoer van Babylon het Vaticaan zijn? Antwoord: Op [...]

Openbaringen 20:01 Opsluiting

Betreft: Openb. 20:3 Vraag: U stelt dat we nu niet in het duizendjarig rijk leven [...]

Openbaringen 20:01 Leven wij nu al in het duizendjarig rijk?

Betreft: Openb. 20:1-4 Vraag: Leven wij nu al in het duizendjarig rijk? Hoe moet ik [...]

Openbaringen 20:01 Hen die onthoofd waren

Betreft: Openb. 20:1-6 Vraag: Wie worden bedoeld met de uitdrukking ‘hen die onthoofd waren’ en [...]

Openbaringen 20:04 Martelaren

Betreft: Openb. 20:4 Vraag: Hoe kunnen de martelaren uit de periode van de Grote Verdrukking [...]

Openbaringen 20:04 Komen de hier genoemde mensen ook in de Hemel?

Betreft: Openb. 20:4 Vraag: Komen de hier genoemde mensen ook in de hemel? Ze hebben [...]

Openbaringen 20:06 Overige doden niet weder levend?

Betreft: Openb. 20:6 Vraag: In vers 5 staat, dat de overige doden niet weder levend [...]

Openbaringen 20:10 Hoe zijn deze Schriftplaatsen met elkaar te rijmen?

Betreft: Openb. 20:10; 21:25; 22:5 Vraag: Hoe zijn deze schriftplaatsen met elkaar te rijmen? Antwoord: [...]

Openbaringen 20:11 Krijgen ongelovigen ook een nieuw lichaam?

Betreft: Openb. 20:11 Vraag: Krijgen de mensen die in ongeloof gestorven zijn bij de opstanding [...]

Openbaringen 20:14 Is de tweede dood een tweede oordeel?

Betreft: Openb. 20:14 Vraag: Is de tweede dood een tweede oordeel? Antwoord: Toen Adam en [...]

Openbaringen 21:01 Wie zullen er de nieuwe aarde bewonen?

Betreft: Openb. 21:1-9 Vraag: Wie zullen er de nieuwe aarde bewonen? Antwoord: Nadat de Heer [...]

Openbaringen 21:03 Wat wordt hier met ‘tent’ bedoeld?

Betreft: Openb. 21:3 Vraag: Wat wordt hier met ‘tent’ bedoeld? Antwoord: De NBG-vertaling heeft hier [...]

Openbaringen 21:09 Lichaam en bruid van Christus?

Betreft: Openb. 21:9 i.v.m. 2 Kor. 11:2 en Ef. 5:22-33 Vraag: Hoe kan de Gemeente [...]

Openbaringen 21:09 De heerlijkheid Gods

Betreft: Openb. 21:9-14 Vraag: Wat heeft dit gedeelte te maken met de teksten die met [...]

Openbaringen 22:18 Toepassen op de hele Bijbel?

Betreft: Openb. 22:18, 19 Vraag: Kan men Openb. 22:18 en 19 toepassen op de hele [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies