Psalmen 00:00 Het woord Sela in de Psalmen

Betreft: Het woord sela in de Psalmen Vraag: In de Psalmen komen we vaak het [...]

Psalmen 00:00 Hoeveel schrijvers hebben de Psalmen geschreven?

Betreft: Het boek van de Psalmen Vraag: Hoeveel schrijvers hebben de Psalmen geschreven? Antwoord: Hierop [...]

Psalmen 00:00 Uitdrukkingen in de Psalmen

Betreft: Uitdrukkingen in de Psalmen Vraag: Waarom wordt bij sommige Psalmen vermeld: ‘Voor de koorleider’Wat [...]

Psalmen 00:00 Zingen van Psalmen

Betreft: Zingen van Psalmen Vraag: Waarom worden in sommige kringen er (haast) geen Psalmen gezongen? [...]

Psalmen 08 Gaat het over de Heer Jezus?

Betreft: Ps. 8 Vraag: a. Hb 2: 5 ziet op het duizendjarig rijk, ziet Psalm [...]

Psalmen 12:07 Waarom wordt hier over ‘zevenvoudig’ gesproken?

Betreft: Ps 12: 7 Vraag: Waarom wordt hier over ‘zevenvoudig’ gesproken? Antwoord: Edele metalen zoals [...]

Psalmen 15 Wanneer ben je onberispelijk?

Positie in Christus Wanneer iemand echt tot bekering is gekomen en gelooft in Jezus Christus [...]

Psalmen 32:01 Bedekt zijn van de zonden

Betreft: Ps. 32: 1,2; Rm.4: 7,8 Vraag: Betekent het bedekt zijn van de zonden, dat [...]

Psalmen 37:04 De meeste wensen worden toch niet vervuld?

Betreft: Ps 37: 4 Vraag: De meeste wensen worden toch niet vervuld. Hoe persoonlijk is [...]

Psalmen 41:10 Slaat dit op verraad van Judas?

Betreft: Ps 41: 10 ivm Jh.13: 18 Vraag: Hoe komt men ertoe Ps.41: 10 te [...]

Psalmen 49:12 Mensen die steden of landen naar hun namen noemen?

Betreft: Ps.49: 12 Vraag: Kunt u een voorbeeld geven, dat mensen steden of landen naar [...]

Psalmen 51:06 Heeft David niet tegen Uriah en Bathseba gezondigd?

Betreft: Ps.51: 6 Vraag: Wat is de strekking van het voegwoord ‘opdat’ in vers 6b? [...]

Psalmen 51:07 In zonde ontvangen?

Betreft: Ps. 51: 7 Vraag: (a) Er zijn toch heel wat mooie, zuivere gezinnen met [...]

Psalmen 66:18 Verhindering voor gebedsverhoring?

Betreft: Ps 66: 18 Vraag: In welke zin is wat hier staat een verhindering voor [...]

Psalmen 68:19 Verschil tussen Psalm 68 en Efeze 4

Betreft: Ps. 68: 19 en Ef.4: 8 Vraag: Wat is het verschil tussen beide verzen? [...]

Psalmen 69:23 Slaan deze verzen wel op Israël?

Betreft: Ps. 69: 23,24 Vraag: Slaan deze verzen wel op Israël? Het is toch een [...]

Psalmen 84:04 Mus en zwaluw

Betreft: Ps 84: 4 Vraag: Waarom worden mus en zwaluw hier genoemd? Gaat het om [...]

Psalmen 109 Het profetisch spreken van de Heer Jezus in de Psalmen

Betreft: Het profetisch spreken van de Heer Jezus in de Psalmen. Vraag: Deze Psalmen (zoals [...]

Psalmen 109:41 Profetisch bedoeld?

Betreft: Ps. 109:4 Vraag: Waaruit leidt u af dat dit vers profetisch is bedoeld? In [...]

Psalmen 139:08 Voor God verstoppen

Betreft: Ps. 139: 8 Vraag: Wat betekent dit vers? Antwoord: Dit vers moeten we beschouwen [...]

Psalmen 139:16 Levensjaren of de dagen van de zwangerschap?

Betreft: Ps. 139: 16 Vraag: ‘De dagen die geformeerd zouden worden’, ziet dat op onze [...]

Psalmen 139:21 Hoe kan David zo haten?

Betreft: Ps 139: 21 en 22 Vraag: Wij behoren onze vijanden lief te hebben, hoe [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies