Filippenzen 01:06 Er zijn toch wel christenen die afvallen?

Betreft: Fl 1: 6 en 1 Ko 1: 8 Vraag: Er zijn toch wel christenen [...]

Filippenzen 01:06 De dag van Christus

Betreft: Fil. 1: 6 en 10 Vraag: Is met de dag van Christus de komst [...]

Filippenzen 01:07 Omdat gij mij in uw hart hebt

Betreft: Fp 1: 7 Vraag: Sommige vertalingen hebben in dit vers staan ‘omdat gij mij [...]

Filippenzen 01:09 Liefde overvloedig in helder inzicht en alle fijngevoeligheid

Betreft: Fp 1: 9 Vraag: Kun je de uitdrukking ‘liefde overvloedig in helder inzicht en [...]

Filippenzen 01:19 Paulus was toch behouden door het geloof in Christus?

Betreft: Fp 1: 19 Vraag: Paulus was toch behouden door het geloof in Christus? Hij [...]

Filippenzen 01:19 Zal mij tot behoudenis strekken

Betreft: Fp 1: 19 Vraag: Wat bedoeld de apostel met: ‘zal mij tot behoudenis strekken’? [...]

Filippenzen 01:27 Eindtijd: opmars van duistere machten

Schriftplaats: Fp 1:27, 28 Over de titel: wordt het een horrorverhaal? Er komen inderdaad helse [...]

Filippenzen 02:04 Wel of helemaal niet zien op ons eigen belang?

Betreft: Fp 2: 4a / 1Ko 10: 24 Vraag: Mogen we nu wel of helemaal [...]

Filippenzen 02:09 Alle mensen behouden?

Betreft: Fp 2: 9-11 Vraag: Volgt uit deze verzen dat alle mensen behouden worden? Er [...]

Filippenzen 02:10 Waarom wordt hier de naam Jezus gebruikt?

Betreft: Fp 2: 10 Vraag: Waarom wordt hier de naam Jezus gebruikt? Antwoord: Bij de [...]

Filippenzen 02:10 Zij die onder de aarde zijn

Betreft: Fp 2: 10; Op 5: 13 Vraag: a) Is het wel juist, dat ‘zij [...]

Filippenzen 02:12 Houd vol – ook al is het met vrezen en beven?

Betreft: Fp 2: 12 Vraag: Ik kan mijn leven en mijn werk niet goed meer [...]

Filippenzen 02:30 Het dienstbetoon van de Fillipenzen

Betreft: Fp 2: 30 Vraag: De Filippenzen hebben niet zelf hun gave naar Paulus gebracht. [...]

Filippenzen 03:01 Voor u is het veilig

Betreft: Fp 3: 1 Vraag: a. Waarop slaat de uitdrukking ‘hetzelfde’?b. Wat bedoelt Paulus met [...]

Filippenzen 03:05 Een Hebreeër uit de Hebreeën?

Betreft: Fp 3: 5 Vraag: Hoe kan Paulus zeggen een Hebreeër uit de Hebreeën te [...]

Filippenzen 03:11 Opstanding uit de doden

Betreft: Fp 3: 11 Vraag: Komen alleen de ontslapenen tot de ‘opstanding uit de doden’? [...]

Filippenzen 04:01 Wat betekent ‘u bent onze erekroon’?

Betreft: Fp 4: 1; 1 Th 2: 19 Vraag: Wat betekent precies ‘u bent onze [...]

Filippenzen 04:05 De Heer is nabij

Betreft: Fp 4: 5 Vraag: Kun je zeggen, dat de Heer dichtbij is, dat Hij [...]

Filippenzen 04:06 De duivel bezit je niet meer?

Betreft: Fp 4: 6, 7 Vraag: Betekenen deze verzen, dat de duivel je niet meer [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies