Algemene uitleg van deze rubriek

Anekdotes zijn korte, humoristische weergaven van gebeurtenissen, die voor ontspanning, of ‘entertainment’ zoals dat tegenwoordig [...]

Alva en de hemel

Henry de Vierde van Engeland ontmoette op de een of andere manier Alva , de [...]

Blijf ‘oefenen’

Als ik niet oefen. Von Bulow was een uitstekend pianist. Hij moet eens gezegd hebben: [...]

De toespraak van een chinese prediker

Een chinese predeiker sprak eens voor een groot aantal werkers over wat ze nodig hadden [...]

Dienst op zichzelf is een beloning

Te mogen dienen is een beloning. De waarheid van de uitdrukking die boven dit artikeltje [...]

Ds Zelle – een bijzondere figuur

Ds. Zelle een aparteling. In Leeuwarden heeft een dominee Zelle gewoond die familie was van [...]

Een anekdote van aartsbisschop Crammer

Aartsbisschop Crammer werd geboren op 2 juli 1489 in Nottinghamshire in Engeland. Hij is van [...]

Een bemanning met dode mensen

De bekende baptistenpredikant Spurgeon vroeg eens aan zijn gehoor of ze het verhaal kenden van [...]

Een goede advies

Als u D.L. Moody niet kent, doet u er goed aan eens een encyclopedie over [...]

Een leven zonder vlekken

Er bestaat een anekdote over een Arabische prinses die van haar leermeester een ivoren kistje [...]

Een spinnenweb als een muur

Het verhaal is oud, maar bij de jongere generatie waarschijnlijk onbekend. Het betreft een zekere [...]

Een wijze rechter

Een handelaar vertrouwde aan een Turkse kameeldrijver een aantal balen zijde toe om die van [...]

Een zacht antwoord op vinnige vragen

Een zendeling op Jamaica vroeg eens aan een jongetje wat de betekenis was van Mt [...]

Forellen vissen als voorbeeld voor mensen vissen

Iemand liep langs een bergbeek waar diverse mannen op forellen aan het vissen waren. De [...]

Genade om te sterven

Aan D.L. Moody, de bekende evangelist, werd eens gevraagd of hij genade had om de [...]

George Müller en zijn gebedspunten

George Müller staat bekend als een man van het gebed. Hij heeft zijn weeshuizen gesticht [...]

Gutenberg en de boekdrukkunst

De macht van de pers. Toen Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst, bezig was een [...]

Hang de ruif niet te hoog – over de beperkingen van taal

Dr Moffat trok als zendeling tot in het hart van Afrika. Hij kwam bij inboorlingen [...]

Je hoeft de hele Bijbel niet in eens te kennen

Een jongen die op tekenles was, probeerde een bepaald iets na te tekenen, maar hij [...]

Kapitein Cook en het graan

Kapitein Cook op de eilanden in de Zuidzee. Toen kapitein Cook de eilanden in de [...]

Keizerin Helena en het kruis

Een fabel kan soms naar een belangrijke waarheid heenwijzen. Dat geldt ook van het oude [...]

Levende brieven

Een zekere Lycurgus, wetgever in Sparta, wilde niet dat zijn wetten officieel werden opgeschreven en [...]

Mark Twain – geen twee vrouwen

Er is een leuke anekdote van Mark Twain bekend. Deze luidt als volgt: Een Mormoon [...]

Meer dan een diamant

Koningin Victoria van Engeland nodigde een bekende pianist uit Wenen uit om voor haar en [...]

Michel Angelo en het kruis

Van de bekende schilder Michel Angelo wordt verteld dat hij zich, voordat hij de kruisiging [...]

Michel Angelo en kleinigheden

Van Michel Angelo wordt verteld dat hij eens in zijn atelier aan een vriend een [...]

Napoleon als schildwacht

Van Napoleon zijn natuurlijk diverse anekdotes bekend. Laatst las ik er een die ik wil [...]

Op tijd in de kerk

Aan een vrouw die altijd op tijd in de kerk was, werd gevraagd hoe ze [...]

Peter de Grote en de Russische komiek

In de tijd van tsaar Peter de Grote was Balakireff een bekende komiek in Rusland. [...]

Spurgeon en het casino

Op het bankje bij het casino. Hier volgt een anekdote over Spurgeon die een goede [...]

Spurgeon en het gebed

Het effect van gebed. Aan Spurgeon werd eens gevraagd of hij zijn gedachten ook veranderd [...]

Spurgeon en lied 1 uit Sankey

Anekdotes van en over Spurgeon zijn in allerlei publikaties te vinden. Of dat met de [...]

Spurgeons en het gevoel voor humor

Niet iedereen kon het waarderen dat Spurgeon in zijn toespraken en in gesprekken kwistig strooide [...]

Spurgeons geheim

Het geheim van Spurgeons zegen op zijn prediking. De volgende anekdote is in het verleden [...]

Spurgeons toespraak in St. Pauls Cathedral

In de inleiding noemde ik Spurgeon Van hem wil ik een paar anekdotes vertellen De [...]

Spurgeons watervrees

Spurgeon was niet zo gauw op zijn mondje gevallen. Een weerwoord had hij direct klaar. [...]

Stille volharding

Een meisje in Engeland ondervond thuis veel tegenstand omdat ze beleed een christen te zijn. [...]

Vertrouw op God en doe je plicht

Haverlock was indertijd een generaal die dienst deed in India, toen nog Brits Indië geheten. [...]

Vertrouwen moet je niet beschamen

In mijn Engelse ‘bronboekje ’voor artikeltjes, trof ik een verhaal aan over een zekere Sir [...]

Wat je met een jongen niet doen moet

Soms worden jongens bekritiseerd omdat ze niet voldoen aan wat wij passend vinden. Ik bedoel [...]

When the saints go marching in

Er gaat het verhaal van een Franse grenadier die bekend stond om zijn moed maar [...]

Wie kan die schuld betalen?

Er is een oude illustratie die duidelijk maakt hoe een zondaar afkomt van de schuld [...]

Zelfopoffering wint het van veel (s)preken

Toen de Moravische zendelingen naar Groenland gingen, lukte het hen niet om tijdens het eerste [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies