172 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:01-10

Mattheüs 27:1Ik heb gezondigd(Mattheüs 27:1-10) Zondigen… Kom nou! Wat een ouderwets word!: gezondigd. Kunt u [...]

159 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 25:31-46

Als de Zoon des mensen komen zal … Zoon des mensen? Wat is dat nu [...]

086 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13:01-08

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 13 : 1 – 8) Vier soorten grond De Heer spreekt [...]

074 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:12-15

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 11 : 12 – 15) Met geweld…. ? Wilt u een [...]

000b Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 00.00

Waarom vier evangeliën? De Bijbel is niet een enkel boek maar een verzameling van verschillende [...]

000c Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 00.00

MattheüsHet karakter van het Mattheüsevangelie nader bekeken We hebben aangegeven dat Mattheüs de Heer schilderde [...]

000d Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 00.00

Wat is de bedoeling van de in Matth 1 en Lukas 3 gegeven geslachtsregisters? Door [...]

001 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:01

Mattheüs 1:1‘t Is maar een geslachtsregister ‘Die namen slaan we maar over, vrouw’, zegt vader [...]

002 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:02-17

Mattheüs 1:2‘t Is maar een geslachtsregister (2) Er staan verschillende geslachtsregisters in de bijbel, en [...]

003 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:01-17

Mattheüs 1:1‘t Is maar een geslachtsregister (3) Als u de moeite neemt deze geslachtslijst nauwkeurig [...]

004 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:02-17

Mattheüs 1:1‘t Is maar een geslachtsregister Mt 01:01-17 (4) Wat zo’n ‘saaie opsomming van namen’ [...]

005 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:18-20

Mattheüs 1:18God geopenbaard in het vlees Het Matheüsevangelie is in het bijzonder bedoeld om de [...]

006 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:18-20

Mattheüs 1:18God geopenbaard in het vlees (2) Het moet voor Jozef wel het moeilijkst zijn [...]

007 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:21-25

Mattheüs 1:21De naam Jezus In een van de toneelstukken van Shakespeare komt de uitspraak voor: [...]

008 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 02:01-12

Mattheüs 2:1De wijzen uit het Oosten N.B. Het oorspronkelijke artikel kon ik niet achterhalen, vandaar [...]

009 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 02:13-18

Mattheüs 2:13Herodes, de kindermoordenaar (Matth 2:13-18) Er zijn in de geschiedenis weinig mensen aan te [...]

010 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 02:19-23

Mattheüs 2:19Jezus, de Nazoreeër Nadat Herodes gestorven is krijgt Jozef bevel om uit Egypte terug [...]

011 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:01-04 (a)

Mattheüs 3:1Een prediking in de woestijn Mt 03:01-04 Voordat de Heer Jezus zijn dienst in [...]

012 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:01-04 (b)

Mattheüs 3:1Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen Mt 03:01-04 De Joden verwachtten een herstel [...]

013 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03: 05-06

Mattheüs 3:5 Uit Jeruzalem en Judea kwamen de mensen naar Johannes toe. Ze luisterden naar [...]

014 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03: 07-08

Mattheüs 3:7Adderengebroed Mt 03-07,08 Johannes is niet een man van ‘zoete broodjes bakken’. Behalve oprechte [...]

015 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:09

Mattheüs 3:9Abraham tot Vader Mt 03:09 De Joden konden er op bogen kinderen van Abraham [...]

016 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:10-12

Mattheüs 3:10Hij die na mij komt is sterker dan ikMt o3:10-12 N.B. Ook dit artikel [...]

017 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 03:13-17

Mattheüs 3:13Waarom werd Jezus gedoopt? Mt 03:13-17 ‘t Is maar een vreemde zaak met die [...]

018 Flitsen uit het Mattheusevangelie Mt 04:01–11 (a)

De verzoeking in de woestijn Mt 04:01-11. Evenals bij de doop van de Heer dringt [...]

019 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:01–11 (b)

Mattheüs 4:1Waarom drie verzoekingen? Er valt uit dit verslag van de verzoeking in de woestijn [...]

020 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:12

Mattheüs 4:12Johannes overgeleverd Als je een heraut afwijst (iemand die de komst van een ander [...]

021 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:12-17

Mattheüs 4:13Van Nazareth naar Kapernaüm N.B. het oude ex. ontbrak… aangevuld in 2007 De Heer [...]

022 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:18-20

Mattheüs 4:18Kom achter mij Jezus Christus heeft Judea verlaten en is op het zendingsterrein Galilea [...]

023 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:21-22

Mattheüs 4:21Achterlaten! Simon en Andreas hebben hun netten verlaten en volgen de Heer. Maar er [...]

024 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 04:23-25

Het evangelie van het koninkrijk Na Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen te hebben om [...]

025 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05-07

Flitsen uit het Mattheüsevangelie 25De bergrede (Mattheüs 5-7) Jezus op de berg De Heer is [...]

026 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:01-03

Mattheüs 5:1Zalig de armen van geest De bergrede begint met de zaligsprekingen. De eerste daarvan [...]

027 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:05

Zalig de zachtmoedigen De derde zaligspreking luidt: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde [...]

028 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:06

Zalig die hongeren en dorsten naar… De vierde zaligspreking heeft betrekking op hen die honger [...]

029 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:07-08

Mattheüs 5:7Zalig de barmhartigen “Zie je wel”, zal iemand zeggen, “als je maar goed bent [...]

030 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:09

Zalig de vredestichters Wij denken bij vredestichters waarschijnlijk aan onderhandelaars, die in een kritieke situatie [...]

031 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:10-12

Mattheüs 5:1Zalig de vervolgden De laatste twee zaligsprekingen vormen één geheel. De vervolgden, de gesmaden, [...]

032 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:13

Flitsen uit het MattheüsevangelieGij zijt het zout der aarde (Matth. 5 : 13) Na de [...]

033 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:14-16

Flitsen uit het MattheüsevangelieGij zijt het zout der aarde (Matth. 5 : 13) Na de [...]

034 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:17-20

Flitsen uit 4t Mattheüsevangeiie –Mattheüs 5 : 17 – 20 Niet gekomen om te ontbinden [...]

035 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:20-26

Mattheüs 5:20Gij zult het koninkrijk der hemelen geenszins binnengaan ( Mt 5 : 20) Vromer [...]

036 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:27-32

Mattheüs 5:27“Maar Ik zeg u….” Het volgende gebod waaraan Jezus van Nazareth een uitbreiding geeft, [...]

037 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:31, 32

Flitsen uit het MattheüsevangelieOverspel (Mattheüs 5 : 31 – 32) Een beschamend voorschrift Toen Israël [...]

038 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:33-37

Zweren van een valse eed Door Mozes had God aan Israël geboden om niet bij [...]

039 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:38-42

Mattheüs 5:38Weerstaat de boze niet Tot zeker driemaal toe lezen we in de wet, dat [...]

040 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:43-48

Mattheüs 5:43De naaste liefhebben… Het volgende woord van de Heer Jezus schildert wel heel duidelijk [...]

041 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:01-08

Mattheüs 6:1Schijnheilige vroomheid Openschaalcollecte In de dagen van de Heer Jezus namen de Farizeeën onder [...]

042 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:09-15

Mattheüs 6:9Het ‘Onze Vader” Formuliergebed? Om zijn discipelen te leren hoe ze bidden moesten, heeft [...]

043 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:16-18

Mattheüs 6:16Het vasten Hongerstaking? De Here Jezus geeft zijn discipelen nog een derde aanwijzing om [...]

044 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:19-21

Mattheüs 6:19Waar is uw schat? De Here Jezus houdt zijn discipelen eerst voor:‘Verzamel u geen [...]

045 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:22, 23

Mattheüs 6:25Als uw oog zuiver is Op de vermaning om geen schatten op aarde maar [...]

046 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 06:25-34

Mattheüs 6:25Wees niet bezorgd Ieder die nog zonder God en zonder Christus in deze wereld [...]

047 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:01-05

Mattheüs 7:1Oordeelt niet ‘Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt’. Dit is een van de [...]

048 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:06-11

Flitsen uit het MattheüsevangelieMattheüs 7 : 6 – 11 Geef het heilige niet aan de [...]

049 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:12

Mattheüs 7:12Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. [...]

050 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:13-14

Mattheüs 7:13De enge poort We komen nu aan een van de meest bekende teksten uit [...]

051 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:15-20

Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:15-20Mattheüs 7 : 15 – 20 Wacht u voor de [...]

052 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:21-23

Mattheüs 7:21Niet een ieder die zegt: ‘Here, Here!’ “Schijn bedriegt” zegt een spreekwoord, en we [...]

053 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 07:24-29

Flitsen uit het Mattheüsevangelie 53Mattheüs 7 : 24 – 29 Tweeërlei fundament De Here Jezus [...]

054 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 08:01-04

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 8 : 1 – 4) Melaats-Onrein Nadat Jezus Christus de bergrede [...]

055 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 08:05-13

Mattheüs 8:5Ik ben niet waard De tocht van Christus brengt Hem nu naar Kapernaüm. Opnieuw [...]

056 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 08:14-17

Mattheüs 8:14 De evangelist Mattheüs verhaalt nu het derde wonder dat de Heer verrichtte, nadat [...]

057 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 08:18-22

Mattheüs 8:18Ik zal U volgen Op zijn reis is Christus nu gekomen aan de oever [...]

058 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 08:23-34

Mattheüs 8:23Geen rustige reis De gebeurtenissen die in Mattheüs 8 verteld worden, staan in nauw [...]

059 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 09:01-13

Mattheüs 9:1Uw zonden zijn vergeven Jezus Christus heeft door wonderen en tekenen laten zien dat [...]

059x Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 09:09-13

Hij stond op en volgde Hem Het is eigenlijk een merkwaardig verhaal uit de Bijbel [...]

060 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 09:14-26

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 9 : 14 – 26) Vasten… De Here Jezus krijgt niet [...]

061 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 09:27-31

(Mattheüs 9 : 27 – 31)Blind Blind zijn is iets ergs. Denk je in nooit [...]

062 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 09:32-34

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 9 : 32 – 34) Nog nooit voorgekomen Er wordt een [...]

063 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 09:35-38

Flitsen ui het Mattheüsevangelie(Mattheüs 9 : 35 – 38) Aktiviteit We lezen dat Jezus alle [...]

064 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:01-15

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 10 : 1-15) Arbeiders in de oogst In dit gedeelte, dat [...]

065 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:01-15

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 10 : 1-15) De Heer wijst het werkterrein aan Vaak zegt [...]

066 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:11-16

Mattheüs 10:11Redding voor onwaardigen De twaalf discipelen moesten heengaan om het evangelie van het koninkrijk [...]

067 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:16-23

Mattheüs 10:16Schapen onder wolven Als de discipelen mochten menen een gemakkelijke taak te hebben, dan [...]

068 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:24-33

Mattheüs 10:24Vreest hen niet Het moet de discipelen niet verbazen dat de wereld hen zal [...]

069 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:34-42

Flitsen uit het Mattheüsevangelie 69(Mattheüs 10 : 34 – 42) Niet om vrede te brengen [...]

070 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:01-06

Flitsen uit het Mattheüsevangelie 70(Mattheüs 11 : 1 – 6) Twijfel Nadat de Heer de [...]

071 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:07-15

Mattheüs 11:7De kleinste in het koninkrijk der hemelen Nadat Jezus het voor Johannes opgenomen heeft [...]

072 Flitsen uit het Nattheüsevangelie Mt 11:07-15

Flitsen uit het Mattheüsevangeiie 72(Mattheüs 11 : 7 – 15) De kleinste in het koninkrijk [...]

073 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:12-15

Mattheüs 11:12Met geweld….? We leven in de eeuw van geweld. Met geweld wordt een oorlog [...]

075 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:16-24

Mattheüs 11:16Koud noch heet… Jezus Christus heeft Johannes de Doper verdedigd tegenover het volk. Nu [...]

076 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:25-27

Mattheüs 11:25Voor wijzen verborgen… Met een goede portie verstand kun je het in deze wereld [...]

077 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:28-30

Mattheüs 11:28Komen… God openbaart het heil niet aan wijzen en verstandigen, maar aan kinderen. Mensen [...]

078 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:01-08

Flitsen uit het Mattheüsevangelie 78(Mattheüs 12 : 1 – 8) Botsing Toen de Here Jezus [...]

079 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:09-15

Mattheüs 12:9 In de synagoge is een man met een verschrompelde hand. De Farizeeën staan [...]

080 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:16-21

Flitsen uit het Mattheüsevangeiie(Mattheüs 12 : 16 – 21) Israëls verwerping nabij De tegenstand van [...]

081 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:22-24

Mattheüs 12:22De crisis nadert Een bezetene wordt bij Jezus gebracht die tegelijk blind en stom [...]

082 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:25-32

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 12:25-32) De lastering van de Geest! De Heiland begint met aan [...]

083 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:33-37

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Mattheüs 12:33-37) Aan de vruchten… Heel wat gezegden en spreekwoorden in onze [...]

084 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:38-45

Flitsen uit het Mattheüsevangelie(Matheüs 12:38-45) Het teken van Jona Als iemands woorden je veroordelen en [...]

085 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 12:46-50

Flitsen uit het Mattheüsevangelie 85Mattheüs 12:46-50 Zijn moeder en zijn broers Het huis waar Jezus [...]

086a Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13 overzicht

De gelijkenissen in Mattheüs 13 Onder de vele voorzeggingen die Christus deed, nemen de zeven [...]

087 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13:24-49

Flitsen uit het MattheüsevangelieMattheüs 13:24-49 Dikwijls hoor je van buitenkerkelijken kritiek op de “christenen”. Vooral [...]

088 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13:31-33

Mattheüs 13:33De gelijkenis van het zuurdeeg Van de zeven gelijkenissen die in Mattheüs 13 staan [...]

089 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13:33

Mattheüs 13:34Verborgen zaken In de gelijkenissen van de Here Jezus deelt Hij ons dingen mee [...]

090 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13:34-36 en 44-50

Flitsen uit het MattheüsevangelieMattheüs 13:34-36 en 44-50 Verborgen zaken In de gelijkenissen van de Here [...]

091 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 13:51-58

Mattheüs 13:51Nieuwe en oude dingen Het aantal christenen dat nog echt weet wat er in [...]

092 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 14:01-13

Flitsen iut het Mattheüsevangelie(Mattheüs 14:1-13) Deze is Johannes Als Herodes van het optreden van Jezus [...]

116 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 14:14-21

Mattheüs 14:14Met ontferming bewogen De Heer Jezus krijgt niet veel gelegenheid om alleen te zijn. [...]

119 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 15:01-11

Geboden van mensen Niets is zo’n slechte reklame voor het Christelijk geloof als dode, kille [...]

120 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 15:12-20

Blinde leidslieden Het is een treurige zaak als de leidslieden van een volk blind zijn [...]

121 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 15:21-28

De Kananese vrouw Jezus Christus trekt op zijn reis door Galilea vlak langs de grens [...]

122 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 15:29-39

Christus, de Heiland De Israëlieten komen van alle kanten met hun zieken, verlamden, blinden enz. [...]

123 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 16:01-04

Een teken uit de hemel Nadat de Here Jezus een menigte van 4000 mannen en [...]

124 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 16:05-12

Mattheüs 16:5Wacht u voor zuurdeeg De Heer vaart met zijn discipelen over het meer. Dom [...]

125 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 16:13-20

Wat zeggen de mensen? Jezus Christus vraagt aan zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat [...]

126 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 16:21-28

Een spreekbuis van satan Petrus is de discipel die dat prachtige getuigenis van Jezus van [...]

128 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 17:09-13

Elia moet eerst komen Op de berg van de verheerlijking hebben de discipelen de heerlijkheid [...]

129 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 17:14-21

Ontferm u … De Here Jezus komt met drie van zijn volgelingen van een berg [...]

130 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 17:22-27

De Zoon des mensen zal overgeleverd worden Meer dan eens heeft de Here Jezus zijn [...]

131 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 18:01-06

Wie is de grootste? Hoogmoed Kinderen hoor je nog wel eens zeggen : “Ik ben [...]

132 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 18:07-14

Als uw hand u tot zonde verleidt. Wee de wereld Er zijn christenen die weinig [...]

133 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 18:15-20

Christelijke klikspanen? Laten we eerlijk wezen; de wereld is uit op schandaaltjes! Dit jaar heeft [...]

134 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 18:21-35

Vergeven hoe vaak? God is een God van vergeving! Geen enkele zondaar klopt tevergeefs bij [...]

135 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 19:01-12

Het huwelijk een instelling van God Is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te [...]

136 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 19:13-15

Kinderen zijn kandidaten voor de hemel Met kinderen houden wij soms maar matig rekening, ten [...]

137 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 19:16-26

Met geld ontsluit je vele deuren, maar de hemelpoort niet Wat moet ik doen? Een [...]

138 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 19:27-30

Terwille van Mijn naam Een rijke jongeman is bij Jezus gekomen met de vraag hoe [...]

139 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 20:01-16

Salarisnivellering of genadeloon Wettelijke regeling of goed vertrouwen? Jezus Christus heeft eens een verhaal verteld [...]

140 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 20:17-19

Bespotten… Geselen… Kruisigen… Opstaan… Op een landweg aan de oostzijde van de Jordaan, die van [...]

141 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 20:20-28

Een goed plaatsje in de hemel De moeder van Jacobus en Johannes, beide volgelingen van [...]

143 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 21:01-11

Een ezelpraatje Een ezelpraatje? Ja, maar niet een praatje van een ezel, of u zou [...]

144 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 21:12-17

De grote schoonmaak van de Kerk Elk kerkgebouw zal op zijn beurt wel eens een [...]

145 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 21:18-22

De vervloekte vijgeboom Een vreemde zaak Het is maar een vreemde zaak met die vijgeboom, [...]

146 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 21:23-32

Waar haalt Jezus zijn gezag vandaan? Het optreden van Jezus Christus is de Joodse leidslieden [...]

147 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 21:33-46

Tenslotte zond Hij zijn Zoon Ontrouwe pachters Door beelden uit het dagelijkse leven van zijn [...]

148 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 22:01-14

De man zonder bruiloftskleed Alles is klaar Het is met het heil, dat God aanbiedt [...]

149 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 22:15-22

Belasting betalen of niet? Eis aan Jezus Christus: een onpartijdig antwoord a.u.b. Tjonge, wat is [...]

150 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 22:23-33

Met de dood is het uit…? Moderne sadduceeën De naam farizeeër is bij velen, die [...]

151 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 22:34-40

Wat is het grote gebod van God? De ene deputatie na de andere is bij [...]

152 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 22:41-46

Wat denken jullie van de Christus? Toen Jezus Christus op aarde was hebben de Joden [...]

154 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 23:13-33

Wee u of welgelukzalig? Je vindt in de bijbel twee uitdrukkingen, die totaal tegengesteld zijn [...]

155 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 23:34-36

Mattheüs 23:34Het bloed van Abel Dit artikel heeft niet in ‘Genadeklanken’ gestaan. Ik voeg het [...]

156 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt.23:34-39

Mattheüs 23:34‘ …en gij hebt niet gewild’ Wat heeft God zich een moeite getroost met [...]

158 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 25:14-30

Over weinig trouw wezen?Mattheüs 25 : 14 – 30 Noemt u zich een christen? Mooi. [...]

160 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:01-02

Overgeleverd om … gekruisigd te wordenMattheüs 26 : 1 – 2 Jan en alleman spannen [...]

161 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:03-05

Alsjeblieft geen opschudding …Mattheüs 26 : 3 – 5 De leidslieden van het Joodse volk [...]

163 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:14-25

Mattheüs 26:14Ben ik het, Heer? Wat een gemene streek van die Judas!: ruim drie jaar [...]

164 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:26-30

Dit is Mijn lichaam(Mattheüs 26:26-30) Het Christendom kent twee belangrijke handelingen, namelijk de doop en [...]

165 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:31-35

Ik zal de herder slaan…(Mattheüs 26:31-35) Veronderstel, dat u gevraagd werd iets te vertellen over [...]

166 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:36-46

Als het mogelijk is Er zijn mensen die wel erkennen dat Jezus van Nazareth op [...]

167 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:47-56

Judas(Mattheüs 26:47-56) Er zijn heel wat bijbelse namen en bijbelse uitdrukkingen in onze taal opgenomen: [...]

168 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:57-58

Kijken hoe het afloopt..(Mattheüs 26:57, 58) Er zijn heel wat mensen die bij een brand, [...]

169 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:59-68

Een schijnproces(Mattheüs 26:59-68) Over Jezus van Nazareth zijn twee processen gevoerd, te weten een proces [...]

171 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:69-75

Eer de haan kraait(Mattheüs 26:69-75) Onder de discipelen van Jezus Christus was Petrus altijd haantje [...]

173 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:11-26

Kiezen moet u, of u wilt of niet(Mattheüs 27:11-26) Altijd weer komt ieder mens voor [...]

174 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:27-38

En leidden Hem heen om Hem te kruisigen(Mattheüs 27:27-38) Daar gaat de stoet. Een stel [...]

176 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:45-49

Waarom?… Daarom!(Mattheüs 27:45-49) Eén van de uitspraken die Jezus Christus gedaan heeft toen Hij aan [...]

177 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:50-54

De toegang is open(Mattheüs 27:50-54) Zie de mensen in drommen staan voor het stadion. Ze [...]

178 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:55-61

Hij was bij de rijken in zijn dood(Mattheüs 27:55-61) Veronderstel, dat er een boek gevonden [...]

179 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 27:62-66

Ben ik het, Heer?(Mattheüs 26:14-25) Wat een gemene streek van die Judas! Ruim drie jaar [...]

180 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 28:01-10

Hij is geboren, Hij is gestorven, Hij is opgestaan(Mattheüs 28:1-10) De kop van dit stukje [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies