Genesis 00:00 Vragenrubriek

Genesis In deze rubriek worden antwoorden op vragen vermeld. Het merendeel van deze vragen zijn [...]

Genesis 00:00 Het ontstaan van het boek

GenesisHet ontstaan van het boek Genesis Vraag: Hoe heeft Mozes dit boek kunnen schrijven?Zijn hem [...]

Genesis 01:00 Scheppen van de mens

Genesis 1Betreft: Het woord ‘scheppen’ en het begrip ‘mens’ Vraag: (a) In Gen. 2 wordt [...]

Genesis 01:01 Hoe heeft Mozes dit boek kunnen schrijven?

Genesis 1:1Betreft: Het ontstaan van het boek Genesis Vraag: Hoe heeft Mozes dit boek kunnen [...]

Genesis 01:01 Schepping

Genesis 1:1Betreft: Gen. 1: 1-8 Vraag: (1) Waarom staat er in vers 1 na het [...]

Genesis 01:01 Goed? Woest en ledig?

Genesis 1:1 Vraag: (1) Waarom staat er in vers 1 na het scheppen van hemel [...]

Genesis 01:01 Hoelang bestaat de aarde?

Genesis 1:1 Vraag: Hoelang bestaat de aarde? Antwoord: Wanneer we volgens Bijbelse gegevens de ouderdom [...]

Genesis 01:03 Licht op dag 1 en 4

Genesis 1:3 Vraag: Wat is verschil tussen het licht, dat God op de eerste scheppingsdag [...]

Genesis 01:03 Iets zien of denken

Genesis 1:3 Vraag: Hoe kan het, dat de schrijver of verteller wist, dat God iets [...]

Genesis 01:05 Licht

Genesis 1:5 Vraag: Het licht van de eerste scheppingsdag noemt God dag, het grootste licht [...]

Genesis 01:06 Scheiding

Genesis 1:6 Vraag: Wat wordt bedoeld met de scheiding tussen wateren en wateren? Als het [...]

Genesis 01:11 Verschil voedselvoorschriften

Genesis 1:11 / Betreft Gen. 1:11, 29, 30 en 9:3 Vraag: Kunt u het verschil [...]

Genesis 01:22 Vruchtbaar

Genesis 1:22 Vraag: Waarom staat er van de vissen en de vogels wel dat ze [...]

Genesis 01:22 Gode zegende

Genesis 1:22 Vraag: Waarom wordt alleen in deze twee gevallen (Gen.1: 22 en 28), uitgezonderd [...]

Genesis 01:25 Scheppen en maken

Genesis 1:25 Vraag: (1) Waarom wordt er bij het formeren van de grote zeedieren (Gen [...]

Genesis 01:26 Beeld en gelijkenis

Genesis 1:26 Betreft: Gen. 1: 26 (vgl. ook Gen. 5: 1; 9: 6;Jak.3: 9). Vraag: [...]

Genesis 01:26 De mens aan God gelijk?

Genesis 1:26 Betreft: Gn. 1: 26 (vgl. ook Gn. 5: 1; 9: 6; Jak.3: 9). [...]

Genesis 01:26 Majesteitsmeervoud?

Genesis 1:26 Vraag: Wordt in Gen.1: 26 met ‘ons’ op God en de engelen gedoeld? [...]

Genesis 01:26 Ons

Genesis 1:26 Vraag: Waarom staat in de NBG-vertaling in ‘Laat Ons mensen maken’ het woord [...]

Genesis 01:26 Eerstgeborenen

Genesis 1:26 Vraag: Zijn Gen. 1: 26 en Ex. 13: 2b niet met elkaar in [...]

Genesis 01:27 Adam

Genesis 1:27 Vraag: Kun je van Adam voor de zondeval niet zeggen, dat hij zowel [...]

Genesis 01:27 Zeer goed

Genesis 1:27 Vraag: De uitdrukking ‘al wat God gemaakt had was zeer goed’ slaat toch [...]

Genesis 02:01 Al hun ‘heir’ of ‘Heer’

Vraag: Wat wordt in Genesis 2:1 bedoeld met al hun ‘heir’ of ‘heer’ Antwoord: Het [...]

Genesis 02:02 Waarom is de zondag nú de rustdag?

Betreft: Gen.2: 2 en 3 Vraag: Waarom is de zondag nú de rustdag?Vroeger was toch [...]

Genesis 02:04 HERE met allemaal hoofdletters

Betreft: Gen.2:4 Vraag: Waarom staat er de ene keer HERE met allemaal hoofdletters, en de [...]

Genesis 02:07 De adem des levens

Vraag: Wat moeten we precies verstaan onder ‘de adem des levens’? Antwoord: Bij ‘adem des [...]

Genesis 02:07 Wat betekent het woord ‘formeren’?

Vraag: (a) Kan God zo maar uit het stof van de aarde een mens doen [...]

Genesis 02:09 De boom van kennis van goed en kwaad en satan

Vraag: Kan de boom van kennis van goed en kwaad los gezien worden van satan [...]

Genesis 02:11 De loop van de rivieren

Betreft: Gn. 2: 11-14 Vraag: Hoe zit het met de loop van de rivieren. De [...]

Genesis 02:15 Wat houdt de taak die Adam kreeg in?

Vraag: Wat houdt de taak die Adam kreeg in? Antwoord: Adam kreeg in de hof [...]

Genesis 02:16 Waarom moest de mens dan nog verzocht worden?

Vraag: Als de aarde zo goed was, waarom moest de mens dan nog verzocht worden? [...]

Genesis 02:17 Adam en Eva zijn niet direct gestorven

Vraag: Adam en Eva zijn niet gestorven toen ze van de boom gegeten hebben, hoe [...]

Genesis 02:19 Wanneer zijn de dieren tot de mens gebracht?

Vraag: Wanneer zijn de dieren tot de mens gebracht? Wie is ‘de mens’? Waaruit blijkt [...]

Genesis 02:23 De vrouw een beeld van God?

Betreft: Gn.2: 23, 24 i.v.m. Ef.5: 30-32 Vraag: De vrouw is uit de man gevormd, [...]

Genesis 02:23 Is de vrouw dan het type van de man?

Betreft: Gn.2: 23 en Ef.5: 22-33 Vraag: De man is het voorbeeld of type van [...]

Genesis 02:25 Tweede scheppingsverhaal?

Betreft: Gn.2: 4-25 Vraag: (a) Wordt hier een tweede scheppingsverhaal weergegeven dat verschilt van dat [...]

Genesis 03:15 De slang, en het zaad van de vrouw

Vraag: Wat wordt in Gen. 3 : 15 met de slang, het zaad van de [...]

Genesis 03:01 De slang sprak?

Vraag: (a) Hier staat dat de slang sprak alsof dat de gewoonste zaak van de [...]

Genesis 03:01 Waarom benaderde de satan Eva en niet Adam?

Vraag: Waarom benaderde de satan Eva en niet Adam? Antwoord: Waarschijnlijk is dat omdat hij [...]

Genesis 03:01 Hoort de eigenschap ‘listig’ niet bij de zonde?

Vraag: Hoort de eigenschap ‘listig’ niet bij de zonde? Was de schepping dan toch niet [...]

Genesis 03:01 Waarom heeft God de slang geschapen?

Vraag: Waarom heeft God de slang geschapen? Hij wist toch dat die Eva zou verleiden? [...]

Genesis 03:02 Wie is de engel des Heren?

Vraag: Wie is de Engel des Heren? Wie waren de drie mannen bij Abraham. Wie [...]

Genesis 03:05 Woorden van satan leugenachtig?

Vraag: In wat voor opzicht zijn de woorden van satan leugenachtig? In vers 22 zegt [...]

Genesis 03:05 Verschil tussen goed en kwaad?

Vraag: Adam en Eva wisten toch al het verschil tussen goed en kwaad? Ze wisten [...]

Genesis 03:06 De begeerte van het vlees

Betreft: Gn.3: 6 in vergelijking met 1Jh.2: 16 Vraag: Wat hebben deze beide schriftplaatsen met [...]

Genesis 03:06 Het hoofdmotief bij Eva

Vraag: Was het hoofdmotief bij Eva de begeerlijkheid der ogen of het aan God gelijk [...]

Genesis 03:06 Kon satan Eva verstandig maken?

Vraag: Zou Eva verondersteld hebben dat satan haar verstandig kon maken? Antwoord: De slang zegt, [...]

Genesis 03:06 Verstand en ongehoorzaamheid

Vraag: Welk verband is er tussen verstand en ongehoorzaamheid? Antwoord: Daar is geen oorzakelijk verband [...]

Genesis 03:06 Kennis en macht

Vraag: Waarom wordt de kennis van goed en kwaad gekoppeld aan het in de macht [...]

Genesis 03:06 Begeerte om verstandig te maken

Betreft: Gen. 3: 6 / Kon.3: 9 Vraag: Waarom wordt de begeerte om verstandig te [...]

Genesis 03:07 Naakt-zijn

Vraag: a) Kan het naakt-zijn ook anders belicht worden? Spreekt het nieuwe testament daar ook [...]

Genesis 03:10 Heeft Adam beseft dat hij zondig van aard was geworden?

Vraag: Heeft Adam beseft, dat hij zondig van aard was geworden? Antwoord: Of Adam na [...]

Genesis 03:14 Een slang eet toch geen stof?

Vraag: Een slang eet toch geen stof, maar kikkers, kuikens, en dergelijke? Antwoord: We zullen [...]

Genesis 03:15 Het zaad van de vrouw?

Vraag: Wat wordt hier met de slang, het zaad van de vrouw, enz. bedoeld? Hoe [...]

Genesis 03:16 In wat voor opzicht is dit vers een drievoudige vloek?

Vraag: In wat voor opzicht is dit vers een drievoudige vloek? Antwoord: In dit vers [...]

Genesis 03:16 Pas na de zondeval kinderen?

Vraag: U zegt dat Adam pas na de zondeval kinderen verwekte, maar wat doet u [...]

Genesis 03:21 Heenwijzing naar het sterven van Christus

Vraag: Kunt u verduidelijken, dat we hier een tweede heenwijzing naar het lijden en sterven [...]

Genesis 03:22 Zodat hij in eeuwigheid zou leven?

Vraag: a. Wat wordt bedoeld met de woorden ‘zodat hij in eeuwigheid zou leven’b. Waarom [...]

Genesis 03:24 Is dit geschiedbeschrijving?

Vraag: Is dit geschiedbeschrijving of kunnen we iets met deze tekst doen of mogelijk begrijpen? [...]

Genesis 03:24 Waar is de hof van Eden gebleven?

Vraag: a. Hoe moeten we het zien dat Adam en Eva uit het paradijs gezet [...]

Genesis 03:25 Wie zijn Ons?

Vraag: De mens is gelijk geworden aan één van ons (vertaling het Boek). Wie zijn [...]

Genesis 04:04 Of iemand in geloof handelt

Vraag: Hoe kun je weten of iemand in geloof gehandeld heeft? Blijkt dat alleen achteraf [...]

Genesis 04:04 Hoe heeft Abel geleerd een bloedig offer te brengen?

Vraag: Hoe heeft Abel geleerd een bloedig offer te brengen? Waarom was het offer van [...]

Genesis 04:04 Wat is de les van Genesis vier?

Vraag: Wat is de les van Gn 4? Antwoord: De zondeval is niet slechts een [...]

Genesis 04:05 Waarom sloeg God geen acht op het offer van Abel?

Vraag: (a) Waarom sloeg God geen acht op het offer van Abel.(b) Hoe gaf God [...]

Genesis 04:07 Wat betekent ‘En gij zult over hem heersen’?

Vraag: Wat betekent ‘en gij zult over hem heersen’? Antwoord: Andere vertalingen hebben ‘gij moet [...]

Genesis 04:09 Had Kaïn er besef van dat hij zondigde?

Vraag: Had Kaïn er besef van dat hij zondigde? Antwoord: Na of door de zondeval [...]

Genesis 04:15 Voor wiens wraak moest Kaïn bevreesd zijn?

Vraag: Voor wiens wraak moest Kaïn bevreesd zijn?Hij was toch alleen van de beide broers [...]

Genesis 04:17 Van wie is Henoch een zoon?

Betreft: Gn.4: 17 en 5: 18 Vraag: Van wie is Henoch een zoon, van Kaïn [...]

Genesis 04:17 Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?

Vraag: (a) Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?(b) Adam en Eva hadden toch maar [...]

Genesis 04:23 Heeft Lamech iemand gedood?

Vraag: Betekent dit vers dat Lamech net als Kaïn iemand gedood heeft? Antwoord: Uit de [...]

Genesis 05 Mensen voor de zondvloed zo oud?

Vraag: Hoe is het te verklaren dat de mensen voor de zondvloed zo oud werden? [...]

Genesis 05 Kuis

Vraag: Adam was 130 jaar oud toen hij Seth verwekte, Seth verwekte Enos toen hij [...]

Genesis 06:03 Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven?

Vraag: (a) Wat betekent de uitdrukking ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven’?(b) [...]

Genesis 06:01-04 Wie zijn de zonen Gods?

Vraag: Wie zijn de Zonen Gods waarover in Gn.6: 1-4 gesproken wordt? Antwoord: Er worden [...]

Genesis 06:05 Wij bedenken toch ook nog wel goede dingen?

Genesis 6:5Betreft: Gn. 6: 5; 8: 21 Vraag: Wij bedenken toch ook nog wel goede [...]

Genesis 06:05 Hoe kan God nu van iets berouw hebben?

Betreft: Gn.6: 5, 6 Vraag: Hoe kan God nu van iets berouw hebben, Hij is [...]

Genesis 06:07 Waarom werden de vissen in de zondvloed gespaard?

Betreft: Gn.6: 7 Vraag: Waarom werden de vissen in de zondvloed gespaard? Antwoord: Hoewel het [...]

Genesis 06:09 Gerechtvaardigd

Betreft: Gn.6: 9 / Pr 7: 20 Vraag: Deze teksten lijken met elkaar in strijd [...]

Genesis 08:21 Alleen maar boze dingen?

Betreft: Gn. 8: 21 Vraag: Geldt de uitspraak dat het hart van de mensen alleen [...]

Genesis 08:22 Voortaan

Betreft: Gen.8: 22 Vraag: Waarop slaat het ‘voortaan’ in Gn.8: 22? Ziet dat op het [...]

Genesis 09:03 Roeren

Betreft: Gn. 9: 3 Vraag: ‘Alles wat zich roert, wat leeft zal u tot spijze [...]

Genesis 09:03 Vlees

Betreft: Gn.9: 3 Vraag: Waarom wordt de toestemming om vlees te eten niet direkt na [...]

Genesis 09:03 Bloedtransfusie

Betreft: Gn. 9: 3,4 Vraag: Wat betekent het, dat men vlees met zijn ziel, zijn [...]

Genesis 09:04 Bloed de ziel van het vlees

Betreft: Gn.9: 4 Vraag: Wat betekent het, dat het bloed de ziel van het vlees [...]

Genesis 09:05 Dieren hebben toch geen besef van goed en kwaad?

Betreft: Gn.9: 5 Vraag: Wat betekent het dat God het bloed ook van het gedierte [...]

Genesis 09:06 Doodstraf

Betreft: Gn.9: 6 Vraag: Onder de wet was er genade (zie 2 Sm.12: 5, 13). [...]

Genesis 09:06 Geen godvrezende mensen

Betreft: Gn. 6: 9 Vraag: Alleen Noach vond genade in de ogen des Heren. Waren [...]

Genesis 09:24 Cham en Jafeth?

Betreft: Gn. 5: 32; 6: 10; 7: 13; 9: 18; 10: 1; 1 Kr. 1: [...]

Genesis 09:25 Waarom wordt de zoon van Cham vervloekt?

Betreft: Gn.9: 25 Vraag: Waarom wordt Kanaän de zoon van Cham vervloekt, terwijl het toch [...]

Genesis 10:14 Wie zijn de Filistijnen?

Betreft: Gen.10: 14 Vraag: Wie zijn de Filistijnen? Zijn het de tegenwoordige Egyptenaars of bestaan [...]

Genesis 11:06 Geldt dat ook voor onze tijd

Betreft : Gn 11:6 Vraag: Geldt deze uitspraak ook voor onze tijd? Antwoord: Gn 11:6 [...]

Genesis 12:01 Ga uit uw land?

Betreft: Gn. 12: 1; 24: 4 Vraag: Welk land of welke stad wordtbedoeld met het [...]

Genesis 12:03 Ik zal zegenen, die u zegenen

Betreft: Gn. 12: 3 Vraag: Geldt de uitspraak: ‘Ik zal zegenen, die u zegenen’ ook [...]

Genesis 12:03 Die u zegenen

Betreft: Gn 12:3 mvd en enkelv. Vraag: In Genesis 12 : 3 staat ‘die u [...]

Genesis 14:01 Amrafel

Betreft: Gn. 14: 1 Vraag: De Goed Nieuws Bijbel heeft hier staan Amrafel, koning van [...]

Genesis 14:18 Salem

Betreft: Gn. 14: 18-20/ Hb7: 1-10 Vraag: Uit Hb 7 blijkt dat Salem vrede betekent. [...]

Genesis 14:20 Melchizedek aan Abraham tienden

Betreft: Gn. 14: 20/Hb 7: 4 Vraag: Uit Gn. 14: 20 zou je net zo [...]

Genesis 15:06 Abram rechtvaardig?

Betreft: Gn. 15: 6 Vraag: Omdat Abram God geloofde beschouwde God hem als rechtvaardig. Waarom, [...]

Genesis 15:10 Waarom staat er dat Abram het gevogelte niet deelde?

Betreft: Gn. 15: 10 Vraag: Waarom staat er dat Abram het gevogelte niet deelde Antwoord: [...]

Genesis 15:16 Waarom werden de volken in Kanaän vernietigd?

Betreft: Gen. 15: 16 Vraag: Waarom werden de volken in Kanaän vernietigd toen Israël daar [...]

Genesis 16 Bijvrouwen

Betreft: Gn.16 Vraag: Abraham, en velen met hem, hadden bijvrouwen. Heeft God dat oogluikend toegestaan? [...]

Genesis 17:12 Besnijden

Betreft: Gen. 17: 12,14 Vraag: Hoe moeten we dit voorschrift in deze tijd plaatsen?Toen werd [...]

Genesis 17:14 Besnijdenis nu niet meer

Betreft: Gen.17: 14 Vraag: Waarom bestaat het ritueel van de besnijdenis niet meer in onze [...]

Genesis 17:20 Twaalf-stammenrijk

Betreft: Gn 17: 20 Vraag: Wordt in dit vers het twaalf-stammehrijk aangekondigd? Slaat het getal [...]

Genesis 18 De derde persoon

Betreft: Gen.18 Vraag: Was de derde persoon in Gen.18 de Here God in mensengedaante? Antwoord: [...]

Genesis 18:27 Crematie

Betreft: Gn.18: 27 Vraag: Blijkens dit vers zegt Abraham, dat hij ‘stof en as’ is. [...]

Genesis 19:07 Vrouw (vrouwen) opgeofferd

Betreft: Gn.19: 7 en Ri.19: 24 Vraag: In beide gevallen waarop deze teksten slaan werd [...]

Genesis 19:08 Was Lot geen slechte vader?

Betreft: Gn. 19: 8 Vraag: Was Lot geen slechte vader, hij had onder deze druk [...]

Genesis 19:19 Wat voor onheil kon Lot nog achterhalen?

Betreft: Gn. 19: 19 Vraag: Wat voor onheil kon Lot nog achterhalen? Hij wordt toch [...]

Genesis 19:26 Waarom een zoutpilaar?

Betreft: Gn. 19: 26 Vraag: Waarom wordt de vrouw van Lot niet gewoon gedood, maar [...]

Genesis 19:26 Moeten we dit letterlijk nemen?

Betreft: Gn.19: 26 Vraag: Moeten we dit letterlijk nemen? Antwoord: Als we het niet letterlijk [...]

Genesis 19:30 Dochters van Lot

Betreft: Gn.19: 30-38 Vraag: Is dat wat de dochters van Lot deden niet tegen de [...]

Genesis 19:30 Zonder dat hij het merkte

Betreft: Gn 19: 30-38 Vraag: Van zoiets als hier vermeld wordt, moet je toch wat [...]

Genesis 19:36 Is het handelen van de dochters van Lot juist?

Betreft: Gn. 19: 36 Vraag: is het handelen van de dochters van Lot juist? Antwoord: [...]

Genesis 20 Waar staat dat Abimelech koning van Gerar was?

Betreft: Gn.20 Vraag: Waar staat dat Abimelech koning van Gerar was? Antwoord: Abimelech betekent: mijn [...]

Genesis 20:02 Waarom handelt Abraham zo?

Betreft: Gn. 20: 2 Vraag: Waarom handelt Abraham zo? Hij had toch opener moeten zijn [...]

Genesis 21:08 Feestvieren als een kind niet langer meer gezoogd wordt?

Betreft: Gn. 21: 8-13 Vraag: Is het nu nog gebruikelijk onder Joden om een feest [...]

Genesis 22:01 Mensoffer

Betreft: Gn. 22: 1 Vraag: Hoe kan God nu een mensoffer van Abraham vragen? Antwoord: [...]

Genesis 22:17 Talrijk als de sterren aan de hemel

Betreft: Gn. 22: 17 Vraag: Moeten we de uitspraak ‘talrijk als de sterren aan de [...]

Genesis 23:22 Waar is dit verhaal eigenlijk voor nodig?

Betreft: Gn. 32: 22-32 Vraag: Waar is dit verhaal eigenlijk voor nodig? Antwoord: Deze gebeurtenis [...]

Genesis 25:21 Moeten man en vrouw samen bidden?

Betreft: Gen.25: 21 Vraag: Staat er ook ergens concreet in de Bijbel dat man en [...]

Genesis 26:07 Heeft Abimelech geen leergeld betaald?

Betreft: Gn.26: 7 Vraag: Volgens Gn.20: 2 heeft Abimelech, de koning van Gerar, Sara bij [...]

Genesis 28:12 Eerst opklimmen, dan neerdalen

Betreft: Gn.28: 12 en Jh.1: 52 Vraag: Heeft het betekenis dat er eerst over opklimmen [...]

Genesis 30:37 Biologische verklaring

Betreft: Gn. 30: 37,38 Vraag: Hoe werkte dit? Antwoord: Het is de vraag of er [...]

Genesis 32:27 Heeft God Jakob tweemaal de naam Israël gegeven?

Betreft: Gn.32: 27, 28 en 35: 10 Vraag: Heeft God Jakob tweemaal de naam Israël [...]

Genesis 38:07 Waarom was het gedrag van Juda onrein?

Betreft: Gn. 38: 7-10 Vraag: Waarom was het gedrag van Juda onrein? David had toch [...]

Genesis 41:54 De hele wereld?

Betreft: Gn. 41: 54,56,57 Vraag: In deze verzen is sprake van ‘alle landen’, ‘de gehele [...]

Genesis 46:43 Schaapherders in Egypte

Betreft: Gn.46: 34 Vraag: Waarom werden buiten Gosen de schaapherders in Egypte veracht? Antwoord: Uit [...]

Genesis 49:10 Silo

Betreft: Gn.49: 10 Vraag: Kennelijk wordt met Silo gedoeld op de Heer Jezus. In een [...]

Genesis 49:10 Geen koning uit Juda?

Betreft: Gn.49: 10 Vraag: Hoe moeten we deze tekst verklaren, er is toch een tijd [...]

Genesis 49:11 Wijnstok

Betreft: Gn. 49: 11,12 Vraag: Wat betekenen deze verzen? Antwoord: In directe zin geven deze [...]

Genesis 50:25 Het omdragen van de doodkist van Jozef

Betreft: Gn. 50: 25b en 2Ko. 4: 10 Vraag: De vergelijking tussen het omdragen van [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies