Bibliografie

De school met wat voor bijbel? [1970]
De Gemeente, ontstaan, bestaan en voortbestaan [z.j.]
De school met de (wat voor) Bijbel (1972)
De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift [z.j.]
Kunnen gelovigen nog verloren gaan? [z.j.]
Jehovah’s-getuige, mag ik ook iets zeggen? (1976)
Het chiliasme gewogen en niet te licht bevonden (1976)
Het Israëlprobleem (1978)
Dopen, moet dat nu echt? (1978)
De Wet een leefregel van dankbaarheid? (1978)
De Bijbel én de Belijdenis (1979)
De Kerk onder de loep (met W.J. Ouweneel en A. Maljaars) (1979)
De komst van Christus en de opname van de Gemeente (met H.P. Medema) (1981)
Hand in hand (verliefdheid, verloving, huwelijk) (1985)
Babylon, beeld en beest (deel 1 over het boek Daniël) (1987)
Babylon, beeld en beest (deel 2 over het boek Daniël) (1987)
Een in de naam van Jezus (Henk P. Medema en Willem J. Ouweneel ) (1993)
Niet in Mekka, noch te Jeruzalem (1993)
Waarheid en Liefde (over 2 en 3 Johannes) (1994)
Terugzien en vooruitkijken (over het boek Haggaï) (1998)
Zacharia en de toekomst van Jeruzalem (2002)

De Toetsreeks (met J.Ph. Fijnvandraat):
deel 1. Verbondskinderen
deel 2. Vraag naar de oude paden
deel 3. Getuigen van Jehovah: uitverkorenen of misleiden?
deel 4. Het vrederijk moet nog komen
deel 5. Het probleem van de zonde
deel 6. Lichamelijke opstanding een hersenschim?
deel 7. Crematie: bijbels verantwoord?
deel 8. De vrouw in het ambt
deel 9. Bekering …noodzaak
deel 10. Zegeningsritueel en algemeen priesterschap
deel 11. God en het lijden
deel 12. Kinderen aan het avondmaal..ja én nee
deel 13. De wereld verbeteren?
deel 14. Vergeven en vergeten
deel 15. Velen geroepen, weinigen uitverkoren
deel 16. De Man die niet kón zondigen

De Ga-het-nareeks:
deel 1. Met welke gelovigen vieren wij het avondmaal?
deel 2. Erkenning van tucht in de gemeente
deel 3. Tot Hem uitgaan buiten de legerplaats / Zich onttrekken aan ongerechtigheid
deel 4. Afzondering, het dilemma van de broederbeweging
deel 5. Zwijgen in de gemeenten (met G.H. Kramer)