1 Johannes 01:05 Het lot van de ongelovigen

Betreft 1 Joh. 1:5 Vraag: Het wil er bij mij niet in, dat een God [...]

1 Johannes 01:07 Zonde en zonden?

Betreft: 1 Joh. 1:7 (2) Vraag: In de St.Vert en NBG-vert. staat in dit vers [...]

1 Johannes 01:07 Onze zondige natuur

Betreft: 1 Joh. 1:7 Vraag: Moet deze tekst niet luiden: het bloed van Jezus, Zijn [...]

1-Johannes 01:09 Aan wie onze zonden belijden?

Betreft: 1 Joh. 1:9 Vraag: Aan wie moeten we onze zonden belijden: aan de Vader [...]

1 Johannes 02:02 Betekent dat dan alle mensen gered zijn?

Betreft: 1 Joh. 2:2 (2) Vraag: (a) Is Jezus Christus voor alle mensen gestorven? Zo [...]

1 Johannes 02:02 Een verzoening en niet de verzoening?

Betreft: 1 Joh. 2:2; 4:10 Vraag: Waarom staat er een verzoening en niet de verzoening? [...]

1 Johannes 02:10 Zonden vergeven

Betreft: 1 Joh. 2:12 Vraag: a) U geeft aan, dat het een kenmerk van de [...]

1 Johannes 02:15 Valt alles in de wereld in deze drie categorieën?

Betreft: 1 Joh. 2:15-17 en 1 Joh. 2:25 Vraag: Ik haat het aardse leven niet. [...]

1-Johannes 02:16 Wereld is satan?

Betreft: 1 Joh. 2:16 (3) Vraag: Kan het woord wereld vervangen worden door satan? Antwoord: [...]

1 Johannes 02:16 Macht en bezit

Betreft: 1 Joh. 2:16 Vraag: Veroorzaken macht en bezit volgens deze tekst de hebzucht, de [...]

1 Johannes 02:16 Wat betekent ‘een hovaardig leven’?

Betreft: 1 Joh. 2:16 Vraag: Wat betekent ‘een hovaardig leven’? Antwoord: Het woord ‘hovaardig’ dat [...]

1 Johannes 02:25 Eeuwige leven bezitten of verwerven?

Betreft: 1 Joh. 2:25 Vraag: Hoe kun je het eeuwige leven bezitten (Joh. 5:24) terwijl [...]

1 Johannes 02:28 Kinderen van de Heer?

Betreft: 1 Joh. 2:28, 29 Vraag: Leren deze verzen ons dat we kinderen van de [...]

1 Johannes 03:02 Kan een Mens gelijk worden aan zijn Maker?

Betreft: 1 Joh. 3:2 Vraag: Een mens kan toch niet gelijk worden aan zijn Maker? [...]

1 Johannes 03:06 Maar ik zondig helaas nog wel

Betreft: 1 Joh. 3:6, 9; 5:18. Vraag: Volgens deze teksten zondig je niet meer als [...]

1 Johannes 03:15 Het bezit van het eeuwig leven

Betreft: 1 Joh. 3:15 Vraag: Graag een nadere verklaring over het tijdelijk aspect van het [...]

1 Johannes 03:15 Heeft dit met uitverkiezing te maken?

Betreft: 1 Joh. 3:15 (2) Vraag: Heeft dit vers met de uitverkiezing te maken? Is [...]

1 Johannes 04:17 Zoals Hij is, zijn wij nu al?

Betreft: 1 Joh. 4:17b Vraag: Wat betekent de uitspraak dat ‘zoals Hij is, wij nu [...]

1 Johannes 05:07 De Geest, het water en het bloed?

Betreft: 1 Joh. 5:7, 8 Vraag: Wat wordt bedoeld met: de Geest, het water en [...]

1 Johannes 05:13 Heeft zo iemand dan het eeuwige leven?

Betreft: 1 Joh. 5:13 Vraag: Als iemand gelooft in de Here Jezus, maara. hij went [...]

1 Johannes 05:16 Wat is zonde tot de dood?

Betreft: 1 Joh. 5:16, 17 Vraag: Wat is zonde tot de dood? Is dat wat [...]

1 Johannes 05:18 Een speelbal van satan

Betreft: 1 Joh. 5:18 Vraag: a) Er staat, dat de satan geen vat op de [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies