Exodus 02:16 Wat hield het priesterschap van Jethro of Rehuel in?

Betreft: Ex.2: 16 Vraag: Wat hield het priesterschap van Jethro of Rehuel in? Hij was [...]

Exodus 02:18 Mozes heeft toch maar een schoonvader gehad?

Betreft: Ex.2: 18; 3: 1; 4: 18 Vraag: Mozes heeft toch maar een schoonvader gehad?Waarom [...]

Exodus 04:10 Mozes een spraakgebrek

Betreft: Ex. 4: 10 Vraag: U concludeert uit Ex.4: 10 dat Mozes een spraakgebrek had, [...]

Exodus 04:16 Heeft Mozes de boeken gedicteerd?

Betreft: Ex.4: 16,17 Vraag: Mozes zal niet tot het volk spreken, maar Aäron: kan het [...]

Exodus 04:21 Het verharden van zijn hart

Betreft: Ex.4: 21 Vraag: Hoe kan Farao verantwoordelijk gesteld worden voor het verharden van zijn [...]

Exodus 04:24 Waarom wilde de Heer Mozes doden?

Betreft: Ex.4: 24-26 Vraag: Waarom wilde de Heer Mozes doden?Waarom ging dit over nadat Zippora [...]

Exodus 07:01 Welke vertaling van dit vers verdient de voorkeur?

Betreft: Ex.7: 1 Vraag: Welke vertaling van dit vers verdient de voorkeur: ‘Zie ik stel [...]

Exodus 07:12 Doet satan nu ook nog zulke wonderen?

Betreft: Ex. 7: 12 Vraag: Doet satan nu ook nog zulke wonderen als hier beschreven [...]

Exodus 09:06 Zijn deze verzen met elkaar in tegenspraak?

Betreft: Ex.9: 6 <> 9: 10,20 Vraag: Deze verzen zijn o.i. met elkaar in tegenspraak [...]

Exodus 11:01 Hoe sprak God tot Mozes? Is dit inspiratie?

Betreft: Ex.11: 1 Vraag: Hoe sprak God tot Mozes? Is dit inspiratie? Antwoord: Het spreken [...]

Exodus 12:13 Bloed aan de deurpost?

Betreft: Ex.12: 13 Vraag: (1)Vaak wordt gesteld, dat iedere Israëliet veilig was voor het oordeel [...]

Exodus 12:19 Uitgeroeid worden

Betreft: Ex.12: 19 Vraag: Betekent de uitdrukking ‘uitgeroeid worden’ dat zo iemand gedood werd? Of [...]

Exodus 13:01 Alleen jongens en geen meisjes?

Betreft: Ex.13: 1 Vraag: Waarop baseert u dat onder ‘eerstgeboren’ alleen jongens worden verstaan en [...]

Exodus 20:05 Kinderen straffen voor de zonden van de vaderen?

Betreft: Ex 20: 5 Vraag: Is het rechtvaardig kinderen te straffen voor de zonden van [...]

Exodus 20:16 Waarom doodt God mensen

Betreft: Ex. 20: 16 Vraag: In de tien geboden staat dat we niet mogen doden, [...]

Exodus 21:24 Over oog voor/om oog

Betreft: Ex. 21: 24; Mt 5: 38 Vraag: Waarom wordt in Ex. 21: 24 gesproken [...]

Exodus 22:29 Eerstgeborenen of graan- en wijnoogst?

Betreft: Ex. 22: 29 Vraag: De Statenvertaling heeft hier staan: ‘Uwe volheid en uw tranen [...]

Exodus 24:11 Kan niemand God zien?

Betreft: Ex.24: 11 Vraag: Enerzijds wordt er gezegd dat niemand God kan zien, anderzijds wordt [...]

Exodus 25:31 Wat is de betekenis van de kandelaar?

Betreft: Ex. 25: 31-40 Vraag: Wat is de betekenis van de kandelaar? Stelt hij de [...]

Exodus 28:30 Wat is nu precies de Urim en de Tummim?

Betreft: Ex.28: 30 en Dt.33: 8-11 Vraag: Wat is nu precies de Urim en de [...]

Exodus 32:14 Waarom kreeg God berouw?

Betreft: Ex. 32: 14 i.v.m. Rm. 9: 14,15 Vraag: Waarom kreeg God na de voorbede [...]

Exodus 32:32 Boek des levens

Betreft: Ex.32: 32 e.a. Vraag: (1) Zijn alle mensen, die ooit bestaan hebben en zullen [...]

Exodus 33:11 Voor heidenen of alleen voor een Israëliet?

Betreft: Ex 33: 11 Vraag: Geldt dit woord ook voor de heidenen of alleen voor [...]

Exodus 34:07 Maar wordt onze schuld het nageslacht wel toegerekend?

Betreft: Ex.34: 7 Vraag: Onze zonden worden ons vergeven, maar wordt onze schuld het nageslacht [...]

Exodus 35 Waar komt dan het goud vandaan?

Betreft: Ex. 35 i.v.m. 32 Vraag: De Israëlieten hadden hun gouden sieraden aan Aäron gegeven, [...]

Exodus 36:26 Heiligmaking

Betreft: Ez. 36: 26,27 Vraag: Is met vers 26 de bekering bedoeld? Zeggen deze twee [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies