Lukas 01:34 Niets bijzonders dat Maria zwanger zou worden

Betreft: Lk.1: 34 Vraag: Maria was met Jozef ondertrouwd, ze zou dus gauw trouwen. Dan [...]

Lukas 02:07 Is Jezus niet in een stal geboren?

Betreft: Lk.2: 7 Vraag: Is Jezus niet in een stal geboren? Volgens Pé de Bruin [...]

Lukas 03:21 Bad de Here Jezus tijdens zijn doop of daarna?

Betreft: Luk.3: 21 Vraag: Bad de Here Jezus tijdens zijn doop of daarna? Antwoord: Uit [...]

Luk 04:18 Wie zijn die armen, gevangenen, blinden en die verbrokenen?

Betreft : Luk 4:18 Vraag: Wie zijn die armen, gevangenen, blinden en die verbrokenen?Wat is [...]

Lukas 07:38 Is Jezus twee keer gezalfd?

Betreft: Lk. 7: 36-50 i.v.m. Mt 26: 6-13.; Mk.14: 3-9 en Jh.12: 1-8 Vraag: a) [...]

Lukas 08:28 Welke pijn verwachtte de bezetene?

Betreft: Lk. 8: 28 Vraag: Welke pijn verwachtte de bezetene? Antwoord: Bij de bezetene geeft [...]

Lukas 10:25 Wie is de naaste

Betreft: Lk 10: 25-37 Vraag: (a)Is het voorschrift ‘Heb uw naaste lief als uzelf nog [...]

Lukas 12:47 Verschillende mate beloning?

Betreft: Lk.12: 47,48 en Mt 11: 20-24 Vraag: Uit deze teksten blijkt, dat God de [...]

Lukas 13:01 Omkomen

Betreft: Lk 13: 1-5 Vraag: Betekent de uitspraak ‘zult gij allen evenzo omkomen’, dat de [...]

Lukas 13:01 Rampspoed

Betreft: Lk. 13: 1-5 Vraag: Moeten we uit dit vers opmaken dat degene die zich [...]

Lukas 13:10 Gaat hier ziekte en bezetenheid wel samen?

Betreft: Lk. 13: 10-17 Vraag: Gaat hier ziekte en bezetenheid wel samen? Is het niet [...]

Lukas 13:23 Waarom zal men niet binnen kunnen gaan?

Betreft: Lk. 13: 23,24 Vraag: Om wat voor strijd gaat het hier? Waarom zal men [...]

Lukas 14:26 Elke famillieband verbreken?

Betreft: Lk 14: 26 Vraag: Betekent dit dat je elke familieband zou moeten verbreken? Antwoord: [...]

Lukas 15:07 Wie zijn de rechtvaardigen

Betreft: Lk.15: 7 en Mt 18: 13 Vraag: Wie zijn de rechtvaardigen uit Lk.15: 7?Deze [...]

Lukas 15:07 Zijn er inderdaad mensen, die de bekering niet nodig hebben?

Betreft: Lk. 15: 7 i.v.m. Hd 17: 30,31 Vraag: Zijn er inderdaad mensen, die de [...]

Lukas 16:08 Rentmeester

Betreft: Lk. 16: 8b, 9 Vraag: Wilt u dit gedeelte verklaren Antwoord: vs. 8b De [...]

Lukas 16:19 Gelijkenis?

Betreft: Lk. 16: 19-31 Vraag: Het gaat hier toch om een gelijkenis?! Is het dan [...]

Lukas 16:20 Dezelfde Lazarus?

Betreft: Lk. 16: 20 en Jh. 11: 1 Vraag: Wordt in deze beide schriftplaatsen over [...]

Lukas 16:27 Rijke man een onderdaan van Satan

Betreft: Lk.16: 27-30 Vraag: De rijke man is toch een onderdaan van Satan, hoe kan [...]

Lukas 17:11 Wie waren de negen

Vraag: Verwierpen de negen Joden de Heer Jezus net als vele ongelovige Joden dat deden? [...]

Lukas 17:15 Wie van de tien meelaatse mannen

Betreft: Lukas 17: 15 Vraag: U vraagt wie van de tien melaatse mannen terugkwam, maar [...]

Lukas 17:28 Historisch feit

Betreft: Lk17: 28-32 Vraag: Wat bedoelt u met: op dezelfde wijze dekt de Heer met [...]

Lukas 19:05 Heden moet ik in uw huis vertoeven

Betreft: Lk. 19: 5b Vraag: De uitspraak ‘heden moet ik in uw huis vertoeven’ lazen [...]

Lukas 22:22 Judas kon er toch niets aan doen

Betreft: Lk.22: 22 Vraag: Judas kon er toch niets aan doen, dat hij de Heer [...]

Lukas 22:35 Zwaard

Betreft: Lk. 22: 35-38 i.v.m. 47-53 Vraag: (1) Hoe kan de Heer Jezus zijn discipelen [...]

Lukas 23:29 Waarom moet een meisje er blij om zijn?

Betreft: Lk. 23: 29 Vraag: Er staat ergens ‘wees blij dat u nog jonkvrouw bent, [...]

Lukas 23:43 Na zijn sterven naar het paradijs gegaan?

Betreft: Lk.23: 43; Jh. 19: 30 Vraag: Toen de Heiland zei: ‘Het is volbracht’ was [...]

Lukas 24:25 Om niet te geloven

Betreft: Lk. 24: 25 Vraag: In de Statenvertaling staat hier: ‘O, onverstandigen en tragen van [...]

Lukas 24:45 Als je verstand niet geopend wordt

Betreft: Lk. 24: 45 Vraag: Als je verstand niet geopend wordt, kun je dan de [...]

Lukas 04:18 Wie zijn die armen

Betreft : Luk 4:18 Vraag: Wie zijn die armen, gevangenen, blinden en die verbrokenen? Wat [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies