H.A.I. 24 Give me five minutes more

Give me five minutes more. (Geef me nog 5 minuten). Ongeveer een jaar geleden was [...]

H.A.I. 01 Inleiding

Anekdotes zijn korte, humoristische weergaven van gebeurtenissen, die voor ontspanning, of ‘entertainment’ zoals dat tegenwoordig [...]

H.A.I. 02 Wet en genade

‘We zijn niet onder de wet, maar onder de genade” (Rm 6:15) Ironside vertelt dat [...]

H.A.I. 03 De witte en de zwarte hond

Dan volgt nu de anekdote die onze broeder in Leeuwarden naar voren bracht. Ironside geeft [...]

H.A.I. 04 De Kanarie en de Kneu’s

Boven deze illustratie heeft Ironside de tekst vermeld: “Verkeerde omgang bederft goede zeden” (1 Ko [...]

H.A.I. 05 Hij deed zijn deel

Bij deze illustratie haalt Ironside Lk 19:10 aan: “Want de Zoon des mensen is gekomen [...]

H.A.I. 06 De bijbel als een spiegel

De apostel Jacobus zegt dat iemand die wel een hoorder is van het woord, maar [...]

H.A.I. 07 Lost in the church – verloren in de kerk

“Als ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan” 2 [...]

H.A.I. 08 Over het steunen van zendingswerk

Boven deze anekdote heeft Ironside de tekst geplaatst: “Het is niet opdat anderen verlichting hebben [...]

H.A.I. 09 Melk je koe zelf

Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk (van het woord) opdat u daardoor [...]

H.A.I. 10 Naar omstandigheden redelijk goed

‘Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen’ Fp 4:11 Als [...]

H.A.I. 11 Boven op de biertonnen

“Wat voor voordeel had je toen van de dingen waarvoor je je nu schaamt? Want [...]

H.A.I. 12 De brillenglazen van de Heer

Wij zijn een schouwspel geworden … voor engelen en voor mensen (1 Ko 4:9) Om [...]

H.A.I. 13 Het lam met zes poten

“Waarmee hij ons begenadigd (aangenaam gemaakt) heeft in de Geliefde“ (Ef 1:6) Bij het lezen [...]

H.A.I. 14 Staan waar het vuur geweest is

“Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven “ Gl 2:20 Ironside vertelt [...]

H.A.I. 15 De nieuwe mens – een vreemd geval

“Ieder, die uit God geboren is, doet de zonde niet (praktiseert ze niet), omdat Diens [...]

H.A.I. 16 Vul die mand met water

“Haar reinigend door de wassing met water door het woord” (Ef 5:25) Ironside vertelt een [...]

H.A.I. 17 In de rotskloof

“Roep mij aan in de dag van de benauwdheid: Ik zal u uitredden” (Ps 50:15 [...]

H.A.I. 18 Een vlinder en gebed

“Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?’ Jr 32:27 Ironside vertelt het volgende verhaal dat [...]

H.A.I. 19 De oorzaak van het treinongeluk

“Want het bloed bewerkt verzoening” (Lu 17:11) “Een paar jaar geleden,” zo vertelt Ironside “ [...]

H.A.I. 20 Een goede zondaar

“Er is geen onderscheid: want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid [...]

H.A.I. 21 Niet alleen noodzakelijk, maar ook voldoende

“Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, [...]

H.A.I. 22 Geen olie in de lamp

“De dwazen namen hun lampen en namen geen olie mee” (Mt 25:3) Ironside vertelt heel [...]

H.A.I. 23 Eerlijke twijfel

“Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter” (1 Jh [...]

H.A.I. 25 De kwast met de blauw purperen draad

Wist u dat de Israëlieten aan de zoom van hun kleren gedenkkwasten moesten dragen met [...]

H.A.I. 26 Koperen spijkers

“Want zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg” (Ps 32:3) Onbeleden zonden kunnen de blijdschap [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies