Leviticus 02:13 Wat is de zin van het toevoegen van zout?

Betreft: Lv. 2: 13 Vraag: Wat is de zin van het toevoegen van zout? Antwoord: [...]

Leviticus 10:06 Kleren niet scheuren

Betreft: Lv.10: 6 Vraag: Gold het verbod voor de hogepriester Aäron om zijn kleren niet [...]

Leviticus 15 Niet alle offers een lieflijke reuk?

Betreft: Lv. 1-5 Vraag: Waarom zijn niet alle offers tot een lieflijke reuk voor God? [...]

Leviticus 15 Voorschriften letterlijk houden?

Betreft: Lv. 15 Vraag: Moeten we de in dit hoofdstuk gegeven voorschriften letterlijk houden? Antwoord: [...]

Leviticus 15:01 Dezelfde vloeiing?

Betreft: Lv. 15: 1 en 16 Vraag: Gaat het in deze verzen om dezelfde vloeiïng? [...]

Leviticus 17:11 Verzoening van de ziel

Betreft: Lv.17: 11 en 12 Vraag: Het bloed van Christus bewerkt verzoening van de ziel. [...]

Leviticus 18:22 Man geen gemeenschap mag hebben met een man

Betreft: Lv. 18: 22 Vraag: In het Boek staat dat een man geen gemeenschap mag [...]

Leviticus 23:17 Beweegbroden

Betreft: Lv.23: 17 Vraag: Wat is de betekenis van de beweegbroden en waarom mogen die [...]

Leviticus 45 Voor elke zonde een offer

Betreft: Lv. 4 en 5 Vraag: Moest een Israëliet voor elke zonde een offer brengen? [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies