Romeinen 01:05 Wie zijn de ‘wij’ die het apostelschap ontvangen hebben?

Vraag: Wie zijn de ‘wij’ die het apostelschap en de genade ontvangen hebben? Antwoord: Wanneer [...]

Romeinen 01:14 Wie bedoelt Paulus met de wijzen?

Betreft: Rm 1: 14 Vraag: Wie bedoelt Paulus met de wijzen en wie met de [...]

Romeinen 01:15 Paulus is toch aan niemand iets schuldig?

Betreft: Rm 1: 15 en 1 Ko .9: 16 Vraag: Paulus is toch aan niemand [...]

Romeinen 01:16 Zowel Joden als Grieken’?

Betreft: Rm 1: 16; 2: 9,10 Vraag: 1) Betekent de uitspraak ‘eerst de Jood, dan [...]

Romeinen 01:17 Graag een nadere uitleg van deze gedeelten

Betreft: Rm 1: 17 en 3: 21-31 Vraag: Graag een nadere uitleg van deze gedeelten. [...]

Romeinen 01:19 Behoudenis

Betreft: Rom. 1:19-20 Vraag: Jezus Christus is voor ons gestorven. Door het geloof in Hem [...]

Romeinen 01:24 Bewaart God hen die Hem zoeken voor dergelijke zonden?

Betreft: Rm 1: 24-32 Vraag: De reactie van God op de afval van de mens [...]

Romeinen 02:05 Het oordeel dat beschreven wordt in Op 20: 11-15?

Betreft: Rm 2: 5b en 6 Vraag: Duidt Rm 2: 5b en, 6 op het [...]

Romeinen 02:12 Twee groepen onderscheiden

Betreft: Rm 2: 12 Vraag: 1) Vanaf de Pinksterdag kunnen we twee groepen onderscheiden: zij [...]

Romeinen 02:12 Verschil in schuld tussen Joden, heidenen en naamchristenen?

Betreft: Rm 2: 12-16 Vraag: Hoe zit het met het verschil in schuld tussen Joden, [...]

Romeinen 02:15 Is het geweten aangeboren of verworven door opvoeding?

Betreft: Rm 2: 15 Vraag: Is het geweten aangeboren of verworven door opvoeding? Antwoord: Het [...]

Romeinen 02:25 Wat heeft de besnijdenis met geloof te maken?

Betreft: Rm 2: 25-29 Vraag: Wat heeft de besnijdenis met geloof te maken? Wordt de [...]

Romeinen 03:05 Graag een uitleg van dit vers

Betreft: Ro 3: 5a Vraag: Graag een uitleg van dit vers. Antwoord: God heeft de [...]

Romeinen 03:05 Ik spreek naar de mens?

Betreft: Rm.3: 5b Vraag: Waarom gebruikt Paulus hier de uitdrukking: Ik spreek naar de mens? [...]

Romeinen 03:09 Wat wordt er met dit vers bedoeld?

Betreft: Rm 3: 9 Vraag: Wat wordt er met dit vers bedoeld? Antwoord: Dit vers [...]

Romeinen 03:10 De wil van God doen

Betreft: Rm 3: 10-12 Vraag: Doe je ook niet Gods wil als je vraagt of [...]

Romeinen 03:19 Hoe zullen we dan weten dat we gezondigd hebben?

Betreft: Rm 3: 19 Vraag: Door de wet zien wij dat we schuldig staan aan [...]

Romeinen 03:20 Waarom staat er in dit vers ‘voor Hem’ en niet ‘door Hem’

Betreft: Rm 3: 20 Vraag: Waarom staat er in dit vers ‘voor Hem ‘ en [...]

Romeinen 03:21 Graag een tekst voor tekst verklaring van deze verzen?

Betreft: Rm 3: 21-28 Vraag: Graag een tekst voor tekst verklaring van deze verzen? Antwoord: [...]

Romeinen 03:22 Door het geloof van Jezus Christus

Betreft: Rm 3: 22 Vraag: De Statenvertaling heeft in dit vers staan ‘door het geloof [...]

Romeinen 03:22 Wordt met dit woord geloof steeds hetzelfde bedoeld?

Betreft: Rm 3: 22 (het woord ‘geloof’ in de brief aan de Romeinen) Vraag: Wordt [...]

Romeinen 03:23 Wilt u een uitleg geven van deze verzen?

Betreft: Rm 3: 23-+30 Vraag: Wilt u een uitleg geven van deze verzen? Antwoord: vers [...]

Romeinen 03:26 Kunt u ons dit vers in zijn verband uitleggen?

Betreft: Rm 3: 26 Vraag: (a) Kunt u ons dit vers in zijn verband uitleggen?(b) [...]

Romeinen 03:26 Waarom is hier het enkelvoud gebruikt?

Betreft: Rm 3: 26 (m+vr?) Vraag: Waarom is hier het enkelvoud en dan ook nog [...]

Romeinen 03:28 Wat is het verschil tussen gerechtvaardigd zijn en niet

Betreft: Rm 3: 28 i.v.m l Jh 3: 18 Vraag: Wat is het verschil tussen [...]

Romeinen 03:30 Waarom wordt voor besnedenen ‘uit’ gebruikt?

Betreft: 3:30 Vraag: Waarom wordt voor de besnedenen het woord ‘uit’ gebruikt en voor de [...]

Romeinen 03:31 Bevestigen wij de wet?

Betreft: Rm 3: 31 Vraag: Bevestigen wij de wet doordat wij als vernieuwde mensen in [...]

Romeinen 04:01 Om welke tegenstelling gaat het hier?

Betreft: Rm 4: 1-5 Vraag: Om welke tegenstelling gaat het hier? Antwoord: In Rm 4: [...]

Romeinen 04:01 Wat, hoe of waardoor wordt de goddeloze gerechtvaardigd?

Betreft: Rm 4: 1-8 Vraag: Als je gelooft, probeer je je werken daarmee in overeenstemming [...]

Romeinen 04:03 Geldt dit niet voor Noach, Henoch, e.d.?

Betreft: Rm 4:3 Vraag: Geldt de gerechtigheid op grond van geloof dan niet voor Noach, [...]

Romeinen 04:09 Besnijdenis

Betreft: Rm 4: 9-11 Vraag: a) Was de besnijdenis alleen voor Abraham het teken ( [...]

Romeinen 04:10 Waarom werd Abraham niet op de achtste dag besneden?

Betreft: Rm 4:10 Vraag: Abraham werd besneden toen hij tot geloof gekomen was. Waarom werd [...]

Romeinen 04:13 Wat houdt dit vers precies in?

Betreft: Rm 4:13 Vraag: Wat houdt dit vers precies in? Antwoord: De gerechtigheid van het [...]

Romeinen 04:14 Graag een nadere uitleg van deze verzen

Betreft: Rm 4: 14,16 Vraag: Graag een nadere uitleg van deze verzen Antwoord: In de [...]

Romeinen 04:16 Gaat het hier om twee groepen mensen: Joden en heidenen?

Betreft: Rm 4: 16 Vraag: Gaat het hier om twee groepen mensen: Joden en heidenen? [...]

Romeinen 04:17 In vers 17 Waarom wordt God hier zo genoemd?

Betreft: Rm 4:17 Vraag: In vers 17 wordt God genoemd: ‘God…die de doden levend maakt [...]

Romeinen 04:19 Wat betekent het dat Abraham ‘tegen hoop op hoop’ geloofde

Betreft: Rm 4: 19 Vraag: Wat betekent het dat Abraham ‘tegen hoop op hoop’ geloofde, [...]

Romeinen 04:25 Overgeleverd om onze zonden of overtredingen?

Betreft: Rm 4: 25 Vraag: De St.Vert. heeft in dit vers staan: ‘overgeleverd om onze [...]

Romeinen 04:25 Graag uitleg van dit tweede gedeelte van het vers

Betreft: Rm 4: 25b Vraag: Graag uitleg van dit tweede gedeelte van het vers Antwoord: [...]

Romeinen 05:01 Waarom staat er uit het geloof en niet door het geloof?

Betreft: Rm 5:1 Vraag: Waarom staat er in dit vers uit het geloof en niet [...]

Romeinen 05:02 Waarom staat ‘Welken’ met een hoofdletter?

Betreft: Rm 5: 2 Vraag: Waarom staat in dit vers Welken met een hoofdletter? Antwoord: [...]

Romeinen 05:05 Hoe kan ik mijn kind een positieve levenshouding meegeven

Betreft: Rm 5: 5 Vraag: Als je dood gaat dan wordt de hoop niet beschaamd. [...]

Romeinen 05:09 Is het bloed de grondslag en het geloof?

Betreft: Rm 5: 9 en 1 Vraag: Is het bloed de grondslag en het geloof [...]

Romeinen 05:10 Waarom is voor de verzoening de dood van de Heer nodig?

Betreft: Rm 5: 10 Vraag: Behouden worden en verzoend worden is toch identiek? Wij zijn [...]

Romeinen 05:11 Roemen in God

Betreft: Rm 5:11 Het roemen in God Vraag: Waarom is dit het hoogste in vergelijking [...]

Romeinen 05:11 Wat betekent roemen in God?

Betreft: Rm 5: 11 Vraag: Wat betekent roemen in God? Antwoord: Roemen betekent eren. Ergens [...]

Romeinen 05:12 De lijn van Adam tegenover de lijn van Christus

Betreft: Rm 5: 12-21 Vraag: De lijn van Adam tegenover de lijn van Christus. Kunt [...]

Romeinen 05:12 Henoch en Elia zijn immers niet gestorven?

Betreft: Rm 5: 12 Vraag: Klopt het wel wat in deze tekst staat? Henoch en [...]

Romeinen 05:12 De zonde is toch door Eva in de wereld gekomen?

Betreft: Rm 5: 12,14 i.v.m. Gn 3: 6 Vraag: De zonde is toch door Eva [...]

Romeinen 05:12 Niet alle mensen zondaars

Betreft: Rm 5: 12,13,18 en 19) Vraag: In Rm 5: 19 staat dat zeer velen [...]

Romeinen 05:12 Zondedaad

Betreft: Rm 5: 12 Vraag: Er wordt wel gesteld, dat onze verdorven, vleselijke natuur een [...]

Romeinen 05:12 Dus was er al zonde voordat de mens zondigde?

Betreft: Rm 5: 12 Vraag: In Gn 3: 1 lezen we dat de slang de [...]

Romeinen 05:12 Verschil tussen zonde en overtreding

Vraag: In Rm 5: 12-14 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen zonde en overtreding , [...]

Romeinen 05:13 Waarom werd de eerste zonde wel toegerekend?

Betreft: Rm 5: 13 Vraag: (1) Rekent God de mensen die voor de wet geleefd [...]

Romeinen 05:14 Worden hier baby’s bedoeld?

Betreft: Rm 5: 14a Vraag: Worden hier baby’s bedoeld. Zo ja tot hoe oud? Antwoord: [...]

Romeinen 05:14 Is dat dan eigenlijk niet onrechtvaardig?

Betreft: Rm 5: 14a Vraag: De mensen in de tijd van Adam tot Mozes zijn [...]

Romeinen 05:14 Kun je deze uitdrukkingen dan ook op de toekomst laten slaan?

Betreft: Rm 5: 14 Vraag: In plaats van ‘die komen zou’ zoals de Statenvertaling en [...]

Romeinen 05:14 Kunt u dit vers verklaren?

Betreft: Rm 5: 14 Vraag: Kunt u dit vers verklaren? Antwoord: In vers 12 heeft [...]

Romeinen 05:18 Rechtvaardiging des levens

Betreft: Rm .5: 18 Vraag: De Statenvertaling heeft hier ‘rechtvaardigmaking des levens’. De Nieuwe Vertaling [...]

Romeinen 05:18 Gaat het in deze tekst om ‘eeuwig leven’?

Betreft: Rm 5: 18 Vraag: Gaat het in deze tekst om ‘eeuwig leven’?Worden alle mensen [...]

Romeinen 05:19 Zeer velen

Betreft: Rm 5: 19 Vraag: (a) De nieuwe vertaling van het NBG heeft het over [...]

Romeinen 05:20 Zonde en overtreding

Betreft: Rm 5: 12-14 contra vs 20 Vraag: In Rm 5: 12-14 wordt een duidelijk [...]

Romeinen 05:20 Is de wet gegeven opdat de mensen meer zouden zondigen?

Betreft: Rm 5: 20 Vraag: Is de wet gegeven opdat de mensen meer zouden zondigen? [...]

Romeinen 05:21 Kunt u een verduidelijking van dit vers geven?

Betreft: Rm 5: 21 Vraag: Kunt u een verduidelijking van dit vers geven? Antwoord: Vanaf [...]

Romeinen 06:02 Wij leven toch nog in een wereld waar zonde en verleiding is

Betreft: Rm 6: 2, 6 en 11 Vraag: Men vergelijkt het feit, dat wij met [...]

Romeinen 06:04 U weet immers dat er andere inzichten over de doop zijn?

Betreft: Rm 6: 4 Vraag: U vraagt hoe de gelovige laat zien, dat hij met [...]

Romeinen 06:04 Kunt u bij dit vers een kleine toelichting geven?

Betreft: Rm 6: 4 Vraag: Kunt u bij dit vers en het voorbeeldje dat u [...]

Romeinen 06:07 Dit geldt toch alleen voor hen die bekeerd zijn?

Betreft: Rm 6: 4,7 Vraag: a. Wij worden op jeugdige leeftijd gedoopt en dan moeten [...]

Romeinen 06:05 Het samengegroeid zijn met Christus

Betreft: Rm 6: 5 Vraag: Is het samengegroeid zijn met Christus door de doop de [...]

Romeinen 06:06 Dat de ‘oude mens’ dood is, weet ik, toch zondig ik telkens

Betreft: Rm 6: 12 en Ko 1: 22 Vraag: Dat de ‘oude mens’ dood is, [...]

Romeinen 06:07 Zonden

Betreft: Rm 6: 7 Vraag: a) Als een echte zondaar (geen gelovige) sterft, wat ‘gebeurt [...]

Romeinen 06:11 Niet meer te strijden tegen de zonde?

Betreft: Rm 6: 11 Vraag: Als ik geloof, dat ik met Christus gekruisigd ben, hoef [...]

Romeinen 06:14 De eis van de wet

Betreft: Rm 6: 14,15; 8: 4 ; 13: 8 Vraag: Kunt u deze verzen nader [...]

Romeinen 06:17 Wat moeten we verstaan onder ‘het voorbeeld van de leer’

Betreft: Rm 6: 17 Vraag: Wat moeten we verstaan onder ‘het voorbeeld van de leer’, [...]

Romeinen 06:22 Hebt gij tot vrucht uw heiliging, wat houdt dat in?

Betreft: Rm 6: 22 Vraag: Hebt gij tot vrucht uw heiliging, wat houdt dat in? [...]

Romeinen 06:23 Welke drie tegenstellingen zitten in dit vers?

Betreft: Rm 6: 23 Vraag: Welke drie tegenstellingen zitten in dit vers? Antwoord: Tegenover: het [...]

Romeinen 06:28 Hoe weet en ervaar je dat je geroepen bent?

Betreft: Rm 6: 28 b Vraag: Hoe weet en ervaar je dat je geroepen bent? [...]

Romeinen 07 Wat er in de mens blijft leven ook na ontvangen genade?

Betreft: Rm 7: (2e) Vraag: Laat Paulus in dit hoofdstuk zien wat er in de [...]

Romeinen 07:03 Maar hoe zit dat dan met de man met wie ze trouwt?

Betreft: Rm 7: 3 Vraag: Een vrouw pleegt overspel als ze tijdens het leven van [...]

Romeinen 07:05 ‘Die door de wet zijn’

Betreft: Rm 7: 5, 7 Vraag: Moeten we de uitdrukking ‘die door de wet zijn’ [...]

Romeinen 07:06 Dienen in de nieuwe staat des Geestes

Betreft: Rm 7: 6b Vraag: Wat betekent ‘dienen in de nieuwe staat des Geestes en [...]

Romeinen 07:07 Moet je werkelijk door de diepte gaan?

Betreft: Rm 7 : 7-26 ‘Het kennen van je ellende’. Vraag: Moet je werkelijk door [...]

Romeinen 07:07 Bezig zijn met jezelf

Betreft: Rm 7. 7b ‘bezig zijn met jezelf’ Vraag: Je kunt toch niet om jezelf [...]

Romeinen 07:07 De begeerte niet gekend?

Betreft: Rm 7: 7 (b) Vraag: Adam heeft toch door begeerte het gebod van God [...]

Romeinen 07:10 Het gebod dat ten leven moest leiden

Betreft: Rm 7: 10 Vraag: Hoe kwam het, dat het gebod dat ten leven moest [...]

Romeinen 07:12 Alleen de tien geboden?

Betreft: Rm 7: 12 Vraag: Wordt in dit vers onder de wet alleen de tien [...]

Romeinen 07:14 Wat betekent het dat de wet ‘geestelijk’ is?

Betreft: Rm 7: 14a Vraag: Wat betekent het dat de wet ‘geestelijk’ is? Antwoord: Geestelijk [...]

Romeinen 07:19 Ik probeer tegen de zonden te strijden

Betreft: Rm 7: 19,20 Vraag: Hoewel ik probeer tegen de zonden te strijden moet ik [...]

Romeinen 07:22 Wat betekent dit vers?

Betreft: Rm 7: 22 Vraag: Wat betekent dit vers? Antwoord: Uit deze tekst blijkt dat [...]

Romeinen 07:24 Hoe zijn deze teksten met elkaar te rijmen.

Betreft: Rm 7: 24 en 8: 24-25 Vraag: Hoe zijn deze twee teksten met elkaar [...]

Romeinen 08:11 Maakt de Heilige Geest levend?

Betreft: Rm 8: 11 Vraag: Moeten we uit dit vers afleiden, dat de Heilige Geest [...]

Romeinen 08:12 Wat houdt dit voorschrift praktisch gezien in?

Betreft: Rm 8: 12,13 Vraag: Wat houdt dit voorschrift praktisch gezien in? Antwoord: Onder de [...]

Romeinen 08:13 Als je opnieuw geboren bent, kun je toch niet meer sterven?

Betreft: Rm 8: 13 Vraag: Als je opnieuw geboren bent, kun je toch niet meer [...]

Romeinen 08:15 Hoe moeten we ‘Abba, Vader’ opvatten?

Betreft: Rm 8: 15 Vraag: Hoe moeten we ‘Abba, Vader’ opvatten? Antwoord: In Mk 14: [...]

Romeinen 08:16 Het woord ‘kinderen’

Betreft: Rm 8: 16 in St. Vert. Vraag: Wat is het verschil tussen de St. [...]

Romeinen 08:16 Wat verstaat u onder het getuigenis van de Geest?

Betreft: Rm: 8:16 Vraag: Wat verstaat u onder het getuigenis van de Geest? Waarom zal [...]

Romeinen 08:17 Wat is bedoeld met ‘deelhebben aan het lijden van Christus’?

Betreft: Rm 8: 17 (1) Vraag: Wat is bedoeld met ‘deelhebben aan het lijden van [...]

Romeinen 08:19 Hoe moeten we ‘met reikhalzend verlangen’ opvatten?

Betreft: Rm 8: 19 Vraag: Hoe moeten we ‘met reikhalzend verlangen’ opvatten?En wat hebben we [...]

Romeinen 08:19 Met Christus in heerlijkheid verschijnen

Betreft: Rm 8: 19 Vraag: Op grond waarvan stelt u, dat dit vers in vervulling [...]

Romeinen 08:20 Met Hem wordt in dit vers toch God bedoeld?

Betreft: Rm 8: 20 Vraag: Met Hem (hoofdletter) wordt in dit vers toch God bedoeld? [...]

Romeinen 08:21 Wat is de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid?

Betreft: Rm 8: 21 en 26 Vraag: Wat is de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid?Wat zijn [...]

Romeinen 08:23 Hebben we nu wel of niet de Geest ontvangen?

Betreft: Rm 8: 23 Vraag: a) Hebben we nu wel of niet de Geest ontvangen [...]

Romeinen 08:24 Waarom is er sprake van hoop?

Betreft: Rm 8: 24 Vraag: Waarom is er sprake van hoop? Antwoord: In ons spraakgebruik [...]

Romeinen 08:26 Is er letterlijk ‘onuitspreekbaar’ bedoeld?

Betreft: Rm 8: 26 Vraag: Zien de onuitsprekelijke verzuchtingen van de Heilige Geest op de [...]

Romeinen 08:29 Is het een kwestie van hoogmoed als je wat in deze tekst

Betreft: Rm.8: 29 Vraag: Is het een kwestie van hoogmoed als je wat in deze [...]

Romeinen 08:31 Aan deze boodschap niets meer toe te voegen?

Betreft: Rm 8: 31, 32 Vraag: Bedoelt Paulus dat aan deze boodschap van God door [...]

Romeinen 08:33 Gods uitverkorenen gaan toch ook nog wel eens in de fout

Betreft: Rm 8: 33 Vraag: Gods uitverkorenen gaan toch ook nog wel eens in de [...]

Romeinen 08:35 De liefde van Christus, en de gevaren

Betreft: Rm 8: 35 en 39 Vraag: Waarom wordt in het ene vers gesproken over [...]

Romeinen 09:01 Kunt u de negenvoudige van Israël nader toelichten?

Betreft: Rm. 9: 1-3 Vraag: Kunt u de negenvoudige van Israël nader toelichten? Antwoord: (1) [...]

Romeinen 09:04 Is Israël als een zoon?

Betreft: Rm 9: 4 Vraag: (a) ‘Hunner is de aanneming tot zonen’, wil dat zeggen [...]

Romeinen 09:04 Wat is met ‘de dienst’ bedoeld?

Betreft: Rm 9: 4,5 Vraag: Wat is met ‘de dienst’ bedoeld? Antwoord: Sommige vertalingen hebben [...]

Romeinen 09:13 Deze profetie betreft Jacob en Ezau niet persoonlijk?

Betreft: Rm 9: 13 Vraag: Waaruit leidt u af, dat deze profetie niet Jacob en [...]

Romeinen 09:16 Waarop slaat het woord ‘loopt’ in deze tekst?

Betreft: Rm 9: 16 Vraag: Waarop slaat het woord ‘loopt’ in deze tekst? Antwoord: Dat [...]

Romeinen 09:17 Wat voor verbinding is er tussen deze twee teksten?

Betreft: Rm 9: 17 i.v.m. Gal.3: 8 Vraag: Wat voor verbinding is er tussen deze [...]

Romeinen 09:21 Vaten tot eer of oneer

Betreft: Rm 9: 21 Vraag: Wordt bij vaten tot eer of oneer gedacht aan bijv. [...]

Romeinen 09:22 Graag een nadere toelichting

Betreft: Rm.9: 22,23 Vraag: Graag een nadere toelichting met betrekking tot het onderscheid tussen deze [...]

Romeinen 09:25 Wij stammen als ‘heidenen’ toch allen af van Kaïn of van Noach?

Betreft: Rm 9: 25 Vraag: Wij stammen als ‘heidenen’ toch allen af van Kaïn of [...]

Romeinen 09:33 Gaat het over een ‘steen’?

Betreft: Rm 9: 33 en 10: 11 Vraag: Volgens de voetnoot haalt Paulus bij vers [...]

Romeinen 10:04 Wat betekent het dat Jezus Christus ‘het einde van de wet is’

Betreft: Rm 10: 4 Vraag: Wat betekent het dat Jezus Christus ‘het einde van de [...]

Romeinen 10:05 Twee soorten rechtvaardigheid

Betreft: Rm 10: 5,6 Vraag: Hoe kun je de beide soorten rechtvaardigheid in vers 5 [...]

Romeinen 10:06 Gerechtigheid

Betreft: Rm 10: 6, 7 Vraag: Kunt u deze verzen nader toelichten? Antwoord: In Rm [...]

Romeinen 10:07 Wie zal in de afgrond neerdalen

Betreft: Rm 10: 7 Vraag: Wat houdt de uitdrukking ‘Wie zal in de afgrond neerdalen’ [...]

Romeinen 10:14 Wat moet er gebeuren wil een zondaar gered worden?

Betreft: Rm 10: 14,15 Vraag: Wat moet er achtereenvolgens gebeuren wil een zondaar gered worden? [...]

Romeinen 10:15 Hoe zit het met de toepassing van Js 52:7 in dit vers?

Betreft: Rm 10: 15 Vraag: Hoe zit het met de toepassing van Js 52: 7 [...]

Romeinen 10:19 Jaloersheid

Betreft: Rm 10: 19 en Dt 32: 21 Vraag: Waarom houdt u zich niet aan [...]

Romeinen 10:19 Israël jaloers maken?

Betreft: Rm 10: 19 en 11: 11 Vraag: Kunt u voorbeelden uit de geschiedenis noemen, [...]

Romeinen 10:19 Behouden

Betreft: Rm 10: 19,20 Vraag: Graag een nadere uitleg van deze verzen Antwoord: Om behouden [...]

Romeinen 11:11 Wat was er van de bekering van heidenen terecht gekomen?

Betreft: Rm 11: 11 Vraag: Als Israël de Christus had aangenomen dan waren er geen [...]

Romeinen 11:12 Israël gestruikeld

Betreft: Rm 11: 12, 15 Vraag: Wat wordt met deze teksten bedoeld? Antwoord: In Rm [...]

Romeinen 11:14 Gaat het niet meer om een waarschuwing dan om een realiteit?

Betreft: Rm 11: 14-25 Vraag: Graag een uitleg van deze verzen. Waarbij nog deze vragen: [...]

Romeinen 11:16 Wat zijn eerstelingen?

Betreft: Rm 11: 16 Vraag: Wat zijn eerstelingen? Antwoord: Eerstelingen waren de eerste korenaren die [...]

Romeinen 11:16 Gebeurde dat in de dagen van Paulus niet zo?

Betreft: Rm 11: 16,17 Vraag: Deze manier van enten is precies omgekeerd aan wat men [...]

Romeinen 11:21 Kun je dit ook toepassen op de ziel van de gelovige?

Betreft: Rm 11: 21, 22 Vraag: Kun je deze verzen behalve op het lichaam ook [...]

Romeinen 11:25 Volheid

Betreft: Rm 11: 25 (2) Vraag: Is het woord volheid hier kwantitatief gebruikt in de [...]

Romeinen 11:25 Omdat de volheid der heidenen nog niet voltooid is?

Betreft: Rm 11: 25 Vraag: Kun je zeggen, dat het volk Israël nu voor ons [...]

Romeinen 11:26 Alle goddeloosheden van Jacob afwenden?

Betreft: Rm 11.26 Vraag: a) Betekent dit vers dat straks alle Joden (hoofd voor hoofd) [...]

Romeinen 11:28 Op grond van de verkiezing behouden?

Betreft: Rm 11: 28 Vraag: Worden de Israëlieten op grond van de verkiezing behouden, iedereen [...]

Romeinen 11:32 Slaat het ‘allen’ op Israël en de heidenen samen?

Betreft Rm 11: 32: Vraag: Slaat het ‘allen’ op Israël en de heidenen samen? Antwoord: [...]

Romeinen 11:36 Betekent ‘tot’ Hem dat alle dingen Hem eer bewijzen?

Betreft: Rm 11.36 Vraag: Betekent ‘tot’ Hem dat alle dingen Hem eer bewijzen? Antwoord: Het [...]

Romeinen 12:01 Wat betekent het woord ‘redelijk’ in deze verzen?

Betreft: Rm 12: 1; 1Pt 2: 2 Vraag: Wat betekent het woord ‘redelijk’ in deze [...]

Romeinen 12:03 Wat houdt de vermaning in deze verzen in?

Betreft: Rm 12: 3-5 Vraag: Wat houdt de vermaning in deze verzen in? Antwoord: Deze [...]

Romeinen 12:04 Deze vermeldingen van gaven

Betreft: Rm 12: 6-8 Vraag: Kunt u het specifieke karakter van deze vermeldingen van gaven [...]

Romeinen 12:08 Wat is mededelen

Betreft: Rm 12: 8 Vraag: Wat is mededelen Antwoord: Andere Schriftplaatsen waar dit woord voorkomt, [...]

Romeinen 12:14 Hoe moeten we dit vers rijmen met de wraakpsalmen

Betreft: Rm 12: 14 Vraag: Hoe moeten we de inhoud van dit vers rijmen met [...]

Romeinen 13:01 Kun je als christen in militaire dienst gaan

Betreft: Rm 13: 1 militaire dienst Vraag: Kun je als christen in militaire dienst gaan [...]

Romeinen 13:01 Gaat het hier ook om geestelijke machten?

Betreft: Rm 13: 1-7 Vraag: (a) Gaat het hier ook om geestelijke machten?(b) Is iedere [...]

Romeinen 13:08 De enige schuld die we nooit mogen aflossen

Betreft: Rm 13: 8 Vraag: Wat bedoelt men in verband met dit vers als men [...]

Romeinen 13:11 Wat betekent ‘het heil is ons nu nader’

Betreft: Rm 13: 11 Vraag: a. Wat betekent ‘het heil is ons nu nader’? b. [...]

Romeinen 13:14 Wat wordt bedoeld met geen zorg wijden aan het vlees?

Betreft: Rm 13: 14 Vraag: Wat wordt bedoeld met geen zorg wijden aan het vlees? [...]

Romeinen 14:01 Hoe is iemand een zwakke of sterke in het geloof geworden?

Betreft: Rm 14: 1 Vraag: Hoe is iemand een zwakke of sterke in het geloof [...]

Romeinen 14:02 Alleen moeskruiden eten?

Betreft: Rm 14: 2 Vraag: Was het een vrij algemeen verschijnsel dat men alleen moeskruiden [...]

Romeinen 14:03 Het gevaar voor een ‘zwakke’ en voor een ‘sterke’ broeder

Betreft: Rm 14: 3 Vraag: Kunt u eens duidelijk uitleggen wat nu precies het gevaar [...]

Romeinen 14:10 Verschil tussen de rechterstoel van God en van Christus?

Betreft: Rm 14: 10 en 2Ko 5: 10 Vraag: Wat is het verschil tussen de [...]

Romeinen 14:14 Bepalen wij dus zelf onze normen?

Betreft: Rm 14: 14 Vraag: Bepalen wij dus zelf onze normen ? Antwoord: We moeten [...]

Romeinen 14:15 Richten naar het kleinzielig gedoe van mijn broeder

Betreft: Rm 14: 15 Vraag: Moet ik me dan richten naar het kleinzielig gedoe van [...]

Romeinen 14:23 Twijfel voor mijzelf?

Betreft: Rm 14: 23 Vraag: a. Slaat dit vers op twijfel voor mijzelf of ziet [...]

Romeinen 15:03 Kwamen de smaadwoorden op Christus neer?

Betreft: Rm 15: 3 Vraag: Betekent dit vers dat de smaadwoorden die God smaden op [...]

Romeinen 15:18 Niet waagt iets anders te spreken

Betreft: Rm 15: 18 Vraag: Wat betekent het, dat Paulus het niet waagt iets anders [...]

Romeinen 15:21 Fundament

Betreft: Rm 15: 21 Vraag: a. Waarom wil Paulus niet bouwen op het fundament dat [...]

Romeinen 15:26 De profetische schriften

Betreft: Rm. 15: 26 Vraag: Wat is de bedoeling (het doel) van de profetische schriften [...]

Romeinen 16:01 Hoe kan een zuster een dienares zijn

Betreft: Rm 16: 1,2 Vraag: Hoe kan een zuster een dienares zijn. Volgens 1Tm 3 [...]

Romeinen 16:25 Wie waren nieuwtestamentische profeten?

Betreft: Rm 16: 26 en Ef 2: 20 Vraag: a) De geschriften in Rm 16 [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies