661 Over weinig trouw wezen?

Over weinig trouw wezen?
(Matth. 25:14-30)

Noemt u zich een christen? Mooi. Weet u met wie u dan te vergelijken bent? Met een knecht in een bedrijf waarvan de baas voor onbepaalde tijd naar het buitenland is vertrokken.
Stel je zo’n bedrijf voor. De baas weg…. Een paar dagen gaat alles normaal, maar dan. Dan vindt er een schifting plaats. De trouwe knechten met verantwoordelijkheidsgevoel blijven gewoon doorwerken, maar de andere lopen er de kantjes af. Als na verloop van tijd de baas terugkomt heb je kant dat sommige knechts promotie maken, maar ook dat er een paar de laan uitgaan.

De grote heer van het “christelijk bedrijf” – als ik het zo eens zeggen mag – is weggegaan naar de hemel. Zijn grondpersoneel heeft hij, toegerust met bekwaamheden, hier achtergelaten om voor Hem te werken.

In dat “christelijk bedrijf” gaat het net als in het bedrijf van de baas die naar het buiten land gaat. Er zijn trouwe werkers, die hun gaven en mogelijkheden gebruiken voor de Heer. Er zijn er ook die er met de pet naar gooien. Ik denk niet aan werkers die eens een keer een slechte dag hebben, maar aan christenen die nog nooit iets voor Christus hebben gedaan. En dan bedoel ik niet dat ze bijvoorbeeld nooit hebben geëvangeliseerd. Nee, ik bedoel hen die zelfs bij het gewone werk voor hun dagelijks brood geen moment rekening houden met hun Heer. Dat is toch het minste wat we kunnen doen!

In een gelijkenis heeft de Here Jezus deze situatie vergeleken met een man die wegging. Voor die tijd echter gaf hij zijn knechts geld, en daar moesten ze mee werken. Er waren er die ijverig aan de slag gingen, ze deden verstandig handel en wonnen erbij. Er was er ook een die het wel geloofde. Hij verborg het geld op een veilig plaatsje en dacht: ‘Als mijn heer terugkomt kan hij zijn geld weer terugkrijgen., dan heeft hij niets te mopperen’. Die knecht liet daardoor zien dat hij geen echte dienstknecht was.

Toen zijn heer terugkwam kregen de trouwe knechten beloning, maar die andere…. wel, die ging de laan uit, in de meest letterlijke zin! Hij werd uitgeworpen in de duisternis.
Zo zal het zijn als Jezus Christus terugkomt. Dan is het óf beloning óf oordeel. Dan zal de Heer zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal Ik je stellen’. Of er zal klinken: ‘Boze en luie knecht…. werpt hem uit’.

Als we werkelijk christenen zijn, dan houden we rekening met Christus, ook al is Hij afwezig, dan beijveren wij ons trouw te zijn met dat wat de Here ons gaf.
Als we enkel en alleen voor onszelf leven, dan heeft de naam christen, waar we ons mee sieren, weinig te betekenen. Gelukkig is er nu nog tijd om ons te bekeren, om onze ontrouw te belijden en voor de heer te gaan leven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies