254 De grootste bedrieger uit de sportwereld

Er lopen heel wat bedriegers op onze aardbodem rond. Weinigen zullen het echter zo ver geschopt hebben als Roger Touchard, die het tot wereldkampioen en ridder in het legioen van eer wist te brengen door enkel bedrog. Deze Fransman uit Bernay schreef in de plaatselijke krant een artikel over een wedstrijd in Versailles, waar Roger Touchard kampioen was geworden en het wereldrecord had verbeterd. Als u nieuwsgierig bent in welke sport Roger dan zo uitblonk, zal het voor u als Nederlander wellicht een teleurstelling wezen te vernemen, dat het karabijnschieten was. Vergeet u echter niet, dat in Frankrijk deze sport zeer bloeit, de gezamenlijke bonden hebben een half millioen leden!

Daarna vertrok Roger naar het buitenland, om zijn sportieve prestaties te herhalen en iedere keer verscheen er weer een geestdriftig artikel in de krant. Achteraf bleek, dat Touchard tijdens zo’n sportreis naar het buitenland rustig onderdook in een landelijk hotelletje ergens in Frankrijk, om daar een enthousiast verslag van de “wedstrijd” te schrijven. “Teruggekomen” werd hij geïnterviewd en iedere schutter in Frankrijk had de hoop Touchard nog eens te evenaren. Het spelletje ging goed, totdat uitkwam, dat een bepaalde schutterswedstrijd niet eens gehouden bleek te zijn. Dat was geen wonder, want Touchard schudde ze maar uit zijn mouw.

In een ogenblik tuimelde onze held van het toppunt der verering in de diepte der verachting. Enkele dagen na zijn “val” echter kwam het bericht, dat ieder met stomheid sloeg: Touchard is benoemd tot ridder in het legioen van eer. Blijkbaar was de ware stand van zaken de heren op het departement nog niet bekend. Later werd het dossier Touchard teruggezonden naar de Raad van de Orde en werd Rogers naam uit de registers geschrapt.

Onwillekeurig moet men glimlachen bij het lezen van dit verhaal. Het is echter weer een duidelijk bewijs van het gezegde: “De wereld wil bedrogen zijn”. Roger en zijn vele soortgenoten- staat er niet bijna iedere week een geval van huwelijkszwendel in de courant? – zijn echter slechts naäpers van de grootste aller bedriegers. Die bedriegt de mensen zelfs door ze wijs te maken, dat hij niet bestaat. Ja, u begrijpt wel waar ik heen wil: satan. Het eerste mensenpaar bedroog hij. God had gezegd. dat ze van alle bomen van de hof van Eden, waar God de mens geplaatst had, mochten eten, behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads, want dan zouden ze de dood sterven.

Satan zei evenwel: “Jullie zullen de dood niet sterven, maar God wil niet dat je van die boom eet, omdat je anders Hem gelijk zult zijn.” En de mens luisterde. Toen kwam de zonde in de wereld en wat eens schoon en harmonieus was is toen vernield. Van die tijd af dateert de doo, dat onnatuurlijke iets, dat elk mens bedreigt en waar hij niet “doorheen” kan zien.

En vandaag de dag bedriegt satan de mensen, door ze wijs te maken, dat het verhaal uit Genesis 3 maar een verzinsel is. Hel en duivel zijn maar begrippen uit de fantasie van de middeleeuwer of zo. Maar de bijbel, het woord van God, beschrijft satan ten voeten uit. Zie hier een serie aanduidingen voor deze gevallen en opstandige engel, waaruit zijn karakter en werk duidelijk blijkt:

a) leugenaar Joh. 8 44
b) mensenmoordenaar Joh. 8 44
c) satan Openb. 12 : 9 Luc. 10 : 18
d) duivel Openb. 12 9
e) oude slang Openb. 12 9
f) de draak Openb. 12 9
g) de overste dezer wereld Joh. 12 : 31
h) de god dezer eeuw 2 Kor. 4 : 4

Het is satan te doen om uw eeuwig verderf. Welke leugens en welk bedrog hij daartoe moet plegen is hem om het even, als hij slechts het scheppingswerk van God vernielen kan en diens schepselen bederven. Laat u toch niet bedriegen. Eens zal satan voor het forum der wereld ontmaskerd en in de hel geworpen worden. Dan is het echter voor u te laat om u te bekeren. Nu nog kunt u zich door Jezus Christus laten verlossen uit satans macht. Wend u tot de Redder van zondaren. die op Golgotha’s kruis de macht van satan heeft vernietigd, zodat er redding is voor elk, die zich wil laten redden. Laat u toch niet met een leugen de weg der hel op en de poort der hel door zenden!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies