898 Lassen en solderen

Hout- en metaal verbindingen

De meest eenvoudige verbindingen brengt men tot stand door delen aan elkaar te knopen. In bosgebieden doen daar lianen dienst voor. Er zijn daarnaast veel soorten touw in de handel gekomen waarmee men ontzaglijk sterke verbindingen kan maken. Een gavere verbinding krijgt men door lijmen. Men kan een breuk zo mooi repareren dat een leek slechts met moeite het breukvlak ontdekt.

Gaat het om metalen voorwerpen dan heeft de techniek ook middelen uitgevonden om breuken te herstellen of delen met elkaar te verbinden. In de elektrotechniek werkt men met soldeerverbindingen, in de metaalnijverheid wordt gelast. Schitterende verbindingen worden zo tot stand gebracht die wat lassen betreft haast onverbreekbaar zijn.

Menselijke verbindingen

Hout en metaal is bewerkbaar materiaal. Met mensen werken en onder hen verbindingen tot stand brengen is heel wat moeilijker. We zien het in het voormalige Joegoslavië. De eenheidsstaat is uit elkaar gevallen, wantrouwen en haat telen en welig en aan het bloedvergieten schijnt geen eind te komen. Het lijkt haast onmogelijk een oplossing voor een vreedzaam samenwonen van de diverse volken te vinden. Hetzelfde geldt voor Ruanda, Somalië en ga zo maar door.
We hoeven echter niet zover van huis te gaan en we hoeven het niet in grote verbanden alleen te zoeken. Neem het huwelijk. Dat behoort een hechte verbinding te zijn. Men heeft elkaar trouw gezworen en… binnen enkele jaren, soms al binnen enkele maanden of weken ligt de zaak in puin. En meestal helpt dan geen knopen, lijmen, lassen of solderen. Treurige zaak.

De eerste breuk

Waar komt dit toch door? Voor het antwoord op die vraag moeten we terug naar de eerste breuk die heeft plaatsgevonden. Dat was niet een breuk tussen mensen onderling, maar een breuk tussen de mens en zijn God. De Bijbel vertelt ons dat er in het begin een goede schepping was, waarin het eerste mensenpaar, Adam en Eva in onderlinge harmonie en in harmonie met God leefde. In die verhouding kwam echter de klad doordat Adam en Eva in opstand kwamen tegen God en het kwaad zijn intrede deed in de goede schepping.

Dat kwaad is net als menige ziekte erfelijk. Wij mensen leven sinds die tijd met de rug naar God toe en vragen niet naar Hem. De breuk tussen ons en God lijkt haast net zo onheelbaar als de breuk tussen volken en tussen mensen onderling. Toch is er een mogelijkheid van herstel. Daarvoor is Jezus Christus gekomen. Daarvoor leed Hij op het kruis van Golgotha. De Bijbel zegt er dit van:

‘Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen’ (1 Petr. 2:18).

Christus is de verbinding tussen mens en God. Ieder die zijn schuld voor God belijdt en in Hem gelooft, wordt met God verzoend. Dan wordt de breuk hersteld en dat veel heerlijker dan dat de verbinding eertijds was. Zo iemand mag God namelijk zijn Vader noemen. En vanuit die herstelde verbinding kunnen ook aardse verbroken verbindingen hersteld worden door wederzijds de fouten te belijden en samen met hulp van de Heere op te trekken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies