924 Het getuigenis van een Japanse jongeman

We kennen allemaal wel de uitspraak van Petrus toen hij tegen de Heer Jezus zei: “Heer, naar wie zullen we toegaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Heilige van God bent”. (Jh 6:68,69). Vele miljoenen zijn tot dezelfde conclusie gekomen en hebben ervaren dat er geen rust is buiten Hem.

Eens getuigde een jonge Japanner tijdens een samenkomst als volgt van zijn geloof in Christus: ‘Mijn haar is zwart, mijn ogen zijn zwart, maar mijn hart is wit gewassen door het bloed van Jezus Christus. Ik was vroeger een arme heiden, ziek en in de war van mijn zonden. Ik ging naar Shinto en riep: ’O red mijn arme ziel. Maar er kwam geen hulp. Ik ging naar Confusius en las zijn woorden, maar ze hielpen me niets. Ik ging naar Buddha en wachtte lang, maar ook hij hielp me niet. Toen ging ik naar Jezus Christus en Hij genas mij!’

Een kinderlijk getuigenis maar het spreekt van een realiteit die velen ervaren hebben en die ook wij mogen delen door het geloof in de Heiland.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies