931 Wat is uw vooruitzicht?

Dit artikel gaat niet over uw vooruitzicht in dit leven, maar uw vooruitzicht wat het hiernamaals aangaat. Wat dat betreft vallen er natuurlijk heel wat verschillen tussen de mensen op te merken. Ik geef het volgende overzicht van personen en hun meningen:

a. De atheïst die zegt : Ik geloof niet in God en in een hiernamaals. De vraag naar mijn
vooruitzicht interesseert me dan ook geen lor. Ajuus.
Reactie: U baseert zich dus op een bepaald geloof, maar welke grond hebt u voor dat geloof? Kunt u de schepping verklaren zonder een God in te schakelen? De Bijbel noemt dit de houding van een “dwaas” zie > Ps 14:1

b. De onverschilliger zegt:”k Heb liever het vlees dan de botten ”. Hij bedoelt daarmee: wat je hier kunt krijgen dat heb je, de rest moet je maar afwachten. Dit lijkt op het antwoord dat Ezau aan zijn jongere broer gaf in verband met het eerstgeboorte recht: Hij zei: “Zie ik ga toch sterven waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht?”. Hij had de linzensoep van zijn broer op dat moment liever dan voordeel in de toekomst Gn 25:29-34; Hb 12:16 Ezau leefde voor het hiernumaals, niet voor hiernamaals.
Reactie: denk aan de boer waarover Jezus Christus sprak in > Lk 12:16-21 Deze boer had voor zijn oogst gezorgd maar hij stierf dezelfde dag

c. De agnost (“gnosis” is kennis, “a” betekent “niet”) zegt: Of er wat is of niet daar weten we niets van. Er is nog nooit iemand teruggekomen. Dus wachten we maar af, we nemen het risico…
Reactie: Er is Iemand uit de hemel op aarde gekomen. Hij is gestorven en opgewekt. Er is dus wel iemand teruggekomen waarvan in de dagen van Paulus nog zo’n 500 ooggetuigen leefden. Zou de zin van het leven alleen die 80 jaar zijn? zie Ps 90:9, 10 Zou er dan nooit recht gedaan worden?

d. De mysticus zegt ‘We leven voort in het nageslacht….
Reactie: Zit wat in, kijk naar je kinderen en kleinkinderen, ze nemen wat van je mee en geven dat weer door, maar het is niet het hele verhaal. Je blijft een zelfstandig individu, je gaat niet op in het nageslacht en elk mens staat voor zijn eigen leven, lees > Ez 18:1-32

e. De (oosterse) filosoof: ‘Je komt na je dood terug in dit leven. Er is reïncarnatie ofwel zielsverhuizing. Je nieuwe status hangt af van je leven nu.
Reactie: dit is puur een hypothese. Als deze opvatting waar was, zouden we allemaal herinneringen aan ons vorig bestaan moeten hebben en daarvoor niet afhankelijk moeten zijn van enkelingen die beweren zulke herinnering ter hebben.

f. De zoeker probeert tot de zin van het bestaan en het hiernamaals te komen
Reactie: Indertijd stond boven een boerderij dit opschrift “ als ik het wist” Als je iets zoekt moet je het zoeken waar het te vinden is. De bijbel getuigt van mensen de zin van het bestaan gevonden hadden en die bepaalde zaken zeker wisten: Job zei: “Ik weet mijn Losser leeft….” Jb 19:25
Paulus schrijft: “Wij weten dat hun die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede Rm 8:29
en Hij getuigt : “Wij weten dat als ons aardse tent verbroken wordt…. wij een gebouw hebben in de hemelen 2 Ko 5:1

g. Wie weten dat of kunnen er op hopen?
de humanist zegt: Geef ieder het zijne en het komt wel goed de religieuze mens zegt: Ik ben gedoopt, ga naar de kerk,dus komt het wel goed
Reactie: maar de Bijbel zegt “Ga in door de nauwe deur als je het leven wilt krijgen Mt 7:13
en “Strijdt om in te gaan en bekeer je LK 13
en eveneens : “Wie in Hem ( Jezus Christus de Zoon van God) gelooft heeft het eeuwige leven”. Jh 3:16

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies