162 Eén dag te laat, een woning verspeeld

In de Overijsselse industriestad Deventer werd de 50.000ste inwoner verwacht. Het gemeentebestuur beloofde het gezin, waar deze baby geboren zou worden, een nieuw huis. Geen gek buitenkansje dus. We kunnen ons de blijdschap voorstellen van de vader, die bij de geboorteaangifte te horen kreeg, dat zijn telg inderdaad de 50.000 volmaakte. Nu zou er aan de hele zaak niets bijzonders zijn, als de volgende dag niet een vader een kind kwam opgeven, dat de dag tevoren geboren was.

Het zal ons, niet moeilijk vallen, ons de teleurstelling van deze vader in te denken, toen de ambtenaar achter het loket, na de gegevens vergeleken te hebben, tot hem zei: “Mijnheer, als u gisteren direct na de geboorte uw kind had aangegeven, dan zou het de 50.000ste geweest zijn.” Door zijn laksheid verspeelde deze vader een huis. Misschien heeft hij gedacht: “Er is geen haast bij, het kan morgen ook nog wel.” Maar morgen was te laat.

Hoe vaak heeft u al gehoord, dat u zich bekeren moet? U moet een wedergeboren mens worden. Maar, die geboorteaangifte, als ik me zo eens mag uitdrukken, moet op tijd worden verricht. “Nu is het de welaangename tijd”, zegt Gods Woord. U denkt misschien ook: “Het kan morgen nog wel. Ik wil eerst nog wat van het leven genieten ” Pas op, u verspeelt er ook een woning bij. “In de hemel zijn vele woningen”, heeft de Heer gezegd en Hij voegde er aan toe: “Ik ga heen om u plaats te bereiden, en zo ik heenga en u plaats bereid, kom ik weder en zal u tot mij nemen.” Wie neemt Hij tot zich? Wel, zij die in hem geloven.

Allen, die zich met belijdenis van schuld tot Hem hebben gewend en die geloofd hebben, dat Hij stierf in hun plaats. Alle bekeerde, alle wedergeboren mensen dus. Hij kan ieder ogenblik komen. Bent u al bekeerd? Hebt u al uw zonden Hem beleden, die voor u stierf? Of stelt u het maar liever uit, net als die Deventernaar de geboorteaangifte? Als Christus wederkomt is het te laat. En Hij komt weder, als de laatste burger van het Hemels Jeruzalem geboren wordt, d.w.z. als het volle getal der bekeerden aanwezig is. Een getal, alleen bekend bij God. Als u te laat komt, verspeelt u niet een aards huis, maar een hemels. Denk er wel aan, de hemel staat op het spel! Bekeer u en doe het nu!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies