919 Drie gekruisigden

Toen Jezus Christus door de Joden werd verworpen en door de Romeinen op Golgotha werd gekruisigd, hing hij daar niet alleen. Nee, er waren drie kruisen met daaraan drie personen die echter in totaal verschillende omstandigheden verkeerden. Ik geef er dit overzichtje van:

Een geestelijk geredde misdadiger | Jezus Christus | Een verloren misdadiger

Deze had zonde in zich Hij had geen zonde in Zich Deze had zonde in zich
Hij had zonden op zich, maar Hij nam de zonden van deze had een zondenlast op zich
werd ervan bevrijd anderen op Zich

Welke plaats neemt u in? Belijdt u uw zonden en neemt u Jezus Christus aan als uw Redder en Heer zoals de ‘linker’ zondaar of sterft u voor eigen rekening zoals de rechter misdadiger?.

De strijd in Gethsémané was voor Jezus Christus het voorspel van de overwinning op Golgotha!! Wie zich toevertrouwt aan Jezus Christus deelt niet in het lijden van Gethsémané, maar wel in de overwinning op Golgotha

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies