834 Is Jezus niet dezelfde gebleven?

Een brief die we ontvingen bevatte de opmerking dat Jezus ook niet dezelfde gebleven is als van 2000 jaar terug. Want, zo zegt de schrijver “ieder wezen is in ontwikkeling”.

Wel, het is waar dat ieder mens zich vanaf zijn geboorte “ontwikkelt”. Een kind blijft geen kind, maar groeit op tot een volwassen persoon. Maar daarbij blijft het wel dezelfde persoon. Ook het kind Jezus heeft een ontwikkeling doorgemaakt. We lezen van Hem: “En het groeide op en werd gesterkt” (Luk. 2:51). Maar Hij bleef dezelfde persoon. Ontwikkeling is niet hetzelfde als verandering.

Van Christus lezen we juist dat Hij niet verandert. Van Hem staat immers geschreven: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”. Hij is dezelfde Verlosser van 2000 jaar terug. En nog steeds geldt dat ieder die met God in het reine wil komen en behouden wil worden die Jezus Christus nodig heeft. Alleen door belijdenis van zonden en geloof in Jezus Christus is er redding voor verloren zondaars zoals wij zijn.

Nee, Jezus Christus is niet veranderd.

En wij mensen zijn niet verbeterd en daarom is de boodschap van redding niet verouderd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies