916 De handen van God – hoe kom ik erin?

Mijn leven is veilig in de handen van God, wat is dat een prachtige zin; ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn, maar die handen, hoe kom ik erin? Toon Hermans

Dat eerste zinnetje is prachtig, maar Toon Hermans heeft het goed door, dat het alleen geldt als je in die handen een plaats hebt. Het is niet zo, dat alle mensen sowieso veilig zijn in Gods handen. Dat staat namelijk in een bepaald verband in de Bijbel. Leest u het onderstaande bijbelcitaat maar eens:

‘Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één.’ (Johannes 10 vers 27-29).

==Het is inderdaad een prachtige boodschap die daar staat, maar als u goed leest, ziet u dat dit woord alleen geldt voor ‘de schapen’ van de Here Jezus.
In dit hoofdstuk 10 van het evangelie van Johannes stelt Jezus Christus zich voor als de Goede Herder en noemt Hij allen, die in Hem geloven als hun Heiland en Here, zijn schapen. Dat prachtige zinnetje van Toon Hermans betreft dus alleen de volgelingen van Jezus Christus. Voor de mensen die geen schapen van de Heiland van de wereld willen zijn, die weigeren met hun zondeschuld tot God te gaan en die Jezus Christus niet wensen aan te nemen als degene, die voor hun schuld wilde sterven op het kruis van Golgotha, geldt een heel andere uitspraak.
Dat is beslist niet een prachtig zinnetje, het is een heel ernstige uitspraak en die luidt:

‘Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God’ (Hebreeën 10 vers 31).

De vraag is dus niet slechts: hoe kom ik in de handen van God, maar op welke manier krijg ik met zijn handen te maken? Het gaat niet om de manier waarop, maar om de toestand waarin ik in die handen terecht kom. Als ik als een onbekeerd mens met al mijn zonden in de handen van God val, dan is het niet best. Dan kan God niet anders doen dan mij oordelen. Maar als ik erken een zondaar te zijn; als ik geloof in Jezus Christus en Hem aanneem als degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft, dan ben ik een schaap van de Goede Herder en is:

Mijn leven veilig in de handen van God.

Je bent niet zomaar als mens veilig in de handen van God. Je komt er ook niet in puur en alleen door het lidmaatschap van deze of gene kerk. Je goede werken of knappe prestaties brengen je evenmin in veiligheid in Gods hand. Geboorte uit christelijke ouders is een voorrecht, maar ook dat geeft je geen toegang tot de veiligheid in Gods handen. Je moet persoonlijk je zonden belijden, je moet een keus maken voor Jezus Christus om voor en met Hem te gaan leven.
Als ik zo familiair mag zijn: ‘Beste Toon Hermans, op die manier en niet anders kom je veilig in de handen van God.’ En elke lezer mag hier zijn eigen naam invullen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies