242 Uit de partij gestoten

Johannes 6:37

Bij het verschijnen van dit nummer van “Genadeklanken” behoort de val van de groep Molotov alweer tot het verleden. En de opwinding, die direct na hun val in de gemoederen van velen heerste, zal wellicht iets bedaard zijn. Mogelijk echter zal bij de verschijning van dit nummer het proces tegen de vier hoofdbeklaagden in volle gang zijn. Vermoedelijk zal het hun niet beter vergaan dan Beria, die, nadat hij uit de partij werd geworpen, ter dood werd veroordeeld. En we kunnen ook wel voorspellen, dat, wanneer de Stalinisten later toch nog eens het heft in handen mochten krijgen, velen, die nu als schurken en verraders zijn behandeld, dan weer zullen worden gerehabiliteerd.

Nu is het helemaal niet mijn bedoeling een stukje politiek weg te geven, maar ik wil alleen wijzen op het vergankelijke van de positie van de mens en de gunst van de mensen. Zeker, zulke toestanden als in Rusland hebben we hier niet, maar het kenmerk is algemeen. Velen, die zich mochten verheugen in de gunst van hun chef, werden aan de kant gezet, toen hij hen niet meer nodig had. Velen, die een baas hebben, die hen in tijden van nood aan het werk heeft weten te houden, laten hun chef in de steek als ze “zich verbeteren” kunnen. Er is op mensen weinig staat te maken. Dat is zo op maatschappelijk terrein, als wel op politiek gebied en helaas vindt men hetzelfde op geestelijk terrein. Ik denk aan het briefje, dat een nog jonge studente naliet, nadat ze zich van het leven had beroofd. “Nietsche heeft mij in de nacht gevoerd en mij alleen gelaten.” Ze had zich toevertrouwd aan een filosoof, wiens leerstellingen haar tenslotte de dood in leidden.

Gelukkig echter is er Eén, die een ander geluid laat horen. Dan luister ik naar de woorden van Jezus Christus, die u toeroept: “Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen” (Joh. 6 : 37). Daar vindt u Iemand, die u nimmer in de steek laat. Hulpeloze zondaar, die zonder koers door het leven zwalkt, bij Hem vindt u rust voor uw geweten. Hij stierf ook voor u. Hij wilde Gods toorn ondergaan ook voor uw zonden, als u slechts tot Hem wilt komen met uw mislukte leven. En bij Hem is het niet: vandaag aanhalen, morgen wegstoten en overmorgen rehabiliteren. Oh nee, Hij werpt niemand uit. Dat wil in de eerste plaats zeggen, dat ieder die tot Hem komt door Hem ontvangen wordt, want geen zondaar is te groot of te gemeen voor Jezus.

Maar het wil ook zeggen, dat Hij u later niet verwerpt. Wie tot Hem gaat met al zijn zonden, kan eeuwig vertrouwen op Zijn heil. Jezus Christus stoot niemand uit de partij …. Maar er is nog meer. Niet alleen zal Hij u nooit verwerpen, maar niemand zal u ooit uit Zijn hand kunnen rukken. Luister slechts: “En niemand zal ze rukken uit Mijn hand.” Dood noch satan of wie dan ook kunnen u rukken uit de hand van de goede Herder, als zich door Hem hebt laten vinden. Zijn genade is geen opwelling, zijn liefde is geen ééndagskwestie. Neen, zijn trouw houdt altijd stand. Zou u die Heiland niet willen leren kennen?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies