351 Strijdt om in te gaan

Met een geweldige klap – zo lazen we in de krant – boorde zich een vrachtauto door de muur, die de Oostduitsers tussen Oost- en West-Berlijn hebben opgericht. De brokstukken spatten in het rond en de inzittenden stapten als vrije mensen in het westelijk stadsdeel uit.

Het heeft deze Duitsers heel wat gekost om de vrijheid in te gaan, maar ze waagden het! Ze waren het juk moe en zetten alles op alles.
Zou u in geestelijk opzicht niet hetzelfde doen en u losrukken uit de macht van satan om in te gaan door de nauwe poort?

Dat kost tijd. De Heer zegt niet voor niets: “Strijdt om in te gaan” (Lucas 13 : 24). Je moet er geweld voor gebruiken, want er is van alles wat u wil tegenhouden. U moet u baan breken dwars door de tegenkanting van uw vrouw, uw man, of uw kinderen in. De spotternijen van uw vrienden moet u ondersteboven lopen.

De schijnheiligheid van vele zogenaamde christenen, die u altijd weerhouden heeft ernst te maken met het geloof in de persoon van Jezus Christus, is een ander obstakel, waardoor u zich niet moet laten weerhouden.
Zo, zoals u bent, met slechts uw ziel als bezit, moet u komen bij het kruis van Golgotha.
Geloof in het offer van de Heer Jezus voor u, ga de nauwe deur in en u is vrij.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies