175 Czaar Peter in Zaandam

Wie Zaandam zegt, zegt Czaar Peter. Elke Zaandammer weet u met trots te vertellen, hoe enkele eeuwen geleden de beroemde Czaar Peter van Rusland naar de stad aan de Zaan kwam, om er de scheepsbouw te leren. Als eenvoudige krullenjongen begon hij zijn werk. Hij schaamde zich niet om het eenvoudigste werk te doen, want hij had het belang van zijn eigen land op het oog. Rusland moest knappe handwerkslieden bezitten. Rusland moest onafhankelijk worden van het Westen. Persoonlijk ging Czaar Peter zijn volk voor. En zijn voorbeeld heeft inspirerend gewerkt. Ruslands “handwerkindustrie” kwam op.

Czaar Peter is niet de enige vorst, die zich een paar jaar lang de genoegens van het hofleven ontzegde, om als eenvoudig burger te leven. Niemand echter heeft zich meer vernederd, dan de Vorst des Levens, Jezus Christus, die van uit de hemel op aarde kwam.
Czaar Peter had te Zaandam nog een woning, die tot heden als antiquiteit is bewaard gebleven, maar de Zoon des Mensen moest getuigen, dat Hij geen woning bezat en geen rustplaats voor Zijn voet vond.

Czaar Peter kwam niet in het belang van Holland, maar uit eigen belang. Jezus Christus kwam uit liefde tot ons verloren mensen. Hij deed meer: Hij gaf Zijn leven om voor zondaars te sterven en Gods toorn over hun zonden te dragen.
Behalve verschil is er ook overeenkomst. De grote Czaar kwam terug in zijn land en aanvaardde de regering. Zo ook is Jezus Christus teruggekeerd naar de hemel en zit aan Gods rechterhand, totdat alle volken als een voetbank onder zijn voeten gesteld zullen zijn.

Deze Jezus stierf als Heiland der zondaren, maar Hij ging ook in de dood, om deze wereld tot God terug te brengen en Gods heerschappij op aarde opnieuw te vestigen.
Kent u Hem als uw Heiland, of zult u straks Hem zien als de komende wereldregeerder, die al zijn vijanden zal onderwerpen?
Nu is het nog de aangename tijd, de dag der zaligheid. Laat u nu met God verzoenen. Geloof in de Heer Jezus als degene, die stierf ook voor U.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies