858 Betere tijden?

Zijn er met 1990 betere tijden voor de wereld aangebroken en zullen die zich in 1991 voortzetten? Wat in 1990 gebeurd is, is in ieder geval fenomenaal. Van het ene moment op het andere en totaal onverwachts werd de Berlijnse muur afgebroken, het prikkeldraad van het IJzeren Gordijn opgerold en de grenzen tussen Oost en West opengesteld. Geweldige politieke veranderingen!

En economisch gaat het ons prima. De warenhuizen puilen uit, we zwemmen in een melkzee en kunnen een boterberg beklauteren. Oké, daar zitten ook wel een paar schaduwkanten aan, maar voorraad is er in ieder geval genoeg. Een auto, motor of op zijn minst een brommer kunnen we ons allemaal permitteren. En feestjes ‘bouwen’ we bij de vleet.
En toch… ‘nou begint-ie vervelend te doen’ hoor ik iemand zeggen… En toch… ‘mag ik?’ …brengen de ontspanning en de voorspoed geen blijvende en ook geen echt betere tijden aan. Morgen kan de wereldkaart er immers wel weer heel anders uitzien! Denk aan de Franse Revolutie. De ene dag hoste men om de vrijheidsboom en de andere dag zat men onder een dictatuur, die erger was dan die, waarvan de revolutie de mensen bevrijd had.
Een goed gevulde voorraadkast is leuk, een auto is fantastisch, maar ze geven je leven geen echt doel.

1990 heeft het alcoholisme niet overwonnen en de drugsverslaving evenmin. De echtscheidingen zijn niet verminderd en het particuliere en politieke gekonkel bloeit nog levendig. Nee, om echt betere tijden te krijgen moet er een andere muur afgebroken worden dan de Berlijnse. Dat is de muur, die wij mensen tussen God en ons hebben opgericht door onze zonden. De breuk met God betekent een zinloos bestaan, al woon je in een villa die barst van alle moderne snufjes.

Betere tijden breken er voor de wereld niet eerder aan dan wanneer Jezus Christus terugkomt om orde op zaken te stellen. Maar.. dat gaat gepaard met een radicaal oordeel over ieder die geen orde op zaken in zijn eigen leven heeft gesteld en zich tot God heeft bekeerd. De Bijbel zet dat onverbloemd zo: ‘De openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid van zijn sterkte’. (2 Thess. 1:7 tot 9). Dat is geen best vooruitzicht!

Gelukkig echter breken er nu al voor ieder, die zich met berouw over zijn zonden tot God en Christus wendt, betere tijden aan… Menige drugsgebruiker kan ervan getuigen, dat zijn leven totaal veranderd is toen hij Jezus Christus aanvaardde als Heiland en Heere. Menige zakenman kan ervan meepraten doordat hij met de holheid van zijn bestaan naar God ging en voor Jezus Christus ging leven. Menig religieus mens heeft het ervaren, toen hij zijn uiterlijke godsdienstigheid inruilde voor een levende relatie met Jezus Christus.

Jezus Christus is op aarde gekomen om zondaren te verlossen door voor hun zonden te sterven op het kruis van Golgotha. Hij geeft zin aan het leven van mensen die kapot gaan aan de leegte van hun bestaan. Hij heeft gezegd: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’. (Matth. 11:28, 29).

Belijd Hem dan uw zonden, neem Hem aan als Heiland en Heere en er breken betere en onveranderlijke goed tijden voor u aan!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies