844 Uilen naar Athene brengen

Dit evangelisatieblad komt in duizenden gezinnen. Het wordt in veel gevallen huis-aan-huis en straat-aan-straat verspreid. Het komt in de brievenbus bij mensen die zoals men dat noemt – ‘nergens aan doen’ en het komt bij mensen die naar een of andere kerk of groep gaan. Het wordt verspreid in dorpen waar haast niemand een kerk bezoekt en in dorpen waar zondags bijna iedereen naar de kerk gaat.

We kunnen ons dan ook best voorstellen dat mensen van christelijke huize zeggen: ‘het verspreiden van dit blad in ons dorp of bij ons aan huis is totaal overbodig’. Anders gezegd: dit is water naar de zee brengen ofwel uilen naar Athene dragen. Voor de Grieken was de uil namelijk het symbool van de wijsheid en Athene was de stad van de wijsgeren.
Maar dan zouden we u die dit zegt toch wel iets onder de aandacht willen brengen. U bent dus christelijk opgevoed. U ‘doet er ook wat aan’, want u gaat zondags trouw naar de kerk. Dat is prachtig, maar er is iets dat van groter belang is. De vraag namelijk of u de boodschap van de Bijbel ook werkelijk ter harte hebt genomen.

Hebt u werkelijk een moment in uw leven gekend, dat u beseft hebt dat u een verloren zondaar was en hebt u dat met berouw over uw zonden voor God erkend?
Hebt u daarna Jezus Christus aanvaard als uw Verlosser?
Hebt u gelovig aanvaard dat Hij ook voor u aan het kruis Gods oordeel heeft ondergaan?
Hebt u de beslissing van uw leven genomen om Hem voortaan te dienen?

Als u dat namelijk niet gedaan hebt en u vertrouwt enkel op uw opvoeding, op uw naar-de-kerk-gaan of op wat voor andere uiterlijke zaak dan ook, dan staat het er met u net zo hopeloos voor als met iemand die in zijn hele leven de kerkdeur nog nooit aan de binnenkant bekeken heeft.

En dan is het bezorgen van dit evangelisatieblad bij u aan huis beslist geen uilen naar Athene brengen. U kunt dan nog wel wat wijsheid gebruiken, want alleen hij is wijs, die zich bekeert en gelooft in Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies