880 Oud en nieuw vieren

“Oud en nieuw vieren”… Eigenlijk een wat vreemde uitdrukking, maar we snappen toch wel wat er mee bedoeld is. We vieren de overgang van het oude op het nieuwe jaar en maken er een feestelijk gebeuren van. Familie, vrienden buren of kennissen worden uitgenodigd. Lekker eten en een drankje horen erbij en als de TV geen leuk programma geeft om gezamenlijk naar te kijken, leggen we een kaartje of zo iets. Met vuurwerk knallen we het oude jaar uit en met de laatste bitterballen luiden we het nieuwe jaar in. Zo ongeveer gaat het in de meeste gevallen.

Er zijn mensen die het toch een beetje anders doen. Ik denk aan mijn ouderlijk huis. Natuurlijk maakten wij er ook een feest van. Mijn moeder had oliebollen en appelflappen gebakken en die gingen er wel in. De kaarsen van kerstmis stonden nog zo hier en daar in de kamer. Een spelletje hoorde er ook bij, maar om twaalf uur pakte mijn vader de Bijbel en las hij Psalm 90 voor. Dat wordt wel de oudejaarsavondpsalm genoemd.
In die psalm staan een paar prachtige uitspraken die ik graag wil aanhalen.

Eén ervan is:
“Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is.”

Als jongen vond ik een jaar al vreselijk lang duren, laat staan duizend jaar. Maar God staat boven de tijd; voor Hem betekenen duizend jaren niets, ze zijn als een enkele dag.

De tweede uitspraak luidt:
“De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en indien wij sterk zijn, tachtig jaren;… En wij vliegen daarheen.”

Toen besefte ik dat niet zo, maar bij het ouder worden, dringt het tot je door dat het leven maar kort is. “De tijd gaat snel, gebruik haar wel”, luidt een oud gezegde.

De derde uitspraak, tevens het slot van deze Psalm, is deze:
“Bevestig Bij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen bevestig dat.”

Dat bepaalt ons bij de vraag of alles, wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben, waardevol is geweest voor God, zodat Hij het bevestigen kan.
Nadat mijn vader de Psalm gelezen had, ging hij voor in gebed. Hij dankte God voor de bewaring in het afgelopen jaar en vroeg of Hij ons ook in het nieuwe jaar bewaren wilde en ons wilde helpen zo te leven, dat Hij daarin geëerd werd.

Het is fijn om zó oud en nieuw te vieren. Als je weet dat God met je wil zijn, dan heb je een houvast in je leven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies